Welk verhaal geloof jij? ♥ Eveline van Dongen ♥ Lichtwerkers Nederland

Het verhaal dat je gelooft, ook wel het narratief genoemd, bepaalt wie jij bent, hoe jij leeft en hoe je omgeving eruit ziet.

Het is het narratief dat jij jezelf vertelt, maar ook het verhaal dat jou wordt verteld.

En daarin schuilt enerzijds een grote kracht, maar ook een ongelooflijke valkuil.

Want door het vertellen van verhalen kunnen we wijze, liefdevolle levenslessen overbrengen, vele generaties lang. Verhalen vol inzichten, worstelingen en emoties, maar vooral ook verhalen vol levenswijsheden en symboliek.

Verpakt in sprookjes, mythen en sagen, verteld rondom kampvuren en bij ceremonies, maar ook aan de keukentafel en bij kinderen op bed voor het slapen gaan, zijn verhalen onderdeel geworden van onze geschiedenis en vormen zij het fundament van onze toekomst.

We vertellen elkaar verhalen, maar we vertellen ze ook aan onszelf.

 

Door verhalen leren we onszelf, de wereld en onze plek erin begrijpen. Waarbij verhalen niets anders zijn dan gebeurtenissen en ervaringen in je leven, die jij hebt ingekleurd met emoties, gedachten en gevoelens.

Naast door middel van storytelling, worden verhalen ook gebruikt in de narratieve psychologie, in marketing en in beleid.

 

Immers is er niets krachtiger dan een verhaal

 

Een verhaal zet je linker hersenhelft buiten spel en haakt direct aan bij je onderbewuste en gaat daar patroon vergelijkend aan de slag. Vanuit behoeften, angsten, emoties of overtuigingen ziet men in het verhaal dat verteld wordt dan de oplossing voor een probleem.

Het is echter mogelijk niet eens een reëel probleem, maar een vergelijkbare ervaring uit het verleden, dan wel een gespiegelde gebeurtenis. Maar doordat je niet meer rationeel nadenkt over wat je verteld wordt, koop je toch het jou vertelde verhaal en daarmee de aangedragen oplossing. Dit is de reden dat je misschien iedere keer valt voor het ‘vernieuwde’ product, of mogelijk toch dat veel te dure coaching traject aanschaft.

Onze hersenen werken nu eenmaal zo en marketeers maken daar dankbaar gebruik van.

❥ Het verhaal dat jou wordt verteld is dus enorm belangrijk. Want het verhaal dat jij het meest hoort, wordt jouw waarheid. Vandaar dat de media zo'n belangrijke rol spelen in politieke zaken en dat marketing een onderdeel is geworden van beleid.

Nu het narratief dat ons wordt verteld steeds sterker wordt verkondigd, door media, politici, artsen, deskundigen en omstanders, en de censuur steeds groter wordt, is het meer dan ooit belangrijk welk verhaal jij jezelf vertelt als anker in woelige tijden.

 

En hierbij is narratieve psychologie en het systeem van helende verhalen interessant

 

De narratieve psychologie gaat ervan uit dat het menselijk denken, het interpreteren en het maken van morele keuzes gebeurt door middel van verhaalstructuren. Het is een vorm van psychologie die zich bezig houdt met wat mensen zichzelf vertellen. Men gaat er in de narratieve psychologie vanuit dat mensen hun identiteit opbouwen aan de hand van de verhalen over zichzelf en wat hen overkomt.

Een ervaring wordt namelijk niet als plat feit opgeslagen. Maar als verhaal vol geuren en kleuren. Op het moment dat je dit hebt gedaan vanuit bewustzijn, dus vanuit liefde hebt gekeken naar de situatie en er je les uit hebt geleerd, dan gaat zo’n verhaal je ondersteunen. Het wordt dan je kracht.

Maar als het te pijn deed of te heftig was, of je was nog gewoon te jong of (te) onbewust om het te begrijpen, dan heb je het vaak rationeel getracht te verklaren, dan wel ben je het juist gaan negeren of heb je het weggestopt, en waarschijnlijk ook je hart (af)gesloten.

Deze verhalen vol angst, wanhoop, moedeloosheid, frustratie, verdriet en/of onzekerheid worden echter als eerste weer worden aangeraakt in tijden van tegenslag en crisis. Het zijn onze pijnpunten, onze kindpijnen, die dan duidelijk en pijnlijk zichtbaar worden.

 

Dit gebeurt echter met een reden

 

Die verhalen beïnvloedden namelijk vanuit jouw onderbewustzijn jouw werkelijkheid, ze vragen om aandacht, om erkenning, om gezien en gehoord te worden. Ze zijn nog niet af en vragen om jouw blik van liefde. Ze vragen om heel te worden en naar het licht van je bewustzijn gehaald te worden, zodat jij ze vanuit liefde kan omarmen. Dan kunnen ook deze ervaringen jouw krachtverhalen worden.

❥ Zolang jij deze niet-ondersteunende verhalen niet heel maakt met jouw liefde en licht, zullen ze om aandacht vragen en jouw werkelijkheid blijven beïnvloeden. Je zal dan het gevoel hebben dat je continu in vicieuze cirkels blijft ronddwalen. Misschien in een andere setting, maar toch iedere keer met dezelfde onderliggende behoefte en erkenningsvraag als trigger voor jouw tegenslag.

Ten tijde van een storm is het daarom belangrijk stil te worden en in het oog van de storm te luisteren naar wat er te vertellen is, en vooral naar wat jouw hart jou te vertellen heeft. Want als jij die verhalen die in het donker om aandacht roepen ziet voor wat ze zijn: een liefdevolle boodschap, dan komt de storm in jou tot rust en kun je vanuit innerlijke balans ook de storm buiten jezelf aan.

 

Nu dat wij meer dan ooit collectief staan voor het helen van oude trauma's, diepgewortelde overtuigingen en eeuwenoude misbruiksystemen, is het tijd om te verstillen

 

Omdat we anders in de valkuil trappen van onbewust handelen, vanuit verdriet, angst en pijn, boosheid en frustratie, en dat betekent dat we niet uit deze crisis komen, maar dat de situatie zich zal blijven herhalen, mogelijk zelfs iedere keer een beetje erger.

Want de roep van onze ziel wil niet genegeerd worden.

Zij zal iedere keer iets luider roepen, iets duidelijker, iets meer aanwezig.

Net zolang tot we de levensles wel leren. Ieder verhaal heeft twee kanten, misschien wel meerdere. We kunnen nooit alle kanten bekijken en begrijpen, maar we kunnen wel naar binnen keren en onze eigen verhalen in liefde helen en bekrachtigen.

❥ Het is tijd om elkaar en onszelf weer ondersteunende, krachtige, mooie en liefdevolle verhalen gaan vertellen.

Liefs,

Eveline van Dongen
innertreasure.nl

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.