Disclaimer


De redactie van de website Lichtwerkers Nederland garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals deze wordt weergegeven op je computerbeeldscherm. In deze wijzen wij iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd.

 

Aan de informatie op lichtwerkersnederland.nl kunnen geen rechten worden ontleend en/of indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.

De makers van deze site hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Zij maken daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten. Zij kiezen de inhoud van lichtwerkersnederland.nl door middel van het volgen van de persoonlijke intuïtie om zo andere/nieuwe zichtswijze aan te bieden aan jou. Lichtwerkers Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden.

Op de website wordt, via zogenaamde ‘hyperlinks’, doorverwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Het is voor de redactie, noch voor de uitgever van Lichtwerkers Nederland onmogelijk om de inhoud van deze informatie nader te beoordelen op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit in uitzonderlijke gevallen. Dientengevolge wijzen wij, redactie van Lichtwerkers Nederland iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. 

Lichtwerkers Nederland raad je altijd aan een (natuurgeneeskundig) arts te raadplegen als je gezondheidsklachten hebt. Stop nooit plotseling met je medicatie of met het advies van je arts/specialist zonder het raadplegen van je arts/specialist. Dit is niet het standpunt van Lichtwerkers Nederland maar wij zijn wettelijk verplicht dit als zodanig te vermelden. Tijd dus, voor de nieuwe aarde.

 

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, waaronder ook e-mailberichten worden verstaan, van de redactie van Lichtwerkers Nederland is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Liefs! 

 

Engelse lezing: ‘‘De volgende stap...”

Jeshua vertelde eerder dat we in dit leven een cyclus van levens afmaken. Tegelijkertijd komt er een einde aan een planetaire cyclus, omdat ook de aarde ook naar een andere vibratie verschuift. Waar staan we nu en waar moeten we ons op focussen in deze tijd van transitie?

 

Zondag 20 juni om 20:00 uur door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen. Wil je hier bij zijn? Dan kun je je aanmelden via Lightraisers Worldwide.Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland

© Let op, sommige afbeeldingen op onze website zijn beschermd met auteursrecht.