De uitdagende en inspirerende kracht van relaties ♥ Annet Hoeijmans - Boon ♥ Lichtwerkers Nederland

Leven in partnerschap biedt een uitdagende mogelijkheid tot het ontwikkelen van teamgeest. Het stimuleert om van ik-gerichtheid te groeien naar wij-gerichtheid. Samenwerking en teamspirit, mét behoud van eigen autonomie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfbewustzijn! Eigenlijk is dit van toepassing op allerlei verschillende vormen van samen-leven en samen-werken. Ook bv in de relaties met collega’s op je werk.

In onze samenleving groeit de behoefte aan kwaliteit van leven en werken, verbonden met levenslust, enthousiasme, innovatie en bezieling. Ook in de persoonlijke sfeer neemt de behoefte aan samen-zijn, verbondenheid en kwalitatieve uitwisselingen toe. Hoe geven wij zelf vorm aan deze behoeften en verlangens?

Saamhorigheid, verbondenheid en inspiratie worden de nieuwe peilers waarop de toekomst gebouwd wordt in het Heden.

Onze ziel is een bewoner van twee werelden

 

Enerzijds is ons intuïtieve bewustzijn (als trillingsfrequentie) in staat om informatie te ontvangen vanuit een referentiekader en bewustzijnsperspectief verbonden met een grotere universele tijdloze context. Anderzijds is onze aardse ziel met behulp van onze psyche, in staat ervaringen op te doen in de dagelijkse werkelijkheid. Dit psychische bewustzijn is gebonden aan het lichaam, tijd en ruimte. Het hart is in staat, als een tolkvertaler, met beide werkelijkheden in verbinding te treden, een uitwisseling aan te gaan en een verbinding, een relatie op te bouwen. Van alle wezens op de wereld kunnen alleen mensen hun emoties voelen én de signaalfunctie ervan leren begrijpen. Door dit begrip voor onze emotionele drijfveren in relatie tot het voortschrijdend inzicht binnen het tijdsbewustzijn zijn wij in staat om ons gedrags- en reactiepatroon te veranderen.

Alleen de mens is bouwmeester van zijn toekomst in het Heden

 

Mensen kunnen met behulp van hun denk-vermogen, waaronder hun beeldende vermogen, én met behulp van zelfreflectie de referentie-kaders van hun geconditioneerde gedrag en de daaraan verbonden emotionele en geconditioneerde reactiepatronen leren begrijpen. Interactie en wederzijdse inspiratie hierbij is uitdagend, avontuurlijk en noodzakelijk.

Het besef dat de onzichtbare werkelijkheid de concrete werkelijkheid doordringt én vormt dringt gelukkig steeds dieper door in het collectieve menselijke bewustzijn.

Een veel gehoorde vraag in mijn praktijk als levenscoach is: ''Welke keuze moet ik maken?'' Ik voel dat er iets in beweging moet komen, ik weet dat ik iets moet doen, moet kiezen…., maar mijn hoofd zegt iets anders dan mijn hart.

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden en al helemaal niet door iemand anders dan degene die met dit dilemma worstelt! Het openhartig volgen van het belevingsverhaal en durven dóórvragen op zo’n dilemma (zonder het te willen oplossen) levert vaak al verrassende inzichten op die “out of the box”, dwz uit een ander referentie-kader, komen. Dit referentiekader is verbonden met de intuïtieve wijsheid van de betreffende persoon.

De wedervraag die van mij uit hier dan ook gesteld wordt is: Wat is je diepere verlangen? 

Herken je deze zachte, innerlijke, duwtjes of vaak zeer verrassende brain-waves ? En zo ja, wat doe je daarmee?

Herkenning vraagt immers ook om toepassing daarvan tot in je dagelijkse leven.

Essentieel hierin is m.i. te ont-dekken, te ontsluieren. Zicht krijgen op je bewuste en onbewuste motivaties. Dat verheldert je innerlijke en uiterlijke richting en je keuze(s).

Een praktijkvoorbeeld: Als je besluit van Eindhoven naar Schiphol te rijden en onderweg van de route afgaat, de weg kwijt raakt, betekent dit niet dat je niet op Schiphol aankomt. De omweg heeft je misschien een aantal heerlijke vergezichten of interessante ontmoetingen, aangeboden, die je geïnspireerd en verrijkt hebben. Uiteindelijk is het van belang op enig moment weer aansluiting te vinden op de route naar Schiphol aangezien dat je besluit, het doel van deze reis was.

Wanneer je echter van te voren weet dat je in Schiphol een bepaalde internationale aansluiting moet halen en dit het motief van je reis is, kan een omweg, een file of omleiding een zeer frustrerende ervaring opleveren en je mist je aansluiting!

Routekaart: Het bestuderen van een routekaart brengt informatie tot ons. Het kan een prima voorbereiding zijn voordat je concreet op weg gaat.Zo kan theoretische kennis een goede voorbereiding zijn. Maar als de kennis niet toegepast, verwerkt wordt, blijft het bij kaartlezen “over” de weg.

Relaties als plaats van wij-ontwikkeling

 

Leven in een liefdesrelatie met een partner is één van de bewustwordings-wegen om openhartigheid en innerlijke verbondenheid te stimuleren. Het is niet de enige route, en ook geen heel gemakkelijke route. Wel een uitdagende! Het vraagt een bewuste keuze deze weg te bewandelen en je te verbinden met de ander (en). Het vraagt van je om deze andere “ ik” toe te laten in je gedachten wereld, je gevoelswereld en je fysieke lichaam. Je te laten inspireren en bewegen zowel door de onzichtbare binnenwereld als door de zichtbare buitenwereld.

Door licht én door schaduw. Vanuit dit perspectief en referentie-kader gebruik je de gezamenlijke relatie-ruimte om meer van jezelf te laten zien en tot uitdrukking te brengen en je inspireert je partner hetzelfde te doen. Het succes van een relatie wordt mede bepaald door de mate waarin we de schaduwkanten van onze partner kunnen verdragen en bereid zijn onze eigen schaduwkanten te laten zien en te leren kennen. Het hart heeft andere beweegredenen dan het hoofd, en hoofd en hart communiceren niet altijd helder met elkaar in jouw binnenwereld. Laat staan in de buitenwereld! Relaties waarin met elkaar op een effectieve en vaardige manier uitgewisseld wordt over deze ongemakken of strijdpunten vormen een groot speelveld en een bron van inspiratie. We zijn met z’n allen onderweg naar deze openheid, deze helderheid van leven in saamhorigheid en verbondenheid!

In de intieme liefdesrelatie met een ander kom je jezelf wezenlijk tegen, kun je jezelf slecht verbergen. Je verborgen angsten, twijfels en onzekerheden komen hier naar boven, vaak weerspiegeld in die ander.

Dit is de plek en de ruimte waar je persoonlijke individuele ontwikkeling uitgedaagd kan worden via zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Praten en denken over liefde en hoe het zou moeten of kunnen zijn, is uiteraard belangrijk. Maar als je vergeet op weg te gaan blijft het bij kaartlezen ! Je kunt wel in je eentje in een klooster of op een berg gaan zitten, maar uiteindelijk gaat het erom de liefde, openhartig Aanwezigheid Zijn én te blijven, te midden van alle omstandigheden en gebeurtenissen.

Becoming the mystic in the marketplace. Dat wil zeggen: inzichten in praktijk te brengen in het leven van alledag, in relaties en in de samenleving. Authenticiteit ervaren te midden van het doen van compromissen. Aanwezig durven zijn en blijven, hoe kwetsbaar of kwetsend soms ook. Het creatieve omvormingsproces levert daarbij vanuit de spirit een eigen en unieke bijdrage.

Niet iedereen is tegen de diepte en het appèl van deze wisselwerking opgewassen. We vluchten weg in werk en verantwoordelijkheden, in belangrijkheid of in scheiding, verandering van relatie of werk; soms al voordat we een flits van ons schaduwbeeld in de spiegel gezien hebben. Daarom is op deze ontwikkelingsweg weg toewijding, standvastigheid en betrokkenheid essentieel om tot samenwerking te komen. Gelukkig verandert het collectieve vormveld van onze menselijke psyche langzaam maar zeker steeds meer onder invloed en inwerking van het doordringende besef van een groter en tijdloos bewustzijn van waaruit veranderende gedachtebeelden gevormd kunnen worden. Het oude mensbeeld verandert gestaag.

Samen leven betekent dan: Elkaar stimuleren om het beste van jezelf tot uitdrukking te brengen. Het geeft ruimte en bemoediging om datgene te ontwikkelen wat je het liefste doet en het beste kunt. In deze veilige en stabiele atmosfeer van vertrouwen en openheid kan iedereen dan de benodigde ervaring opdoen en delen. We maken ons vrij van een verwachtingsbeeld, van machtsgebruik of misbruik en leren steeds meer onze wezenskwaliteiten in te brengen, Aanwezig zijn waar we dan ook zijn...

Miskenning maakt langzaam plaats voor erkenning en acceptatie. Verschillen in positie en verantwoordelijkheid worden niet langer voortdurend bevochten, maar gerespecteerd vanuit acceptatie van verschillen en diversiteit. Creatieve en nieuwe samenwerkingsvormen en mogelijkheden bloeien op. Als we mét elkaar leren vollediger aanwezig én in relatie te zijn en blijven bevordert en inspireert dit vanzelf en organisch ook teamgeest en solidariteit in de samenleving. Het geheel wordt dan meer dan de som der delen ( 1+1 = 3) en deze overvloed komt ten goede aan allen en alles!

Let’s go for it!

© Annet Hoeijmans – Boon
ennoia.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief


 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.