‘Moed, vertrouwen en hartskracht’ Volle maan dinsdag 21 september 2021 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


Dit artikel gaat over de volle Maan in Vissen van dinsdag 21 september 2021.

In dit artikel informatie over de retrograde Mercurius periode die volgende week begint. Je kan lezen over de afronding van het proces dat vorig jaar is begonnen, wat daarin jouw bijdrage aan het geheel is. Maar ook hoe je om kan gaan met de huidige krachten die zich nu zo polariserend uitvergroot laten zien en hoe de vernieuwing naar het tijdperk van Waterman daar zijn rol in speelt. De krachten zijn explosief, maar komen we ook in een ware revolutie? Ik wens je veel leesplezier…

Het artikel van de nieuwe Maan in Maagd van dinsdag 7 september 2021 is als aanvulling een goed artikel om te lezen. Daarin vind je informatie over het vinden van nieuwe oplossingen voor de maximale verdeeldheid die er nu is. Dit korte artikel geeft je inzicht in de nieuwe niveaus die ons worden aangereikt om nieuwe sociale verbindingen te vinden en met elkaar één krachtige stem te laten klinken. Zo ook op het niveau van verdeeldheid in gezinnen, families en vriendschappen.

 


Hier lees je eerst: Herrijzen als een Phoenix
Nieuwe maan in Maagd 7 september 2021

 

Extra intense Mercurius retrograde 2021 & 2022


Er is weer een retrograde periode voor de planeet Mercurius van 28 september tot 16 oktober 2021. Ook zullen de retrograde periodes in het komende jaar veel intenser zijn en veel verwarring en verschuiving laten zien met veel meer impact dan normaal. Dit komt omdat de instroom van de Bron in Tweelingen staat en Mercurius heerst over Tweelingen. Omdat de meeste mensen vooral op de wereld buiten zich gericht zijn, zijn dit lastige periodes in 2021 & 2022. Mercurius is verbonden met: handel, beurshandel, verkeer, media, communicatie, informatie uitwisseling, humor, hersenen, studie, onderwijs en alles waar kinderen bij betrokken zijn. Er wordt extra innerlijke communicatie gevraagd en contemplatie. Alles wat te ver naar buiten gericht is ondervindt het komende jaar de hinderlijke begrenzingen van de retrograde Mercurius, zoals afspraken of leveringen die steeds niet doorgaan, opstoppingen in het verkeer, communicatieverstoringen, iets anders horen dan er gezegd wordt en zo nog meer, wat allemaal verbonden is met een retrograde Mercurius. (Vanaf eind mei 2021 tot 5 juni 2022 staat de zwarte Maan in Tweelingen. En daardoor is de Bronstroom verbonden met Mercurius.)

 

Cruciale doorbraak

 

Deze volle Maan in Vissen van dinsdag 21 september 2021 lijkt heel sterk op de initiërende energie van de nieuwe Maan van 7 september 2021. Er is wel iets cruciaals veranderd. Een dag na de nieuwe Maan kwam de instroom van de Bron-energie (zwarte Maan) weer voor een deel in Stier en daarmee is het proces dat in oktober 2020 is gestart, aan zijn afronding begonnen. De essentie van dit proces is het updaten en hernieuwen van vertrouwen, rust, veiligheid, dankbaarheid en overvloed. Het overlevingsmechanisme is in deze periode verbonden met manipulatie, angsten, spelletjes met het onderbewuste, programmering, misbruik, bedrog, verdraaien van de waarheid, diepe transformatie en het verborgene dat zichtbaar en doorzien wordt. De hoogste octaaf van Schorpioen is heel neutraal kunnen ZIJN met alles wat er is.

Door de ervaringen die opgedaan zijn in de vorige periode vanaf oktober 2020 tot 19 juli 2021, kunnen nu naïviteit, programmering, verdraaiingen en diepe angsten doorzien en doorbroken worden.

Ook voor een grotere groep is het nu gemakkelijker geworden om dieper te doorzien wat zich aan het ontvouwen is. In die zin gaan we door een cruciale doorbraak heen. Deze periode duurt tot 22 oktober 2021. (Zwarte Maan gecorrigeerd in Stier en niet gecorrigeerd in Tweelingen conjunct noordelijke Maansknoop in het 11de huis oppositie Priapus gecorrigeerd in Schorpioen en niet gecorrigeerde Priapus in Boogschutter.)

 

Grove nijd

 

Op verschillende niveaus in de horoscoop zien we dat de bevolking zich aan het verenigen is en de verschillen overbrugt of juist in angst de ander afwijst met heftige projecties en strijd. In je persoonlijke proces kun je gevangen raken in grove nijd en oordelen, die hun gelijk willen halen koste wat het kost. Dit is een kans om deze heftige kant in jezelf waar te nemen en te helen. Maar in het collectief van de maatschappij zullen we deze gemene kracht ook tegen gaan komen. (Zwarte Zon in 12de huis in Kreeft. Maan conjunct MC en Neptunus in Vissen in het 9de huis oppositie Zon in Maagd 3de huis conjunct Mars in Weegschaal 4de huis.)

 

Vereniging of projectie en strijd

 

De Maan staat in Vissen met de planeet Neptunus erbij. Deze krachtige kosmisch verbonden kracht vervormt, als iemand de heelheid van deze kracht niet kan ontvangen en valt dan uit elkaar in dualiteit. In een wereld die afgescheiden is, kunnen we de boodschap van heelheid niet ontvangen of waarnemen. Dan wordt de eigen angst en iets wat je in jezelf niet durft te voelen of aan te kijken, afgewezen en niet herkend of omarmd als pijn of angst. Dat wat je onbewust afwijst in jezelf, dat wijs je vervolgens ook af bij de ander. Dan wordt dit proces niet in jezelf geheeld, maar mag de heling ontstaan met de omgeving. Dus durf je zelf niet te kiezen om de prik niet te nemen, dan kan er een heftige reactie komen wanneer een ander die keuze wel maakt om niet geprikt te worden.

❥ Het gaat eigenlijk altijd om zaken die je niet kan accepteren van jezelf of van de omgeving en die angst oproepen.


In de afgescheidenheid van de dualiteit begint de heling meestal eerst met een gevecht en afwijzing, dat inzicht kan brengen en je eigen visie en pijn helder kan maken. Dit proces van naar buiten reageren met pijn, noemen we projectie. Door je eigen innerlijke huiswerk te doen zodra je merkt dat je heftig reageert op gebeurtenissen, hou je de projectie bij jezelf en herken je de projecties, wanneer deze getriggerd worden door een situatie in de omgeving. (Zwarte Zon in 12de huis in Kreeft. Maan conjunct MC en Neptunus in Vissen in het 9de huis oppositie Zon in Maagd 3de huis conjunct Mars in Weegschaal 4de huis.)

 

Heling voor het massabewustzijn

 

Dit is ook een proces van heling voor het massabewustzijn dat onderweg is naar een nieuw tijdperk van Waterman, met nieuwe regels en enorme grote veranderingen die nodig zijn om alles in de nieuwe vorm te krijgen. Het zijn heftige tijden, maar de Watermanprincipes moeten geleerd worden in deze fase. De Watermanprincipes zijn onder andere gelijkwaardigheid, vriendschap, broeder- en zusterschap, vrijheid, geopend helder bewustzijn, groepsbewustzijn, dienstbare technologie en elektrische energie. Als je wakker wordt en in het nieuwe bewustzijn van Waterman komt, dan verlaat je het oude massabewustzijn en werk je mee aan het bouwen van het nieuwe tijdperk en massabewustzijn op Aarde. De Aarde en de natuur met haar wezens zijn al aangekomen in het nieuwe bewustzijn van Waterman en dat is heel goed voelbaar door de zachte en open energie die de Aarde en haar wezens nu uitstralen. (Zwarte Zon in 12de huis in Kreeft. Maan conjunct MC en Neptunus in Vissen in het 9de huis oppositie Zon in Maagd 3de huis conjunct Mars in Weegschaal 4de huis.)

 

Heftige emoties en pijn

 

De emoties kunnen hoog oplopen rondom deze volle Maan. Er is een krachtige stroom om ons juist te verbinden en de scheiding geen kans te geven, die momenteel aangebracht wordt tussen mensen die wel de prik nemen en zij die deze niet nemen. Het is heel goed mogelijk dat je in de emotie getrokken wordt en enorme woede, verdriet of depressie je helemaal overneemt.

Wees je bewust van het grotere plaatje en de grote omkering die nu bezig is, dan kan de angst om gedwongen te worden tot iets wat je niet wilt of geïsoleerd te raken en je autonomie te verliezen, gezien worden in het juiste perspectief. De woede, verdriet of depressie (teleurstelling) brengt je alleen maar meer afscheiding en isolatie.

❥ Het is het openen en transformeren van pijn en dat mag gevoeld worden, maar het hoeft je niet te verteren of in de problemen te brengen en daarmee vast te houden in het oude veld van de afscheiding van de Matrix.

(Maan conjunct MC en Neptunus in Vissen in het 9de huis oppositie Zon in Maagd 3de huis conjunct Mars in Weegschaal 4de huis. Mars in Weegschaal 4de huis oppositie Cheiron in Ram in het 10de huis. Zwarte Maan gecorrigeerd in Stier en niet gecorrigeerd in Tweelingen conjunct noordelijke Maansknoop in het 11de huis oppositie Priapus gecorrigeerd in Schorpioen en niet gecorrigeerde Priapus in Boogschutter.)

 

Revolutie?

 

Waar op dit moment de ontwikkelingen vooral naartoe bewegen laat de 5de graad in Tweelingen uit de astrologische dierenriem, zien. Het beeld laat een Staatsminister zien met zijn dienaar die voor hem buigt (zie bovenstaande afbeelding). Dit staat symbool voor de lagere octaaf van deze graad.

❥ Deze kracht staat nu onder onze aandacht en wordt omgezet naar een kracht die beter past in onze tijd en het nieuwe Watermantijdperk.

Er zijn verschillende boeken die de betekenis van iedere graad in de dierenriem beschrijven, waaronder die van Koppejan en Rudhyar. Het boek van Koppejan beschrijft het hogere beeld, waarheen de huidige situatie zich ontwikkelt, met deze tekst: ’Een radicaal tijdschrift vertoont op de voorpagina sensationeel nieuws’. (Lees tijdschrift voor onze tijd als nieuwswebsite enz.)

De uitleg van deze transitie naar zijn hogere octaaf is moedig de eigen weg gaan en de autonomie bevestigen. De ongelijkheid van het oude tijdperk wordt omgezet naar de gelijkwaardigheid van de verschillende visies voor het nieuwe tijdperk van Waterman.

Een andere uitleg van de hogere octaaf van deze graad is van Rudhyar. Hij schrijft over deze graad: ‘Grondtoon: De explosiviteit van verdrongen gevoelens en basale emoties.’ Zijn uitleg laat een uit elkaar barsten van polariteiten zien, die in geval van sociale onderdrukking een revolutie kunnen ontketenen.

❥ Dit geeft voor ons op dit moment dus ook een krachtig keerpunt aan en een doorgang voor het massabewustzijn.

Omdat deze graad verbonden is met Bronenergie, wordt deze omwenteling gedragen door het AL-bewustzijn. Als spiritueel mens hebben wij de mogelijkheid om deze krachten in onszelf in evenwicht te brengen en daardoor deze Bronkracht te aarden in onszelf en de weg van het midden en verbinding open te houden voor het collectief en het massabewustzijn.

In de laatste alinea hieronder beschrijf ik het proces dat wij kunnen gaan om deze krachten van boosheid, verdriet en depressie om te zetten naar pure positieve kracht. (Zwarte Maan gecorrigeerd in Stier en niet gecorrigeerd in Tweelingen conjunct noordelijke Maansknoop in het 11de huis oppositie Priapus gecorrigeerd in Schorpioen en niet gecorrigeerde Priapus in Boogschutter)

Boeken: ‘Beeldgids van de dierenriem Ram-Stier-Tweelingen-Kreeft’ van Helene W. en Willen A. Koppejan. ISBN 90-202-1673-2. Astrologische Mandala van Dane Rudhyar ISBN 90-6271-906-6.)

Moedig je eigen pad gaan


De huidige processen en energieën geven ook mogelijkheden om de kracht van boosheid en projectie om te zetten naar pure positieve kracht. De huidige instroom van Bron-energie inspireert ons nog eens extra om angst om te zetten naar kracht. Deze kracht is nog krachtiger beschikbaar voor ons, als we daarvoor kiezen.

❥ Om deze kracht toe te laten is vertrouwen nodig en het lef om angst los te laten en uit te zoomen, waardoor je uit de energie (het veld) van het massabewustzijn stapt.

Angst is verlammend en door in contact met die angst te kiezen om je door de angst niet te laten verteren, maar te kiezen voor vertrouwen en voor het beschermen en behouden van je eigen zelfstandigheid (autonomie), zet je de angst om naar een positieve extra krachtige expressie van jezelf.

Dit is het Meesterschap van de autonome IK kracht


Je neemt jouw IK kracht, zonder egoïstisch te zijn helemaal in eigendom. Hiermee bewandel je vanuit rust en heel moedig je eigen pad. Deze kracht is fris, helder, moedig en gevuld met vertrouwen en harts-energie. En bevestigt met trots jouw keuze en kracht.

❥ Daarmee ben je bewust een bouwer voor het nieuwe veld van het Watermantijdperk.

Dit is een kracht die zachtheid uitstraalt en autonoom op eigen benen staat. De stroom van Bronenergie zal je de juiste contacten, betrouwbare vrienden en gelijkgestemden brengen, als een magische samensmelting van verschillen die overbrugd worden. Ik wens je veel sterkte en vooral liefde toe en geduld met jezelf en de omgeving. (Maan conjunct MC en Neptunus in Vissen in het 9de huis oppositie Zon in Maagd 3de huis conjunct Mars in Weegschaal 4de huis. Mars in Weegschaal 4de huis oppositie Cheiron in Ram in het 10de huis (Meesterschap van Cheiron in Ram in het 10de huis.). Zwarte Maan gecorrigeerd in Stier en niet gecorrigeerd in Tweelingen conjunct noordelijke Maansknoop in het 11de huis oppositie Priapus gecorrigeerd in Schorpioen en niet gecorrigeerde Priapus in Boogschutter.)

 

Heb het goed… 

 

© Manuela van der Knaap 
www.inzichten.com


 

Wieteke Koolhof channelt Arjun van de Yahyel


 Hoe kan ik als docent het onderwijs dat ik geef veranderen en welke essentiële dingen zou ik jongeren kunnen bijbrengen?

 Hallo, wij willen een leeromgeving opzetten voor kinderen met autisme en kinderen met het syndroom van Down. In de natuur, in een rustige groene omgeving. Werkend in de moestuin, met dieren, in een voedselbos. Samen koken, bakken, schilderen, boetseren, zingen, eten, lezen, luisteren naar verhalen… In het normale onderwijs wordt dit afgedaan als ”vrije tijd” niet als ”leren”. Voor mij voelt de verbinding met de natuur, het levende, als essentieel. Hoe kijken jullie naar kinderen en de rol van de natuur?

 Deze vraag gaat niet direct over onderwijs – maar intuïtief heb ik het gevoel dat er misschien toch een overlap zit. Ik heb namelijk het gevoel dat de MEDIA in onze wereld – een heel bepalende rol is gaan spelen – zeker op dit moment in de tijd. Dit voelt voor mij steeds meer; onnatuurlijk en manipulatief. Ligt hier een verband of verbeeld ik mij dit maar?

 Het pijnigt mijn hart om te zien dat op dit moment in Amerika, in sommige staten; kinderen vanaf 12 jaar moeten worden gevaccineerd om verder naar school te mogen gaan. In Nederland is dit nog niet het geval maar ik maak me er wel zorgen over dat dit hier ook gaat gebeuren. Waarom hebben wij deze tijdlijn gecreëerd waarop dit nu in de wereld gebeurd? En wordt de vaccinatie misschien zelfs verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar?

 Waarom is er zoveel bureaucratie in het onderwijs? De voortdurende toename van regels zorgt dat de mentale belasting op kinderen steeds groter wordt. Over emoties of empathie wordt bijna niet gesproken.

Videochanneling Onderwijs - Zondag 26 september 2021, 20:00 uur.


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.