Arcturian channeling oktober 2022 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

Oktober 2022, vertaald vanuit het Engels

 


Welkom lieve lezers.

 

De intensiteit van de lichtenergieën die nu naar de aarde stromen, hebben het gewone leven voor velen lichamelijk, emotioneel, mentaal en zelfs spiritueel moeilijk gemaakt, omdat zij alles oplossen en “aanwakkeren” wat er niet mee in overeenstemming is. Veel oude vertrouwde manieren werken niet meer zoals vroeger, en er lijken steeds nieuwe problemen te komen die aangepakt moeten worden.  

 

Je was je bewust van hoe de huidige tijd eruit zou zien voordat je ervoor koos om te incarneren.

 Jullie wisten dat jullie tijdens dit leven ervaringen van chaos en verwarring zouden hebben, omdat de aarde en het collectief het proces zouden ingaan om zich te ontwikkelen voorbij het gehypnotiseerde staatsbewustzijn dat haar eeuwenlang heeft beheerst.

 

De aarde beweegt zich voorbij het dichte en valse en naar het reële, waar energieën van een hogere resonantie alles en iedereen mogelijkheden zullen bieden om te evolueren naar een bewustzijn van eenheid met God en elkaar.  

 

Jullie die spiritueel geëvolueerd en wakker zijn, kregen toestemming en werden zelfs aangemoedigd om op aarde te zijn voor deze tijden waarin het Licht van jullie geëvolueerde bewustzijn automatisch Licht zou toevoegen aan het collectief. Er waren velen die in deze tijden op aarde wilden zijn, maar dat niet mochten omdat zij nog niet genoeg Licht bezaten om werkelijk te helpen bij het ascensieproces van de aarde.  

 

De aarde zuivert grote zakken van dichte gewelddadige, macht-over en afscheidingsenergieën die eeuwenlang in en op haar hebben gesluimerd.

Elke oorlog, elke daad van geweld tegen de natuur en elkaar, en elke onrechtvaardige daad laat een energetische voetafdruk achter die niet plotseling verdwijnt als de oorlog voorbij is of de mensen naar huis gaan. Deze “zakken” van energie blijven op hun plaats totdat ze worden opgeruimd door de aanwezigheid van hoger resonerende energieën die ze automatisch oplossen en vervangen. 

 

Lange tijd zijn er geëvolueerde individuen geweest wier spirituele werk erin bestond in stilte locaties te bezoeken die nog steeds zware, dichte energie vasthouden (slagvelden enz.) en ze te zuiveren door deze plaatsen binnen te brengen en te overspoelen met Licht, waarheid en hoger resonerende energie.  

 

De chaotische weersverschijnselen die de aarde momenteel schijnbaar zonder onderbreking meemaakt, zijn facetten van het energiereinigingsproces van de aarde


De aarde moet eerst zichzelf zuiveren van opgehoopte laag resonerende energie om de hogere Lichtfrequenties die nodig zijn om een nieuwe en meer spiritueel geëvolueerde wereld te manifesteren, te integreren en te laten stromen. Dit is hetzelfde proces waar individuen op dit moment doorheen gaan.  

 

De Aarde is de manifestatie van een idee in Goddelijke Geest en belichaamt als zodanig automatisch alle kwaliteiten van Goddelijk Bewustzijn - volledigheid, heelheid, vrede, liefde, overvloed, harmonie, intelligentie, enz. in volheid. Zoals met alle verschijningen, is wat menselijke ogen zien als aarde een driedimensionaal, materieel concept van Gods volmaakte Goddelijke Idee. De aarde en alle levensvormen erop zijn EEN. Mensen staan niet los van de aarde en wat de aarde wordt aangedaan, heeft gevolgen voor allen.

 

Er is en was maar EEN Goddelijk Bewustzijn dat Zichzelf uitdrukt als al wat is. Alle levensvormen, alle variëteiten, alle groepen - elementen, deva's, feeën, en nog veel meer - zijn geen fictieve sprookjesfiguren, maar zijn heel echt, en alleen omdat fysieke ogen hun hoog resonerende energie niet kunnen zien, maakt dat hen nog niet onbestaand. 

 

God is oneindige creativiteit en als zodanig de bron en substantie van elke vorm van creativiteit op alle niveaus


Door de onwetendheid van het driedimensionale denken, gebaseerd op dualiteit en afscheiding, is de mens gaan geloven dat hij de enige en hoogste vorm van leven is. De Devische, elementaire, natuurgeest-, planten- en dierenrijken zijn zeer reëel. Naarmate de mensheid spiritueel ontwaakt, zal hij dit gaan begrijpen en aanvaarden, en een wereld creëren waarin vreedzame en liefdevolle interacties tussen alle uitingen van God de norm zijn.

 

Het collectieve bewustzijn van de wereld opent zich voor ideeën van eenheid. Gebeurtenissen van chaos brengen mensen samen op basale en praktische manieren die vaak een “jumpstart” geven aan hun ontwakingsproces. Zowel “rijke” als “arme”, “belangrijke” en “niet belangrijke” individuen worden getroffen door branden en overstromingen.

 

 Sommigen die zichzelf altijd als beter dan iedereen hebben beschouwd, bevinden zich plotseling op gelijke voet met degenen van wie zij dachten dat zij beter waren dan zij, wat hen dwingt hun geloofssysteem te herzien.

 

Alles is zoals het moet zijn. Iedereen leert en evolueert naar een dieper spiritueel bewustzijn, zelfs wanneer de lessen op kleine en schijnbaar onbeduidende manieren plaatsvinden. Elk individu kwam naar de aarde met een plan om ervaringen op te doen, ervan te leren en dan verder te gaan dan ontgroeide overtuigingen. 

 

Er bestaan geen ongelukken, ook al lijkt het zo


Er is geen dood, alleen een verandering van plaats in ieders voortdurende reis naar het besef dat hij een oneindige en volmaakte uitdrukking van God is.

 

Afscheiding is een droom die de mensen op aarde heel lang heeft gehypnotiseerd, maar steeds meer mensen zijn bereid een hoger niveau van bewustzijn te aanvaarden en er vanuit te leven.

 

Geen enkele vorm van leven kan los staan van God


Hoe kan iets bestaan buiten datgene wat alomtegenwoordig is? Geloof je in een alomtegenwoordige, alwetende, almachtige God, of niet? Het is belangrijk jezelf deze vraag te stellen.  

 

Het bereiken van een bewustzijn van Eenheid met God en al Zijn uitingen is de evolutionaire reis die elk individu ondergaat en die niemand kan vermijden. Houd, terwijl je je dag doorneemt, een klein deel van je bewustzijn altijd op de hoogte van de werkelijkheid van wie en wat je bent, en laat alle resterende concepten over ceremonie, zondagse kerk, heiligen en goeroes, of tradities los als zijnde noodzakelijk voor de verbinding met God.

 

Alles verloopt volgens plan.

Wij zijn de Arcturian Group


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.