Alles komt aan het licht


Met compassie geschreven. In liefde lezen...

 

Een paar vragen: Hoe weten we wie de Kelten waren voor de Romeinen ze versloegen? Van diezelfde Romeinen.

 

Hoe weten we wie de Noord- en Zuid Amerikaanse indianenbeschavingen waren voordat de kolonisten kwamen en hun land innamen? Van diezelfde kolonisten.

Hoe weten we wie de Katharen waren voor de Katholieke kruisvaarders ze uitroeiden?

Van diezelfde Katholieken.

De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, zei Winston Churchill en daar had hij gelijk in.

 


Onze kennis over de Kelten, indianen, Katharen, Egyptenaren, Azteken, Inca's, etc. komt grotendeels van degenen die hen versloegen en/of overleefden.

 

Waren de indianen zo gewelddadig toen de kolonisten aankwamen? De kolonisten hebben het ons verteld. Of de Kelten toen Julius Caesar ze aanviel? We weten het uit Julius' zijn beschrijvingen.

Waren de Azteken gevaarlijke koppensnellers? We weten het van de Spanjaarden die ze uitroeiden.

 

Waren de zieners, healers en kruidenvrouwem die als heks verbrand werden dienaren van de duivel?

We weten het van de inquisitie die hun verhalen optekenden én hen liet verbranden.

De rechtstreekse bronnen die er van deze volkeren waren, zijn in de loop der geschiedenis ook verbrand. Oorspronkelijke boeken en papyrusrollen, geschriften en kleitabletten werden, op enkelen na, verbrand tijdens de talloze boekverbrandingen in de geschiedenis. Zodat de mensheid haar bestaansgeschiedenis zou vergeten.En de geschiedenis herschreven kon worden.

Weet je wat nu zo opvallend is: het is één en dezelfde kracht die verantwoordelijk is voor al het bovengenoemde. Die ons haar versie van de geschiedenis oplegde. Een oeroude, duistere, kracht die rond het begin van de jaartelling gestalte kreeg in het Romeinse rijk dat bijna alle volkeren in heel Europa en delen van Noord-Afrika en Azië onderwierp. Waaronder de Kelten, de Egyptenaren en de Israëlische Joden. Ze kruisigden zelfs Christus.

Datzelfde Romeinse rijk ging later op in de ROOMS Katholieke kerk. Zelfde doelen, zelfde organisatiestructuur, andere uiterlijke vorm. De keizer werd de paus. Senatoren werden kardinalen. Commandanten werden bisschoppen en abten. Soldaten werden monniken en nonnen.

 

Het doel?

 

Onderdrukking van de Mensheid.

 

Met de gekruisigde Christus als symbool trok de Rooms Katholieke kerk de wereld in.

Ze namen de macht over in de Middeleeuwen. Samen met de adel. En...

 

 Veroorzaakten kruistochten.

 

 Roeiden de Katharen en andere Gnostici uit als ketters.

 

 Bouwden kerken en kathedralen op de heilige plekken van oervolkeren.

 

 Vernietigden de Tempeliers.

 

 Verwoestten de oorspronkelijke boeken en geschriften. Zelfs de verbranding van de beroemde bibliotheek van Alexandrië werd geleid door een Katholieke bisschop.

 

 Verbrandden miljoenen mensen als heksen en magiërs.

 

Katholieke Spanjaarden, Portugezen en anderen togen naar Zuid- Amerika en vernietigden de Inca-, Azteken- en vele andere beschavingen.

 

Met het kruis in de hand trokken de kolonisten naar Noord Amerika, een ondenkbare genocide van de indianenbeschavingen tot gevolg. Zoals ook in Australië, Afrika en Azië. Dezelfde kracht ging over in de Duitse nazi's.

 

 Zelfde adelaar

 Zelfde legerindeling

 Zelfde groet

 

 Zelfde machtswellust

 

En tegenwoordig beheerst deze kracht achter de schermen nog altijd de mensheid. Als de Elite die aan de touwtjes trekt. The New World Order. Wat die duistere kracht is?

Je leest het in het boek 2044.

 

Gelukkig is de tijd van deze duistere kracht bijna aan haar einde. Alles komt aan het licht. De Nieuwe Aarde is er al en krijgt steeds meer vorm. Aan ons de moeilijke taak deze kracht en al haar onderdanen te vergeven. Te beseffen dat ook wij ze gediend hebben in andere levens. De collectieve wonden, -trauma's en -pijnstukken te helen. Compassie te tonen voor wat er is aangericht. En weer opnieuw te beginnen. Onszelf en onze menselijke geschiedenis opnieuw uit te vinden.

 

In liefde, vrede en bewustzijn

 

Robert Bridgeman

www.bridgeman.nl