De invloed van de zon op ons proces ♥ Fran Tielemans ♥ Lichtwerkers Nederland

De bewustwording over het verband tussen de Zon (en andere sterren) en de evolutie op Aarde is sterk aan het uitbreiden.

 

Daarom in dit artikel wat meer informatie over de verschillende soorten Zon-activiteit, over wat die teweegbrengt in ons energieveld, ons lichaam, in de wereld, en over de spirituele achtergrond hiervan.


De Zon is een ster, een gloeiende gasbol, waarop veel beweging en explosies plaatsvinden. Doordat de Aarde rond de Zon draait, ontvangen wij warmte en licht van alle erupties op de Zon, maar ook stromen zonne-plasma, elektrische deeltjes.

Hierover straks meer.

 

Hier volgen enkele termen die vaak gebruikt worden in verband met Zon-activiteit:

 

Zonnevlekken: dit zijn plaatsen op de Zon waar uitbarstingen plaatsvinden. Door de telescoop worden ze als donkere vlekken gezien, doordat de temperatuur daar koeler is dan op de rest van het Zon-oppervlak. Hoe meer zonnevlekken, hoe actiever de Zon is. Je kan dit volgen op:

 

www.spaceweather.com

 

De activiteit van de Zon verloopt in cycli – net zoals alle activiteit in het lichaam van een mens -, meer bepaald cycli van 11 jaar, met een Zonne-maximum, waarbij de activiteit het hoogste is, en een Zonne-minimum, waarbij de activiteit het kleinste is. Het vorige Zonne-maximum situeerde zich rond 2014, dus nu bevinden we ons in een afnemende cyclus. Meer over dit alles kan je lezen in ‘Het is nu de tijd van de Zon’ – ‘positieve invloed van de Zon op gezondheid en bewustzijn’ – van Dieter Broers.

 

Zonnevlammen: dit zijn explosies op het oppervlak van de zon. Ze worden ingedeeld in klassen, gaande van A-klasse (het minst sterk) tot X-klasse (het sterkste) en de sterkte van elke vlam heeft ook nog een onderverdeling, van 1 (minst sterk) tot 10 (zeer sterk). In september hadden we nog een X 8-vlam, zeer sterk dus.

 

Een coronair gat is een opening in het magnetisch veld van de Zon waarlangs zonnewind ontsnapt. Op de pagina van Spaceweather.com, ook in de linkerkolom, kan je dagelijks zien of er coronaire gaten zijn. Zonnewind: een stroom van elektrisch geladen deeltjes die ontsnappen uit het oppervlak van de Zon. De snelheid van de zonnewind kan je volgen op Poollicht.be, bovenaan rechts, waarbij de kleur varieert van groen tot rood (lage snelheid tot zeer hoge snelheid).

 

Een Geomagnetische storm is een tijdelijke storing in het magnetisch veld rond de Aarde, veroorzaakt door ‘ruimteweer’, meestal dus door schokgolven van Zonnewind die het Aardeveld binnenkomt, en duurt één tot meerdere dagen, na uitbarstingen op de Zon.

 

Zonactiviteit en ons lichaam

 

Zonnevlammen en geomagnetische stormen kunnen elektrische storingen veroorzaken in allerlei elektrische apparatuur die fijn afgesteld staat, zoals radars, satellietverbindingen, GSM-masten, computerunits enzovoort. Terzelfdertijd kan alle Zon-activiteit (net zoals alle soorten kosmische straling die terecht komt in het magnetisch veld van de Aarde) tijdelijke verstoring teweegbrengen in het elektrisch systeem van de mens: het zenuwstelsel. Hoe gevoeliger je bent, hoe meer je dit zal merken. De laatste jaren worden meer en meer mensen hypergevoelig geboren, maar ook door de stijgende bewustwording van het eigen energieveld kunnen mensen steeds gevoeliger worden aan alle Zon-activiteit.

 

Hoe meer je stilte in je leven integreert, en bewust je eigen lichaam gaat voelen, én nog meer wanneer je met energie gaat werken (fysieke en spirituele), hoe meer je symptomen zullen opvallen die een rechtstreeks gevolg zijn van beweging op de Zon én in het Aardeveld. Alle bovenstaande soorten Zon-activiteit kunnen door tijdelijke overbelasting van het zenuwstelsel, organen en klieren, symptomen teweeg brengen van lichte tot zware vermoeidheid (ook afhankelijk van de sterkte van de Vlammen, de snelheid van de Zonnewind, en de kracht van de Geomagnetische stormen), irritatie, emotionaliteit, hyperactiviteit, trage spijsvertering, misselijkheid, evenwichtsstoornissen, een ijl hoofd, spanning in de kaken, oor- of tandpijn, enzovoort. Vaak noemt men dit ‘Ascensiesymptomen’. Die kunnen trouwens ook veroorzaakt worden door andere kosmische straling, zoals van sterren.

 

Een andere reden waarom die symptomen door steeds meer mensen worden gevoeld, is de trillingsverhoging van de Aarde door de steeds stijgende bewustwording van een steeds grotere groep mensen. Een combinatie van beiden zorgt ervoor dat het steeds meer nodig is om in balans te zijn, tot rust te komen en graag te leven, omdat de steeds verhogende trilling het zenuwstelsel en alle organen danig onder druk kan zetten.

 

En dat kan je counteren door jezelf – je lichaam en je energieveld – steeds goed te monitoren, en aanpassingen door te voeren waar dat nodig is, zoals meer beweging of meer rust, meer zuurstof, je mentaal veld in balans brengen door beperkende gedachten en patronen los te laten, emoties los te laten, de voor jou juiste voeding te gebruiken, te werken met kristallen, allerlei technieken en energieën te gebruiken om je veld schoon te maken en balans te creëren, enzovoort. Wanneer je dit alles niét doet, krijg je het steeds moeilijker, en creëer je op de duur fysieke en mentale symptomen, zodat je op de duur niet anders kan dan tijd en ruimte te maken voor stilte, zelfreflectie en aflijning, zodat je je leven anders en gezonder kan inrichten en je fysiek en energetisch volledig mee kan met de zich verhogende trilling.

 

Zon, Aarde en mens: spiritueel

 

De Zon is onze levenslijn – zonder zonlicht is de Aarde niet leefbaar, en verdwijnt alle leven op Aarde. Oude culturen besteedden dan ook veel tijd aan het ‘vereren’ van de Zon, zeker ook omdat zij voor het grootste deel landbouwculturen waren, die afhankelijk waren van de natuur. Maar de ingewijden uit die culturen wisten toen ook al dat er ook een spiritueel verband bestaat tussen de Zon en de Aarde.

 

Net zoals elke mens een Ziel is, die zich in 3D manifesteert door een lichaam, en net zoals het hoogste bewustzijn van de Aarde zich manifesteert in 3D door de planeet Aarde, zo is dit ook het geval met de Zon.

 

 Net zoals het fysieke licht van de Zon de Aarde en het lichaam van de mens helpt in leven te blijven en te groeien, zo helpt het spirituele licht van de Zon de ziel te evolueren en te groeien in bewustzijn. Er is een rechtstreeks verband tussen de hartchakra van de mens en de hartchakra van de Zon.

 

Alle activiteit op de Zon rimpelt dus onmiddellijk door in het energieveld van de mens, en hoe fijner een mens afgestemd is, hoe bewuster van energie, en hoe sneller dit gevoeld wordt. Alle uitbarstingen op de Zon brengen dus een bewustwordings-shift mee op Aarde. Ze veroorzaken concreet prikkels en stimulansen tot groei, tot het anders gaan bekijken van mensen en situaties, tot het loslaten van oude ladingen, tot vernieuwing.

 

Ook zovele andere sterren hebben invloed op ons, bijlange niet alleen de Zon. Maar omdat de Zon de ster is die het dichtst bij de Aarde ligt, heeft ze ook de grootste invloed op ons.

 

Wanneer we de link tussen Zon en mens beter begrijpen, healt dat ook iets in onszelf, wanneer we voor de zoveelste maal ‘geplaagd’ worden door vervelende symptomen bij Zonnevlammen of –stormen. Dan beseffen we dat het fenomeen altijd weer verruiming betekent, groei en uiteindelijk vernieuwing en verlichting, al zijn wij het Zélf die het uiteindelijk moeten doén hier op Aarde, ook al zijn we zo ontzettend gesteund en gedragen door de zovele Licht-werkers om ons heen, en door alle hulp rondom ons uit de Hogere Velden. Het beste gebed is nog altijd één dat twee benen heeft.

 

Keep the Faith

 

Fran Tielemans

www.maitreya.be


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.