Posts met de tag egoIn verbinding durven zijn met pijn ♥ Gerda Duin ♥ Lichtwerkers Nederland
In ieders leven komt het voor, een heftige gebeurtenis waar pijnlijke gevoelens van rouw en verdriet bij vrijkomen, te denken aan een overlijden, een ernstige ziekte, iemand moeten missen, een scheiding of een gedwongen verandering die ontzettend veel impact op je leven heeft. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen die een mens intens kunnen raken en die een rauwe pijn veroorzaken. Wanneer we pijn ervaren kan dit soms een heftige uitwerking op ons hebben. Pijn herinnert ons vaak weer aan...

Het einde van de dualiteit is in zicht. Voel je die verdeling? Die is goed.. Die is van ''het andere kamp''. Je voelt het. Dat is precies de bedoeling van het universum. De mensen voelen nu het afgescheiden zijn van elkaar. Maar dat is niet de realiteit. Want alles is verbonden. Afscheiding wordt gevormd door het ego. Het ego voert zijn zwanendans op. Nog één keer wil het ego laten zien waartoe het in staat is. Wat het ego met ons doet. Wij zien het. Alles beweegt, alles trilt. ''Ben jij...

Ben jij gevoelig voor manipulatie? Zolang je onder invloed bent van je ego ben je manipuleerbaar. De buitenwereld of de ander bepaalt dan je binnenwereld (en stuurt daarmee je denken, voelen en handelen). Manipulatie Manipulatie is een vorm van negatieve beïnvloeding en misbruik. Daaronder vallen acties, opmerkingen en mededelingen die opzettelijk bedoeld zijn om jou iets anders te laten denken, doen en voelen dan je normaal zou doen op basis van je eigen ingevingen en gevoel (vanuit het hart,...

Men heeft het nog wel eens over mijn grote ego. Wie denkt die Bridgeman wel niet dat hij is? Een goeroe? Jezus? Ik weet dat het gezegd wordt. En dat is ok. Ik ben een healer, een boodschapper en een lichtwerker, als ik al iets ben, en alles wat ik doe is voor het welzijn van de mensheid en Moeder Aarde. Alleen is dat niet altijd zichtbaar. En dat is logisch, doordat er andere stukken overheen liggen. ❥ "Zie mij" ❥ "Vind mij leuk" ❥ "Heb mij lief" ❥ "Accepteer mij" Ik weet het, :-) het...

Herken jij het ook, dat jouw leven op een punt lijkt te zijn gekomen waarop je niet meer weet hoe nu verder? Je kunt krap zitten en verlangen naar meer bestedingsruimte, niet vanwege het geld op zich maar omdat je voelt dat armoe, in welke vorm dan ook, eigenlijk niet meer bij je hoort. Misschien voel je jezelf in de wacht staan voor een praktijk die je graag zou willen beginnen, of eigenlijk liever zou willen beëindigen. Je kunt intens aan het zoeken zijn naar ander werk waarin jouw...

In de wereld van de 3D matrix leeft het ego op en top. In de wereld van het spirituele circuit even zo goed, vaker genoemd: het spirituele ego. ❥ Er zijn vele misverstanden over wat ego nu eigenlijk werkelijk is en wat de werkelijke bedoeling van ego is. Vaak wordt in spirituele kringen vooral nagestreefd om ego uit te schakelen, te transformeren en of los te laten. Echter hoe kan je een wezenlijk deel van het totaal van wie jij Bent en wat deel is van je Goddelijk Zijn loslaten? Dat is niet...

In de oude energie leef je vanuit ego. Ego is gebaseerd op angst en vormt beschermlagen, verhardingen. We hebben allemaal dikke ego-lagen om ons heen gevormd. Waar deze bedoeld waren om je te beschermen, hebben ze je in feite afgehouden van wie jij in de kern bent: jouw Goddelijke Zelf. Het vasthouden aan angst en ego verbreekt de verbinding met deze kern. Goddelijk is niet iets verhevens of alleen weggelegd voor enkelen. Goddelijke energie is de oorspronkelijke bron van energie waaruit jij en...


Het gedurende lange tijd opereren vanuit een egobewustzijn heeft innerlijke wonden gecreëerd. Het loslaten van dit bewustzijn gaat gepaard met verwarring, twijfel en desoriëntatie. Daarna wordt het belangrijk die wonden te gaan waarnemen, begrijpen en helen: dat is de volgende stap, de tweede fase in het bewustwordingsproces.

Het ego vervult niet meer. Het beginpunt van de overgang van een egogecentreerd naar een hartgedragen bewustzijn ligt in de ervaring van een bepaald soort leegte. Mensen zijn bang om met hun bewustzijn volledig in die leegte te gaan staan, om hun innerlijke duisternis onvervaard tegemoet te treden en te onderzoeken. Dat wordt ten koste van alles vermeden en daarom is er zoveel angst in jullie wereld.

Meer weergeven

Rijkdom en armoede vanuit spiritueel perspectief


Jeshua gaat in op de armoede in de wereld, hoe daarnaar te kijken vanuit een spiritueel perspectief en in welke richting de oplossingen liggen voor dit schrijnende probleem. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe jij je in je eigen individuele situatie verhoudt tot geld, tekort en/of overvloed en de stroom van ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand worden de gechannelde boodschappen aangevuld door een inleidende meditatie van Gerrit die aansluit bij de informatie op dat moment.

 

Actuele boodschap voor lichtwerkers februari 2021

 

 Zondag 7 februari 2021 om 20:00 uur

❥ Inleidende meditatie van Gerrit Gielen

❥ Eén channeling van Pamela Kribbe
Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland