Van hart naar basis ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland


Meesterschapsprocessen in deze tijd: Van hart naar basis

De afgelopen maanden zie ik in vrijwel elke sessie en contact met anderen terug dat er zoveel moeite is met de verbinding tussen basischakra en hart.

De instromende trillingsverhogingen hameren hier al maanden op, om deze verbinding te verdiepen, versterken en verstevigen. Een krachtige, vrije doorstroom, verbinding tussen hart en basis maakt de weg vrij om je hogere bewustzijn(skwaliteiten) werkelijk op aarde, in het dagelijks leven, te belichamen.

 

Druk vanuit het groepsbewustzijn

 

Tegelijkertijd is de sociale druk, de dwang van het onbewuste groepsbewustzijn ook gigantisch hoog, waardoor op bewustzijnsgebied de tweedeling extreem uitvergroot is. Waarmee de angst om echt op eigen benen te staan, je Zelf uit te spreken en jouw waarheid te verkondigen, je eigen weg te gaan, steeds meer onder druk komt te staan.

Daarin ligt de uitdaging om juist ‘in het heetst van de strijd’ alsnog jouw waarheid, moed en kracht te vinden. De haakjes van en met het onbewuste collectief te belichten en te bevrijden, zodat je steeds meer op eigen (meesterschap) benen kunt gaan staan.

 

Je hart laten indalen in de basis

 

Wanneer je hart, als multidimensionale poort naar je totaal bewustzijn, werkelijk in kan dalen door de onderste chakra’s heen tot diep in de basis, dan schep je bestaansrecht om je ziel en hogere Zijn echt op aarde te laten landen.

'Als vanzelf' komen jouw Meesterschapskwaliteiten dan mee in de gronding op aarde, van waaruit ze belichaamd kunnen worden als mens op aarde.

Dat geschied uiteraard niet van het ene op andere moment, maar is een intens bewustwordingsproces dat stap voor stap doorlopen wordt.

Daar waar je met je hartsbewustzijn echt door de onderste 3 chakra’s heen gaat zakken en jouw ruimte in mens-zijn in gaat nemen, daar kan je hoger bewustzijn jouw menselijke lagen gaan ‘bezielen’. Daar kunnen de menselijke lagen als het onbewuste, je emoties, je denken en je fysieke lichaam werkelijk in trilling verhogen en zich openen voor je Zijnsstaat.

❥ Alles wat in mens-zijn dan nog resoneert op oude trillingen en -programmering, zal aan het licht en of tot bewustzijn worden gebracht. Stap voor stap, zodat het te wijzigen en te transformeren is.

Daar waar oude energieën doorgrond worden ontstaat ruimte om het hoger bewustzijn echt haar plek in te kunnen laten nemen. M.a.w. waar lagere, onbewuste trillingen oplossen kan hogere trilling weer voelbaar worden en door je heen werken.

Wanneer dat gebeurd in je lagere chakra’s betekend dit dat je hoger bewustzijn door je alledaagse menselijke zijn heen gaat stromen.

 

Je oorspronkelijke menselijke kwaliteiten worden dan 'geupgrade' naar je oorspronkelijke staat van Zijn

 

Het gaat echter niet werken met of via visualisatie of voorstellingsvermogen. Waar het wel om gaat is echt de bereidheid hebben en oefenen, oefenen, oefenen om echt je bewustzijn ook in gevoel te laten indalen door de meer verdichte menselijke lagen en dus onderste chakra’s heen.

 

 

© Willemien Timmer
apofyliet.nl

 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.