Wat is jouw weg naar het nieuwe leven? ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Steeds meer mensen vragen zich af: "Hoe moet het nou verder?", en zoeken naar antwoorden die men niet in de dagelijkse, driedimensionale wereld kan vinden.

Er is een groot verlangen naar Waarheid, zeker bij diegenen die hun voelsprieten voorbij de materie hebben uitgeschoven naar spiritualiteit en bewustzijnsgroei.

Wanneer jouw toekomstgerichte denken antwoorden zoekt in de derde dimensie, zul je vooral dat naar je toe trekken wat voortkomt uit dualiteitsbewustzijn. Deze antwoorden zullen het overleef-denken in 'goed of slecht' in stand houden. Sinds de intrede van Corona is dit overleef-denken onder een gigantisch vergrootglas komen te liggen. Het lijkt alsof de mens onvrijwilig voor een levensbedreigende kwestie is geplaatst en alleen nog maar deze keuze heeft: "Ga ik mijn leven veilig stellen of ga ik mee, ten onder?"

Mensen die nog weinig besef hebben over hun ware (goddelijke) identiteit, en nog niet zo goed durven te vertrouwen op hun innerlijke weten, zullen veel gemakkelijker alles als zoete koek slikken wat de media en politici hen dagelijks aanreiken. Dat is heel begrijpelijk, want de grote, collectieve angstvelden die in beweging zijn geslingerd laten niemand ongemoeid. Iedereen wordt hoe dan ook geconfronteerd met zijn of haar eigen angsten en overtuigingen die gekoppeld zijn aan rampenscenario's uit vorige levens.

Het is niet te veroordelen dat diegenen die de antwoorden buiten zichzelf zoeken iedere strohalm aangrijpen die 'een veilige oplossing' lijkt te bieden. Ieder van ons heeft gedurende vele aardse en galactische levens lang in soortgelijke schoenen gestaan. We zoeken allemaal naar houvast, naar bevestiging van 'wie ben ik' en 'wat heb ik hier te doen'. Vanuit de angsten die er innerlijk aanwezig zijn helpt echter geen enkel antwoord van buitenaf.

Ofwel: zo lang je dat diepe vertrouwen in jouw eigen scheppende krachten nog niet binnen in jezelf kunt voelen zul je alle bevestiging, over dat jouw bestaan gewaarborgd is en dat jij er toe doet, bij een ander blijven zoeken.

 

Reizigers van 3D naar 5D

 

Er is echter een andere groep mensen, die je de reizigers van 3D naar 5D en hoger zou kunnen noemen. Deze groep is buiten de gebaande paden van de dualiteit getreden. Noem ze de voorlopers, de pioniers, de zoekers. Termen als transformatie, ascensie, innerlijk ontwaken en 'de Nieuwe Wereld' werden steeds vaker genoemd. Dit alles wekte bij velen een enorm enthousiasme op, vaak zonder dat men precies begreep wat het eigenlijk inhield en wat men er zelf voor moest doen. 'Ja! Daar wil ik ook naar toe!', riepen vele innerlijke stemmen.

Inmiddels zijn we jaren verder, met ontelbaar veel persoonlijke processen, gebroken ego's, crises, donkere nachten van de ziel, hergeboortes en opstandigen.

Gedurende al deze innerlijke reizen leerden we de bedoeling van ons huidige leven op Aarde, en ook onze eigen keuze en verantwoordelijkheid daarvoor steeds beter kennen. Deze groep is als kool gegroeid, en jij bent daar waarschijnlijk ook één van.

Inmiddels begrijpen we veel meer over wat die reis naar de vijfde dimensie en hoger dan inhoudt. Het is het opklimmen in bewustzijn dat niet anders kan gebeuren dan door zelfreflectie. Wat daar sowieso onder valt is jezelf te leren bevrijden van alle overtuigingen die uit dualiteit voortkwamen.

Wanneer je de derde dimensie qua bewustzijn achter je kunt laten zal de dualiteit steeds meer tot je gaan doordringen; je zult het spel van 'goed of slecht' gaan doorzien en het achter je willen laten.

Daarmee groeit het besef dat volledige vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, toegang tot hogere wijsheid, het vertrouwen op je eigen, innerlijke leiding die met hogere dimensies verbonden is, en het belichamen van het authentieke/goddelijke vrouwelijke en mannelijke weer allemaal tot je beschikking komen.

Onsterfelijke medeschepper

 

De belangrijkste, krachtigste en misschien ook wel de moeilijkste ontdekking is dat jij zelf, vanuit hogere Zelfdelen, een onsterfelijke medeschepper bent. Het is vanuit jouw eigen vrije wil dat jij zelf mag bepalen wat jij op Aarde vorm gaat geven. Dit zal, bewust of onbewust, overeenkomstig jouw Zielenplan voor dit leven zijn.

Maar je kunt de wil van jouw gewonde persoonlijkheid volgen, die uit angst en overleven voortkomt, of een hogere Wil die in jouw goddelijke Zelf verankerd ligt.

Jij bepaalt dus eigenlijk zelf welke wegen jij naar de toekomst creëert.

Wanneer dít besef werkelijk tot je doordringt zul je niet meer op de oude manier kunnen functioneren binnen een maatschappij waarbij leiders vanuit hun eigen gewonde persoonlijkheden alle leefregels en - kaders bepalen.

Veel mensen worden nog onbewust bestuurd door angst en voorwaardelijke liefde. Bij hen gaat het over 'Hoe overleef ik al deze ellende'. De groep die heel bewust koers zet naar een vrij en vredig leven, zullen dit vanuit hogere Liefde en Wijsheid willen doen. De scheiding van 'groep 1 en 2' is bewust even heel zwart-wit neergezet, ofwel vanuit de oude dualiteit. om de verschillen onder een vergrootglas te leggen.

In de overgang van 3D naar 5D zullen we, noem het tijdens ons 'zijn in 4D', ontdekken dat de huidige periode ons enorm kan helpen om ons onderscheidingsvermogen aan te scherpen. Door heel helder te schouwen naar 'Wat speelt zich hier nou echt af', zullen we steeds sneller herkennen waar de oude angstvelden overheersen. Wanneer we leren om voelend te schouwen zullen onze eigen angsten in bepaalde situaties ook mee gaan trillen. Zo herkennen we dat er aan die situatie dualiteit ten grondslag ligt. We zullen gaan inzien waarom er ineens overal 'redders' opduiken die de mensheid weer naar een 'veiliger leven' (op dit moment 'corona-vrij') willen leiden. En nog belangrijker; we zullen gaan voelen dat deze redders buiten onszelf eigenlijk door God gezonden engelen zijn die een oproep doen naar onze eigen innerlijke leiders, om op te staan!

Overgangsgroepen smeden bruggen

 

Op de brug tussen de derde en vijfde dimensie vind je vele overgangsgroepen. Zij ervaren dat er innerlijk van alles begint te rammelen in het fundament. Ergens voelen ze dat er iets niet klopt in het oude, dat ze alsmaar aan het herhalen zijn. Sommigen gaan bij de pakken neerzitten en zakken moedeloos terug in hun oude gewoontes en overtuigingen.

Anderen kiezen juist voor het tegenovergestelde scenario; ze reiken uit naar het onbekende nieuwe.

Vaak worden ze een spreekbuis (deels ook nog vanuit dualiteit) en gaan hun 'nieuw ontdekte waarheid' luidruchtig verkondigen. Dit geeft ze een boost van 'Whow, mijn kracht komt terug!' Het haalt een gevoel van 'dienen van de waarheid' naar boven waar ze met hart en ziel voor willen gaan. Innerlijk gaat er ineens een groot Licht branden waar vele levens lang een dimmer op heeft gezeten.


In deze tijd is het raadzaam om waakzaam te zijn.

Neem niet alles aan van diegenen die zich als redders voordoen en beweren dat ze de waarheid ontdekt hebben. Wat is hun werkelijke boodschap? Hoor je hoe daarin het angstdenken en het lijden vergroot worden, of is het een boodschap die zelfliefde en zelfvertrouwen bekrachtigt? Haalt de boodschap je naar beneden of verheft die boodschap je juist? Komt die voort uit innerlijke twijfels en gewondheid van de spreker of schrijver, of komt die voort uit een diepe doorleefdheid en een teruggevonden, heilig besef van de goddelijke aanwezigheid in zichzelf en in anderen?

 

Stap eruit, zoek de stilte, rust en jezelf op

 

Er is meer onder de zon. Jij bent helemaal geen pion op een aards schaakbord, tenzij je daar voor kiest.

Stap er maar eens even helemaal uit. Besef dat je veel meer bent dan jouw fysieke lichaam, maar dat jouw lichaam wel de ingang is om je met hogere delen van jezelf te kunnen verbinden.

Laat alles wat jou in jouw dagelijkse leven benauwt maar even voor wat het is. Laat de boel de boel, adem een paar keer diep door en verbind je helemaal, met ál je aandacht, met jezelf. Voel hoe er een hogere Aanwezigheid in jou is die wakker en liefdevol is. Sta stil bij die Aanwezigheid. Wie is dat? Waar is die mee verbonden?

 

Jij bent uit liefde geschapen, en hebt al op vele sterren en planeten levens gehad. Voel je hoe je daarmee jouw zelfbesef al vergroot?

Verbind je dan met de Lichtwereld. Nodig hun aanwezigheid, helderheid, onvoorwaardelijke liefde en hulp uit. Blijf schouwen en voelen tegelijk wat dat met je doet. Laat je uitdijen, en één worden met het Universele Liefdesveld. Neem alle tijd en rust! Het 'iets moeten doen' is door de mens uitgevonden. Jij moet helemaal niets. Jij mag ZIJN. Wéés aandachtig, en voel hoe waardevol dit veel grotere Zelfbesef eigenlijk is...

 

Kijk dan eens even weer, vanuit dat ZIJN, naar jouw dagelijkse leven. Kijk naar iedereen die daar invloed op heeft. Láát gebeuren en blijf er vooralsnog buiten. Blijf in jouw eigen veld, beschermd door jouw eigen hogere Zelf en de Lichtwereld.

Zegen alle andere zoektochten om je heen. Stuur je Licht en Liefde er naar toe, en tune vooral in op waar het jou zelf nog raakt. Want dáár zitten jouw groeimogelijkheden. Dáár worden jouw medescheppende krachten van stal geroepen; die kun je zó groots gaan inzetten!

Neem alle tijd om, heel liefdevol, te ontdekken wat er in jouzelf nog geheel en opgeruimd wil worden.

 

Gelouterd leven in Vrijheid

 

Hoe schoner jouw eigen persoonlijkheid wordt, des te hoger jouw perspectief van waaruit je kunt schouwen naar wat zich buiten jezelf afspeelt.

Dat wat jij niet in de hand hebt en niet kunt veranderen, kun je gewoon laten zijn voor wat het is. Jouw taak nu is je op je eigen louteringsprocessen te richten. Je kunt innerlijk bouwen aan het vertrouwen dat jouw leven vanuit alle vrijheid geleefd mag worden. Wat er in jouw Zielenplan staat zal zich gaan voltrekken. En als jouw leven op Aarde klaar is zul je hoe dan ook heel zorgvuldig en liefdevol opgehaald worden, via welke uitgang of bordje dan ook.

Maar zo lang als jij hier nog aanwezig bent; gebruik de 'wachttijd' wijs.

Zet 'm in voor jouw eigen heling en bewustzijnsontwikkeling. Besef dat ieder vrij uur een gouden randje zou kunnen krijgen door jezelf dat te gunnen wat je zo lang hebt moeten missen: liefdevolle aandacht voor jezelf. Wat heb je werkelijk nodig om in vrede met jezelf te kunnen komen? Welke moedige besluiten kun je nemen om jezelf te bevrijden uit al die oude, verstikkende en vrijheidsbeperkende mallemolens, waardoor je kunt stoppen met overleven? Is het niet de hoogste tijd voor vreugde, voor genieten, voor leven en lief hebben???


Grijp alle kansen met beide handen aan om oude overtuigingen op te ruimen die dit nog belemmeren.

Durf te ontvangen uit die hogere dimensies, want ze staan met velen klaar om jou te begeleiden en te gidsen. Lief mens, laat jezelf leven zoals je dat vanuit je hart het allerliefste wilt. Voluit!

Mieke Vulink
www.miekevulink.nlBlijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332
Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.