Disclaimer


De redactie van de website Lichtwerkers Nederland garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals deze wordt weergegeven op je computer- of telefoonscherm. In deze wijzen wij iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd.

 

Aan de informatie op lichtwerkersnederland.nl kunnen geen rechten worden ontleend en/of indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.

De makers van deze site hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Zij maken daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten.

Zij kiezen de inhoud van lichtwerkersnederland.nl door middel van het volgen van persoonlijke intuïtie om op die manier zo nieuwe zienswijze aan te bieden.

Lichtwerkers Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden.

Op de website wordt - via zogenaamde ‘hyperlinks’ -doorverwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Het is voor de redactie, noch voor de uitgever van Lichtwerkers Nederland onmogelijk om de inhoud van deze informatie nader te beoordelen op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit in uitzonderlijke gevallen. Dientengevolge wijzen wij, redactie van Lichtwerkers Nederland iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. 

Lichtwerkers Nederland is wettelijk verplicht je aan te raden omwille gezondheidsklachten altijd een (natuurgeneeskundig) arts te raadplegen. 

 

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, waaronder ook e-mailberichten worden verstaan, van de redactie van Lichtwerkers Nederland is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren zonder Lichtwerkers Nederland toestemming te vragen.


 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.