De numerologie van het jaar 2021 ♥ Ella Ster ♥ Lichtwerkers Nederland

2020 was een zeer bewogen jaar, maar 2021 zal er zeker niet voor onderdoen. Wat kunnen we van het nieuwe jaar verwachten vanuit numerologisch oogpunt? Het kernwoord is verandering.

In numerologie breng je een jaartal terug tot een enkel getal door alle cijfers bij elkaar op te tellen. Voor 2021 betekent dit: 2+0+2+1=5. Het numerologische getal van 2021 is dus vijf. Het afgelopen jaar 2020 was vier; 2+0+2+0=4. Vier is het getal van structuur, orde, maar ook van beperkingen en soberheid. In de geometrie is een vierkant een stabiel, evenwichtige vorm, maar het ontbreekt aan dynamiek. Vier gaat meer over de bouwstenen, de wetten en regels. Het is het getal van hard en systematisch werken.

Je zou kunnen zeggen dat 2020 ging over het voorbereiden en stap voor stap opbouwen van een nieuwe structuur.

2021 zal veel dynamischer zijn. Vijf is het getal van verandering, risico’s, creativiteit en innovatie. Vijf gaat ook over communicatie en houdt verband met het keelchakra, het vijfde chakra dat ook gaat over onszelf uitspreken. Vijf wordt eveneens het justitie-teken genoemd, hetgeen positief of negatief kan zijn. Met betrekking tot het ontmantelen van de Deep State en de bijbehorende onthullingen is dat voor het komende jaar iets positiefs, maar de onthullingen kunnen ook pijnlijk zijn, omdat de gruwelijke misdaden aan het licht komen.

 

Vijf is het getal van ether

 

De vier elementen (water, vuur, lucht en aarde) worden omgeven door een vijfde element, ether. Dit vijfde element is de levensadem en symboliseert de bezieling. Door de getallen 1, 2 en 3 wordt een idee gecreëerd, een geestelijke vorm, een gedachte. Deze gedachte krijgt inhoud en vorm door het getal 4. Het wordt vaste stof. Door het ‘inblazen’ van de goddelijke vonk in de stof komt de vorm tot leven. Met 5 komt de ziel erin.

Ether en adem worden beiden geassocieerd met spreken en communicatie. Communicatie of ‘het woord’ is een belangrijk aspect. Woorden hebben kracht. Door een gedachte in stellige bewoordingen uit te spreken, kunnen we veranderingen manifesteren op het fysieke vlak. Door dingen verbaal uit te drukken, brengen we een gedachte in de fysieke realiteit.

 

Onevenwichtig getal 

 

Vijf is het middelste getal in de serie enkelvoudige getallen van 1 tot en met 9. Het getal vijf streeft daarmee naar evenwicht in het universum. Met de punt naar boven streeft de vijfhoek naar het hogere, maar de twee punten op de grond duiden op ‘stevig op de aarde staan’. De vijfhoek is niet symmetrisch en geeft daardoor het gevoel onaf te zijn. Dat maakt de vijf ook onstabiel, enerzijds is er de neiging naar ‘boven’ te willen gaan, anderzijds ‘beneden’ te blijven. Daarom is vijf een wispelturig getal. Vijf streeft naar evenwicht, maar is dat niet. Pas bij de zes (2022) ontstaat de harmonie door de toevoeging van een zesde punt.

 

Vrijheid en vernieuwing

 

De veranderingen die in 2021 gaan ontstaan zullen daarom nog niet voltooid worden. Vijf is het getal van nieuwe ideeën, idealen en uitzichten. Vijf en ether staan ook voor innerlijke groei, ontwikkeling en geestelijke uitdagingen. Met de bezieling kunnen we vol enthousiasme met deze nieuwe ideeën aan de slag. 2021 zal daarom een veelzijdig jaar zijn, vol vitaliteit en dynamiek. Het zal allesbehalve oppervlakkig en routinematig zijn. Het is het jaar van vernieuwing.

Vijf is ook het getal van vrijheid, door discipline te combineren met diepgang. In de Tarot is vijf de kaart van de Hogepriester of Hiërofant. Dit betekent ‘inwijder in de mysteriën’. De Hogepriester is de spirituele leraar, die ons de spirituele wetten kan onderwijzen. In 2021 zal daarom meer aandacht komen voor spiritualiteit en de spirituele lessen. Met de energie van verandering, zal dit ons dichter bij ons goddelijk doel brengen.

Ik wens jullie allemaal een gezond, succesvol en bevrijdend jaar toe, vol bezieling, positieve veranderingen en nieuwe zingeving.

Ella Ster*
ellaster.nl Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.