Vergeet nooit dat je een Goddelijk Paspoort hebt ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Gisteren werd ik benaderd door iemand die pittige waarschuwingen over vaccins gelezen had. Het was een behoorlijk onheilspellend bericht; ik laat even in het midden of ik het er mee eens was. De meningen over de verplichte vaccins zijn hoe dan ook verdeeld. De mate van verstoring die het vaccin zou kunnen aanbrengen hangt niet alleen af van de fysieke toestand maar ook van het bewustzijn van de desbetreffende persoon.

Niet alle wetenschappelijk of klinisch onderbouwde meningen zijn afkomstig van mensen met een hoog en doorleefd bewustzijn. Waar dat wel zo is horen we meestal weer andere berichten.

Maar wat er wereldwijd achter de schermen, buiten ons zintuigelijk waarnemingsvermogen gaande is weten maar weinigen.

Duizenden, misschien wel miljoenen mensen staan nu met lege handen, geen idee hebbende over de toekomst, zich innerlijk afvragend "Waar gaan we naar toe met de wereld? Wat kan ik het beste doen?" De mensheid verkeert in crisis. Maar een crisis biedt kansen. Hoe pakken we die kansen aan?

Hoe dan ook is het weinig verheffend om op dit moment boodschappen vanuit angst, zorgen en wanhoop de wereld in te brengen. Dit zijn immers allemaal projecties die uit oude, ongeheelde lagen van de persoonlijkheid van de mens komen. In ons hogere weten rust het besef dat we nu op Aarde zijn om het grote Ontwaken van onszelf en van anderen te ondersteunen.

Slechts een paar mensen - hoog ingewijde zielen die zich van de materiële wereld hebben teruggetrokken - zullen in staat zijn om zuivere antwoorden te geven op onze vragen. Waarom?

Omdat we voor een grootse, goddelijke doorbraak staan die amper door een menselijk bewustzijn bevat kan worden.

Deze doorbraak is er één die alleen vanuit hogere dimensies, in samenwerking met onze hogere Zelven tot stand kan komen. Er komen vergaande veranderingen aan die al jarenlang zorgvuldig worden voorbereid. Deze worden bewust verborgen gehouden, zodat de groten der Aarde ongezien hun werk kunnen doen om de kans van slagen optimaal te maken. 

Er zal onrecht geopenbaard gaan worden dat veel mensen zal shockeren. Het is aan ons om daar met wijsheid en compassie mee om te gaan.

Binnen de illusies van de dualiteit speelt ieder van ons de best passende rol om de ontmaskeringen mogelijk te maken. De één brengt het Licht op Aarde; de ander houdt de duisternis in stand. Waar de één schept, zal een ander vernietigen. Het is een hele kunst om bij sommige rollen niet in het oude oordelen terug te vallen. Het is nu aan ons om ons verworven bewustzijn in praktijk te gaan brengen, in een compleet nieuw leven op Aarde; een leven dat voor het eerst sinds de beginperiode van Atlantis vanuit een hogere Wil, Wijsheid en Liefde vormgegeven kan gaan worden.

Steeds dieper afdalen

 

Tijdens de reis naar dit nieuwe leven zal iedere beweging die één zoekend mens maakt in alle gelijkgestemde velden energetisch doorwerken.

We staan dus echt voor cruciale keuzemomenten. Word je een prooi van de zuigkracht uit laagfrequente velden, geef je je bestaansrecht uit handen en maak je je ondergeschikt aan wat anderen je opleggen? Of heb je de moed om met lege handen en, met als enig houvast het innerlijke vertrouwen, over drempels heen te stappen, om door het donker heen een weg te banen naar hogere bewustzijnslagen?

Hoe minder we onderweg enige beïnvloeding van buitenaf binnenlaten, des te meer we onze innerlijke waarheid zullen ontdekken.

In die waarheid zit echter niet alleen het veelbelovende Hallelujah-verhaal van de nieuwe Aarde, maar ook de waarheid van alles waar we als mens onder geleden hebben. Als we dit heel dicht tegen onze eigen persoonlijkheid aanhouden, zullen we dus eerst, voordat we hoger kunnen stijgen, moeten afdalen. Dit gebeurt in fases en neemt meestal jaren in beslag.

Maar het afdalen is een heilig proces op zich. Tijdens iedere afdaling vergroot zich de innerlijke draagkracht.

Die draagkracht wordt gevormd door jouw eigen Goddelijkheid, en zorgt ervoor dat je de onderste stenen uit de duisternis van jouw eigen verleden naar boven kunt gaan halen.

Achteraf terugkijkend zie je altijd hoeveel het je gebracht heeft wanneer je weer een duister stuk uit jezelf hebt kunnen omarmen.

Maar als een oordeel hebt op duistere delen, of je een beetje bang bent voor jouw eigen donkerte, dan zal jouw ego eerst 'Nee dank u' zeggen.

Maar toch:  na zó veel aardse levens vol angst, pijn, lijden, verlies en strijd zijn we echter wel rijp voor de grootste heling die alleen ons hogere bewustzijn ons kan bieden. En dus hebben we de innerlijke weg te gaan.

Waarom dit scenario?

 

Zo lang je je amper bewust bent van jouw eigen onverwerkte stukken heeft het weinig zin om de driedimensionale narigheid en de wereld buiten jezelf te willen veranderen. Dit feit is al miljoenen keren neergeschreven, maar onze aandacht gaat nog altijd gemakkelijker naar buiten dan naar binnen. Maar we kunnen nog niet neutraal schouwen naar iets buiten onszelf wanneer datzelfde 'iets' nog aan oude kwetsingen in onszelf haakt.


Als ontwakende Lichtwerkers hebben we de afgelopen jaren enorm veel kennis over oude Inwijdingswegen en Ascensie verzameld. We weten zo langzamerhand precies welke wegen naar bewustwording zullen leiden.

Maar je kunt de weg niet gaan zonder een diepe overgave aan ieder proces.

Onze persoonlijkheden zullen hoe dan ook door het leven zelf op de knieën geduwd worden, waarmee we kansen geboden krijgen om onze blik naar binnen te richten en de reis naar ons hogere Zelf aan te vangen. Daar zijn we immers voor gekomen?

Om te belichten waarom we nu collectief in een 'C-scenario' terecht zijn gekomen neem ik even een andere invalshoek.

Stel je voor dat er vanavond aangekondigd wordt dat vanaf volgende week alles weer zoals vanouds zal zijn. Geen Corona, geen Lockdown, geen testen en vaccins, geen dreigingen met paspoorten etc. Wat zou jij dan gaan doen? Feest vieren denk ik? Helemaal terecht natuurlijk! Maar zou je dan nog terug willen naar die zware stukken waar je momenteel tegenaan loopt?

Vanuit het hogere plan is alles wat er gebeurt dienstbaar aan ons ontwaken. We roepen al jarenlang dat we de derde dimensie zullen verlaten en op weg zijn naar de vijfde dimensie. Nou, lieve mensen ... dat is niet zomaar gepiept! Weten hoe het moet is één. Maar blijvende bevrijding is niet zomaar gerealiseerd. Om het vuur van verlangen naar bevrijding brandende te houden worden we steeds dieper met onszelf geconfronteerd.

Daarom houden we nog even te maken met 'tegenkrachten' op Aarde.

ALLES wat er gebeurt spoort ons aan om te groeien. De hele setting inclusief alle beperkende maatregelen dwingt ons om voorrang te geven aan onze eigen heling en alle louterende processen die daar deel van uitmaken. Niet voor niets heb je alles wat er nog uit vorige levens uit te werken viel ook naar dit leven meegenomen.

De wet van resonantie

 

'Soort zoekt soort'. Wat met elkaar resoneert zal zich verbinden, voor zo lang als het een ziel kan dienen bij bewustzijnsgroei. Dit is één van de goddelijke wetten die in alle polen binnen de dualiteit voor beweging en evolutie zorgen. Het aantrekken en afstoten, wat vanuit collectieve velden gebeurt, werkt zowel in jouw bewuste als in jouw onbewuste lagen door. Wanneer je nog veel bij je draagt wat op dualiteit berust, zul je situaties en mensen aantrekken die je helpen om daar bij te komen.

Je zult net zo lang getriggerd en geraakt worden totdat jij begrijpt hoe het daaraan verbonden overlevingsmechanisme in jou werkt.

Pas daarna kan dit oude mechanisme jou los laten. Eenmaal losgelaten kan het niet meer aanhaken aan jouw veld. En dan kun je je reis vervolgen naar een volgende trede van bewustzijn. Jouw aandacht zal zich dan ook verschuiven naar zaken die met hogere chakra's verbonden zijn.

Als je deze goddelijke wet op de wereld projecteert, dan kan zich een ander beeld vormen over wat er op dit moment gaande is. Zie alle mensen die er nu op Aarde zijn eens als één groot wezen. Zie het collectieve bewustzijn van alle Aarde-bewoners eens als één bewustzijn, dat gedragen wordt door alle chakra's. Ieder mens maakt deel uit van dit grote wezen.

De Lichtwerkers en de mensen die naar geestelijke voeding zoeken vertegenwoordigen de hogere chakra's van dit wezen. Zij zullen zich inzetten om het licht, dat ze in zichzelf ontvangen hebben, mee te nemen naar lagere chakra's, zodat daar weer e.e.a. opgeruimd en geheeld kan worden.

Anderen, die nog heel erg aan de materie, aan macht en overheersing gehecht zijn, resoneren veel meer met lagere chakra's. Zij zullen, net als onze eigen persoonlijkheid aan het begin van onze louteringsreis gedaan heeft, tegensputteren wanneer wij met licht en liefde aankomen.

Ze zijn bang om hun macht en materiële rijkdom te verliezen, waar ze vele levens lang alles voor gegeven hebben. Ook willen ze voorkomen dat onze goddelijke vermogens toenemen, want dan zijn we niet langer vatbaar voor hun lagere trillingen.

Wanneer hun velden geen grip meer op ons hebben, hebben we de illusies uit die velden doorzien.

We zijn niet langer te porren om nog deel uit te maken van hun spel dat ons in lagere frequenties gevangen zal houden. Integendeel: wij vertegenwoordigen dan de hogere regie en zullen ons op een veel hoger plan blijven richten.

Herken je de huidige spanning en frictie die de duale velden teweeg brengen?

De licht- en liefdeskrachten zijn enorm toegenomen. Tegelijkertijd doen ook de omlaag trekkende krachten er een aantal scheppen bovenop. Hoe krijgen we nou, in godsnaam, dit hele grote aardse wezen gelouterd? Nou; op eenzelfde manier als hoe wij onszelf gelouterd hebben. Door bewustwording kunnen we illusies doorprikken en overstijgen. We zitten midden in levensgrote openbaringen van alles wat onze collectieve ascensie in de weg heeft gezeten.

 

Het Goddelijke Paspoort

 

Hier komen we dan eindelijk bij een 'ontknoping'. Alles wat op onwaarheid en onrecht berust zal de komende jaren aan het licht komen en uiteenvallen. Hoe verdichter en laagfrequenter een veld is, des te meer tijd het kost voordat daarin iets van licht kan binnenkomen. Alleen onvoorwaardelijke liefde kan een opening maken in lagere frequentievelden. Er wordt dus veel compassie, inzicht, geduld en vertrouwen van ons gevraagd.

Het is misschien moeilijk voor ons om het voor waar aan te nemen dat we vanuit de Lichtwereld heel veel hulp aangeboden krijgen. Talloze Lichtmeesters en hogere wezens hebben, net als wij, naar dit cruciale ontwaak-moment voor de mensheid uitgekeken! Probeer met hen verbinding te maken. Nodig ze naast je uit, overdag en 's nachts, en neem wat je innerlijk doorkrijgt of voelt serieus! Zij moedigen ons aan om ons bewustzijn niet weer in die vernauwde velden te laten stuwen, en niet opnieuw mee te gaan in al die angst-scenario's, in het doemdenken en in alles wat vanuit de dualiteit verdeeldheid in stand houdt.

Met miljoenen mensen van over de hele wereld vormen we een gigantisch raster om de Aarde heen. Iedereen wiens hart zich geopend heeft draagt bij aan Licht, Liefde, Christus Bewustzijn en Oervertrouwen!

Herinner je dat je naar de Aarde bent teruggekeerd om je dieper dan ooit bewust te worden dat jij deel uitmaakt van de Goddelijke Bron. Tap uit die Bron van vrede en vertrouwen, zeker wanneer je voelt dat de greep van lagere frequentievelden toeneemt. Laat alle onrust-zaaiende info van je afglijden; neem alleen dat aan wat voor jou als rechtvaardig, waarachtig en verheffend voelt. Uiteindelijk zal het Goddelijke Plan, dat onder hogere regie staat, op Aarde volbracht gaan worden! Blijf koersen op die hogere regie. Bij iedere nieuwe stap zul je ondersteund, en indien nodig gedragen worden.

We are almost there!

Ook jij bent naar de Aarde gekomen om in dit leven schoon schip te maken, en de weg naar het Licht op te gaan. In jouw hart en in jouw DNA draag jij een Goddelijk Paspoort. Dit Paspoort geeft je niet alleen toegang tot hogere bewustzijnslagen, en tot hogere dimensies, maar het geeft je ook bescherming. Deze bescherming trilt op een veel hoger niveau dan alles wat er in de aardse 3D wereld bedacht wordt.

Koester de verbinding met waar je oorspronkelijk vandaan komt. Voel wat je daarvan op Aarde wilt brengen. Alles wat vanuit die zuivere Liefdesbron bij jou hoort, wil per dag een beetje meer indalen in jou.

Lief, krachtig en prachtig mens, onze gezamenlijke Thuisreis is een gezegende reis. Laten we het hogere perspectief niet meer uit het oog verliezen. Met het Goddelijke Paspoort in onze handen zullen we ontwaken en ons inzetten voor de Nieuwe Aarde.

Veel liefs,

Mieke Vulink
www.miekevulink.nlBlijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.