De mystieke verbondenheid van gelijkgestemde zielen

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en Jeshua, wie ben jij?


Lieve mensen, Ik ben Jeshua.

Ik groet jullie als vriend en broer, als een gelijkgestemde die jullie kent en lief heeft.

 

Herinner je de tijden waarin wij samen waren. Ik zeg dit tot jullie allen, omdat er in jullie ziel herinneringen zijn aan een verbinding met gelijkgestemden, allen geraakt door de Christusenergie. Ik was een vertegenwoordiger hiervan, maar niet de enige.

 

Er is een samenwerkingsverband tussen zielen. Grote groepen zielen die op verschillende tijden geïncarneerd zijn geweest op aarde, werkten samen. Jullie maakten deel uit van die groepen. Ik was bij jullie aanwezig. Daarmee wil ik zeggen dat mijn geest of overziel om jullie heen was. Die overziel is groter dan mijn persoonlijke incarnatie als Jeshua. Ik was met jullie in al die tijden dat jullie op aarde probeerden het Christuslicht te bewaren en door te geven.

Wij zijn één. Gelijkgestemde zielen zijn in een mystieke eenheid met elkaar verbonden. Die eenheid is natuurlijk niet fysiek. Ze is van energetische aard, en je voelt die eenheid als liefde, als herkenning in je hart en als een opgetild worden uit de zwaarte van de aardse realiteit. Jullie verlangen naar die gelijkgestemdheid en verbinding. Je ontmoet ook mensen in je leven met wie je zo’n verbinding kunt voelen. Die is echter altijd onvolledig, want je zoekt ten diepste naar je eigen licht, naar je eigen kern van Christuslicht, die zich aan het ontwikkelen is, beter gezegd aan het afwikkelen. Die komt steeds meer vrij in de aardse realiteit.

De aanwezigheid van en de verbinding met gelijkgestemden kunnen je helpen en stimuleren in dit afwikkelingsproces, in dit ontwaken op aarde, maar dat is niet een doel op zich. Je gaat de weg alleen, ondersteund en bemoedigd door anderen: soms vanuit de aarde, soms vanuit de hemel. Maar je diepste opgave bestaat hierin het licht in jezelf te vinden en het te laten branden, het te laten stromen op aarde. Dat geeft je de diepst bereikbare verlichting: verlichting in de zin van het loslaten van zware lasten, van het uitkomen bij je natuurlijke, unieke zijn. Verlicht worden wil zeggen dat de lasten van het niet zijn, van het niet zijn wie je echt bent, van je afvallen. Je wordt natuurlijk. Je wordt één.

Maak eens vanuit je voeten contact met de Aarde. Voel je voeten rusten op de Aarde. Maak contact met het hart, met de lichtkern in de Aarde. Voel deze energie! Het is een energie van een buitengewone kracht. De Aarde heeft een levende, bezielde kern. Er is een samenwerking tussen jullie en de Aarde. Zij ontvangt jullie in een lichaam en in een mengeling van energieën, die er op Aarde is. Die mix van energieën die hier aanwezig is, vraagt om licht, om bewustzijn, om helderheid. De Aarde heeft jullie steun nodig om dit te bereiken, te bewerkstelligen. Verbind je met de Aarde. Voel hoe zij je welkom heet en naar jou verlangt. Je staat in samenwerking met de Aarde. Jouw licht is nodig. Je bent een kanaal voor licht, voor bewustzijn, voor ontwikkeling.  Om de brug te kunnen slaan tussen de wijsheid en het bewustzijn in je ziel aan de ene kant en de aardse werkelijkheid aan de andere kant, moet je je eerst onderdompelen in de menselijke realiteit; daarin heerst sinds lange tijden veel angst, en vanuit die angst de behoefte aan controle en macht.

In deze donkere energieën van controle, macht en angst hebben jullie je vaak verloren gevoeld, afgescheiden, niet verbonden met het geheel of met gelijkgestemden. Heel alleen zelfs. Nog steeds twijfelen velen van jullie aan het doel, aan de zin van jullie bestaan op aarde. Ik wil jullie oproepen te geloven in jezelf. Het kan zijn dat je als het ware in een schemergebied zit tussen Hemel en Aarde ten gevolge van angst en onderdrukking van je ware natuur, van je kracht en van je innerlijke wijsheid. In dat schemergebied kun je niet de brug slaan tussen Hemel en Aarde, tussen ziel en dagelijkse werkelijkheid.

Ik vraag je nu om je voor te stellen dat je op een volledig harmonieuze Aarde leeft. Voel de Aarde in harmonie. Maak contact met deze werkelijkheid, waarin de Aarde en de mensheid in volledige afstemming en harmonie leven. Creëer die energetische werkelijkheid. Voel hoe de zwaarte in de collectieve sfeer om de Aarde heen zich oplost en hoe je op een nieuwe wereld staat met je voeten stevig op de grond en je hart open voor inspiratie. Jullie zijn de wegbereiders voor deze nieuwe wereld. Als je in die nieuwe wereld staat, voel dan wie je bent. Neem jezelf serieus. Laat al die bange voorgevoelens en zelfveroordelingen los. Voel je eigen grootheid. Voel je verbondenheid met het geheel en met de zielen die je dierbaar zijn. Voel dat je helemaal thuis bent in jezelf en op Aarde. Voel dan vanuit die eenheid in jezelf en met de Aarde wat je hier komt brengen, wat je wilt delen met mensen en met de Aarde.

 

Stel je voor dat er een stroom van energie door je heen gaat vanaf je hoofd naar beneden, door je hart heen. Voel in je hart wat je wilt geven, wat je wilt bijdragen. Voel wat jou blij maakt, wat jou een gevoel van vreugde en opwinding geeft, voel wat je graag doet. Word dan stil van binnen. Laat deze energie, deze inspiratie door je heen stromen, ook al voelt die misschien nog een beetje onbestemd en kun je er niet precies woorden aan geven. Laat die energie  nu doorstromen naar je buik en door je benen heen naar je voeten.

 

Wees de brug tussen Hemel en Aarde!

 

Wees deze inspiratie trouw. Geloof in jezelf. Je bent oud en draagt kennis en ervaring uit vele levens met je mee. Maak gebruik van die wijsheid en die ervaring. Dat doe je allereerst door in jezelf te geloven en niet toe te geven aan knagende zelftwijfel en het kleiner maken van jezelf. Dat dient niemand: niet jou, niet andere mensen, en ook niet de Aarde. Neem jezelf serieus en vertrouw op je eigen innerlijke gaven, op je gevoel voor wat goed en niet goed is, op je innerlijk weten. Voel het diep in je buik. Je hebt al zoveel in jezelf verzameld. Eigen het je toe. Ga er niet naast staan, maar duik erin. Belichaam je eigen grootheid en wees vrij!

 

Vanuit de verbinding groet ik jullie en erken ik jullie als mijn gelijken.

 

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.net