Arcturian channeling december (1) 2023 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

December 2023, vertaald vanuit het Engels

Welkom lieve lezers.  

 

Jullie gaan een seizoen binnen waarin een groot deel van de wereld de geboorte van de meester-leraar Jezus viert. Het is belangrijk om te onthouden dat het kerstverhaal het verhaal van ieder mens is en niet alleen dat van één man.

 


De Christus (Het Licht van Spiritueel Bewustzijn) kan alleen geboren worden in een bewustzijn dat leeg is (de stal) van het ego zelf en overtuigingen die gebaseerd zijn op dualiteit, afscheiding en twee machten. Omdat deze staat van bewustzijn al “vol” is, kunnen de hogere frequenties van het ware Zelf niet binnenstromen - er is “geen ruimte” meer.

 

De eerste dagen van elke oprechte spirituele reis bevatten meestal een periode van persoonlijke “tegenslagen” en problemen die zich fysiek, emotioneel, mentaal of zelfs spiritueel kunnen manifesteren. Omdat de hogere frequenties van het Christusbewustzijn zich niet kunnen afstemmen op een bewustzijn dat al gevuld is met energie van een lagere resonantie, beginnen de zuiveringen vaak met het ontmantelen van het driedimensionale geloofssysteem van de zoeker.

 

Dit is wat bedoeld wordt met de “donkere nacht van de ziel”.

 

Deze periode kan extreem pijnlijk zijn als de zoeker veel van de overtuigingen waarop hij/zij zijn leven heeft gebouwd, ziet afbrokkelen. Het is echter altijd tijdelijk als je je er niet tegen verzet, want als het valse concept van iets eenmaal geëlimineerd is, kan de realiteit ervan zich gaan manifesteren. Het opruimen van alles wat oud en onwaar is, is nodig om naar de volgende stap van de evolutionaire reis te gaan. Ieder mens ervaart zijn eigen persoonlijke opruimproces, gebaseerd op zijn bewustzijnstoestand en de energieën die opgeruimd moeten worden. Heb nooit het gevoel dat je op de een of andere manier gefaald hebt als de hel in je leven lijkt los te breken. Beschouw elke ervaring, hoe moeilijk of verwoestend ook, als een afstuderen omdat deze ervaringen dienen om je uit en voorbij een bewustzijnstoestand te brengen die je ontgroeid bent. Veel van de energieën die nu aan het opruimen zijn, zijn in de loop van levens opgebouwd en hebben zich stevig verankerd in je geloofssysteem, waardoor ze moeilijk los te laten zijn, omdat ze vertrouwd zijn, zelfs als ze herkend worden als oude energie.

Sta het proces toe geliefden, vertrouw er altijd op dat je Hogere Zelf - de Jij die de Eenheid nooit vergeten is - de leiding heeft en niet het persoonlijke ego-gevoel van jou dat gelooft dat het dit of dat moet doen om spiritueel te zijn. Je kunt alle lectuur, lessen en activiteiten doen waarvan je denkt dat je ze nodig hebt om dieper te evolueren naar wie en wat je nu weet dat je bent, maar het is het Hoger Zelf dat bepaalt of je er klaar voor bent en welke ervaringen nodig zijn om je daar te krijgen.

 

Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt in je zoektocht naar diepere realisatie, maar weet dat op het moment dat je er klaar voor was en bewust begon met een zoektocht naar de waarheid, je bewust of onbewust je intentie hebt uitgesproken om spiritueel te evolueren. Op dit punt “verlaat de trein het station” en stopt niet totdat de bestemming is bereikt, zelfs als er onderweg haltes en hobbels zijn of als je besluit dat je wilt uitstappen. 

 

Uiterlijke “spirituele” activiteiten duiden op een intentie om te evolueren en zijn belangrijke stappen tot een bepaald punt, maar er komt een moment waarop elke zoeker verder moet gaan dan de activiteiten die ontworpen zijn om hem dichter bij God te brengen, om voorbij het gevoel van afgescheidenheid te komen dat deze activiteiten vertegenwoordigen en naar een bewustzijn van zichzelf en al het leven als reeds één met God. Dit is het verschil tussen metafysica en georganiseerde religie (afscheiding) en mystiek (eenheid). 

 

Jouw werk is om te rusten in een bewustzijn van eenheid, erop te vertrouwen dat je in elk moment geleid wordt en het proces toe te laten.

 

Laat alle concepten los over hoe spiritualiteit is of eruit moet zien. Geef alle resterende overtuigingen op die voortkomen uit beelden van “heiligen” overspoeld met licht en met de ogen naar de hemel gericht die het idee promoten dat ze beter, heiliger en dichter bij God zijn dan dat jij bent. Het is tijd om af te stappen van de predikers, experts, artikelen en zelfs zenders die je vertellen dat je “minder dan” bent en “gered” moet worden. Je bent nooit niet “gered”.

 

Niemand kan de constante innerlijke stuwing naar een dieper bewustzijn vermijden, zelfs niet als of wanneer het op een driedimensionaal niveau is. Als een individualisering van het Goddelijk Bewustzijn wordt ieder mens automatisch aangetrokken om opnieuw zijn heelheid te ervaren en zal daarnaar zoeken in overeenstemming met zijn staat van bewustzijn. Zelfs de moordenaar gelooft dat hij zijn leven op de een of andere manier meer heel maakt door zijn daden.

 

Ieder mens is al zelfonderhoudend en in stand gehouden, heel en compleet, oorzaak en gevolg, overvloedig, intelligent, harmonieus en oneindig, etc. etc. maar de dichtheid en de daaruit voortvloeiende hypnose van het zijn in driedimensionale energie blokkeert dit bewustzijn voor de meesten. De evolutionaire reis is niets anders dan het proces van het jezelf uit de weg gaan en deze reeds aanwezige kwaliteiten van Bron/God/Goddelijk Bewustzijn toestaan om tot uitdrukking te komen - het kerstverhaal. 

 

Vertrouwen is vaak moeilijk omdat mensen gedurende hun vele levens geprogrammeerd zijn met overtuigingen van afscheiding. Bijna iedereen wordt geboren met energieën van angst, wantrouwen en afscheiding, waardoor ze automatisch hun hele leven een gevoel van wantrouwen met zich meedragen. Als je in driedimensionale energie leeft, is het verstandig, praktisch en noodzakelijk om situaties en individuen te wantrouwen en in twijfel te trekken, maar tegelijkertijd is het als spiritueel ontwaakt persoon belangrijk om te onthouden dat angst en wantrouwen facetten zijn van afscheidingsenergie.

 

Het leven in driedimensionale energie is niet gemakkelijk en niet voor de “zwakkeren”. Daarom werden jullie, die spiritueel geëvolueerd zijn, sterk en dapper genoeg geacht om deel uit te maken van en bij te dragen aan het ascensieproces van de aarde. Niet iedereen die in deze tijd op aarde wilde zijn, mocht komen. Jullie kwamen om alle overgebleven oude energie voor jezelf en voor de wereld op te ruimen en zo het collectieve bewustzijn van de Aarde naar een nieuw en hoger niveau te tillen. Jullie zijn degenen die het doen.

 

De reis wordt gemakkelijker naarmate de lang gedragen en comfortabele oude bagage wegvalt.

Kwesties die ooit als belangrijk werden beschouwd, beginnen onbelangrijk te voelen. Je begint de do's en dont's, rechten en onrechtvaardigheden, moeten doen en niet mogen doen, zonden en niet zondigen, goed en slecht achter je te laten. De regels die je werden geleerd op basis van dualiteit, afscheiding en twee machten beginnen af te brokkelen en je ontdekt dat het leven gemakkelijker wordt als je op één lijn staat met de werkelijkheid. 

 

Je ontdekt dat je zonder er bewust over na te denken begripvoller, geduldiger, liefdevoller en vriendelijker bent geworden omdat je de blokkades hebt verwijderd en de deur hebt geopend naar je eigen Goddelijke Bewustzijn, waardoor het kan stromen zoals jij.

 

Dingen, gebeurtenissen, mensen, oplossingen en situaties die voldoening geven en van een hoog niveau zijn, beginnen zich onverwacht aan te dienen. Dingen waar je niet om had kunnen vragen omdat je er geen weet van had. Vervulling is de ware aard van ZELF.

 

Je bent, bent altijd geweest en zult altijd een Goddelijk Spiritueel Wezen zijn, ondanks alle huidige of vroegere verschijningen van het tegendeel.

 

The Arcturian Group

Marilyn Raffaele 
www.onenessofall.com