Je eigen bronnen van wijsheid ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

 


Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik ben jullie broer en gelijkgestemde. Ik ben hier in jullie midden. Voel mij in je hart. Ik ben één van jullie. Ik bedoel daarmee te zeggen dat ik niet anders ben.

Ik ben mens geweest en heb de gevoelsdieptes en hoogtes gekend die jullie allemaal beleven in je menselijke bestaan.

 

 Jullie denken vaak dat een heilige of een verlichte geest zich los heeft gemaakt van de emotionele pieken en dalen waar jullie doorheen gaan; dit is echter niet het geval.

 

De wijze of de verlichte geest kent een totale overgave aan het leven; verzet zich niet tegen de golven en gemoedsbewegingen in het eigen hart


De verlichte geest is vrij en hecht zich niet aan een bepaalde gemoedstoestand.

 Dit bewustzijn golft mee op het menselijke zijn in al haar facetten en in die overgave zit de totale vrijheid, waardoor een verlichte geest vrede kan ervaren te midden van chaotische omstandigheden.

 

Wat jullie als mens het meest opbreekt, het meest blokkeert, is het verzet tegen het leven: het ‘nee’ zeggen tegen wat zich aandient in het heden, in jouw dagelijks leven, en het willen verbeteren van je situatie of het willen onderdrukken van wat jij ervaart als slecht in jezelf.

Er is een soort ego in je dat denkt het beter te weten en dat vaak gevoed wordt door allerlei regels van buitenaf, die vaak gaan over ‘goed en kwaad’, wat wel en niet hoort, wat je erbij doet horen en wat je afzondert van mensen.

Al die sociale en morele regels maken dat je vanuit dat ego greep probeert te krijgen op je leven, op het natuurlijke leven zoals dat zich spontaan aandient.

Die strijd verlies je; die strijd verlies je onherroepelijk


Je kunt de strijd tegen je eigen natuur, tegen het leven zelf, lang volhouden en je kunt jezelf voeden met allerlei spirituele theorieën daarover, maar uiteindelijk schuilt de ware vrijheid in het je volledig toevertrouwen aan het leven in jezelf.

 

Wat betekent dat concreet?

 

 Begin in het NU. Voel jezelf. Word je bewust van jezelf op dit moment en begin met je lichaam.


Je lichaam is energie, het is een energetisch veld. Het is niet iets buiten jou; het is geen object, geen ding of mechaniek.

 Je lichaam is van binnenuit bezield en jij hebt er invloed op door de mate waarin jij erin aanwezig of afwezig bent.


Als je hoofd vol zit met regels, theorieën en gedachten, kun je vaak niet goed aanwezig zijn in je eigen energieveld, in je eigen lichaam.

Ik vraag je nu bewust af te dalen in je lichaam, met je aandacht in je benen te zakken, je voeten op de grond te voelen en je gedachten tot rust te laten komen.

Er zit een grote wijsheid in het lichaam waar je vaak aan voorbij gaat, omdat het te druk is in je hoofd


Laat het lichaam nu spreken. Word je bewust van je rug en je ruggengraat. Stel je voor dat zich in je ruggengraat een kanaal van licht bevindt wat het onderste energiecentrum of chakra bij je stuitje verbindt met het kruinchakra, het hoogst gelegen centrum in je energieveld. Word je bewust van de stroom van energie die door je heen loopt, door je lichaam en je ruggengraat heen, en voel dat je verbonden bent met zowel de hemel als de aarde via dit kanaal.

 

Onder jou is er de Aarde en de Aarde is ook geen ding of mechaniek of object

 

 Het is een levende ziel, een levend bewustzijn.


Voel hoe jij rust in dat bewustzijn doordat je mens bent en deel bent van de Aarde.

De Aarde beschikt over een intelligentie, die oud en wijs is.

Word je op dit moment heel bewust van de energie van de Aarde onder je en laat het doorstromen in je voeten, je benen en in het stuitchakra.

Maak bewust contact met de Aarde.

Voel haar dragende kracht en vraag haar om een boodschap.

Wat wil zij jou zeggen? Wat is voor jou nu belangrijk?

 

 Laat haar energie door jou heen stromen, stel je open voor haar en kijk wat er dan gebeurt.


Voel de ruimte die dit geeft aan jou, want aarde-energie brengt je terug bij jezelf, bij je eigen wortels, in je eigen centrum, waardoor je rustig en kalm kunt kijken naar situaties in je leven. De Aarde wil jou helpen en tot steun zijn.

Maak dan nu contact met het hogere deel van het kanaal in je rug, bovenin je ruggengraat.

Vanaf het hart en hoger stroomt energie die jou verbindt met de lucht en met de hemel; met kosmische energieën die net zo goed bij jou horen als de energie van de Aarde.

Jouw ziel heeft vele werelden bereisd

 

 De Aarde is één mogelijke verblijfplaats of woonplek.


Je draagt kennis en wijsheid in je mee, die ontstaan is op veel verschillende plaatsen in het universum. Voel nu je eigen ouderdom en laat al deze bronnen van kennis in je bewustzijn doordringen.

Maak contact met het sterrenlicht dat je vertrouwd is.

 

Vraag je niet af waar het vandaan komt; laat het eenvoudig toe


Voel hoe het jou wil ondersteunen en dienen en hoe het zich wil verbinden met de Aarde via jou.

 Vraag ook dit kosmische veld om een boodschap of een antwoord op een vraag die je hebt. Het hoeft niet in woorden te verschijnen, het kan ook dat je iets wordt verteld of duidelijk gemaakt via een gevoel of een sfeer.

Op deze manier, door contact te maken met de energieën van zowel Aarde als van Hemel, wil ik je bewust maken van een intelligentie en een wijsheid, die niet voortkomen uit het hoofd of het denken, die niet gebaseerd zijn op regels of normen van goed en kwaad, die vaak weer voortkomen uit angst en behoefte aan controle.

Er is een grotere wijsheid in en om jou heen die jou draagt en boodschappen geeft, als je je durft over te geven en je hoofd even uitschakelt


Op het moment dat je diepe emoties ervaart in je leven, of het nu vertwijfeling, angst, boosheid of juist vreugde, vervulling en inspiratie is: de kunst is om mee te gaan op de golven van deze gevoelens en tegelijk contact te houden met de bronnen van wijsheid die jou ter beschikking staan.

 Het is belangrijk je niet te verzetten tegen het leven, maar het leven zoals het zich aandient in jou te doordrenken van kosmische intelligentie en aardse wijsheid.

Dit werkt transformerend. Dit is je roeping.

Om het leven ten volle te beleven en met bewustzijn te omringen


Jouw bewustzijn is groter dan je denkt. Je hebt je klein laten maken door vele invloeden van buitenaf, die al vanaf je geboorte en ook in vorige levens op je in hebben gewerkt. Daardoor onderschat je continu je eigen innerlijke wijsheid en kracht.

Daarom zeg ik uitdrukkelijk: “Ik ben een van jullie”.

Ik sta niet boven jullie; ik ben niet wezenlijk anders. Wij horen bij elkaar.

Word je bewust van je eigen kracht.

Geloof in je eigen wijsheid en licht en alles zal anders worden


Het leven is dan niet meer een vijand om te overwinnen, maar wordt als een kameraad, die je langs vele wegen meevoert. Die wegen zijn soms mooi, soms minder mooi, soms erg pijnlijk, maar je vertrouwt het leven, je vertrouwt die kameraad. Je rust in je eigen diepte, je eigen wijsheid. Dat maakt je vrij; dat brengt je waar je zijn wilt.

 

Ik ben diep verbonden met jullie allen. Wij vormen een eenheid


Jeshua

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net

De volgende channeling...


Jeshua bespreekt hoe de ziel reïncarneert in een aards lichaam en onderscheidt daarbij drie stappen:

 

 het afsluiten en integreren van het vorige leven (na de fysieke dood)

 

 het verblijf in de tussensferen en de ontwikkeling van een zielspan voor het komende leven

 

 de feitelijke indaling in het nieuwe lichaam en de geboorte.

 

Het reïncarnatie proces stap voor stap

 

 Zondag 4 september 2022 om 20:00 uur

 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen

 Pamela Kribbe channelt JeshuaBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief