Vrouwelijke Wijsheid ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela channelt Maria

 

Liever luisteren? Download hier de audio gratis.

Download
Vrouwelijke Wijsheid Pamela Kribbe.mp3
MP3 Audio bestand 20.8 MB

Lieve mensen, lieve vrouwen,

Ik ben Maria, drager van de moederenergie, drager van een vrouwelijke wijsheid die in jullie allen leeft en openbaar wil worden.

In deze tijd wil de vrouwelijke wijsheid in haar oorspronkelijke vorm uitvliegen en zich manifesteren op aarde. Ze wil voeten in de aarde krijgen en heling brengen aan oude wonden die in de harten van mensen zijn geslagen. Er is heel veel lijden in deze wereld en jullie hebben daar deel aan. Je lijdt ook zelf.

Er is een vervreemding in de zielen van de meeste mensen, een verwijdering van het echte zelf, van het oorspronkelijke licht.

Jullie kennen deze verwijdering van binnen uit. Je bent verloren geweest. Je hebt je verdwaald gevoeld en bent nog steeds op zoek naar het terug vinden van je ziel, van je innerlijke kern als leidraad in je leven. Jullie kennen het lijden en de verlorenheid binnen in jezelf. Maar tegelijk is er iets in jullie ontwaakt. Er is al een thuiskomen geweest in je eigen hart. Dat heeft  het licht aangezet waardoor je binnenin een impuls ervaart om licht te delen met anderen, om het bewustzijn op aarde te helpen veranderen en oude structuren open te breken. Wat daar zeker bij hoort, is de herleving en het doen stromen van de oorspronkelijke, vrouwelijke wijsheid.

Jullie bevinden je  op een weg van innerlijke heel wording: dat is je persoonlijke weg. Maar tegelijk neem je deel aan een groter proces van transformatie, een proces dat veel verder gaat dan jijzelf. Jij neemt daaraan deel als begeleidster van een geboorteproces dat vele pijnscheuten kent. Jij bent in staat pijn te verzachten en het proces soepeler te laten verlopen, zowel individueel als in groepsverband. Dit kan ook de vorm aannemen van “onzichtbaar” werk. Daarmee bedoel ik innerlijk werk, want doordat je jezelf vrij maakt van oude patronen en structuren van angst,  baan je een weg in het bewustzijn voor anderen. Het werk dat jullie doen kan op vele niveaus plaatsvinden.

Ik vraag je nu om je bewust te worden van het deel in jou dat wil bijdragen aan bewustwording onder de mensen op aarde.

Voel de fakkel van licht in je hart, die door deze inspiratie brandend wordt gehouden. Voel je licht! Verplaats je aandacht naar de ruimte in je hart en wees daar stil aanwezig. Heb respect voor deze vlam. Die heb jij zelf verworven. Het is een innerlijk licht, dat veelal geboren is in pijn, strijd en lijden. Het is jóuw licht! Het is uniek in die zin dat niemand jouw weg heeft bewandeld. Niemand anders heeft ervaren wat jij precies hebt doorleefd. Eer je persoonlijke pad. Neem er verantwoordelijkheid voor. Ervaar dat alle stappen die je hebt gezet, hebben bijgedragen aan wie je nu bent. Ook wat je ooit zag als vergissingen of misstappen: alles heeft ertoe bijgedragen, dat het licht in jou zich nu aan het ontvouwen is. Voel hoe het licht in je hart uitstroomt via je schouders en je rug, door je buik heen en je benen. Voel hoe zacht dit licht is. Hoe het doorstroomt tot onder je voeten en daar verbinding maakt met de aarde. De Aarde heet je welkom. Je bent zó welkom hier op aarde. Je licht wordt gezien.

Het licht van de vrouwelijke energie in deze tijd is zacht en helend, en toch doortastend. Ze is ferm en kan goed grenzen stellen. De hernieuwde vrouwelijke energie is geworteld in de aarde en in het eigen zelf van degene die haar draagt. De vrouwelijk energie is in een strijd verwikkeld geweest met de mannelijke energie. Dit heeft haar uitgeput en tot op zekere hoogte beroofd van haar oorspronkelijke kracht. Toch is het niet de bedoeling dat de vrouwelijke energie de strijd aangaat met de mannelijke in deze tijd. Het is veeleer de bedoeling dat de vrouwelijke energie uitstijgt boven de oude strijd en met een groot gevoel van waardigheid haar eigen weg baant in samenwerking met de mannelijke energie, maar ook heel onafhankelijk en zelfstandig; als een autonome drager van wijsheid in verbinding met de aarde.

Ik vraag jullie nu om contact te maken met deze vernieuwende, vrouwelijke energie, die in deze tijd wordt geboren. Ze is in jou aanwezig als resultante van je eigen innerlijke weg. Maar tegelijkertijd is er een grotere, universele stroom werkzaam op aarde in het collectief bewustzijn: die ondersteunt  jou hierin en tegelijk draag jij eraan bij. Voel deze stroom! Hij is lang weg geweest op aarde. Voel hoe je over een vrouwelijke energie beschikt, die verbindend, begrijpend en vol compassie kan zijn, maar tegelijk ook heel helder in het duidelijk grenzen stellen en het opkomen voor zichzelf.

Essentieel in deze tijd zijn de heling, heel wording en nieuwe geboorte van de vrouwelijke energie.

Jullie dragen hieraan bij door jullie persoonlijke, innerlijke weg en ook door het werk dat je doet. Op werkgebied kan deze nieuwe energie heel verschillende vormen aannemen. Niets ligt vast. Er is niet één bepaalde vorm of structuur die daar bij hoort. Het leven is speels en veelzijdig, en deze energie ook. Ze houdt van de Aarde. Ze maakt geen kunstmatig onderscheid tussen hoger en lager of Hemel en Aarde, en voelt zich heel vrij.

De herboren vrouwelijke energie is ook een energie van vreugde, van genieten van het leven, van sensualiteit en hartstocht. Voel hoe deze leven minnende energie zich in je buik bevindt. De energie van plezier, genieten en spontaniteit: ook die is lang weggeweest op aarde, maar ze is onmisbaar. Je kunt spiritualiteit niet werkelijk beleven zonder een verbinding te maken met het aardse deel in jezelf dat wil leven, genieten en met beide benen op aarde staan. Maak die verbinding in jezelf. Voel je hart en je buik en voel dat ze bij elkaar horen en samen willen spelen en stromen. Ze zijn niet elkaars vijanden. Ze zijn geen tegengestelden. Dat is een oud oordeel dat je weerhoudt om werkelijk in bloei te komen. Omarm je emoties. Ook de zogenaamde lagere zoals woede of angst: beschouw ze als je medespelers. Werk samen met de emoties en hartstochten, en je zult zien dat er zich een pad ontvouwt. Je zult zien dat spiritualiteit aardser wordt en juist daardoor toegang krijgt tot de werkelijkheid zoals die is. Deze spiritualiteit kan binnenkomen in het levende hart van mensen.

Ik groet jullie allen met eerbied en respect. Jullie zijn wegbereiders die een nieuwe weg banen in het bewustzijn op aarde.

Ik ben verbonden met jullie vanuit het hart.

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.