Disclaimer


De redactie van de website Lichtwerkers Nederland garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals deze wordt weergegeven op je computerbeeldscherm. In deze wijzen wij iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd.

 

Aan de informatie op lichtwerkersnederland.nl kunnen geen rechten worden ontleend en/of indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.

De makers van deze site hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Zij maken daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten. Wij kiezen de inhoud van lichtwerkersnederland.nl door middel van het volgen van de persoonlijke intuïtie om zo andere/nieuwe zichtswijze aan te bieden aan jou. Lichtwerkers Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden.

Op de website wordt, via zogenaamde ‘hyperlinks’, doorverwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Het is voor de redactie, noch voor de uitgever van Lichtwerkers Nederland onmogelijk om de inhoud van deze informatie nader te beoordelen op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit in uitzonderlijke gevallen. Dientengevolge wijzen wij, redactie van Lichtwerkers Nederland iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. 

Lichtwerkers Nederland raad je altijd aan een (natuurgeneeskundig) arts te raadplegen als je gezondheidsklachten hebt. Stop nooit plotseling met je medicatie of met het advies van je arts/specialist zonder het raadplegen van je arts/specialist. Dit is niet het standpunt van Lichtwerkers Nederland maar wij zijn wettelijk verplicht dit als zodanig te vermelden. 

 

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, waaronder ook e-mailberichten worden verstaan, van de redactie van Lichtwerkers Nederland is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.


Pamela Kribbe channelt Jeshua

Online zondag 5 april om 20:00 uur ❥ in het teken van het corona virus: wat het wereldwijd teweegbrengt, wat de spirituele betekenis ervan is en wat daarin de rol is van lichtwerkers. 

Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy & Denise Diekstra 

 

Weversland 65

2211 TX

Noordwijkerhout 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 

Bezoek aan de praktijk uitsluitend op afspraak


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland