De kosmische geboorte ♥ Ella Ster ♥ Lichtwerkers Nederland

We leven in een bizarre tijd. Velen onder ons zijn langer of korter wakker en zich bewust over hoe de wereld er werkelijk uitziet. Zij hebben de matrix gekraakt en op verschillende niveaus een mate van bewustzijn ontwikkeld. Maar waarschijnlijk nagenoeg niemand heeft zelfs in de stoutste dromen dit scenario kunnen voorstellen. Dat maakt het des meer te bijzonder in deze tijd te leven. Het is ook een tijd die zo uniek is voor de aarde en de mensheid.

Eigenlijk kan niemand zich voorstellen wat er allemaal gebeurt en gaat gebeuren. Wel is bekend uit vele bronnen, dat we op dit moment in de eindtijd zitten voor de aarde en de mensheid in haar huidige vorm. En nee, dat is niet het Armageddon waarop de media en de films van Hollywood zich beroepen. Het is de Kosmische Geboorte, het einde van de ‘oude wereld’ en het begin van een ‘Nieuwe wereld’.

 

De oude wereld versus de nieuwe wereld

 

Wat is dan de ‘oude wereld’? Dat is de wereld zoals wij die kennen. Een wereld waarin oorlog, honger, armoede, schulden, onderdrukking, kindermisbruik, geweld, haat, dualiteit en misdaad  aan de orde van de dag zijn.


Deze wereld wordt geleid door enkele elitaire families, waarbij industrieën, overheden, de mainstream media en wereldwijde organisaties zoals de VN, Europese Unie, WHO, et cetera de uitvoerende organen zijn. Deze families zijn de 1% van de wereldbevolking die 95% van de rijkdom bezit. Manipulatie, bedrog en misleiding zijn de basisingrediënten die gebruikt worden om mensen in een hypnotische slaap te houden. Televisie, media en smartapparaten zijn middelen om dit te verspreiden. De wereld is gebaseerd op kunstmatig in stand gehouden schaarste. Dit alles leidt tot verdeeldheid, zorg, angst, afgunst, haat, wrok, boosheid, frustratie en teleurstelling. Allemaal emoties waarvan de energie een lage trillingsfrequentie heeft. Je kunt deze wereld ook omschrijven als de wereld van Satan, de vader van misleiding, leugen en bedrog.

Manipulatie, bedrog en misleiding zijn de basis-ingrediënten die gebruikt worden om mensen in een hypnoseslaap te houden.

De Nieuwe Wereld heeft niets met de Nieuwe Wereld Orde te maken (dat is de Cabal’s versie en een extremere vorm van de oude wereld), maar is hetgeen er nu plaatsvindt: de kosmische geboorte van een liefdevolle Nieuwe Wereld. Het is een wereld van harmonie, eenheid, liefde en overvloed voor iedereen. Een wereld van gelijkheid, waar geen hiërarchie heerst zoals dit nu het geval is. Een wereld van kleine gemeenschappen, met wijzen en oudsten. Een wereld van samen delen, waarin we in liefde voor, in eenheid met en met respect voor moeder Aarde en de natuur leven. Een wereld met vrije energie, die al beschikbaar is, zoals o.a. Nicolas Tesla een eeuw geleden al heeft uitgevonden. Een wereld met geavanceerde technologie ten dienste van de mensheid en niet ter controle van de mensheid. Een wereld met energie van een hoge trillingsfrequentie.

 

Onze trillingsfrequentie manifesteert onze materiele wereld

 

In feite zijn er oneindig veel tijdlijnen beschikbaar. Een tijdlijn is een manifestatie van de wereld om je heen. Gedachten, meningen, overtuigingen, keuzes en dergelijke worden door en in het veld van vormloze intelligente energie omgevormd tot een manifestatie in onze materiële werkelijkheid.

De trillingsfrequentie van die gedachten wordt omgevormd tot een materiële werkelijkheid met dezelfde trillingsfrequentie.

❥ Daarom worden televisie en media gebruikt om de gedachten van mensen te beïnvloeden en te sturen.

Hierdoor dragen zij onbewust bij aan het realiseren van de door het duister gewenste tijdlijn. Een voorbeeld: als iedereen op Netflix kijkt naar een film als de Hunger Games, wordt er energie in dit plaatje en deze tijdlijn gestoken en helpt men onbewust bij het realiseren van deze tijdlijn. In feite worden gedachten gemanipuleerd richting het gewenste doel.

❥ Dat is ook de reden dat media en televisie vaak berichten over dood, verderf, oorlog, narigheid en dus energie met een lage trillingsfrequentie uitzenden.

 

De Waarheid heeft van zichzelf namelijk al een energie met een veel hogere trilling dan leugens, misleiding en bedrog

 

Je ziet dat ook nu gebeuren met de vervalste Corona-pandemie. Er wordt doorlopend angst gezaaid met fake beelden en zorgvuldig gekozen woorden met een lagere trillingsfrequentie, zoals bijvoorbeeld ‘besmettingen’, terwijl het helemaal geen besmettingen zijn en men niet besmettelijk is.

Dit blijkt uit de nodige betrouwbare bronnen van diverse wetenschappers en artsen


Waarom worden geen woorden gebruikt die leiden tot een positieve en dus hogere trillingsfrequentie? Daarom worden geluiden van artsen en wetenschappers die optimistisch zijn gecensureerd. Dat er geen angst hoeft te zijn, is energie uitzenden met een hogere trillingsfrequentie en dat dient het duister niet. Sterker nog, het zou de door hen gewenste tijdlijn verstoren.

 

De grote ontwaking en de vrije wil

 

Op dit moment zijn echter ongelooflijk veel zielen aan het ontwaken en zien zij wat er gebeurt. Velen kennen de kracht van gedachten. En velen weigeren het spel nog mee te spelen en geven dus geen gedachtekracht meer aan die tijdlijn die het duister voor ogen heeft. Hoe mooi is het te constateren dat heel veel mensen geen of nauwelijks tv meer kijken en het mainstream nieuws niet meer volgen. De kijkcijfers van televisieprogramma’s dalen wereldwijd. Ook abonnementen op kranten nemen massaal af. Terwijl de oplage van bladen als Gezond Verstand en De Andere Krant toeneemt. En ook de websites en videokanalen van de onafhankelijke media worden druk bezocht, zoals van De Jensen Show of Ongehoord Nederland. De waarheid heeft van zichzelf namelijk al een energie met een veel hogere trilling dan leugens, misleiding en bedrog.

❥ Advies is dan ook zo min mogelijk tv te kijken, geen mainstream kranten te lezen. Alleen al daarmee draagt een ieder al zijn/haar steentje bij om geen energie te stoppen in die tijdlijn.

 

De door het duister gewenste tijdlijn kan alleen maar plaatsvinden met medewerking van de vrije wil van mensen

 

Tijdlijnen zijn dus een resultaat van wat er aan gedachten aan vooraf gaat. Er is een individuele tijdlijn, maar ook een collectieve tijdlijn. Hoe meer mensen hetzelfde denken, hoe gemakkelijker de manifestatie in de werkelijkheid. En dan komen we wederom op het principe van de vrije wil, zoals ik in een eerdere publicatie heb beschreven. Elk mens heeft een vrije wil, al heeft er behoorlijke misleiding plaatsgevonden. De mensheid heeft laten gebeuren dat zij als slaven wordt behandeld door de elite en hun uitvoerende organen. Het duister heeft echter onze medewerking nodig om hun plannen ten uitvoer te brengen. De door hen gewenste tijdlijn kan dus alleen maar plaatsvinden met medewerking van de vrije wil van mensen. Natuurlijk zie je nu nog steeds veel mensen volgzaam reageren.

Een voorbeeld is dat veel mensen zonder enige wettelijke plicht mondkapjes dragen. Ook worden veel demonstraties gehouden en ook petities aangeboden aan koning, regering en parlement. Dit gebeurt met de beste intenties, maar wat zegt men daar uit vrije wil energetisch?

Er wordt door de slaaf aan de meester gevraagd om minder hard te straffen, de lockdowns op te heffen, geen mondkapje te hoeven dragen, om samen kerst te mogen vieren, et cetera. Indirect wordt om toestemming gevraagd om te doen wat je Zelf wilt en waarvan je weet dat het Waarheid is.

Er is dus nog steeds een verbinding met het meester/slaafprincipe. En die gedachte houdt het systeem in stand, omdat intelligente energie de vorm aanneemt in de manifestatie met de trillingsfrequentie van de gedachte.

Het gaat er dus om dat men een echte vrije geest is, zich bewust is van wie we werkelijk zijn en dat we in gedachten collectief een andere tijdlijn realiseren. Daarmee gaan bestaande structuren in rook op en komt de gewenste tijdlijn van het duister niet tot stand. Dat betekent ook dat zovelen die zich bewust zijn wereldwijd, die zien wat er gebeurt en kiezen voor de waarheid in plaats van de leugen, zich ook richten op die positieve ontwikkeling. En dus niet doorlopend energie stoppen in mensen die in angst zitten, in boosheid naar media of regering, maar de kracht ervaren dat zo’n groot collectief wereldwijd een andere keuze maakt. En daarmee een andere tijdlijn realiseert voor dit collectief.

Dat betekent ook dat wereldwijd zovelen die zich bewust zijn en die zien wat er gebeurt en kiezen voor de waarheid in plaats van de leugen, zich ook richten op die positieve ontwikkeling.

 

Loslaten, vertrouwen en overgave

 

Vaak hoor ik mensen zeggen: “Ja, leuk gezegd, maar ik heb geen keuze want anders ben ik mijn baan kwijt, raak ik mijn huis kwijt, … ” enzovoort. Dat is heel begrijpelijk. In feite betekent dit echter dat iemand bang is voor de gevolgen van zijn of haar keuze en dus angst nog steeds het leidende principe is. Onze zielskern is echter niet gebaseerd op angst. De wet van de aantrekkingskracht is wetenschappelijk zelfs bewezen. Wat gebeurt er als je energie stopt in de angst iets kwijt te raken? Dan zul je het uiteindelijk kwijt raken. Dat zijn trouwens ook de plannen van het World Economic Forum: “Al het bezit zal worden afgenomen.”

Maar wat als je vertrouwen hebt, vanuit liefde en harmonie handelt? Licht is altijd sterker dan het duister. Angst behoort tot energie met lagere trillingsfrequentie. Liefde en vertrouwen hebben een veel hogere trillingsfrequentie, dus wat zou er dán op je pad komen? Dat vereist echter loslaten, vertrouwen en overgave. Daarmee realiseer je een andere tijdlijn. Dat klinkt natuurlijk gemakkelijk en is in de praktijk echt een proces. Echter als je eerst cognitief begrijpt hoe het werkt, wat trouwens wetenschappelijk is bewezen, kun je er naar gaan handelen en langzaam steeds bewuster je eigen tijdlijn realiseren. En daarmee bijdragen aan de collectieve tijdlijn.

 

Het Plan van de Kosmische geboorte

 

Deze tijd is al lang geleden in het Kosmische Plan voorzien. Elke ziel heeft er voor gekozen in deze tijd hier te zijn. In dat Kosmische Plan is opgenomen dat de Aarde zal terugkeren naar haar hogere trillingsfrequentie met alle zielen die daar voor kiezen. Het is een wedergeboorte van moeder Aarde naar het licht.

Dat is een kosmisch proces, wat nieuws en niemand kan tegenhouden, omdat dit door de Bron is bepaald. Kosmisch is alles cyclisch


Onze aarde draait in 365 dagen om de zon, maar ons zonnestelsel draait in 25.000 jaar om de zon Alcyon van het sterrenstelsel Pleiaden. En zo is het hele universum cyclisch met elkaar verbonden.

Uit vele esoterische geschriften en ook uit channelings zoals de Law of One uit de jaren ’80, blijkt dat elke 25.000 jaar er een ‘oogst’ is van zielen die de lessen uit deze klas aarde hebben geleerd. Deze zielen kunnen door naar een hoger bewustzijnsniveau in een volgende incarnatie. De vorige twee keer, dus 25.000 en 50.000 jaar geleden was dit aantal marginaal klein. Op dit moment, de derde keer in de cyclus van 75.000 jaar zijn er miljoenen zielen die daar voor in aanmerking komen. Zij zijn zich bewust van wie ze zijn en hebben de verbinding met de Bron hersteld.

Het unieke aan de huidige gebeurtenis, is dat zielen met behoud van hun lichaam de overstap naar een hoger bewustzijnsniveau kunnen maken, van 3D naar 5D.

Het unieke aan de huidige gebeurtenis, is dat zielen met behoud van hun lichaam de overstap naar een hoger bewustzijnsniveau kunnen maken, van 3D naar 5D. Gelijkertijd wordt het lichaam aangepast om in de 4D frequentie dichtheid te kunnen functioneren. Het op koolstof gebaseerde lichaam verandert in een kristallijn lichaam, wat meer licht door laat.

Op dit moment komen er energieën met een zeer hoge trillingsfrequentie naar de Aarde vanuit de Kosmische Centrale Zon ‘Al dat is’. Dat heeft tot gevolg dat er vele zielen ‘wakker’ worden en zich weer herinneren wie ze werkelijk zijn. Deze beweging is al heel lang gaande, en vanaf 2012 zijn we als mensheid in de poort van het Waterman Tijdperk terecht gekomen.

Vanaf dat moment is er een veelheid aan zielen uit de hypnose gekomen en zien zij hoe deze wereld is vormgegeven en door wie


Uit de Native Indianen wijsheid wordt deze periode ook wel geduid als het einde van de 5e en de start van de 6e Zon.

Deze tijdlijn is dus Kosmisch bepaald, naast de manifestatie die wij zelf realiseren, gebaseerd op onze vrije wil.

De tegenstrijdigheden zijn overduidelijk, de leugens zijn zo eenvoudig te achterhalen, dat eigenlijk steeds meer mensen zouden moeten zien dat er iets niet klopt. In die zin speelt het duister een rol om de mensheid te laten ontwaken.

 

De tijdlijn van het duister

 

Het duister is uiteindelijk eveneens een onderdeel van de Bron, de enige Schepping. Zonder licht geen duisternis. Yin en Yang. Hoe meer duisternis, hoe meer licht, want beiden houden elkaar in balans. Dus wees ergens blij met deze duisternis, het licht neemt evenredig toe. Een kenmerk van het duister is dat ze nooit zullen opgeven. Op hoog niveau in de piramidestructuur is men op de hoogte van deze Kosmische gebeurtenis en ook dat het ‘game over’ is voor hen op Aarde. En wat doet een kat in het nauw? Die maakt rare sprongen.

Dus in een versneld tempo wordt geprobeerd om de mensheid opnieuw in een 3D loop te vangen. Dat wordt gedaan door angst te zaaien, massale hypnose via de mainstream media en dictatorschap door regeringen. Vele instituten, bedrijven en organisaties werken hier aan mee. Dat wil niet zeggen dat op alle niveaus duidelijk is wat er gebeurt. Zoals bekend bij de piramidestructuur van de elite weet elke laag een stukje en niet het geheel. Als bovenaan wordt gezegd: “We moeten wereldwijd vaccineren,” dan zal de laag eronder vanuit angst, gehoorzaamheid, status en erbij willen horen, niet snel in verzet gaan, maar dit weer doorgegeven aan de laag eronder en voor je het weet zijn alle controleurs samen tot dezelfde conclusie gekomen. En handelen daar ook naar.

Als je echter kijkt naar wat regeringen en instanties openlijk zeggen en hoe ze acteren, kun je slechts vaststellen dat hetgeen ze zeggen steeds meer absurd wordt, steeds krankzinniger. Alle andere geluiden worden genegeerd. Hieraan zie je al dat deze personen tot de uitvoerders behoren van de tijdlijn van het duister. De tegenstrijdigheden zijn overduidelijk, de leugens zijn zo gemakkelijk te achterhalen, dat eigenlijk steeds meer mensen zouden moeten zien dat er iets niet klopt.

In die zin speelt het duister een rol om de mensheid te laten ontwaken :-)


Door Tara
www.ellaster.nl


Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.