De kosmische mens-in-wording ♥ Annet Hoeijmans - Boon ♥ Lichtwerkers Nederland

Als er iets is wat het leven mij tot nu toe geleerd heeft dan is het wel dat het leven (over de eeuwen heen) een voortdurend proces van verandering is...

En dat wij mensen steeds meer leren mee te bewegen met deze natuurlijke veranderingen die zich aan ons voordoen en waar wij met onze ratio weinig controle over hebben.

 

Kijkend vanuit de ruimte naar onze planeet Aarde (wat we ook fysiek kunnen via beelden van NASA) zien we een kwetsbare blauwe bol die lijkt te zweven in een grote zwarte ruimte.

 

Daar speelt zich ons hele fysieke leven af binnen de Natuurwetten! Het besef dat wij gemaakt zijn uit sterrenstof dringt steeds dieper door.

 

Nu we de “rationele” psychische tijdsruimte van onze traditionele denkkaders en denkbeelden langzaam gaan verlaten... kunnen we soms “verloren en in verwarring” raken.

 

Wie ben ik?

 

Waar hoor ik thuis?

 

Bij het betreden van de innerlijke eindeloze ruimte van het wijze hart gaan we makkelijk op in de grenzeloze ruimte en eenheid van al die verschillende stromingen en verliezen contact met ons individuele energieveld (onze aura en chakra's).

 

Onze aura is met behulp van wijze Lichtwezens samen en in overleg met ons vooraf energetisch geprogrammeerd voor dit leven in deze tijd.

 

Het klinkt misschien heel ongeloofwaardig omdat het nog niet allemaal wetenschappelijk aantoonbaar en bewijsbaar is.

 

Immers dan pas krijgt het in onze rationele (denk)wereld bestaansgrond en erkenning. Zo hebben wij eeuwenlang deze wereld georganiseerd! Nu werkt dat niet langer zo en ontstaat er chaos.

 

Steeds meer mensen “getuigen” van een esoterische geestelijke bestaan parallel aan ons fysieke bestaan.

 

Een innerlijke diep gevoelde waarheid van steeds meer mensen die dat met elkaar delen en uitspreken. Er wordt ook al eeuwenlang over geschreven en die esoterische kennis is beschikbaar.

 

Tijdens mijn yogaopleiding en de vele gedeelde ervaringen met mensen via hun lichaamsbewustzijn is me duidelijk geworden dat het belangrijk is dat we contact maken - en gevoelsverbinding krijgen - met onze aura, ons veld van energie voor dit leven in deze tijds-structuur.

 

Een energetische innerlijke ruimte waarbinnen we ons veilig en geborgen voelen en waarbinnen we bewuster kunnen worden van de in- en uitstroom van energiefrequenties.

 

Deze noodzakelijke energetische begrenzing stimuleert op een veilige manier het waarnemen en het voelen in de energetische grenzeloze ruimte van de vierde dimensie met al haar mogelijkheden en diepere waarden.

 

Het vermogen ontwikkelen om het subtiele onderscheid te voelen helpt om zacht , liefdevol en open te blijven voor indrukken van buiten af. Toelaten zonder angst vanuit het innerlijk gevoelde vertrouwen dat hoe meer jij resoneert en harmonieert met jouw innerlijke harmonische toon (de kern van jou energieveld) des te makkelijker andere energieën moeiteloos door je heen kunnen stromen!

 

Kennis over deze subtiele, esoterische, werkelijkheid is essentieel en ook belangrijk! Er is veel literatuur beschikbaar.

 

Toch gaat het, ook hier net als in de fysieke wereld, vooral om de toepassing ervan. Stoppen met kaartlezen en op weg gaan...!

 

Juist door steeds bewustere interacties tussen ons verfijndere denkvermogen en gevoelsvermogen ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe verbindingen en komen nieuwe mogelijkheden van samenleven meer en meer in zicht!

 

We kunnen er niet langer omheen.

 

© Annet Hoeijmans-Boon

www.ennoia.nl