Vrede is de weg • Wat we van Gandhi kunnen leren in deze tijd ♥ Robert Bridgeman ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Ter nagedachtenis aan Mohandas 'Mahatma' Gandhi (1869 - 1948)

 

 

De naam Mahatma Gandhi wordt veel genoemd in deze tijd van protesten en betogingen. Mahatma betekent grote Ziel, of grote leraar. En dat is niet voor niets.

Het was in 2010 dat mijn vrouw Monique en ik voor het graf (foto verderop in de tekst) van Mahatma Gandhi stonden in New Delhi tijdens een reis door India...

Het was een indrukwekkend moment zo dicht bij deze grote man te zijn. Al sinds mijn late puberteit inspireert deze man me en ik deed veel onderzoek naar zijn leven en werk.

De huidige gebeurtenissen in de wereld geven een prachtig momentum eens uit te wijden over de Mahatma, de Grote Leraar.

Levensloop

 

Gandhi werkte, na zijn rechten studie in Londen, als advocaat in Zuid Afrika toen hij omwille van zijn huidskleur uit de eerste klas coupés werd gezet in een trein door een blanke conducteur.

Deze vernederende ervaring zou hem voorgoed veranderen. Hij bezwoer zichzelf deze "ziekte" van ongelijkheid uit te roeien.

Hij legde zich toe op burgerrechten van Indiase immigranten. Het leverde de eerste poging hem te vermoorden op.

In 1906 introduceerde hij het fenomeen SATYAGARA, hetgeen trouw aan de waarheid betekent en vaak vertaald wordt met PASSIEF, of GEWELDLOOS VERZET.

Hij riep de Indiërs in Zuid Afrika op zich vreedzaam te verzetten tegen de onderdrukking.

Gandhi had daarbij de belangrijke voorwaarde dat het verzet volledig GEWELDLOOS moest zijn. Er mocht niet eens gescholden worden...

Zeven jaar lang werden zijn volgelingen mishandeld, gevangengezet en vernederd door de overheid. Maar ze gebruikten geen geweld.

Toen hij in 1915 terugkeerde naar India zag hij hoe het Indiase volk door de Engelsen onderdrukt werd, besloot hij dat het zo niet verder kon.

Hij besefte dat een relatief kleine Engelse elite het enorme Indiase volk onderdrukte. Hij besefte ook dat dit alleen maar kon omdat de Indiërs zich LIETEN onderdrukken.

''Onderdrukking kan alleen gebeuren met toestemming van de onderdrukten'' - Mahatma Gandhi

 

 


Vanaf 1918 leidde hij de grote BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEIDSBEWEGING die zich verspreidde over heel India. Hij werd gearresteerd, maar honderdduizenden Indiërs kwamen in vreedzaam verzet om zijn vrijlating af te dwingen.

Gandhi inspireerde zijn volgelingen zich buiten het systeem van de Engelsen te plaatsen en zelfs Engelse kleding te verruilen voor traditionele geworven Indiase kleding zodat de Engelse kledinghandel (die Indiaas katoen door Indiase arbeiders liet bewerken om heg als kleding vervolgens aan Indiërs te verkopen voor veel te veel geld.)

 

In 1922 werd hij nogmaals voor meerdere jaren gevangen gezet.

 

Het was maart 1930 toen hij een SATYAGRAHA, geweldloos verzet, begon tegen de Engelse belastingen op zout. Zijn volgelingen en hij liepen 400 kilometer om zelf zout te halen aan de kust. De beroemde ZOUTMARS.

Ondanks dat 60.000 mensen gevangen werden genomen bleef de beweging groeien.

Er waren nog twee arrestaties van Gandhi, duizenden dode volgelingen, honderdduizenden gezangennemingen en 3 pogingen hem zelf te vermoorden voor nodig, maar Gandhi won...

Na 90 jaar bezetting bevrijde India zichzelf in 1946 van het juk van de Engelse overheersing.

❥ Simpelweg door niet meer mee te doen aan het systeem.

Goddelijke liefde

 

Gandhi was een spiritueel man. Hij bestudeerde de Bhagavad Gita, één van de belangrijkste Hindoeistische geschriften, dagelijks. Hij mediteerde intensief en hij leefde wat hij predikte.

Hij las elke dag voor uit de Gita aan zijn volgelingen in zijn ashram.

In de Bhagavad Gita wordt de held Arjuna door de godheid Krishna geleerd hoe het leven in elkaar zit tijdens een oorlog waar Arjuna één van de legers leidt. Krishna vermomd zich daarbij als koetsier en ment de paarden van Arjuna.

Gandhi zag zichzelf op de achterbank van zijn levenskoets zitten en liet zich rijden door zijn God. Hij werd door hogere krachten geïnspireerd in zijn beslissingen en keuzes.

❥ Volgens Gandhi konden de mensen van India alleen overwinnen als zij "absolute zelfcontrole volgens Gods wetten" betrachtten.

En overwinnen deden ze.

 

Helaas werd de Grote Ziel op 30 januari 1948 om 17.17 uur neergeschoten door Nathuram Godse, van wie gezegd wordt dat hij een Hindoestaanse godsdienstfanatiekeling was die het niet eens was met Gandhi's politiek van eenheid tussen moslims en hindoes.

Zijn hele loopbaan had hij gezegd dat men zijn meesterschap pas zou kunnen herkennen als hij op het moment van zijn dood in zijn God zou zijn.

En dat lukte...

Zijn laatste twee woorden na de drie schoten in zijn borst waren HAI RAM... hetgeen O GOD betekent. Hij stierf bewust en in Gods handen.

Een miljoen mensen kwamen naar zijn uitvaart...

Zijn geboortedag, 2 oktober, werd uitgeroepen tot de Internationale dag van de geweldloosheid.

Lessen van de Meester

 

Toen Monique en ik bij het graf van de meester stonden was zijn kracht nog altijd voelbaar.

❥ De kracht van waarheidsgetrouw en geweldloos opereren.

Een kracht die in deze tijd essentieel blijkt te zijn. Ik zie veel parallellen in de huidige werelddominantie door een kleine Elite en een wereldbevolking die dat stilzwijgend toestaat.

Wat zou er gebeuren als het volk van de aarde deze toestemming intrekt?

Dit roept een aantal vragen bij me op:

 

❥ Kunnen wij het juk van de Elite die ons moderne wereldbewoners onderdrukt afwerpen door geweldloze en liefdevolle burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzaam protest?

❥ Hoe zou het zijn als wij onszelf bevrijden door ons te focussen op ONZE Bhagavad Gita. Namelijk de 5E DIMENSIE van liefde en compassie, het Christusbewustzijn?

❥ Zijn wij in staat onszelf te beheersen in liefde, geduld en vertrouwen zoals Gandhi dat zijn mensen leerde?

❥ Zijn wij vanuit die liefdevolle zelfbeheersing in staat niet langer mee te doen aan het systeem dat ons klein houdt, zoals Gandhi en de Indiërs niet meer meededen met de Engelsen?

❥ Zijn we bereid de offers te doen die de Indiërs destijds deden? En zijn onze leiders bereid de risico's te lopen die Gandhi en zijn leiders liepen?

❥ En wat kunnen we leren van deze grote meester? Hij streed NIET TEGEN de Engelsen, maar VÓÓR de vrijheid van zijn volk.

De grote wende

 

Op 21 juni 2020, de laatste zonnewende, was een wereldwijde spirituele omkering.

Het volk van planeet Aarde is wakker geworden. De mensen zijn de leugens, het bedrog, de manipulaties en de controlemechanismen van de afgelopen (1)3000 jaar zat.

Het is genoeg vinden veel mensen en dat is merkbaar.

De geweldloze en vreedzame bewegingen vanuit liefde zijn nu werkelijk opgestaan.

Wereldwijd.

 

Steunen vanuit NEUTRALITEIT

 

Wat zou er gebeuren als we nu allemaal. Als één opstaan?

Vanuit onze eigen authenticiteit?

Ieder op zijn of haar eigen manier.

'"Wees de verandering die je wilt zien in de wereld'' - Mahatma Gandhi

 

Ik sluit me bij geen enkele partij, beweging, of groep aan. Ik sta in mijn eigen authentieke kracht.

Maar ik steun wel elke groepering die vanuit waarheidsvinding en vreedzaam protest voor vrijheid opstaat. Dat doe ik doormiddel van mijn meditatie, lichtwerk en inspiratie.

Wat is jouw authentieke manier om op te staan? Wat is jouw persoonlijke bijdrage? (Zet het in de reacties onder dit artikel op Facebook als je dat leuk vindt).

❥ We gaan de komende tijd de kracht van mensen die in grote getale opstaan vanuit vrede, geweldloosheid en liefde ervaren.

En net als in de tijd van Mahatma Gandhi zal het volk de kleine groep onderdrukkers overstijgen.

Ten opzichte van Gandhi hebben we overigens een makkie.

Wij zullen niet met duizenden gedood worden, of met honderdduizenden gevangen gezet.

Én we leven in een veel hogere collectieve bewustzijnstrilling als in het begin van de twintigste eeuw.

Dus...

Waar wachten we nog op?

Ben jij er klaar voor?

 

Wat een magische tijd om in te leven...

One Love,

X Robert Bridgeman
www.bridgeman.nl

(Data en feiten met behulp van Wikipedia)

❥ Tip: lees het boek: ''Het boek van de Wijsheid'' van Gandhi's kleinzoon Arun Gandhi, als je meer over het leven van deze man wilt weten.

(Mocht je feiten vinden die niet kloppen, of aanvullingen hebben sta ik daar graag voor open.)


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332
Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.