Welke obstakels werp jij op tegen overvloed? ♥ Wendy Gillissen ♥ Lichtwerkers Nederland

Geld: een beladen onderwerp

Overvloed en met name één materiële uitingsvorm daarvan, geld, is al eeuwenlang een beladen onderwerp. Velen van ons hebben een heel dubbele relatie met geld: aan de ene kant manifesteren we er minder van dan we willen, geloven we niet dat we het waard zijn of het mogelijk is er genoeg van te hebben, of zien we het als iets slechts en hebben we er zoveel weerstand tegen dat we de stroom ervan zelfs helemaal blokkeren. 

Projecties

Aan de andere kant willen we er méér van, kunnen we zelfs geobsedeerd zijn naar de jacht op geld, en projecteren we kwaliteiten op geld die daar in wezen helemaal los van staan: geluk, liefde, macht, eigenwaarde, zelfrespect. Geld is namelijk in essentie neutraal. 

Overvloed is niet hetzelfde als materieel bezit

Daarom kan het voorkomen dat zeer welgestelde mensen van binnen angstig, diep ongelukkig en eenzaam kunnen zijn, en kinderen die vrijwel niets bezitten onbekommerd en gelukkig kunnen spelen in de modder naast een lemen hut. Geluk is niet afhankelijk van geld. Overvloed is niet hetzelfde als materieel bezit.

Pure energie

De stroom van overvloed in meest pure vorm zou je kunnen zien als een oneindige stroom van creatieve energie, positiviteit, geluk, vreugde, mogelijkheden, de energie van realiseren van dromen en wensen. Geld is daar slechts een van de manifestaties van in de materiële wereld. Een neutrale manifestatie. Geld zou je kunnen zien als pure energie. En dat maakt geld ook tot een spiegel waar mensen van alles op kunnen projecteren – positief én negatief. 

Demoniseren en idealiseren

In de loop der eeuwen zijn we geld zowel gaan demoniseren als idealiseren: we projecteren er onze angsten, laagfrequente eigenschappen en overtuigingen op, en zetten het aan de andere kant op een voetstuk als een godheid, aanbidden het en jagen het koortsachtig na als iets buiten onszelf. Geld is onze duivel en onze god geworden, om maar even te chargeren. Terwijl geld onschuldig is: het is simpelweg een uitingsvorm van een stroom van energie die ten goede en ten kwade aangewend kan worden – genegeerd – of zelfs helemaal geblokkeerd.

Geschiedenis

De redenen waarom we geld nog steeds onbewust demoniseren en idealiseren, kun je terug zien in de grotere geschiedenis van de mensheid. Deze geschiedenis is van belang als je nog een dubbele relatie hebt met geld. De overtuigingen en emoties van vorige levens en voorouders die sterk zijn beïnvloed door onzuivere beeldvorming van geld, kunnen je relatie met geld namelijk nog steeds in de weg staan.

Blokkades voor overvloed

Ook al willen we met ons gewone dagbewustzijn van nu overvloed en de uitingsvorm daarvan, geld, aantrekken: onbewust kunnen deze oude angsten en negatieve overtuigingen deze manifestatie blokkeren. Daarom is het belangrijk ze op te sporen en op te lossen, te transformeren in een zuivere, blije, vrije, positieve relatie met geld.

Eigenwaarde

Naast de negatieve overtuigingen over geld, kunnen we negatieve overtuigingen over onszelf en onze waarde hebben, die de stroom van overvloed belemmeren. Geld en waarde zijn twee begrippen die erg dicht bij elkaar staan. Als we niet geloven dat we zelf waardevol zijn, en dat we het waard zijn te ontvangen, is het ook moeilijk om de overvloed te zijn en onbelemmerd te laten stromen.  

Drie categorieën

Je zou dus kunnen zeggen, dat de obstakels die mensen onbewust opwerpen tegen overvloed en geld in drie categorieën vallen:

1: het projecteren van negatieve kwaliteiten met de bijbehorende angsten op geld en het om die reden onbewust deels afwijzen en tegenhouden, 

2: het projecteren van positieve kwaliteiten die wezenlijk los staan van geld en er krampachtig naar gaan jagen alsof die kwaliteiten buiten onszelf staan – wat hetzelfde effect heeft. Als je iets krampachtig najaagt ben je nog steeds aan het manifesteren vanuit het niet-hebben. Onbewust rem je de stroom van overvloed dan af. Om het in een beeld te vatten: met een gesloten vuist kun je niet ontvangen.

3. het onbewust belemmeren van de stroom van overvloed, en dus geld, door negatieve overtuigingen over onszelf en onze waarde.

Therapiepraktijk

Vooral de eerste en derde categorie projecties die de stroom van overvloed belemmeren zie ik in de praktijk als therapeut veel terugkomen. Ze zijn vaak ontstaan in vorige levens, doorgegeven door voorouders en overgenomen van of ingeprent door ouders en andere belangrijke mensen in de jeugd.

Religie en levensfilosofie

Negatieve overtuigen over geld zijn vaak ontstaan door de invloed van religie en levensfilosofie. Veel religies hebben een zeer beladen en troebele verhouding tot geld. In veel religies werd (en wordt) geld gezien als iets dat zeer zeker niet spiritueel is, niet goddelijk, maar gerelateerd aan ‘’zonden’’ als hebzucht, gezien als de ‘’bron van het kwaad’’ (christendom en aanverwante stromingen en cultuur), of gehechtheid aan materie (boeddhisme). Als je vorige levens hebt die nog vastzitten in trauma gerelateerd aan deze ideeën kun je daar in je huidige leven nog last van hebben. 

Spiritualiteit en geld

Ook het idee dat spiritualiteit en geld niet samengaan, is vaak ontstaan in vorige levens die sterk beïnvloed werden door religie. Het afstand doen van wereldlijke zaken als geld en bezit werd en wordt in sommige religies en sektes gezien als hoogste uitingsvorm van spiritualiteit. Mensen die in dit leven een spirituele praktijk willen opzetten maar vorige levens hebben die sterk beïnvloed zijn door dit soort religies kunnen veel last hebben van het taaie idee, dat geld vragen voor spirituele diensten ‘’not done’’ is. En dat terwijl geld een uitingsvorm is van de Goddelijke stroom van overvloed!

Teveel of niet genoeg

Ook het idee dat er niet genoeg geld is, dat geld vragen voor je diensten op de een of andere manier ten koste gaat van anderen, kan zijn oorsprong hebben in vorige levens. Zo ontdekte ik ooit bij mezelf een oude overtuiging, een erfenisje van vele levens als Indiaan, dat het niet oké was om meer te (willen) hebben dan je op kunt maken. Geld overhouden aan het einde van de maand voelde niet goed: dan heb ik meer dan ik nodig heb en doe ik de natuur geweld aan. Die gedachte was waarschijnlijk prima voor een jager-verzamelaar in 13e eeuws Amerika die leefde van bison tot bison, maar in hedendaags Nederland die overtuiging niet handig.  

Projecties van de overvloed

Maar ook overtuigingen van de tweede categorie, waarbij we positieve eigenschappen projecteren op geld en het als iets buiten onszelf zien, kan de stroom van overvloed belemmeren. We kunnen de overvloed en alles wat daaruit voortvloeit: creativiteit, vrijheid, genieten van de schoonheid van de aarde in alle opzichten, groei, en de symbolische fysieke manifestatie daarvan, geld, alleen maar ontvangen door de overvloed te zijn. Dit geldt voor alles wat we willen aantrekken en manifesteren in ons leven: liefde, overvloed, creativiteit, meesterschap, succes. We kunnen het pas echt vol overgave manifesteren en aantrekken door het zelf te zijn.

Wees de overvloed

Iets ontvangen door het te zijn? Dat lijkt misschien een paradox, maar dat is het niet. Denk maar eens aan liefde. Je kunt geen liefde aantrekken in je leven als je geen liefde in jezelf ervaart. Als je hart gesloten is, als je bitter bent, kan de liefde niet naar je toe komen, al probeer je het nog zo hard van buitenaf te krijgen en aan te trekken. Door de liefde te laten stralen vanuit jezelf, ben je de liefde en word je er magnetisch voor. Mensen die op diezelfde vibratie van liefde functioneren komen dan als vanzelf in je aandachtsveld en in je leven. Dit geldt ook voor overvloed.

Genezing en transformatie

Wanneer je onbewuste, negatieve overtuigingen over geld en overvloed opspoort en transformeert, en je de overvloed kunt ervaren als een stroom die door je heen gaat, die je zelf manifesteert door het ten volle te zijn, word je een bron van overvloed, vreugde, en inspiratie - niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen! 

Webshop

In de webshop kun je een helende meditatie van me vinden waarbij je oude negatieve overtuigingen over geld en overvloed kunt opsporen en helen. Deze is natuurlijk algemeen en niet op individuele gevallen toegespitst. Voor complexe relaties met geld en overvloed kan het handig zijn, betrouwbare assistentie in te schakelen.

Wendy Gillissen
reincarnatietherapie.com


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332
Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.