Bevrijden van je Wezenlijke Zelf ☾ Nieuwe maan in Maagd ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland

 

❥ Bevrijden van je Wezenlijke Zelf ☾ Nieuwe Maan in Maagd van 17 september 2020

 

Deze nieuwe Maan in Maagd van donderdag 17 september 2020 toont ons het proces voor de komende maand en laat ons zien dat het tijd wordt om onszelf opnieuw uit te vinden. De oude dwingende structuren en aanpak zijn zo draconisch geworden dat zeer helder wordt dat ze niet meer werken en enorm verstikkend zijn. Voor sommigen zelfs met heel concrete benauwdheid. Waar belangen ons nog steeds verstrikt houden in de dualiteit van de Matrix, krijgen we te zien dat deze paden doodlopen. Ook op Kosmische en astrale lagen ontvouwt zich een bijzonder proces van ons multi-dimensionale bewustzijn. Het is een nieuwe geboorte van het spontane authentieke Goddelijke Zelf en -Kind in ieder van ons. In dit artikel wordt dit proces en wat zich aan het ontvouwen is in ieder van ons, beschreven. Ik wens je veel leesplezier.

 

Vechten om te zijn wie je bent

 

Mars staat retrograde sinds woensdag 9 september tot 14 november 2020 en daardoor verschuift de strijd naar binnen en wordt een innerlijke strijd. De dwingende structuren lijken zich steeds meer vast te zetten en het wordt pijnlijk zichtbaar dat de wegen die de weg van de vrije Zelfexpressie niet echt ondersteunen, toch echt doodlopen. Dit vraagt om heroverwegen van de manier waarop je jezelf neerzet in het leven. Hiervoor is het noodzakelijk om heel goed te kijken waar je niet vrij bent, maar belangen hebt. Want als er belangen zijn, dan kan de autonome stroom zich niet manifesteren en wordt het al heel snel een gevecht om te mogen zijn wie je in Wezen bent. 

 

(Mars retrograde conjunct zwarte Maan in Ram 5de huis vierkant Saturnus die conjunct staat met Diamant, Jupiter en Pluto in Steenbok 2de huis.)

 

Voorbereiding

 

Ter voorbereiding van wat er vanaf oktober 2020 het komende jaar op ons af gaat komen, is je vrijmaken zeer noodzakelijk. Het overlevingsmechanisme komt in oktober 2020 in Schorpioen en dan zijn machtspelletjes in de dualiteit van de Matrix aan de orde van de dag. Dus zorg dat je de positieve meest optimale kant van Schorpioen ruimte kunt gaan geven in jouw leven, door open te staan voor het nieuwe vanuit vertrouwen, waardoor je op een onderzoekende en nieuwsgierige openstaat voor het leven. 

 

(Vanaf 23 oktober 2020 tot 22 oktober 2021 staat de zwarte Maan in Stier oppositie Priapus in Schorpioen.)

 

Stilstand

 

Vanuit het overlevingsmechanisme is er de neiging om vanuit wilskracht alsmaar door te gaan op de ingeslagen weg, steeds meer je best te doen en harder te werken om de verbindingen te oliën, maar met het huidige overlevingsmechanisme in Weegschaal gaat dit ten kosten van jezelf. Je bewust worden van je eigen gedrag is echt noodzakelijk om hiervan los te komen. Loslaten en stilstaan is nodig in plaats van nog meer je best doen en proberen alles zo snel als mogelijk te fixen. Vanuit die stilstand maak je opnieuw verbinding met jezelf en dan weet je weer waar je het voor doet. Dan ga je weer handelen vanuit jezelf. De verbindingen die dan ontstaan zijn wel hartgedragen en je weet dan weer wat je waard bent.

 

(Mercurius conjunct Priapus in Weegschaal 11de huis oppositie zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis. Zwarte Zon in het 8ste huis conjunct Diamant Jupiter, Pluto en Saturnus in het 2de huis in Steenbok.)

 

Loslaten

 

Belangen loslaten is niet zo eenvoudig, als je een doel voor ogen hebt en iets heel graag tot stand wilt laten komen of naar buiten wilt brengen van jezelf. Maar om tot de meest zuivere uitkomst te komen die jou echt dient, is dit loslaten wel noodzakelijk. De container van de Matrix waarin wij leven, is de wereld van de dualiteit en het lijkt wel of alles steeds scherper wordt afgetekend in wat het is en welke krachten er mee worden gediend. In deze dualistische situaties worden er ook vreemde dingen gedaan met verantwoordelijkheden. Als jij je confirmeert aan wat de autoriteiten je opleggen of vastzit in een gedwongen structuur die dicteert dat jij mee moet met wat de autoriteit zegt of mee moet met wat het grotere systeem je oplegt, dan gelden de wetten van de dualiteit en Matrix. En het lijkt wel of deze wetten en structuren als een steeds kleiner jasje strakker worden getrokken. Veel mensen ervaren benauwdheid, door de mondkapjes die in sommige situaties verplicht worden gesteld, maar ook energetisch voelt het alsof het hart (verkramping van het middenrif en ‘Kosmisch Hart’) en de keel worden dichtgeknepen. Dit is direct gerelateerd aan het gevoel dat je hebt klem te zitten in het systeem en ongetwijfeld zijn er nog meer autoriteitsconflicten met de wereld om je heen die dit veroorzaken. 


(Zwarte Zon in het 8ste huis conjunct Diamant Jupiter, Pluto en Saturnus in het 2de huis in Steenbok. Nieuwe Maan in Maagd in het 10ste huis.)

 

Flexibele structuren

 

Als je ziet wat de situatie is en waar het systeem dwingt en waar jouw belangen liggen, dan kun je afstand nemen en loskomen van de situatie waarin je gevangen zit, door deze belangen los te laten. Ook al weet je de oplossing niet of misschien wel juist omdát je de oplossing niet weet en deze dus niet meer kunt bedenken. Door het niet weten en los te laten wat wringt kom je meestal alweer snel dieper in verbinding met je hart en met jezelf. Wat Wezenlijk bij je hoort kan zich dan weer tonen en een nieuwe weg vinden naar buiten. De verbindingen die vervolgens ontstaan, zijn dan wel verbonden met het hart en ondersteunen jouw authentieke Zelf. Vanuit deze laag in jezelf komen er nieuwe vormen en ga je spontaan in het moment pionieren. Dan ontstaat alles in het moment, zonder dat je vooraf weet waar je oplossing ligt en hoe de vorm eruit ziet. Structuren en vormen die in verbinding zijn met het Wezenlijke in jezelf zijn flexibel en zullen je nooit vastzetten in situaties. Mensen die je aantrekt vanuit de verbinding met je Wezenlijke zelf bewegen mee in compassie en zetten niet het mes op je keel, dat zijn echt Wezenlijk andere verbindingen. 

 

(Zwarte Zon in het 8ste huis conjunct Diamant Jupiter, Pluto en Saturnus in het 2de huis in Steenbok. Nieuwe Maan in Maagd in het 10ste huis. Zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Mercurius conjunct Priapus in Weegschaal 11de huis.)

 

Oude wonden

 

Vanuit deze flexibele structuren en omstandigheden kan ook het innerlijke kind in het moment plezier maken en zich richten op wat er spontaan wil ontstaan. De oude wonden en pijnen die tijdens de vroege jeugd zijn ontstaan melden zich rondom deze nieuwe Maan in Maagd. Maar deze oude wonden zijn ouder dan dit leven en hebben een sterke link met de steeds herhalende gebeurtenissen die ons bewustzijn heeft opgedaan na de val van Atlantis, toen we de dualiteit van de Matrix ingingen. Dus deze oude herinneringen kunnen zich krachtig melden in deze periode rondom de nieuwe Maan in Maagd. Het enige wat nodig is in deze tijd van diepe transformatie is waarnemen en ervaren wat je getoond wordt en in het moment jezelf bewust stoppen, waardoor je niet steeds opnieuw hetzelfde doodlopende pad zal blijven kiezen. Dat kan dus ook betekenen dat je in een soort gat van leegte en onzekerheid valt, maar die leegte is nodig om los te komen en om die oude wonden en pijnen te kunnen helen. 

 

(Cheiron in Ram in het 4de huis conjunct zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Mercurius. Cheiron in Ram conjunct (buiten huis) zwarte Maan in Ram in het 5de huis.)

 

Heling van schuld en schaamte

 

Ook schuld en schaamte kunnen zich heel nadrukkelijk melden om gezien en gevoeld te worden en misschien is het zelfs nodig om je excuus aan te bieden voor situaties die je vanuit de stress niet kon zien van jezelf. Vanuit de stilte en de rust en als onderdeel van het helingsproces dienen deze lagen van heling zich aan. Het belangrijkste is dat je begint met jezelf te vergeven. 

 

(Cheiron in Ram in het 4de huis conjunct zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Mercurius.)

 

Beleven van tijd

 

Door de stilstand breek je ook uit de knellende banden van tijd en ruimte, die als een te strak jasje steeds strakker kwam te zitten. De tijd lijkt steeds korter en door de kosmische veranderingen en de transitie van de 4de en 5de dimensie als de basis van ons leven is dat voor onze innerlijke beleving ook zo. Door de wilskracht los te laten en tot stilstand te komen, maar je contact met de natuurlijke tijd van buiten ruimte en tijd. In de dualiteit van de Matrix container leven we naar de tijd die ons van buitenaf is opgelegd, maar in verbinding met ons Wezenlijke Zelf en de stilte van het ZIJN is ook de beleving van tijd flexibel. Je maakt andere keuzes en bent veel effectiever. 

 

(Cheiron in Ram in het 4de huis conjunct zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Mercurius. Cheiron in Ram conjunct (buiten huis) zwarte Maan in Ram in het 5de huis.)

 

Bewustzijn bevrijden

 

Op kosmisch en astraal (energetisch) niveau tot aan de 8ste dimensie, zijn er ook ‘gevechten’ bezig om los te komen van knellende banden. Tot deze 8ste dimensie is ons bewustzijn nog in de dualiteit van de Matrix container, maar hoe hoger de dimensie, hoe minder diep ons bewustzijn in het patroon vastzit. Als je multi-dimensionaal vastzit in de dualiteit van de Matrix, dan kan het op energetisch niveau voelen alsof er allemaal lijntjes naar buiten lopen, die aan je trekken als een poppenspeler aan een Marionet. Als mens(heid) hebben wij nu en de komende maanden de mogelijkheid om ons hele multi-dimensionale bewustzijn te bevrijden en tot expressie te brengen als een geheel, met het ‘Kosmische Hart’ als centrum. We krijgen het komend half jaar de mogelijkheid om een enorme sprong te maken in onze ontwikkeling. Het zijn nieuwe lagen van ons bewustzijn die opengaan en helemaal belichaamd kunnen worden tot in de kern van iedere cel. De opbouw, het herinneren en laten ontvouwen van het nieuwe multi-dimensionale energielichaam vanuit het ‘Kosmisch Hart’ is daarin de sleutel om alle lagen van ons bewustzijn te kunnen integreren in het fysieke lichaam. Mijn meditatie-webinars zijn daarin dienstbaar. 

 

(Cheiron in Ram in het 4de huis. Neptunus in Vissen in het 4de huis vierkant Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok in het 2de huis. Neptunus in het 4de huis sextiel Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok in het 2de huis. Neptunus vierkant de noordelijke en zuidelijke Maansknopen.)

 

Uitdaging

 

De komende Maan(d) is het dus belang-rijk om belangen los te laten waar deze nog knellen en jou van je authentieke pad afhouden. Het is tijd voor bezinning en ‘less is more’, zodat ons authentieke Zelf de ruimte krijgt te ontvouwen. En ja, ook loslaten is weer een belang. In het laatste webinar werd ons door middel van innerlijke ervaring getoond, dat zelfs het belang van het loslaten losgelaten moest worden. Dit geeft hele nieuwe uitdagingen in onszelf om te vertrouwen op ‘Divine timing’ en zelfs het moment van transformatie en loslaten los te laten. Pas dan kan het authentiek Goddelijke Wezen dat jij in Wezen bent, zich laten zien. Want het Goddelijke kan zich alleen tonen vanuit onvoorwaardelijkheid en als er geen belangen zijn. Het spontane innerlijke kind speelt daarin een hoofdrol.

Ga jij deze maand de uitdaging aan om zo intens diep los te laten?

 

Heb het goed… 

 

© Manuela van der Knaap 

www.inzichten.com

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.