Uit het (oude) verhaal stappen ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

Deel worden van je eigen verhalen of eruit stappen?

Het vraagt om bewustwording en bewustzijn.


❥ Wanneer is iets 'een verhaal'?

❥ Wanneer is iets een realiteit?

❥ Alleen jij kan dat ontdekken door heel eerlijk en zuiver te voelen en jezelf te reflecteren.

 

Vanuit hoofd en emoties leven we vaak in heel veel verhalen

We zijn ermee verstrengeld en zien het als onze realiteit

Het is wat we beleven en ervaren, dus is het waarheid

 

We voelen toch immers die emoties en zullen die gedachten niet voor niets hebben. We beleven het toch op dagelijkse basis, dus zal het wel waar zijn. 

Dat daar zowel gedachten als emoties in meespelen die onze ervaring en perspectief kleuren is vaak dan helemaal niet bewust.  Vaker nog wordt daar niet eens bewust bij stilgestaan, jezelf afvragende of het een verhaal is, een kleuring vanuit emotionele - mentale of verwonde perspectieven.

Dat we in wezen meestal dan ook uit balans zijn en slechts één zijde van de medaille innemen (bijvoorbeeld of je mentale of je emotionele veld of juist in de dualiteit vertoeven) wordt dan niet bewust beleefd of gezien.

❥ Emoties en gedachten zijn onze grootste knelpunten en uitdaging op 3D vlak om als mens terug te keren in ons overkoepelend (multidimensionaal en Goddelijk) bewustzijn.

Daarom is het essentieel om eens dieper juist deze velden - die op dagelijkse basis overuren draaien - eens onder de loep te leggen


Juist omdat deze aspecten van menszijn vaak als groot struikelblok ervaren worden binnen bewustzijn en spirituele groei. En ook het grootste obstakel zijn waardoor heel veel mensen niet werkelijk hun bewustzijn kunnen gronden en belichamen. En de kloof tussen dagelijkse realiteit en spiritueel bewustzijn blijft bestaan.

Daar waar bewustzijn ontstaat, ontstaat ook de mogelijkheid tot opening en heling.

Hoog tijd dus om deze menselijke onderdelen eens nader te belichten.

❥ Uit: Belichaamd Bewustzijn - Willemien Timmer

 

Onderdelen van je mens-zijn, zijn de brug naar hoger bewustzijn

 

Emoties en denken horen bij de 3D en 4D lagen van ons wezen en zijn naast van origine hulpmiddelen of gereedschappen om ons van dienst te zijn in het functioneren binnen de 3D wereld. Vaak echter zijn deze zo verdraait geraakt door pijnlijke ervaringen, dat deze een andere rol zijn gaan innemen.

❥ Zij zijn zich gaan profileren als gereedschappen in vluchtmechanismen en overlevingsstructuren, die zonder dat wij er bewust stuur op hebben, doorlopend operationeel zijn.

 

Het denken en de emoties vertellen vaak een ‘eigen verhaal’. Die lang niet altijd gebaseerd hoeft te zijn op een hogere waarheid, als wel op een stukje waarheid van de persoonlijkheid, veelal gebaseerd op pijn, verdriet, gebrekkige uitlijning en - gronding en onverwerkte trauma’s. 

 

Des te meer je je mee laat slepen in de verhalen van emoties of denken, des te meer ruis ontstaat er op de lijn met je ware Zelf en hogere verbindingen

 

Emoties en gedachten zijn aan elkaar gekoppeld en versterken elkaar en zorgen gezamenlijk voor een bepaalde perceptie die gebaseerd blijft op oude ervaringen, verwondingen en scheefstanden die je afhouden van je ware bewustzijn.

Onderscheidingsvermogen en bewustwording zijn dan noodzakelijk om ‘je verhalen’ vanuit een hoger perspectief te kunnen bekijken, doorgronden, wijzigen en of te ontkrachten. Om het verhaal van de oude pijn boven tafel te krijgen: (welke verwachtingen, angsten, afwijzing, verdriet liggen er onder?)

Emoties en gedachten zijn vaak signalen, richtingaanwijzers die aangeven waar nog iets te helen is en wat gezien, omarmt, geaccepteerd en geliefd wil worden, zodat het licht van jouw bewustzijn daar weer kan gaan stralen.

Het is essentieel om meer aandacht, focus en bewustwordingsprocessen te richten op hoe je denken en emotionele veld functioneert. Om meer inzicht te krijgen in jouw zelf als mens en hoe je jezelf saboteert in je uitlijning met oorspronkelijk bewustzijn. 

❥ Om emoties en denken in hun (signaal)waarde te herkennen zodat hun originele functie in ere hersteld kan worden en de verdraaide functies transformeren, om uit de oude verhalen te stappen en deze te doorgronden, welk verhaal vertellen ze echt?

❥ Om de ruis op de lijn met ziel en Bron te verminderen en je rechte lijn te herstellen. 

Heel veel essentieel en effectief transformerend, spiritueel groeiwerk ligt niet in het richten op die hogere sferen, maar juist in die aardse, menselijke lagen


Want juist daar zitten de stagnaties en sluiers die verhinderen om ons ware licht en kracht weer te her-inneren. (Niet in die hogere sferen!)

Wie durft werkelijk zichzelf aan te gaan (kijken)?

© Willemien Timmer
www.apofyliet.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.