De Great Reset: niets zal meer hetzelfde zijn

 

Klaus heeft gelijk, er komt een Great Reset aan en niets zal meer hetzelfde zijn. Het zal echter niet de vorm krijgen waar hij op aanstuurt 😌

 


Toen ik me 15 jaar geleden voor het eerst ging verdiepen in het zogenaamde collectieve ascensieproces waarin we ons bevinden, de ascensie naar de vijfde dimensie, leerde ik dat technologie een grote rol zou spelen in dat ascensieproces. Dat impliceert dat niet alleen verandering in de innerlijke wereld (evolutie van bewustzijn) de uiterlijke wereld doet veranderen, maar ook andersom. Veranderingen in de uiterlijke wereld, middels technologie, kunnen ook spirituele groei brengen.

 

We dragen allemaal de onbewuste verlangens en herinneringen aan vermogens die ons vrijmaken. Voorbeelden van deze vermogens zijn materialisatie, perfecte gezondheid, onsterfelijkheid, telepathie, teleportatie, telekinese, helderwetendheid, etc.

 

In de hogere dimensies zijn deze kwaliteiten vrijelijk beschikbaar. Als vanzelfsprekende eigenschappen van de verlichte geest. Bewustzijn kent geen grenzen, kent oneindige mogelijkheden, is in haar zuiverste vorm volledig vrij, volledig in verbinding, volledig gezond, en volledig alwetend.

 

Technologie imiteert de vermogens van bewustzijn. Zolang men deze vermogens nog niet heeft geactiveerd in het bewustzijn, gaat men op zoek om deze zelfde kwaliteiten te ontwikkelen in de uiterlijke wereld, via wetenschappelijke toepassingen. De imitatie door technologie vindt plaats door de gehele schepping. Planetaire beschavingen zijn voortdurend bezig te onderzoeken hoe ze hun mogelijkheden op deze gebieden kunnen vergroten, hoe ze de natuurwetten van de schepping naar hun hand kunnen zetten met behulp van wetenschappelijke toepassingen. En wanneer ze vervolgens in een later evolutiestadium diezelfde mogelijkheden aanboren in hun bewustzijn, hebben ze de technologie er niet meer voor nodig.

 

Om de ascensie van onze planeet en de mensheid in deze tijd mogelijk te maken, zou er vanwege het gelimiteerde bewustzijn op Aarde technologie nodig zijn om de sprong te kunnen maken naar hogere dimensies.

 

Er moest een kunstmatige infrastructuur worden gebouwd die bepaalde eigenschappen van bewustzijn zou gaan nabootsen totdat het bewustzijn zelf over deze eigenschappen zou gaan beschikken. Vooral het vrijelijk verbinden en communiceren met elkaar en de toegang tot kennis is hierin van belang geweest. Oftewel: het internet. Bewustzijn verruimt door toename van waarheid, door toename in uitwisseling en verbinding, door toename van verwerkingssnelheid van informatie. Groepsbewustzijn evolueert door een toename in interconnectiviteit en (her)verbinding van zielen en zielegroepen. De digitale weg vormt hierin een cruciale ondersteuning, als een elektrische drager voor het leggen van etherische verbindingen.

 

De introductie van informatietechnologie is niet zonder risico en kent haar keerzijden, en dat is goed zichtbaar.

 

Informatietechnologie brengt ons data efficiëntie, vrije communicatie, educatie en vermaak, maar lijkt ons ook als mensheid behoorlijk tegen te werken.

 

Afleiding, verslaving, misinformatie en informatie overload vormen serieuze risico's, ze stimuleren de mens in zijn hoofd te verblijven en zich uitsluitend op de buitenwereld te blijven richten, terwijl de spirituele weg er juist op gericht is de weg naar de binnenwereld te vinden.

Toch is het de Lichtwereld geweest die deze technologie versneld heeft geïntroduceerd in de afgelopen 50 jaar, om de technologische infrastructuur neer te zetten die de noodzakelijke voorwaarden scheppen om een explosieve groei van Licht en Waarheid te bewerkstelligen, nodig om de sprong naar hogere dimensies te maken. Het zijn niet de minds van de “silicon valley” wetenschappers geweest die de benodigde toepassingen uit het niets geschapen hebben, al wil hun ego dat wellicht graag geloven. Zij hebben de ideeën ontvangen van Spirit om het in de stof te gaan brengen.

 

Niet de mens, maar de geestelijke wereld heeft de regie over welke technologie er op welk moment geïntroduceerd wordt in een beschaving.

 

Zo is het ook zeer aannemelijk dat Tesla hier niet was om zijn geavanceerde technologie in het begin van de 20e eeuw onmiddellijk te implementeren, maar om een zaadje te planten, omdat het collectief bewustzijn op dat moment nog niet rijp en verantwoordelijk genoeg was om zulke technologie te kunnen inzetten zonder destructief misbruik.

De Lichtwereld had degenen in machtposities op Aarde (laten we hen ‘de Kabaal’ noemen) nodig om de technologische infrastructuur neer te zetten op Aarde.

 

Zij beschikken immers over de middelen. Zij die de macht hebben, waren nodig om de voorzieningen te ontwikkelen en te bouwen die, uiteindelijk, hun eigen macht zouden gaan breken. Zij hadden wel een zelfzuchtige prikkel nodig om dit te realiseren, en veel van de voorzieningen zijn dan ook geboren en gefinancierd vanuit motieven om de eigen macht en rijkdom te vergroten. Op deze wijze worden zij, die macht uitoefenen, aan het werk gezet door het Licht, zich niet realiserend dat ze eigenlijk, vanuit een hoger perspectief, bezig zijn het Licht te dienen en de ondergang van hun macht bespoedigen. Op deze manier werkt het donker onbewust mee aan de Hogere Agenda van het Licht. Hun ego wordt ingezet om onbewust een ego-vrije evolutie vooruit te helpen.

 

De gevolgen van de komst van de technologische infrastructuur zijn vervolgens voorspelbaar. De Kabaal zou de technologie in hun machtshonger onvermijdelijk gaan gebruiken om toenemend te controleren, te registreren en te centraliseren. En zo te trachten een voor hen wenselijke tijdlijn te creëren met als ideaal de ultieme machtscentralisatie, een technocratische wereldregering.

Het zou hoe dan ook leiden tot een wedloop, een tijdgevoelig schaakspel waarin de technologie door de Kabaal wordt ingezet om hun macht te vergroten, en daar tegenover zou de Lichtwereld er juist op aansturen dat deze technologie het bedoelde, bevrijdende effect zou gaan hebben en de Kabaal de macht zou gaan ontnemen.

 

Deze situatie forceert een kookpunt tussen controle en vrijheid, een finalestrijd tussen de universele krachten van macht en liefde, tussen illusie en waarheid, en dit allemaal is nu goed zichtbaar in de wereld.

 

Dit kookpunt kenmerkt de huidige, globale situatie, en het is van waarde om de grotere, positieve context hierachter in te zien. Hoe de onzichtbare hand van de Lichtwereld achter deze ontwikkeling steekt, én hoe dit allemaal past in een “einde der tijden” scenario, wat niet een einde betekent, maar een geforceerde, versnelde transitie, dat in een tijdsbestek van enkele tientallen jaren een grote zwaai geeft aan de evolutie van de planeet en de mensheid.

 

Dat zou je een Great Reset kunnen noemen 

 

De Lichtwereld realiseerde zich op voorhand deze onvermijdelijke wedloop ten volste, en nam het voor lief als een onontkoombaar neveneffect. Deze wedloop heeft vast en zeker ook op andere planeten in gelijksoortige transitiefases gespeeld.

 

Het is niet zo dat de Kabaal hier zich niet bewust van is geweest, ze hebben echter geen keus.

 

 Zij weten van het ascensieproces en de bijzondere tijd waarin we leven.

 

 Ze zijn zich bewust van de tijdsdruk en dat het erop of eronder is voor ze.

 

 En sommigen van hen zitten zo vast in machtsbewustzijn en trots, dat ze geen bereidheid hebben de wapens neer te leggen en elke laatste truc die ze kunnen verzinnen, zullen proberen uit te voeren.

 

 Dit is waarom het nu even het donkerst voor de dagenraad is.

 

De dageraad is nu echter zeer dichtbij, de ascensie is geslaagd, de technologie heeft zijn werk gedaan.

 

Daarom, Kabaal en Klaus, dank voor jullie bijdrage aan het succesvol verlopen van het ascensieproces. Jullie hebben jullie machtsmiddelen aangewend om de benodigde technologische infrastructuur neer te zetten. Precies wat de Lichtwereld heeft gewild. Alleen is jullie ego in illusie en machtsbehoefte blijven hangen, en hebben jullie nu moeite om los te laten. Jullie leven nog steeds in het waanbeeld dat macht jullie meer vervulling zal brengen dan liefde.

 

De Great Reset komt er inderdaad aan, maar niet op de wijze zoals jullie dat nastreven.

 Er kan maar één eindresultaat zijn, en dat is Liefde.

 

 De stijging in frequentie dwingt dit af.

 

Ik hoop dat jullie alsnog vruchtbare keuzes gaan maken, voor het collectief en voor jullie eigen bestaan, ook voorbij dit leven.

 

Maxim Lazet

maximlazet.nl