Wees in de wereld, maar niet ervan ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

Beste lezers, wij verwelkomen jullie met liefde in deze tijden van onrust, verwarring, angst en onzekerheid.

Wat veel van de ''niet-ontwakende'' mensen als essentieel beschouwen voor een succesvol leven, aan het veranderen of verdwijnen is, hebben velen van hen het verzet en de vergeefse pogingen om de status quo te behouden omarmd.

 

Hoge trillingsfrequenties van Licht stellen veel lang begraven laag-resonerende creaties bloot die gevormd zijn uit valse overtuigingen, gebaseerd op dualiteit en scheiding. Ze duiken over de hele wereld op en worden elke dag door steeds meer mensen gezien en herkend voor wat ze werkelijk vertegenwoordigen.

Jij bent hier getuige van dat wat je wilde zien en precies waarvoor je bent gekomen: de ontbinding van de oude energie die op zijn beurt de spirituele evolutie van de derde dimensie zal laten ontvouwen.

 

Als je deze berichten leest en voelt, dan ben je geen ''spirituele beginner'' die toevallig in deze tijden op aarde is. Je hebt een bewustzijnsstaat bereikt die in staat is om waarheid vast te houden, terwijl je getuige bent van de schijn van een lagere resonantie. Dit is het werk. Het is waarvoor je kwam en daarom koos je ervoor om te incarneren. Het is geen toeval dat je op aarde bent in het moment van haar hemelvaart/ascentie. 

 

❥ Houd op te geloven dat jullie machteloze mensen zijn, onderworpen aan elke fysieke, emotionele en mentale overtuiging die in het driedimensionale collectief ronddrijft. 

Begin dit te accepteren en leef als de krachtige en spiritueel ontwikkelde bakens van Licht die je bent, goed voorbereid om te doen waarvoor je gekomen bent, namelijk leven in de dichtheid van een driedimensionale wereld, maar er niet van zijn.

 

Tot nu toe beseft de meerderheid niet dat ze één zijn met God / Bron die alles in zich draagt wat ze hebben gezocht en waarop ze hoopten. Deze dierbaren ontmoeten situaties in de wereld op de beste manier die ze kunnen in overeenstemming met hun huidige bewustzijnsstaat, die vaak gekleurd is door een gewelddadige vorm van grijpen naar wat ze denken nodig te hebben of waar ze recht op hebben, of het nu gaat om gemoedsrust of materiële goederen.

 

Blijf alert voor het onbedoeld afstemmen op de lagere resonerende energieën van angst en hopeloosheid die op dit moment zo overvloedig aanwezig zijn. "Wees in de wereld, maar niet ervan".

Het is heel gemakkelijk om energetisch af te stemmen op wat je momenteel hoort en ziet...


Verwar tegelijkertijd spirituele onthechting niet met totale minachting voor degenen die lijden. Ook al ken je de illusoire aard van vormen van dualiteit en scheiding, je kunt niet de ''struisvogel zijn die zijn kop in het zand steekt.'' Er zullen situaties zijn waarin je het spel een beetje ''moet'' "meespelen" om anderen op de een of andere manier te helpen. Vertrouw bij deze gelegenheden altijd op je intuïtie.

Houd je vast aan elk nu-moment en vergeet nooit dat God de enige macht is, de enige realiteit, de enige oorzaak en daarom het enige gevolg, ondanks wat je misschien ziet. Wanneer je voelt dat je in lagere resonerende energieën wordt gezogen, stop dan, centreer opnieuw en concentreer je op de waarheid van "Ik ben".

Blijf "Ik ben een Goddelijk Wezen dat ervoor heeft gekozen om tijdelijk de dichte energieën van de derde dimensie te ervaren" altijd in gedachten houden, en dat dit ook geldt voor elke persoon.

 

Het helpt om overdag mini-meditaties te doen die je gecentreerd houden en je eraan herinneren wie en wat je bent - bij het stoplicht, terwijl je op iemand wacht, in de badkamer, aan je bureau, tijdens het opvouwen van het wasgoed. Gewoon een oogwenk, een seconde die je intentie aangeeft om je af te stemmen op de realiteit van je wezen - IK BEN.

 

Stuur regelmatig het Licht door met ogen open in je mini-meditaties. Visualiseer de aarde omringd met helder wit / goud Licht terwijl je geen andere intentie hebt dan liefde en Licht te sturen. Te zijn.

Het is niet nodig om het Licht te vertellen wat het moet doen, omdat Licht een hoge vibratie-energie is zoals het wordt waargenomen door de menselijke geest en wanneer je het verzendt, stuur je onvoorwaardelijke liefde, Goddelijke energie. Misschien zie je kleuren veranderen of ervaar je iets nieuws. 

 

Jullie hebben allemaal vele levens geleefd onder invloed van het derde dimensionale geloofssysteem. Sommige van deze levens waren kort en andere lang. Sommigen waren gelukkig en sommigen waren zelfs zo ellendig dat ze doodgemarteld werden. De verzamelde ervaringen van deze vele levens hebben je echter op het niveau van spiritueel bewustzijn gebracht dat je nu hebt.

 

Tijdens deze levens integreerde je energieveld wat lagere resonerende energieën uit die specifieke tijd en sloeg het op. Ziekte, angst, frustratie, gebrek, die zich uiten als fysieke, emotionele, mentale en spirituele pijn, blijven levend en wel totdat de specifieke energie die ze in stand houdt, is gewist en niet langer deel uitmaakt van het bewustzijn.

Onthoud dat bewustzijn de substantie van vorm is

 

Je hebt al heel wat oude energie gezuiverd door simpelweg hogere niveaus van waarheid toe te staan om je bewustzijnsstaat te worden, evenals je dromen. Vertrouw erop dat je Hogere Zelf elke nieuwe stap zal laten ontvouwen als je er klaar voor bent. Wanneer zware fysieke, emotionele, mentale of spirituele problemen aan de oppervlakte komen, betekent dit dat ze zich presenteren om herkend en opgeruimd te worden omdat je er klaar voor bent. Jullie zijn niet langer beginners die onderhevig zijn aan willekeurige ongelukken en gebeurtenissen die vaak voorkomen bij degenen die volledig in driedimensionale energie leven.

 

Sommige geëvolueerde individuen twijfelen en geloven dat ze op de een of andere manier spiritueel gefaald hebben wanneer een of meer negatieve kwesties plotseling in hun gewoonlijk harmonieuze leven verschijnen. Nee lieverds, jullie kunnen nooit falen, je bent eerder aan het afstuderen, eindelijk bereid om los te laten en verder te gaan dan alle overgebleven valse concepten en overtuigingen die je misschien nog hebt. Vertrouw erop dat je inderdaad over de tools beschikt om aan elke situatie het hoofd te bieden.

De meesten van jullie zuiveren niet langer op een belangrijke manier, maar zijn eerder bezig met het integreren van hogere frequenties van Licht. Het integratieproces kan moeilijk zijn voor het fysieke lichaam omdat elk orgaan en elke functie zijn vibratie verandert. De geest vertaalt vaak de "ascensiesymptomen" die met energie-integratie gepaard gaan als een ziekte of probleem. Er worden nieuwe meridianen gevormd om de hogere resonerende energieën te dragen, het DNA verandert en alle systemen zijn aan het upgraden. Sta het proces toe.

 

We hebben verklaard dat er een Goddelijk Plan is, maar hiermee is enige verwarring ontstaan. Het Goddelijke plan is geen driedimensionaal plan
dat zegt ''dit gebeurt op dit tijdstip en dat gebeurt op dat tijdstip''. Het goddelijke plan dat voor altijd van kracht is en nooit kan worden gestopt of terzijde wordt geschoven, is de evolutie van elke individuele ziel om tot het volledige besef te komen van hun eenheid met God/Al dat is. Velen blijven driedimensionale concepten houden van hoe het goddelijke plan eruit zou moeten zien, zonder te beseffen dat de mensen zelf het goddelijke plan interpreteren en creëren.

 

Houd dit in gedachten als je in de verleiding komt om macht te geven aan functionarissen, verkiezingen, regering of wat dan ook in de uiterlijke scène, want geen van deze dingen kan het Goddelijke Plan stoppen. Het maakt echt niet uit wie de verkiezingen wint. Niets kan het goddelijke plan afschrikken. Het spiritueel ontwaken van elke ziel wordt bepaald door de goddelijke wet, simpelweg omdat Eenheid de realiteit is. Het kan worden uitgesteld door middel van vrije wil, maar kan nooit worden gestopt. Houd je focus hierop en niet op uiterlijke schijn. Stop met het voeden van de illusies.

 

Er is geen poppenspeler in de lucht met touwtjes vast aan iedereen. Het wordt tijd om te accepteren dat elke persoon zijn eigen poppenspeler is. Voor degenen onder jullie die geestelijk wakker zijn, is de tijd allang voorbij om in de buitenwereld naar mensen, plaatsen of dingen te zoeken om jou te "redden". Regeringen, experts, familie of religieuze doctrines en gebruiken dienden onderweg als instrumenten, maar je hebt ze niet langer nodig. Alles in het uiterlijke kan niet hoger stijgen dan de bewustzijnsstaat waaruit het voortkomt en door vertrouwen en afhankelijkheid op hen te stellen, breng je je eenvoudig op één lijn met die bewustzijnsstaat.

 

De aarde heeft een punt van gereedheid bereikt voor nieuwe en hogere ervaringen volgens het Goddelijke Plan. Persoonlijke en wereldwijde evolutie zal zich blijven uitdrukken, ondanks de uiterlijke gebeurtenissen die misschien niet erg spiritueel lijken te zijn.

 

De incarnatie van vele, vele geëvolueerde zielen die in staat waren om collectieve energie op te tillen naar waar verandering zich zou kunnen manifesteren, was noodzakelijk en jullie hebben zich vrijwillig aangemeld. Weet dat jij gekwalificeerd bent om dit werk te doen. Daarom ben je gekomen, dierbare houders van Licht.

Wij zijn de Arcturian Group

 
Gechanneld door Marilyn Raffaele
onenessofall.com


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.