Arcturian channeling 16 oktober 2022 ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt The Arcturian Group

16 oktober 2022, vertaald vanuit het Engels


Weet altijd dat onze boodschappen in liefde komen en met de bedoeling om kennis en bemoediging te brengen aan jullie die de uitdagingen van het leven op aarde in deze tijd aangaan vanuit een hoger bewustzijnsniveau.  

 

Iedereen, zij die spiritueel wakker zijn en zij die dat niet zijn, hebben in dit leven een zekere mate van oude energie met zich meegedragen die trauma's, eden, geloften en beloften uit vorige levens weerspiegelt.

Jullie behoorden tot degenen die sterk en ontwikkeld genoeg werden geacht om niet alleen om te gaan met de energieën die zouden voortkomen uit het ascensieproces van de aarde, maar ook met de intense persoonlijke zuiveringen die nodig zouden zijn om zich af te stemmen op de frequenties van een aarde met een hogere resonantie.

 

Alles verloopt volgens plan


Er staat veel te gebeuren dat velen uit hun gekozen sluimer zal doen ontwaken, zij die ervoor gekozen hebben niets in zichzelf of anderen te zien, te overwegen of toe te geven dat niet overeenstemt met hun persoonlijke geloofssysteem. Deze geliefden zullen “wakker geschud” worden als of wanneer dat nodig is - één of andere levenservaring die bedoeld is om hun denkbeeldige wereld te “schudden” en hen “dwingt” veel ervan in twijfel te trekken en te heroverwegen.

 

 Sta het proces toe, geliefden, vertrouwend en aanvaardend dat er momenteel veel plaatsvindt waarvan de meerderheid zich nog niet bewust is.

Herinner jezelf eraan dat er werkelijk een Goddelijk plan is als of wanneer je merkt dat je wegglijdt in angst en twijfel. Concentreer je de hele dag op de werkelijkheid in plaats van op driedimensionale interpretaties van de werkelijkheid. Herinneringen kunnen zo eenvoudig zijn als stilstaan bij “Ik Ben ”.

 

 Er komt een punt in ieders evolutionaire reis waarop hij moet kiezen tussen het aanvaarden en beleven van de werkelijkheid versus de droom.

Ben ik slechts vlees en bloed, onderworpen aan alles wat de wereld te bieden heeft aan ziekte, gebrek, geweld, pijn en lijden, of ben ik meer dan dat? Is God een man in de hemel die oordeelt en straft en bij wie ik moet smeken om mijn welzijn?  

 

Deze verouderde concepten met een oneindig aantal touwtjes die aan elk aspect van het leven op aarde vastzitten, moeten achter zich gelaten worden als men werkelijk oprecht is over zijn spirituele evolutie


De staat van bewustzijn van een mens blijft stagneren wanneer hij ervoor kiest om met één voet in de werkelijkheid en met de andere in het hypnotisme van het driedimensionale geloof te blijven leven, zodra hij de waarheid kent.  

 

Ieder mens verlangt naar geluk en heelheid, wat in werkelijkheid het verlangen van de Ziel is om zich opnieuw te verenigen met en één te zijn met Zichzelf. Dit innerlijke verlangen naar geluk en vrede wordt door driedimensionale bewustzijnsstaten geïnterpreteerd als een nooit eindigende drang om buiten zichzelf te bereiken wat zij denken dat vervulling zal brengen. Dit is de menselijke conditie.

 

 Daarom stelen mensen en plegen ze geweld. Een diep innerlijk verlangen naar heelheid ligt ten grondslag aan alle misdaad, drugs- en alcoholverslaving en wreedheid jegens andere levensvormen. Zelfs de moordenaar gelooft dat zijn/haar daden zijn/haar leven of dat van een ander op de een of andere manier zullen verbeteren.

 

De hoogfrequente lichtenergie die nu naar de aarde stroomt, verruimt het individuele bewustzijn, waardoor bij sommigen het verlangen naar vervulling intenser kan worden, omdat zij voor het eerst een gevoel van macht ervaren. De meesten weten nog niet wat het is dat zij voelen of waarom, maar dit nieuwe gevoel van macht moedigt sommigen aan om intenser hun concept van geluk na te streven, ongeacht hoe het anderen kan treffen.

 

Omdat mensen niet weten dat zij in werkelijkheid al Goddelijk, compleet en heel zijn, interpreteren zij zichzelf in alle opzichten verkeerd. Zij die ernaar streven de rijken en beroemdheden te evenaren, geloven dat zij geliefd zullen zijn als zij zich hetzelfde gedragen en er hetzelfde uitzien.

Georganiseerde religies leren vaak dat de mensheid niets meer is dan een zondige worm in het stof die "gered" moet worden, dat gelukkig zijn op aarde een "zonde" is, dat lijden God behaagt, en dat geluk alleen komt na de dood als de regels worden gevolgd.

Dit heeft geleid tot een wereld van oordeel, kritiek en veroordeling die vervolgens gevoelens van superioriteit, zelfvoldoening en een vals gevoel van eigenliefde en vervulling met zich meebrengt

 

Het verlangen naar heelheid en ware Zelfliefde in het bewustzijn van de derde dimensie is ieders Goddelijkheid die erkenning zoekt. Omdat mensen niet weten dat zij in werkelijkheid al Goddelijk, compleet en heel zijn, interpreteren zij zichzelf en dit innerlijke verlangen op alle mogelijke manieren verkeerd.

 Het overstijgen en verlaten van deze toestand is spirituele evolutie, de reis die ieder mens, of hij wil of niet, ondergaat en die niet kan worden vermeden, hoe lang hij die ook wil uitstellen.

 

Omdat de aarde een planeet van tijd en ruimte is, kunnen individuen niet zomaar in een hoog resonerende staat van bewustzijn springen met intellectuele kennis, tenzij die in een vorig leven is verworven en in dit leven eenvoudigweg is vergeten. Je kunt niet terugvallen in je evolutie en je draagt je niveau van bereikt bewustzijn in elk leven mee. Daarom dachten sommigen van jullie misschien dat het gemakkelijk en eenvoudig was om de diepere waarheden te begrijpen en begrijpen ze niet waarom anderen dat niet kunnen.  

 

De meesten van jullie die deze boodschappen lezen waren al zeer geëvolueerd toen jullie incarneerden, en daarom mochten jullie je aansluiten bij de golven van verlichte wezens die helpen bij het ascensieproces. Degenen onder jullie die al vele jaren op aarde waren, behoorden tot de eerste golf en ontmoetten een wereld die zich tegen de waarheid verzette. Veel jonge mensen in deze tijd zijn eigenlijk heel oude zielen die het moeilijk hebben zich aan te passen aan driedimensionale concepten waar ze lang geleden overheen geëvolueerd zijn.

 

 Probeer niet te veel betrokken te raken bij de driedimensionale kwesties, maar blijf rustig het Licht vasthouden, waardoor je een baken van hoog resonerende energie wordt, waar je ook gaat. Lichtwerk is niet urenlang in meditatie zitten, maar in stilte en heimelijk ZIJN terwijl je je gewone dagelijkse bezigheden doet.

 

Een bewustzijn van EENheid kan het bewustzijn van een ander optillen, afhankelijk van diens ontvankelijkheid, gewoon omdat er maar EEN bewustzijn is. Dit is vooral waar wanneer de ander zich uitstrekt en één wordt met de hogere staat van bewustzijn.

 

Een met Licht vervuld bewustzijn kan soms reacties van afkeer of zelfs haat teweegbrengen bij een ander die zich zonder te weten waarom bedreigd voelt in de aanwezigheid van Lichte energie. Maar degenen die spiritueel klaar zijn voor meer zullen naar de hogere energie worden getrokken en mogelijk zelfs worden genezen van iets van een lagere resonantie.

 

 Gewoon leven, bewegen en je wezen hebben in de waarheid van Goddelijke Eenheid en je zult doen waarvoor je gekomen bent.

Wij zijn de Arcturian Group

 


Marilyn Raffaele
www.onenessofall.comLichtwerkers hebben veel levens geleid die in het teken stonden van spiritualiteit. Ze voelden zich daartoe van nature aangetrokken en belandden vaak in kloosters, tempels of esoterische gemeenschappen.

Het leven in deze aan spiritualiteit gewijde organisaties, zowel in het oosten als het westen, stond vaak in het teken van:

 Verzaking van het lichaam, de emoties en seksualiteit

 Nadruk op het hogere, het geestelijke, het onpersoonlijke

 Emotioneel, psychisch en/of lichamelijk misbruik als de organisatie (klooster, tempelorde, gemeenschap) waarvan je deel uitmaakte wereldse machtsdoelen had die jij moest dienen.

Psychologische consequenties hiervan voor vele lichtwerkers:

 Kloof tussen je menselijke en je spirituele kant.

 Verwaarlozing van je emotionele behoeftes en je psychologische binnenkant als mens.

 Superioriteitsgevoelens die niet horen bij een hartgedragen bewustzijn.

 Misbruik van je levensenergie, die heeft geleid tot trauma en verkeerde opvattingen over ‘dienstbaarheid’ : jezelf wegcijferen (in theorie je ego, maar feitelijk je passie, creativiteit, originaliteit) werd gezien als hoger terwijl het (menselijke) Zelf juist het kanaal is voor het hogere.

Maria Magdalena nodigt je in deze channeling uit te onderzoeken in hoeverre je nog vastzit in deze oude erfenis. Ze wijst manieren aan om de energetische last ervan los te laten en een meer liefdevolle en geaarde vorm van spiritualiteit te omarmen.

Bevrijd je van de energetische last van oude spirituele levens

 

 Zondag 6 november 2022, 20:00 uur

 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen
 Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.