4-4 Portaal en de energie van april 2024

 

Energetische update: April energie en het 4-4 portaal 2024


Vandaag bewandelen we energetisch het 4-4 portaal.

 

We bevinden ons in de eclipsperiode, tussen de maanverduistering van 28 maart en de zonsverduistering van 8 april in. Dat betekent dat deze energieën doorlopend in deze periode een impact uitoefenen op ons energetisch systeem, bewustzijn en mens-zijn op alle lagen.

 

Daarnaast zijn er diverse planeetstanden, zoals bijv. Mercurius die vanaf 2 april retrograde is, en actieve energieën van de Schumann resonantie, die hier mede op in spelen. De energie van vandaag is een 4-4 Portaal energie die ook een duit in het zakje doet.

 

Met andere woorden: we liggen weer onder een ‘kosmisch vuur’ van verandering, groei, trillingsverhoging en wijzigingen. We worden ge-upgrade, ontvangen licht-updates en er trilt veel oude ballast los die onze groei nog in de weg staat.

 

Voor velen een pittige periode die ook niet stopt na de zonsverduistering, maar over een langere periode door zal rimpelen qua uitwerking.

 

 

Uitwerking van de energieën van deze tijdsperiode

 

De energieën kunnen momenteel intens worden ervaren. vooral in de nacht kan het lichtelijke verstoringen veroorzaken zoals slecht slapen, vreemde of intense dromen. Het kan ook letterlijk ‘ruis op de lijn’ of zorgen die er zijn dieper aanraken om deze bewuster te maken in je dagbewustzijn als mens. Dat geeft namelijk gelegenheid om onderliggende onbewuste patronen, ballast of stagnatie te kunnen aankijken en oplossen.

 

Enerzijds zal er meer oude energie, schaduw, knelpunten of uitdagingen belicht worden. anderzijds zal je kracht enorm geactiveerd en meer voelbaar worden. zodat je ook de power hebt om je oude ballast te kunnen opruimen. Het zal soms als een dans kunnen aanvoelen tussen wiebelen en het niet meer weten en je kracht hervatten, plannen maken, route uitzetten en helen.

 

Het voelt als een tijd van grote vernieuwing, maar wel eentje waarbij de oude ballast die vernieuwing in de weg staat echt aangekeken dient te worden om grote stappen voorwaarts te kunnen maken.

 

Veel oude systemen (innerlijk en in de uiterlijke wereld) staan op omvallen. Deze energieën helpen ook weer om de innerlijke kracht en – route te vinden om ‘nieuwe’ (oorspronkelijke) systemen te implementeren, waarbij hartgedragen bewustzijn de norm mag gaan zijn. Er dient helaas nog altijd veel werk in verzet te worden, in het collectief onbewuste. Ieder draagt daar op een eigen-wijze echter aan bij, door de eigen schaduw, ballast en oude systemen te helen vanuit bewustzijn.

 

Hoe meer mensen dit innerlijk werk verzetten, hoe schoner en lichter het collectie ook wordt, omdat we daar allemaal deel van uitmaken. Hoeveel werk velen van ons ook al verzet hebben aan innerlijke- en collectieve groei, er is nog altijd een hoop werk aan de winkel. Tijdsperiodes als deze helpen dat echter enorm te ondersteunen en bewustwording en groeiprocessen te versnellen.

 

Er leeft nog veel in de onbewuste schaduwen wat belicht mag worden (daarom ook verzorg ik juist ook een specifieke 3-daagse workshop die hierop gericht is,  omdat de energie van deze maand dit ook ondersteund) om verdere stappen in ‘ver-lichting’ te brengen.

 

De energie van vandaag: 4-4-4-4 of 8-8 portaal

 

De energiecodering van vandaag is 4-4-2024. Energetisch betreft dit een codering waarin in de 2024 ook weer twee 4-en opgenomen zijn, namelijk 202 (= 4) en 4. Dat maakt de code van vandaag een vierdubbele vier energie: 4-4-4-4. Deze is ook om te zetten en/ of te ervaren als de daarin besloten 8-8 energie. Het is maar net op welke frequentie laag je de energie van vandaag ‘aanvliegt’. Dat kan afhankelijk zijn van je afstemming, je intentie of jouw uitlijning en trilling.

 

De frequentie van de 4-4-4-4 is een viervoudige bekrachtiging van zowel de hart energie als ook van de energie van het vierkant, wat gronding, stevigheid, bedding en neerzetten van inhoudt. Dat betekend dat deze energie stimuleert en activeert op  zowel het krachtiger neerzetten, gronden en tot belichaming stimuleren van jouw hartenergie. Dus het steeds bewuster, krachtiger en praktisch in dagelijks leven volgen van je hart, leven vanuit je hart en je hartenergie meer ruimte geven.

 

Deze portaalenergie biedt enerzijds enorme bekrachtiging en opening van je hartchakra aan. Maar werkt daarnaast ook diep door in je gronding, voetchakra’s en dus basischakra, om je steeds steviger je benen neer te zetten. In gronding, op aarde, daar waar we aan het leren zijn om ons onvoorwaardelijke hart en bewustzijn weer te her-inneren, integreren, gronden en belichamen zodat ons oorspronkelijke Gods wezen en -bewustzijn zich door ons mens-zijn heen kan manifesteren op aarde.

 

De energie van 8-8 resoneert op de dubbele lemniscaat die gaat over de energie van balancering op zowel horizontale als verticale as. Dat wil zeggen zowel boven- beneden als links-rechts. En is een energie die op alle lagen helpt om jouw (weer) in je midden te brengen, in je kern, in je centrum. Ook daarbij wordt je energie gericht op je hart, omdat het hart ons midden is van boven-beneden, links-rechts.

 

Het hart is de multidimensionale poort en het middelpunt van waaruit je toegang kunt verkrijgen tot de oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Liefdesstroom die je wezen IS. Je hart is het middelpunt waarin alle lagen van je wezen tot uitdrukking kunnen komen.

 

De 8-8 codering stimuleert bewustzijn en onbewustzijn dieper met elkaar uit te lijnen en te balanceren, zodat jij steeds dieper in je middelpunt, in je hart, uitgelijnd wordt en je dus steeds dieper in contact met je oorspronkelijke wezensenergie terug kunt keren.

 

De 8-8 energie is een krachtige poort die alle lagen van polarisatie met elkaar uitlijnt en tot een middelpunt van balans, verbondenheid en versmelting brengt. Zodat innerlijke polarisatie op kan lossen en overstegen kan worden. M.a.w. zodat we uit kunnen reiken voorbij dualiteit en in een groter veld van bewustzijn en Eenheid kunnen ervaren.

 

De dubbele werking van Meestergetallen en hun bewustzijn in deze portaaldag(en) brengen dus een grootse kracht van vernieuwing, bewustwording en groei met zich mee die gericht is op balancering, opening en centreren in je hart(bewustzijn) en de gronding daarvan.

 

(Binnen deze energie verzorg ik vanavond een inwijding via de energie van de Tempels van Egypte, die de heilige energieen en vortexen manifest maken die ons kunnen helpen om ten diepste weer in de heilige hart energie van ons wezen te stappen).

 

De energie van de 4-4 portalen in het algemeen

(Uit een eerder artikel van 2023)

 

De energie van het 4-4 portaal is drievoudig deze maand, opgesplitst in 3 portaalmomenten die elk een verdieping én trillingsverhoging aan zullen weten te raken. Het eerste portaal op 4-4- 2024 is gericht op het menselijke hart. Het portaal van 13-4-2024 is gericht op het galactische hart. Het portaal van 22-4-2024 is gericht op herverbinden en oprijzen in de omvattende hartkrachten en verbind daarbij ook je Kosmisch hart dieper aan het menselijke hart. Dat uiteraard in zoverre als dat al te bevatten is voor je mens-zijn en in die mate dat het draaglijk en hanteerbaar is.

 

In feite omvatten deze activaties alle kernaspecten van je multidimensionale hartbewustzijn en brengen alle lagen weer met elkaar in (her) uitlijning en verbinding. De multidimensionale hartlagen kunnen zo weer synchroniseren met elkaar en afgestemd worden op wat er in jouw mens-zijn nu weer te integreren is. Waardoor jouw hart veel ruimer én bewuster aanwezig kan zijn, bestaansrecht krijgt en weer dieper als innerlijk kompas kan dienen in je dagelijks leven.

 

Dat betekend ook dat alle 12 wezenslagen van ons multidimensionale wezen aangeraakt en aangetrilt worden in deze energie.

 

Elk van deze portalen met de 4-4 codering zal een verdieping en vervolg van elkaar zijn en zijn initiatiemomenten om steeds dieper de oorspronkelijke hartuitlijning van je wezen weer toegang te verlenen.

 

Ook om deze weer steeds dieper ervaarbaar te maken in je mens-zijn.

 

Het is echter niet zo dat deze hart’dimensies’ niet meer met elkaar in uitlijning zijn (een vaak spirituele misvatting). Het is wel zo dat wij als mens vaak zo uit verbinding zijn gegaan met ons hart en bewustzijn dat er op de menselijke hartlagen een dikke mist of ruis zit, waardoor we ons hogere hart en hogere hartdimensies niet meer kunnen ‘verstaan’(voelen). En daarmee dieper in overleefstanden, mind, ego en matrix zijn beland.

 

De portalen van deze maand brengen dit weer dieper in bewustzijn, laten je voelen waar je hart afgesloten is én waar je je hart al leeft en maken je bewuster waar nog wijzigingen welkom zijn.

 

De 4-4 portalen brengen lichtcoderingen in de vorm van trillingsverhogingen om deze menselijke hartlagen weer verder te helen, waardoor deze weer dieper open kunnen gaan staan voor de her-innering aan de synchronisatie met de hogere ‘hart dimensies’.

 

Multidimensionaal hart

 

Je hart is een multidimensionale poort naar alle lagen die jij Bent, naar alle hoger zelven die waar dan ook in schepping aanwezig zijn en alle hart bewustzijnslagen van je 12-voudige bewustzijn. wanneer de poorten van je menselijk hart weer dieper open gaan en gaan uitlijnen met al die andere hart dimensies, komen de daar in aanwezige kwaliteiten, potenties, kennis en ervaringen weer terug in her-innering in je menselijk bewustzijn (3D en 4D lagen).

 

Vanuit her-innering is doorleven, integreren, gronden en belichamen daarvan weer mogelijk, m.a.w. je daadwerkelijk her-innerde en opgehaalde bewustzijnsgroei krijgt handen en voeten in je leven op aarde.

 

Leven vanuit je multidimensionale hart op aarde betekend werkelijk leven vanuit afstemming en uitlijning vanuit je hart, even vanuit Liefde voor Al Wat Is en Al Wat Is tot uitdrukking brengen in al je handelen, spreken, doen en Zijn. Dat is waartoe deze tijdsperiode en maand-energie een steuntje in de rug en stimulans toe biedt.

 

Ik wens je een prachtige transformatieve tijd toe waarin je hart steeds verder open mag gaan binnen alle realiteiten van Zijn!

 

 

©Willemien Timmer, 4-4-2024
www.apofyliet.nl