Voorbij de angst voor ziekte en sterfelijkheid ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

“In de kronieken van de menselijke incarnatielijnen bevinden zich, naast enorme bewustzijnsontwikkelingen, ook vele illusies rondom ziekte- en stervensprocessen.

❥ Als we die illusies met alle huidige excessen vergelijken, dan kunnen we heel kort samenvatten wat er gaande is.

Opnieuw zijn er holografisch beelden (of, zo je wilt, vernietigende verstoringen) geschapen die de diepste angsten in de mens geactiveerd hebben.

Sinds de mens de directe verbinding met de Goddelijke Aanwezigheid in zichzelf is kwijtgeraakt zijn er leemtes ontstaan waarin dit soort holografisch gemanipuleerde beelden konden binnendringen. Zo konden menselijk ontworpen ziektes tot iets levensbedreigends worden gemaakt. Te midden van deze illusionaire levensbedreigende situaties is de mens zichzelf als machteloos gaan ervaren, en ziektes als vijanden gaan zien die zo snel mogelijk bestreden en overwonnen moesten worden.

Vanuit oude scenario's heeft men angstvelden geopend waarin gedachten aanwezig waren zoals “Oh God, als ik zelf maar geen slachtoffer wordt van deze vijand.” We zagen velen hun licht in projecties naar buiten verliezen, en vanuit hun eigen, onbewuste schaduwen daders zoeken; “Wie heeft dit op zijn geweten? Wie heeft dit vernietigende plan gecreëerd? Wie gaat ons redden?”

❥ En zo werden er meerdere collectieve velden geactiveerd waarin angst voor ziekte en sterfelijkheid oude, vertrouwde misvattingen bevestigd werden dat ziekte een vijand is die uitgeschakeld dient te worden.

We zeggen niet dat het fout is om zo te denken of te handelen.

‘Onderzoek alles en behoudt het goede’ zal altijd van toepassing blijven


Maar voor de meesten van jullie is het eenvoudigweg niet meer nodig om nogmaals deze cyclus van dualiteit (angst versus liefde, schaduw versus licht, wantrouwen versus vertrouwen) te betreden en in welke vorm van projectie dan ook te blijven hangen.

❥ Dankzij de enorme bewustzijnsgroei die velen van jullie nu doorgemaakt hebben, weten jullie dat de enige vijand die er bestaat voorkomt uit een eigen ongeziene schaduwkant die nog transformatie behoeft.

Vanuit het Christus-Bewustzijnsveld bezien, waar de meesten van jullie mee verbonden zijn, zullen de komende maanden alle illusies over ziekte en sterfelijkheid aan de oppervlakte komen.

Wij zien dit als prachtige openbaringen, die jullie diep zullen raken!

Wanneer de waarheid achter deze illusies zichtbaar gaan worden zullen deze ook onmiddellijk uiteen gaan vallen

 

Ze zullen niet langer de kracht hebben om jouw heilige licht te dimmen. Wat er nu gaande is in de wereld is volledig dienstbaar aan jouw diepste wensen om jezelf nog inniger te kunnen verenigen met de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf, en je nog krachtiger te verankeren in jouw eigen besef van onsterfelijkheid.

Dit alles zal onomkeerbaar zijn, en bijdragen aan het opheffen van de sluiers die zich nog tussen de lagere en hogere dimensies bevinden. Wij zullen steeds meer gaan samenwerken. De dierbaren die te midden van jullie geleefd hebben, en nu aan onze zijde gearriveerd zijn, zullen samen met jullie dit hele veranderingsproces in weten en voelen blijven verlichten. Ook hun leven gaat hier verder, vanuit het bewustzijnsniveau dat ze verworven hebben voordat ze hun fysieke lichaam verlieten; ook zij zijn gebaat bij jullie besef dat zij niet weg zijn, maar volop levend aanwezig, zij het in een andere vorm!

 

Al onze Licht- en Liefdeskrachten zijn in wezen al verenigd


Illusies van dood en scheiding maakten dat je nog niet de volle impact daarvan kon beseffen.

Maar het nieuwe weten behelst dat je niets meer alleen hoeft te doen, je hoeft nooit meer afscheid te nemen, want iedere denkbeeldige scheiding tussen werelden zal worden opgeheven. Je zult de sluiers zien verdwijnen, één voor één, en jezelf weer opgenomen voelen in die werelden die je zo gemist hebt.

❥ Jouw overgave en vertrouwen zijn daarin van grote waarde. Ze doorsnijden veel illusies rondom ziekte en dood. Schroom niet om het innerlijke weten als waarheid te gaan verkondigen, dat de dood, waarbij het leven op zou houden, niet bestaat!

 

Andersom omhullen we jou zoveel als mogelijk met onze onvoorwaardelijke Liefde, en begeleiden je (waar gewenst) vanuit onze hogere wijsheid.

 

Dank jullie wel voor de verbinding die zowel door ons als door jullie blijvend bekrachtigd zal worden! Wij zegenen jullie licht, dat in deze overgangstijd zal zegevieren, en vragen jullie nogmaals om radicaal te vertrouwen op de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf.

Wij zijn met jullie, en jullie met ons.”

Sterven heeft alles te maken met afronden, ter voorbereiding op een nieuwe geboorte in een hoger octaaf. In een volgende post deel ik daar graag meer over.

Met Liefde, mede namens de Lichtwereld,

Mieke Vulink
www.miekevulink.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.