Mieke Vulink

"Vanaf 16 juli tot en met 13 augustus zal er een enorme toename zijn van lichtkrachten die naar de bewust wordende mensheid op Aarde zullen toestromen. Deze krachten kunnen diegenen die hun bereidheid hebben aangetoond om de oude werelden achter zich te laten heel diep gaan raken. Maar deze mensen zullen ook, dankzij al hun transformatieprocessen van de afgelopen jaren, over voldoende ruimte en innerlijke veerkracht beschikken om deze vloedgolven van hoge coderingen op een goede manier...

'Overgevoelig' zijn, weinig kunnen verdragen, jezelf snel aangevallen voelen of zeggen dat deze wereld te hard voor je is, duidt vaak op aanwezigheid van oude wonden die nog geheeld willen worden. Wat erachter kan zitten zijn bijvoorbeeld verloren of misbruikte krachten, ervaringen waarin jij of anderen ontheiligd zijn, miskenning van goddelijke vermogens die je ooit droeg en onvermogens van anderen om te schakelen met werelden die voor jou juist zo vertrouwd, waar en dichtbij zijn.

We worden krachtig uitgenodigd om dat wat we niet in de hand hebben niet langer naar onze eigen egohanden te willen zetten. Er vinden wekelijks gigantische frequentiestijgingen plaats (door verschillende kosmische krachten) die enorm fysiek op ons inwerken. Dankzij die stijgingen worden we met een nog sneller tempo uit ons oude ik los getrild. Ze hebben een prachtige, helende functie: ons boven ons dagelijkse, oude zelf uit te tillen.

Het is alles behalve een gemakkelijke weg en het brengt de meest moeilijke en pijnlijke stukken in onszelf naar boven. Maar doordat we innerlijk onze egodelen, die zich nog vastklampen aan oude illusies gaandeweg kunnen vervangen door een steeds diepere overgave aan het goddelijke plan, zullen we er doorheen geleid en gedragen worden.

Op het moment waarop je oog in oog komt te staan met alle schijnbare tekorten, met alles wat er vernietigd is en wat je zelf vernietigd hebt.... op het moment dat je begint te voelen hoe je verkrampt en verstard bent in de innerlijke leegte, die je buiten jezelf weerspiegeld krijgt... op dat moment kun je totaal opengebroken worden door pure Liefde. Zij haalt die oeroude kreten van gemis en pijn naar boven, en maakt dat alle schijnheiligheid omgezet kan worden in ware heiligheid.

Jouw eigen heelwording is tijdens deze overgangstijd jouw nieuwe houvast. Door jou heen zullen jouw hogere Zelf en de Lichtwereld je van moment tot moment aanreiken wat jij nodig hebt om de hemel dichterbij te halen in jezelf.

Je zult, naarmate je meer vanuit de verbinding met je Heilige Familie gaat leven, een steeds krachtiger licht gaan uitstralen. Daarmee trek je mensen aan uit oude, bekende Zielengroepen. Als deze elkaar gevonden hebben gaan ze resoneren en elkaar versterken. Dat geeft een heel vertrouwd en verbonden gevoel; je ondersteunt elkaar bij het volbrengen van je aardse taak, zonder dat je daar enige moeite voor hoeft te doen.

Geloof het of niet: We zijn met heel velen tegelijk aan het ontwaken. Per dag worden de transformatieprocessen intensiever, zeker van diegenen die nog maar net beginnen los te laten. Daar staat een enorme Licht- en Liefdesstroom tegenover, die jij mede activeert door ieder stukje van jouzelf dat jij omarmt. Ons lichaam draagt nog veel 'zwakke plekken', oude wonden die zich vullen met overeenkomstige frequenties.

Juist toen ik de afgelopen maanden een nieuwe balans had gevonden, kwam ik opnieuw bij een arts terecht. Maar deze keer was het heel direct verbonden met de ontheiligde vrouw in mij. Ik was me er van bewust dat dit ook een afronding betekende van veel trauma-energie die in Atlantis ontstaan is. Dit deel van de reis was echter nog niet voltooid. Ergens wist ik dat dit een oproep van mijn hogere Zelf was, maar deze keer ging het om 'de geknakte roos in mij.'

Ik ben in dit leven als vrouw geboren. Daar heb ik heel bewust voor gekozen. In dit leven werd me gaandeweg duidelijk dat ik de confrontatie wilde aangaan met alle wonden die ik draag vanuit mijn vrouwenlevens die zwaar, triest, angstig, pijnlijk, onterend en ontkrachtend zijn geweest. Mijn grootste angstdeel droeg nog veel holografische beelden en pijn van Auschwitz, waar ik in mijn vorige leven als jonge, Poolse Joodse Anna de meest gruwelijke experimenten heb ondergaan.

Meer weergeven