‘Groeien in vertrouwen en respect’ Volle Maan in Maagd 18 maart 2022 ♥ Manuela van der Knaap ♥ Lichtwerkers Nederland


 In dit artikel kan je lezen over de volle Maan in Maagd van vrijdag 18 maart 2022.


Je leest over de vernieuwing van ons energielichaam en wat dit voor jou en de verbinding met anderen betekent.

Rondom informatie voorziening en verwerking zijn grote verschuivingen bezig, zowel collectief als voor iedereen persoonlijk en ook energetisch.

Lees in dit artikel de parallellen en wat je kan doen om los te komen van externe dwang en drang. En ook informatie over de enorme elektromagnetische verstoringen die al een week actief zijn. Ik wens je veel leesplezier…

 

Nieuwe manifestatie energielichaam

 

 De vorige volle Maan van februari 2022 was super intens.

Deze volle Maan opende nieuwe multi-dimensionale lagen van het groepsbewustzijn voor de hele schepping en dat hebben we dan ook tijdens ‘mijn’ meditatie-webinar kunnen ervaren. In dit nieuwe groepsbewustzijn behoudt iedereen heel krachtig zijn of haar individualiteit en vormen de aanwezigen in de groep met elkaar het groepsveld, waarin iedereen gelijkwaardig is. Zelfs de hogere dimensionale frequenties (Meester-energieën) doen gelijkwaardig mee en dus ook hier, net als op het (politieke) wereldtoneel, wordt de hiërarchie afgebroken. Dit geeft zo’n ongelofelijk gevoel van vrijheid, die tot in iedere cel stap voor stap wil integreren en daarmee worden de nieuwe lagen van het AL-Bewustzijn actief in ons.

Dit bewustzijn maakt alles vrij, bewust en dus zichtbaar, tot in het fysieke aan toe. Als het AL-Bewustzijn hiërarchie niet meer ondersteunt, dan kan de hiërarchie in het praktische leven niet meer bestaan en daardoor kan je er wel vanuit gaan dat deze sinds de vorige volle Maan van februari 2022 versneld aan het afbrokkelen is.

 

Op het juiste pad?

 

Moeiteloos kunnen manifesteren van al het Wezenlijke in ieders bestaan is iets wat nog bewuster en extra krachtig is geworden door de verandering van het multi-dimensionale Bewustzijn. Je zuivere pad wordt voelbaar en helder en ook een correctie behoort tot de mogelijkheden, om je op de meest optimale manier op je pad te brengen.

Voor mij was deze volle Maan in Leeuw van februari een enorm keerpunt van transformatie op alle vlakken. Ik heb duidelijk kunnen voelen dat ik wel op het juiste pad ben, doe wat bij mij hoort en waar ik blij van word, maar alles wat mijn pad verzwaart wordt nu verwijderd (administratie, honderden mails per dag, pakketten versturen, website bijwerken, enz.) zodat de vreugde over blijft en ik klaar ben voor het nieuwe. De komende weken ben ik nog niet helemaal beschikbaar, omdat de transformatie van mijn lichaam en werkzaamheden bezig is zich te voltrekken. Het volle Maan meditatie-webinar gaat wel door. (Lees mijn ervaring:….). 

(Volle Maan 16-2-2022: Zwarte Maan in Tweelingen en Kreeft in het 11de huis en zwarte Zon in het 11de huis in Kreeft. Noordelijke Maansknoop in Stier 10de huis. Uranus in Stier conjunct MC.)

 

Vertrouwen in jezelf

 

 Deze volle Maan in Maagd zet de beweging die in februari op gang is gekomen, nog krachtiger in beweging. We worden namelijk krachtig op onszelf teruggeworpen, doordat verbindingen met anderen mogelijk niet soepel lopen.

Dit kan komen doordat de ander zijn of haar eigen pad moet lopen, andere belangen heeft of er kan sprake zijn van ordinaire dwang, bedrog of onvrijheid.

Ook kan er extra helderheid komen over lichamelijke kwalen en functioneren, meer bewustzijn over het ego en waarom het ego is gevormd zoals dit nu is.

 Het gaat hierbij vooral om het leren vertrouwen van jezelf en je lichaam.

Concreet betekent dit voor het ego, dat dit is gevormd tot wat het nu is, vanuit ervaringen uit het verleden en dat ook dit een functie heeft. Het overlevingsmechanisme is ontstaan om overeind te blijven en functioneert vanuit angst voor herhaling. Maar er is een kern van zuivere waarheid in dat wat jou steeds ‘overkomt’. Als er afkeuring is naar het overlevingsmechanisme van je ego, dan ontstaat er een afweer en spanning. Maar zodra je hier met liefde en begrip naar kan kijken, dan kan vertrouwen ontstaan.

 Dan ga je zien wat de kwaliteit is die eronder ligt en beschermd wordt door het ego.

Hierdoor ga je jezelf met alles wat er is dragen en kan je vanuit liefde voor jezelf opkomen en jezelf geven wat er nodig is. Dan is er een beweging vanuit liefde voor jezelf in plaats van verdedigen vanuit angst. Dan kan een gewond ego veranderen in een ego dat een zuiver brandpunt van individualiteit is, waar de intuïtie op een gezonde manier helder aanwezig is. Want je kan niet zonder dit zuivere op liefde en vertrouwen gebaseerde zuivere brandpunt, in het nieuwe tijdperk van Waterman (individualiteit in het groepsbewustzijn). 

(Noordelijke Maansknoop in Stier in het 1ste huis oppositie zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 7de huis. Saturnus in Waterman 11de huis majeur ongeaspekteerd. Uranus in Stier 1ste huis ruime conjunctie met Ascendant. Gecorrigeerde Zwarte Maan in Tweelingen 2de huis oppositie Priapus in Boogschutter in het 8ste huis. Cheiron in Ram 12de huis.)

 

Vrijheid en vertrouwen

 

 Iets wat zeker nog benoemd wil worden is dat er nieuwe lagen van het AL-Bewustzijn aan het integreren zijn, dat dit gepaard gaat met een enorme bevrijding op alle vlakken en dat de frequenties flink hoog zijn.

Dit wordt al ruim een week ondersteund door enorme elektromagnetische verstoringen, zowel hoge M-Klasse zonnevlammen als flinke verhoogde zonnestormen.

Dus alle verschillende verstoringen zijn heel pittig aan de orde, zowel op het niveau van lichtfrequenties als heftig stromende deeltjes. Daardoor kan je je brak voelen, hoofdpijn, duizelig, misselijk, intens moe enzovoort.


Zondagmiddag 13-3 hadden we zelfs een heftige zonnestorm van kp-6 (rode balken) en dat komt niet vaak voor.


 Dit is er om je te helpen openen voor de nieuwe frequenties van het AL-Bewustzijn en daar is rust voor nodig.

De horoscoop van deze volle Maan die tijdens deze grote elektromagnetische verstoringen in opbouw is, laat zien dat er hogere bewustzijnslagen opengaan in het lichaam en het bestaan. Het DNA is zich aan het herschrijven. En dat vraagt om rust, veilige omstandigheden en vrijheid.

Dus beweeg mee met wat je voelt dat juist is. Wat niet lukt of kan is een signaal dat je vastzit in druk of iets anders buiten jezelf en je eigen pad niet kan ontvouwen.


 Deze volle Maan kan je extra helpen met het hervinden van het vertrouwen in jezelf, je lichaam en het bestaan dat wel bij je hoort.


(Noordelijke Maansknoop in Stier in het 1ste huis oppositie zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 7de huis. Saturnus in Waterman 11de huis majeur ongeaspekteerd. Uranus in Stier 1ste huis ruime conjunctie met Ascendant.)

 

Collectieve chaos

 

 Op collectief niveau zien we dezelfde beweging. Ook hier worden we teruggeworpen op onszelf, omdat er veel angst is en we niet meer weten welke bronnen zuiver zijn of handelen en spreken vanuit eigenbelang.

De informatie voorziening is een chaos, van zowel de oude media van tel-e-visie of kranten enzovoort en van de nieuwe media op internet en videokanalen. De lucht is zwanger van angst, projecties en oordelen. Maar wat is ECHT waar? En daarin worden wij teruggeworpen op onszelf en het vertrouwen in je eigen waarneming en intuïtie.

Het collectieve overlevingsmechanisme laat doelen zien die willen ondermijnen en die vol zijn met eigenbelangen, manipulatie, leugens en mooie praatjes.

In Nederland zijn net voor deze volle Maan de gemeenteraadsverkiezingen geweest en daar is het niet veel anders en is er maar weinig waar je van op aan kan, net zo min als dat wat beloofd wordt uiteindelijk tot stand komt.

De democratie is al een lange tijd geleden gestorven. Leiders en bedrijven zijn wereldwijd aan het bouwen aan een groot decentraal digitaal informatienetwerk, dat in de verkeerde handen de mogelijkheid heeft om een einde te maken aan privacy en vrijheid voor de mensheid.

Als je oplet is dat nu al heel goed zichtbaar. In sommige landen zijn er al koppelingen met informatie over de gezondheid of financiën met de QR app.

 Er is zich nu een confronterende en heftige heling bezig zich te voltrekken voor het collectief.

(Priapus in Boogschutter 8ste en 9de huis. Pluto in het 10de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen in het 7de huis oppositie noordelijke Maansknoop in het 1ste huis in Stier. Gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen 2de huis. Zon conjunct Nep-tunus in Vissen 12de huis. Heer zwarte Maan is Mercurius en staat conjunct met Nessus en Jupiter in Vissen=heftige heling op collectief niveau.)

Video: alternatief en inzicht over verkiezingen (landelijke verkiezingen 2021)… https://www.youtube.com/watch?v=fIjs6CkNWnk  

 

Stroom en internet

 

 Zorg goed voor jezelf, want er is veel desinformatie.

Veel mediums en nieuwskanalen spreken van een grote cyber-attack of andere redenen waarbij mogelijk stroom en internet voor weken (of langer) zal zijn uitgeschakeld. Of mogelijk ook nog andere ontwrichtende situaties waardoor er op zeer korte termijn voedseltekorten kunnen gaan ontstaan. Dit zou zich volgens hen de komende weken gaan manifesteren. In de horoscoop van deze volle Maan in Maagd is dit wel een mogelijkheid. Er zijn mogelijkheden aanwezigheid van manipulatie en ontwrichting van het financiële systeem en ook van de basis van het leven.

 Maar wat vooral sterk zichtbaar wordt is dat er veel propaganda en manipulatie is met informatie, meningen en visies.

Het is ook mogelijk dat het gaat om een hele grote transformatie of verandering naar een nieuwe wereld. Dit wordt door de mediums toegeschreven aan de ‘good guys’, ‘white heads’. Maar ook collectief massaal bedrog wordt getoond door de Zon samen met Nep-Tunes in Vissen, als mogelijkheid. Dus dat is ook mogelijk, maar het staat zeker niet vast dat het zich op deze manier zal manifesteren.

Ik adviseer je om niet vanuit angst beslissingen te nemen, want vanuit vertrouwen in jezelf kan je intuïtie je beter leiden en zorgen voor liefde en overvloed. Dan weet je of je voorzorgsmaatregelen moet nemen en voorraden moet aanleggen of niet.

Probeer alles wat er op ons afkomt neutraal te bekijken en dus zowel ‘the good guys’ als ‘the bad guys’ te zien voor wat het is, namelijk ieder vormt een kant van de dualistische zijde van de strijd.

 Uiteindelijk zal het nodig zijn om beide zijde los te laten, zodat er werkelijk iets nieuws kan ontstaan.

(Priapus in Boogschutter 8ste en 9de huis. Pluto in het 10de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen in het 7de huis oppositie noordelijke Maansknoop in het 1ste huis in Stier. Gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen 2de huis. Zon conjunct Nep-tunus in Vissen 12de huis. Heer zwarte Maan is Mercurius en staat conjunct met Nessus en Jupiter in Vissen=heftige heling op collectief niveau.)

 

Respect voor de verschillen

 

 De stroom van de Bron, van het grotere AL-Bewustzijn, laat zien dat er ook op andere levels gebouwd wordt aan decentrale bronnen van informatie en er wordt dus ook een basis gelegd voor zuivere informatie. Ook leren we onzuivere informatie herkennen en doorzien.

Wat er tijdens de vorige volle Maan in februari 2022 is ontstaan (zie eerste alinea) krijgt tijdens deze volle Maan in Maagd een stevige (geïntegreerde) basis. De energievelden en uitwisseling van informatie met elkaar hebben een upgrade gehad.

Wat je nu veel beter kan waarnemen is hoe we allemaal los van elkaar, ieder vanuit zijn of haar waarheid, kunnen bestaan. 

 Dus naast elkaar, met respect voor de verschillen.

(Saturnus in Waterman 11de huis majeur ongeaspekteerd. Uranus in Stier 1ste huis ruime conjunctie met Ascendant. Gecorrigeerde Zwarte Maan in Tweelingen 2de huis en niet corrigeerde zwarte Maan in 3de huis oppositie Priapus in Boogschutter in het 8ste huis en 9de huis. Cheiron in Ram 12de huis. Noordelijke Maansknoop in Stier in het 1ste huis oppositie zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 7de huis.)

 

Respect en vertrouwen in jezelf

 

 Daarin heb je de verantwoordelijkheid om jezelf zichtbaar te maken met jouw wensen en waarheid.

Als er bewustzijn is op jouw waarheid en wijsheid, dan kan je met veel meer gemak je wensen manifesteren. Die ontstaan dan met gemak, zonder weerstand. Deze stroom wordt gedragen door vertrouwen in jezelf en dus ook in je lagere frequenties. Dit zijn de persoonlijkheidsdelen die niet mee kunnen komen en die de neiging hebben vanuit angst en controle naar de ander de informatie-stroom te blokkeren.

 Zoals je al eerder las in dit artikel, is daarvoor vertrouwen in jezelf nodig en in alles wat je ervaart in jezelf en wat wil groeien.

Dan weet je wanneer je alert moet zijn en welke actie je moet ondernemen, maar blijf je niet in de waarheid, dwang of drang van de ander hangen, maar kies je voor wat jij voelt dat waar, liefdevol en zuiver is voor jezelf. Met de huidige vernieuwing van het energielichaam kan je met veel meer gemak hiermee ZIJN en jouw waarheid en wijsheid zien en die van de ander, naast elkaar en vanuit het grootste respect.

 Dat is de innerlijke groei voor de komende weken.

(Saturnus in Waterman 11de huis majeur ongeaspekteerd. Uranus in Stier 1ste huis ruime conjunctie met Ascendant. Gecorrigeerde Zwarte Maan in Tweelingen 2de huis en niet corrigeerde zwarte Maan in 3de huis oppositie Priapus in Boogschutter in het 8ste huis en 9de huis. Cheiron in Ram 12de huis. Noordelijke Maansknoop in Stier in het 1ste huis oppositie zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 7de huis.)

Heb het goed...


© Manuela van der Knaap
inzichten.com




Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332



Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.