Wat is het ego? En waarom heeft het zo’n negatieve lading? ♥ Wilga Zibel ♥ Lichtwerkers Nederland

Ons ego is ons Ik-bewustzijn, onze persoonlijkheid. Het is een deel van wie we zijn, maar het is niet wie we werkelijk zijn. We zijn veel meer dan het ego en dat gaan we ons gedurende ons leven herinneren. Dit noemen we thuis komen bij jezelf.

 

Hoe vormt het ego zich

 

Een baby herkent zichzelf niet in de spiegel. Er is nog geen zelfbeeld, geen identiteit.

Vanaf ongeveer twee jaar gaan we een ik-bewustzijn ontwikkelen. We worden ons bewust van onszelf en de omgeving. We hebben de ander nodig om onszelf te gaan identificeren. 

We leven al generaties lang in een maatschappij met een beloningssysteem. Dit heeft de normen en waarden gevormd van onze ouders, van het schoolsysteem, maatschappelijke organisaties etc. 

En deze normen en waarden zijn ook weer doorgegeven aan ons. We hebben allemaal een diepe behoefte aan goedkeuring, liefde, aandacht en bevestiging. Ons ego wil aan deze behoefte voldoen en richt zich naar buiten. Het stemt zich af op hoe we zouden moeten zijn om die goedkeuring te krijgen en het gaat in de DOEN modus. Uiterlijke verworvenheden, materie worden belangrijk. Het ego gaat zich daaraan meten.

Maar ben je meer van waarde als je een groot huis hebt, een dure auto, veel geld, een bepaalde huidskleur of geloof? Nee!

Ik zeg hiermee niet dat je jezelf niet “mag” vergelijken met een ander. Vergelijking met anderen is zelfs nodig om je identiteit op te bouwen. Zo ga je ontdekken: wie ben ik en wie is de ander. Dit ontdekkingsproces is neutraal. De vergelijking gebeurt zonder er waarde aan te hangen, zonder jezelf te overwaarderen of te onderwaarderen. Het ego is echter gewend om er wel waardes aan toe te kennen. Als het ego niet in contact is met ons hart en onze innerlijke waarden denkt het zijn eigenwaarde te moeten zoeken buiten zichzelf, bij de ander, in succes of in materiële zaken. 

Wat is overwaardering

 

❥ Vanuit overwaardering gaat het ego zich groter maken.

Het kent zichzelf meer waarde toe dan de ander en schiet in overheersing en dominantie. Het speelt machtspelletjes en is vooral gericht op eigenbelang. Ik noem het ook wel het opgeblazen kikkersyndroom. Het denkt ook de waarheid in pacht te hebben. Van binnen is er een onzeker stuk aanwezig, maar dat kan zover weggestopt zijn, dat het niet meer voelbaar is. Mensen die zichzelf overwaarderen zullen zich ook niet ervaren als onzeker. Uiteraard heb je deze vorm in vele gradaties. 

Wat is onderwaardering

 

❥ Dit gebeurt als het ego zichzelf kleiner maakt en zich minder voelt dan een ander.

Uit angst om gezien te worden kunnen we ons kleiner maken. We kunnen zelfs proberen onszelf onzichtbaar te maken om op die manier de kans op afwijzing en veroordeling te omzeilen.

Het ego wordt (onbewust) aangedreven door het hoofd en dat wordt aangestuurd door angst. Ben ik van waarde? Voldoe ik? Vanuit angst om niet van waarde te zijn, neemt het ego de leiding over van je hart en je waardevolle kern en kiest voor welvaart in plaats van welzijn. 

Maar eigenlijk zoekt het ego liefde, goedkeuring, erkenning, aandacht, veiligheid en warmte, dus welzijn.  Dat zijn aspecten die juist in onze diepste kern/bron aanwezig zijn. Onze kern wacht geduldig zonder oordeel, totdat het ego besluit om niet meer van zichzelf weg te rennen, maar naar binnen te keren naar zijn eigen liefde, goedkeuring en bevestiging. Juist in je kern kan je veiligheid en een fundament vinden.

Dit betekent niet dat welvaart onzin is en dat alleen welzijn belangrijk is. Maar welvaart is een middel, geen doel. Volgens mij heb je beide nodig om in balans te zijn. Dit geldt ook voor ons ego en onze kern. Ze zijn beide belangrijk en we zijn gedurende ons leven constant op zoek naar die innerlijke balans. Het gaat om de verbinding. Het samengaan van deze twee. We hebben een ego nodig om onze intrinsieke waarden die in onze kern aanwezig zijn in deze wereld neer te zetten. 

Als het ego stopt met zoeken buiten zichzelf, maakt het zich los van het kuddegedrag. Onze persoonlijkheid (ego) gaat zichzelf vanuit nieuwsgierigheid ontmoeten en leren kennen. We ontdekken dan dat alles wat we zoeken binnen in onszelf aanwezig is. Het vertrouwen zal groeien in het ZELF (de bron). Waardoor het ego stap voor stap, op eigen tijd en tempo, de leiding terug geeft aan het hart en je kern. De relatie tussen je ego en bron verdiept zich en er ontstaat een wisselwerking. Je bron kan zorgdragen voor het ego, omdat het ego er nu open voorstaat en het ego zal zorgdragen voor je bron zodat die aanwezig kan blijven in je leven. Zo ontwikkelen we een gezond ego dat samen wil werken met je bron.

Gezond ego

 

❥ Een gezond ego is nodig om onze prachtige innerlijke kern te beschermen, te voeden en te verzorgen, zodat deze in tact blijft in een wereld die (ver)oordelend kan zijn.

❥ Het ego zal nodig zijn om grenzen neer te zetten om deze kern en je hart te beschermen. 

❥ Het geeft je de mogelijkheid om zichtbaar te durven zijn en je talenten te kunnen leven.

❥ En het geeft je ook signalen dat iedereen van waarde is, uniek is en bijzonder, waardoor je jezelf kunt blijven naast de ander en geen angst meer hebt voor de waarde van iemand anders.

Pestgedrag, concurrentie, competitie, discriminatie en hopelijk oorlogen nemen hierdoor af, omdat het niet meer gaat over wie er van meer waarde is, gelijk heeft of de waarheid in pacht heeft. Laten we de strijd stoppen en open staan voor onszelf en elkaar. Leren luisteren naar elkaar. Samen ontdekken waar we overeenkomsten hebben. Op deze manier kunnen we de verbinding aan gaan en kunnen we van elkaar leren juist door onze verschillen. We hebben allemaal iets belangrijks te brengen en we blijven allemaal leren van elkaar, via elkaar en door elkaar.

In verbinding

Wilga Zibel
www.wilgazibel.nl

 


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Incarnatiepijn in Lichtwerkers


❥ Zondag 4 oktober
  Pamela channelt Jeshua

 

Lichtactivatie Activeren van de Levensstroom


❥ Woensdag 11 - 11  Lea van der Eem

 


www.Gaia.comLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland