Wat als de dood niet bestaat? ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Een gedeelte van de boodschap uit de Lichtcirkel 'Er is Licht in mij'

"... Lieve dierbare zusters en broeders. Wat ik nu ga zeggen zal bij velen ongeloof of weerstand oproepen. Maar wij zijn volkomen oprecht in wat we delen, en hebben ook toestemming om onze waarheid via deze boodschapper te delen. Het is aan ieder persoonlijk hoe deze woorden aankomen en wat er mee gedaan wordt.

❥ De dood bestaat hier niet. Er is geen einde van het leven.

De dood is een heilige poort naar hogere dimensies.

Het is een genadevolle bevrijding die de mens ervaart wanneer hij of zij hier terugkeert na een aardse incarnatie.

Het is een overgang van een verdichte vorm, die nodig was om alle menselijke gedachten en emoties te kunnen ervaren, naar een veel transparantere vorm waarin slechts Liefde ervaren zal worden.

❥ Al het goddelijke leven is energie, en energie gaat nooit verloren. Het leven dat ons allen gegeven is draagt Gods zegen, Gods liefde en Gods eeuwigheid in zich.

Dat is niet alleen zo in de dimensies waarin wij verblijven; dat geldt in heel het Universum. Het enige wat kan sterven, dood-gaan in jullie woorden, is de vorm waarin de mens (of enig ander levend wezen) ervaringen heeft kunnen opdoen. Op Aarde is die vorm verdichter dan hier bij ons. De vorm die jullie aannemen bij een incarnatie op Aarde is een fysieke vorm die bestand is tegen de lagere trillingsvelden die er op Aarde zijn; velden waarin dualiteit kan bestaan.

...

We hebben er heel wat woorden voor nodig, maar voor ons is het heel eenvoudig: de dood bestaat niet. De scheiding tussen jou en ons bestaat ook niet. Er bestaat enkel een illusie in jouw denken, die er voor zorgt dat jij ons en 'onze wereld' als onbereikbaar waarneemt.

Jouw mensenziel is in je huidige leven met een bepaald levensplan ingedaald, in een fysieke vorm. Totdat jij je goed verankerd had in deze vorm zijn wij bij jou gebleven, om daar zorg voor te dragen. Gedurende jouw korte of langere reis op Aarde (waarvan de lengte alleen door jouw levensplan bepaald wordt) begeleiden wij jou zo passend mogelijk vanuit de hogere dimensies.

Wij konden eerst alleen vooral met jouw hogere Zelf communiceren. Maar dankzij jouw ontwikkelde bewustzijn en jouw opengaande, innerlijke verbinding met jouw hogere Zelf kunnen we steeds rechtstreekser door jou ervaren, gehoord, gevoeld en/of gezien worden. Soms hoor je een stem, soms voel je een aanwezigheid, soms zie je tekens tijdens je dagelijkse wandelingen door de stof. Hoe je ons waarneemt is niet van belang; het één is niet beter dan het ander. Hoe dan ook zullen de sluiers tussen jou en ons dunner worden.

Jouw aardse reis vervolgen na het overgaan van dierbaren

Indien er tijdens jouw aardse reis geliefden overgaan naar onze zijde, zit hun levensplan er voor deze keer op. Dan is het volbracht wat zij op Aarde wilden ervaren, ontvangen en doorgeven. Maar... besef goed dat er een alles overkoepelend Zielenplan is, waarin Zielenfamilies eeuwig verbonden zullen blijven. Indien er liefde is tussen jou en anderen, zal die liefde altijd blijven voortbestaan, en zul je die ook altijd kunnen ervaren. Liefde houdt alle poorten open, zelfs tussen werelden die in jouw beeld nog gescheiden zijn. Indien jullie verbinding op ware, goddelijke liefde berust zal ze nooit kunnen verzwakken, maar in kracht toenemen. Je zult de overgegane persoon nooit kunnen verliezen, want de liefde en het leven gaan altijd en overal door.

Terwijl jij hier jouw aardse leven verder leeft, moge het misschien lijken alsof je dat helemaal alleen moet doen, zonder de dierbaren die zijn overgegaan. Maar dat is een illusie, dat is niet de absolute waarheid. Naarmate jouw bewustzijn zich verder ontwikkelt, wat volledig vanuit jouw eigen vrije wil gebeurt, zul je gaan ervaren dat de sluiers tussen jou en hen alleen door jouw eigen overtuigingen en gedachten in stand blijven.

Wij vragen je dan ook om het innerlijke werk op te pakken of voort te zetten. Vraag om inzicht en hulp van diegenen die de Weg al gegaan zijn; je zult ze herkennen aan hun gelouterde persoonlijkheid. Vraag er naar hoe zij zich bevrijd hebben van de oude ballast en leugens. Voel hoe zij zuivere, onvoorwaardelijke Liefde uitstralen en vraag of zij een deel van jouw Weg kunnen verlichten. Weet dat wij aan jullie zijde staan om jullie daarbij te helpen!

❥ Jouw eigen overgang

En dan, wanneer het einde van jouw levensplan in zicht komt, zul je door ons worden voorbereid om de overgang te kunnen maken waarbij je jouw fysieke lichaam mag afleggen. Je hebt dit lichaam niet meer nodig in de hogere dimensies.

Het is een overgang waarbij enige vorm van angst totaal niet op zijn plaats is, maar wij hebben daar wel alle begrip voor.

Toch willen we je zeggen: Het is als Thuiskomen! Waar je nu misschien nog denkt dat je afscheid moet nemen van je aardse geliefden, en ze voorgoed zult moeten achterlaten, zul je aan de andere kant meteen kunnen waarnemen dat je nog net zo temidden van hen kunt wandelen, zij het in een andere vorm.

Gedurende iedere ademteug zullen wij jouw hand vasthouden, zul je door Engelen omringd worden en zul je opgewacht worden door de dierbaren uit jouw aardse leven die de overtocht al gemaakt hebben. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het een zeer feestelijke en ontroerende Thuiskomst zal zijn. Velen zullen met open armen klaarstaan om jou te verwelkomen. Je zult geëerd worden om alles wat je op Aarde ervaren hebt; iedereen hier weet uit eigen ervaring hoe zwaar het aardse leven is, vergeleken met het zorgeloze, angstvrije eeuwige leven dat we hier kennen.

Lieve zusters en broeders! In de hoop dat wij jullie wat inzichten hebben kunnen aanreiken die wat verlichting in jullie dagelijkse leven zullen brengen, zeggen wij jullie nu:

Reis verder, ga in Vrede, en weet dat wij aan jullie zijde verblijven. We zegenen en groeten jullie vanuit ons hart, waarin God aanwezig is."

We gaan samen, ieder doet het op een eigen manier en in een eigen tempo, maar we gaan, allemaal, om een Weg van Licht en Liefde te banen voor hen die ons zullen volgen.

Neem veel rust, die hebben we nodig om alle grote veranderingen te kunnen integreren in ons fysieke zijn. We zijn aan het 'overgaan' naar hogere dimensies terwijl we op Aarde blijven. Sommigen van ons doen dat liever los van hun fysieke lichaam, of hebben een taak die zich nu aan de andere kant van de Poort bevindt. Dit zal dan ook in hun levensplan besloten liggen. Hoe dan ook: heb Jezelf en het Leven Lief.

Miek Vulink
www.miekevulink.nl


Pamela Kribbe channelt Jeshua: actuele boodschappen voor Lichtwerkers

De volgende channeling met een actuele boodschap voor lichtwerkers vindt plaats op zondag 3 mei om 20:00 uur. De corona crisis heeft ingrijpende economische gevolgen. Deze keer zal Jeshua via Pamela ingaan op de angst voor tekort en de kracht van scheppen vanuit het hart. 

Actuele boodschappen voor Lichtwerkers

 

In deze tijd vindt een intense transformatie plaats van ego naar hart. We laten angstgebaseerd denken en voelen los en bewegen toe naar een bewustzijn van overvloed en lichtheid. Tijdens deze overgang ontstaat er veel verwarring, onduidelijkheid en soms wanhoop.

Belangrijkste is dat je de stem van je eigen ziel gaat erkennen en voelt dat je bent opgenomen in een veld van gelijkgestemden.

De maandelijkse boodschappen van Jeshua willen hierbij ondersteunen. Ze geven informatie over actuele thema’s in het leven van lichtwerkers nu.

Elke maand is de gechannelde boodschap afgestemd op de energie van het huidige moment, maar er zal regelmatig worden ingegaan op centrale lichtwerkerthema’s als:

 Emotionele heling van oude pijn

 Eenzaamheid en anders zijn

 Hooggevoeligheid

 Zielsontmoetingen

 Destructieve versus helende relaties

 Het werk van je hart vinden

 Angst voor zelfexpressie

 In je kracht komen en je zielspad ontdekken

Elke keer wordt de door Pamela gechannelde boodschap aangevuld door een meditatie van Gerrit, die aansluit bij de informatie op dat moment.

Behalve het overbrengen van actuele informatie hebben de maandelijkse boodschappen ook tot doel je te verbinden met gelijkgestemden die een vergelijkbaar pad bewandelen als jij.

De boodschappen worden elke eerste zondag van de maand online uitgezonden door Lichtwerkers Nederland en gezamenlijk beluisterd, hetgeen een veld creëert van herkenning en liefdevolle verbinding. 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.