HSP - Ineke Heitink - Lichtwerkers Nederland

Schrijven over hooggevoeligheid of hoog sensitiviteit is nog niet zo simpel. Dit omdat er al zoveel over is geschreven. Ik wilde graag een en ander op een andere manier benaderen. Ik weet niet of me dit ook helemaal is gelukt maar ik hoop dat je het met plezier leest.

Wetenschappelijk gezien betekent hooggevoeligheid dat het zenuwgestel van deze volwassenen en kinderen gevoeliger is. Nog concreter uitgelegd, hebben deze mensen een heel actieve amygdala een amandelvormige kern van neuronen.

Er zijn er twee die diep in de temporale kwab van de hersenen liggen. Ze horen bij het limbisch systeem en dit speelt wederom een grote rol bij de verwerking van prikkels. Deze kernen van neuronen leggen verbanden tussen de informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is. Die worden dan weer aan emoties gekoppeld. Leuke uitleg, maar wat betekent dit nu in het dagelijks leven van deze personen/kinderen.

Door dit extra fijngevoelige zenuwstelsel en een heel actieve amygdala kunnen deze mensen gemakkelijk overweldigd/ overprikkeld raken. Vooral in een omgeving met veel prikkels nemen ze als een spons alles op. 15 – 20 % van de bevolking is hoog gevoelig, zeggen de wetenschappers. Ik persoonlijk denk dat dit hoger ligt omdat het vaak niet wordt herkend en de stempel ADHD-ADD-PDD NOS-depressie of chronisch vermoeidheidssyndroom krijgt.

Natuurlijke aanleg dus.

Geen probleemgeval of ziekte.

Poeh,…. Wat een opluchting ik ben “normaal”.

De wetenschap zegt het toch!

Maar is het echt wel zo eenvoudig?

Hoe komt het dan dat er zoveel mensen moeite hebben met hun hooggevoeligheid?

Gronding en overprikkeling


Wij worden allemaal constant door prikkels van buitenaf overladen.  Ben je hooggevoelig dan kunnen de gedachten, gevoelens en oordelen van andere mensen keihard in jouw eigen energieveld binnen komen. Hooggevoelige mensen stemmen zich gemakkelijk af op de energie van anderen. Bewust of onbewust. Daar ligt dan ook meteen de problematiek.

Het is zeker niet gemakkelijk om hooggevoelig te zijn. Je bent dan zo afgestemd op je omgeving, dat je zonder het te weten, de gedachten en gevoelens overneemt. Na verloop van tijd kun je gebukt gaan onder de zwaarte van anderen?

En je kunt angsten, vermoeidheid, slapeloosheid, depressie en verwarrende emoties gaan ontwikkelen.

Hoe komt dat nu? Vaak hoor ik dat afsluiten als advies gegeven wordt. In mijn ervaring is dat niet voldoende. Er is een reden voor dat dit zich voordoet. Waardoor kan dit dan zo verstoord zijn.

Bijvoorbeeld culturele verschillen. Culturen die veel stress kennen. Ik schrik er nog wel eens van wat er van onze kinderen verwacht wordt. School-sport-sociale druk etc. Werkdruk en lange werkdagen. De verharding in de maatschappij.

Trauma’s uit de jeugd kunnen diepe sporen nalaten. Ze kunnen dan ook vaker depressief zijn.

Het kan zwaar voelen om hier doorheen te gaan. Vaak ziet de hoog gevoelige mens de depressie en angsten als karaktereigenschappen. Identificeer zich hiermee.

Zoals je ziet heeft alles een reden en niets is toevallig.

Misschien is er een persoon die dit leest en diep kan doorademen omdat er ineens het besef komt dat er niets mis is met je. Dan ben ik blij en is mijn missie geslaagd om het maar zo te zeggen.

Er is dus, juist omdat we allemaal uniek zijn, geen kant en klare oplossing en dat is ook goed zo.

The Kingdom

Of

Heaven

Is

within

Ineke Heitink
Praktijk Ineke Heitink-Advice with Care

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloadsLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn beschermd met auteursrecht.