Fran Tielemans

Het is eigen aan een mens om zich eerst te verzetten tegen vernieuwing, tegen loslaten van het vertrouwde, tegen trillingsverhoging, vooraleer je nieuwe waarheden, theorieën, methoden en energieën assimileert, integreert en op de duur aanneemt als de jouwe. En dit gebeurde op grote schaal - bij iedereen - in 2019 - het jaar voor de grote bewustzijnssprong in 2020, In het eigen leven, én in de maatschappij.

Dit is een week die tekenend is voor deze Mercurius retro (nog tot 20/11). Wat helemaal onderaan ligt, komt naar boven. om te herbekijken, te her-evalueren, en om misschien los te laten. Dit is een tijd om heel eerlijk te zijn met jezelf, en te zien wat er is, niet wat je dacht dat er was. Je Hoogste Zelf duwt alles naar boven dat meer be-licht mag worden, om zo tot een hogere harmonie te komen.

November brengt een laatste grote schoonmaak, als voorbereiding op de grote sprong van 2020. En je kan pas diep schoonmaken, wanneer je écht eerlijk met je Zelf durft te zijn. Heb je dingen onder de mat geveegd, genegeerd of ontkend, dan krijg je die deze maand duidelijk te zien of te voelen. Ofwel in jezelf, wanneer je écht aandachtig bent, en gewend bent je eigen gedachten, gevoelens en functioneren te observeren. Ofwel via onaangename spiegelingen in mensen rondom jou. Wanneer je dan de...

En zo beginnen we volgende week al aan de 11de maand van dit intense jaar. De 19 van 2019 zal hebben gemaakt dat je in de loop van dit jaar heel duidelijk hebt gezien dat jouw koers oké is voor je, dat je rustig mag meestromen, of zeer concrete stappen mag nemen om zelf goed geaard te werken aan het neerzetten van de volgende fase in je leven. Maar het kan evenzeer zo zijn dat je in de loop van het afgelopen jaar steeds duidelijker voelt dat je vast - of nog vaster- komt te zitten...

Dit is een goed moment om even balans op te maken van 2019 voor jou, tot nu toe. Je evolutie van 1 januari tot nu te bekijken, de grote en kleine drempels die je bent overgegaan, of de drempels te zien die nog voor je liggen. Ben je tevreden met je jaar tot nu toe? Vind je dat je er alles hebt uitgehaald wat je kon, of heb je het gevoel dat je kansen niet hebt genomen? Het is goed om de komende week heel eerlijk met jezelf te zijn, en de moed te verzamelen om jouw koers te verstevigen, of..

De 54/9-trilling van deze week geeft -naast een overvloed aan beweging en verandering- ook aan dat er nood is aan aarding. Na al die heftige energieën van afgelopen maanden, weken en dagen begin je te zien waar je geland bent.

Je kan voelen dat er een fase in je leven aan het aflopen is. Misschien neem je afscheid van mensen die lang in je leven zijn geweest, of merk je dat veel plekken, situaties, mensen of groepen stilaan naar de achtergrond verschuiven. Er is nu zoveel in beweging, dat je angsten voelt opkomen en je je afvraagt: 'Ja, maar wil ik dat nu eigenlijk wel?'

Je moet al stevig in je schoenen staan om je niet te laten omver blazen door de heftige energie afgelopen dagen. Vandaag is er veel verlichting gekomen, maar het eerste deel van de week leek het alsof we collectief in een modderbad gedompeld werden. Je lichaam kon heftig reageren op die aanhoudende energiestroom, en je kon heel wat emotionele ontgifting (kwaadheid, verdriet) of mentale ontgifting (je plots zorgen maken rond iets wat je anders als een kleinigheid beschouwt, gepieker, versluiering

Op 3 oktober loopt Pluto opnieuw direct, na een lang transformatieproces sinds april. Misschien is het glashelder voor je waarin je bent gegroeid. Daar waar je afgelopen maanden voelde dat het tijd was voor verandering, maar nog niet de moed vond om die in de praktijk te brengen, is oktober een maand om dat net wél te gaan doen. Probeer niet je eigen krachtige goddelijke stroom tegen te houden, en vast te houden aan iets waarin allang geen energie meer stroomt, want dat brengt je alleen...

Ook al is het energetisch nog altijd heftig, toch wordt stilaan duidelijk wat de shifts van afgelopen maanden hebben teweeg gebracht in en rondom jou. Hoe breng je concreet meer evenwicht tussen werk en rust, tussen je aardse en spirituele behoeften? Misschien ga je andere keuzes maken nu, breng je koerswijzigingen aan, of ga je integendeel met nog meer moed en meer helderheid door op de weg die je voordien al had gekozen.

Meer weergeven