Uit eeuwenoude mist zal Goddelijke Essentie tevoorschijn komen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve ontwakenden,

Op de drempel van Oud naar Nieuw zitten we nog midden in een turbulente overgangstijd. De turbulentie komt voort uit het oude in onszelf waarin bewustzijn en onvoorwaardelijke Liefde ontbreken. Wat we nog niet in onszelf, in anderen en in de wereld kunnen liefhebben wil doorzien en begrepen worden. Daarna kunnen we het omarmen, met een grootse Liefdeskracht die voortkomt uit het veld van Compassie van de Goddelijke Moeder.

Alles wat dualiteit bevat wil terug naar Eenheid. Dat heeft tot gevolg dat er hele grote, aardse imperia omver geworpen en afgebroken zullen worden. Het nieuwe heeft veel meer ruimte nodig en wil zich in zuivere grond verankeren.

In ons aardse, persoonlijke leven betekent dat dat we het één en ander zullen verliezen waar we heel lang ons best voor gedaan hebben om het niet verloren te laten gaan. Wat we dachten te hebben, kan ons zo maar ineens uit handen genomen worden. Waarom? Om onze oude, onverwerkte stukken aan te trillen. Om een opening te maken in dat wat al heel lang in dualiteit geharnast was, waardoor er geen licht uit hogere dimensies kon binnenkomen. Alle huidige turbulentie die ons persoonlijk raakt biedt ons kansen om uit die oude harnassen te stappen en ons bewustzijn te verruimen.

 

Het is de hardnekkigheid van onze persoonlijke wil die de turbulentie - onbewust - groter maakt


Oh wat is het soms moeilijk om 'het oude, vertrouwde' los te laten, en met lege handen te staan! Zeker omdat we onszelf zo lang mogelijk vastgeklampt hebben aan aardse, materiele zekerheden. We hebben het met lege handen staan en het niet-weten uitgesteld voor zo lang als nodig was. Er was immers nog geen alternatief, geen innerlijk houvast waar we op durfden te vertrouwen. Maar er vormt zich een prachtig nieuw draagvlak, dankzij ons innerlijke zelf dat zich niet langer op het aardse maar op het Goddelijke richt.

Er is een hogere draagkracht nodig om alle aardse turbulentie aan te kunnen. Jij begrijpt over welke draagkracht we het hebben; deze heeft zich tijdens jouw innerlijke werk, processen en transformaties gevormd. Je hebt veel ontdekt over illusies en leugens, over koud licht en schijnheiligheid. Je hebt oude patronen en overtuigingen, die jou nog het gevoel gaven afgescheiden te zijn van de Bron, achter je kunnen laten.

Die overtuigingen hebben het oervertrouwen in hogere leiding heel lang met een soort mistvlagen bedekt gehouden. Vaak zorgden ze ervoor dat je in je hoofd ging overleven. Daar zocht je naar helderheid tot je er duizelig van werd; 'Wie ben ik eigenlijk? Wat is nou wáárheid? Waar vind ik de oplossing of de doorgang?'

Maar samen met jouw hogere Zelf en de Lichtwereld begon er een grote ompoling, tot in de diepste lagen van je fysieke zijn. Je hebt jezelf uit die vernauwde bewustzijnsvelden kunnen verheffen. Poorten naar hogere dimensies, die eeuwenlang verborgen en gesloten leken, heb je samen met hulp uit diezelfde hogere dimensies weer kunnen openen. Inmiddels kun je 'JA!' antwoorden op de vraag: 'Ben jij een Afgezant van het Licht?' 

 

Ben je jezelf ervan bewust hoe heilig en kostbaar het is wat je verworven hebt?


En ben je je er ook van bewust dat je toegang hebt tot bepaalde velden waar veel andere mensen naar verlangen, maar zich daar nog niet op eigen kracht mee kunnen verbinden?

Dan komt er nu een hele nieuwe, en zo essentiële fase aan! Het is een blijvend, innerlijk besluit dat jij gaat beschermen wat je vanuit al je toewijding en zorgvuldigheid hebt teruggevonden: het veld waarin jij samenvalt met jouw Goddelijke Essentie. Het besluit komt voort uit jouw verbinding met dat kristalheldere bewustzijnsveld van de Goddelijke Vader. Jij gaat een Hoeder worden van jouw unieke Veld, dat jouw eigen geuren, kleuren en klanken vertegenwoordigt en steeds hogere frequenties zal gaan dragen.

Je krijgt hiermee ook toegang tot hogere Inwijdingen. Deze zullen jouw Goddelijke Meesterschap uit aardse versluieringen tevoorschijn laten komen, en dit proces met bijbehorende louteringen ondersteunen. Tijdens deze Inwijdingen zul je jouw verbindingen met geascendeerde Meesters nog intenser gaan ervaren. De hogere Ingewijdenen en Geascendeerden zijn niet meer vatbaar voor aardse, duale trekkrachten vanuit lagere frequentievelden. Dat zul jij in het begin nog wel zijn; vandaar ook de soms pittige Inwijdingen om het Geestelijke Hoederschap te kunnen verankeren in jouw unieke Aanwezigheid op Aarde. 

Vanaf de val in bewustzijn hebben we het nodig gehad om met, en via andere mensen weer op te kunnen klimmen uit lagere frequentievelden. Voorlopers in het opklimmen zijn gewend om een leidende rol op zich te nemen, om anderen mee te nemen in hun groeiende bewustzijn. Ook jij weet wat het is om andermans karren te trekken en hun lijden te willen verlichten. Maar als Hoeder van jouw gevoelsmatig nog broze, maar onvernietigbare Goddelijke Veld, en als drager van jouw Bronverbinding dien je deze oude rol ook achter je te laten. Je hoeft jouw Licht niet meer weg te geven aan anderen die minder Licht in zichzelf ervaren.

Je zult een blijvend Baken van Licht worden dat als vanzelf door iedere versluiering heen gaat schijnen. In jouw Goddelijke Veld ligt een routebeschrijving naar de Bron opgeslagen. Anderen die naar hun eigen Bronverbinding op zoek zijn zullen een 'Oh ja!!' - ervaring krijgen door alleen al met jouw krachtiger wordende, Goddelijke Veld in aanraking te komen.

Indien jullie levenswegen zich meermaals tijdens verschillende incarnaties gekruist hebben zal dit gevoel van herkenning nog veel sterker zijn!

 

Besef dus, dat je steeds magnetischer zult worden


Jouw nieuwe rol is in de kern van dit magnetische Lichtveld verankerd te blijven. Je zult een steeds minder versluierd Licht gaan containen. Vergelijk het maar met een Ster, die puur en ongestoord Licht blijft uitzenden. Ja, je zult steeds meer gaan samenvallen met de Bron die achter alles waarneembaar is!

Terwijl je dit leest kun je het Licht van de Bron door jouw eigen oude sluiers laten schijnen. Plug maar eens bewust in, in jouw Bronverbinding. Voel de Goddelijke Aanwezigheid in jou, en open je maar, om te ontvangen.

Verbind je dan met jouw hart, dat naar bevrijding snakte van alles wat (te) zwaar was om te dragen, waardoor je het leven op Aarde niet vrijuit kon liefhebben! Geef het de ruimte, geef jezelf alle ruimte, en leg buiten jouw veld wat je nu nog onnodig verzwaart. 

Herinner je weer even welke overtuigingen jou nog tegenhielden om met de volle kracht van jouw Essentie hier te kunnen Zijn zonder ook maar iets te moeten veranderen (bv 'Het lukt me niet, ik kan het niet, ik wil hier niet zijn, ik ben bang, ik ben niet krachtig/mooi/intelligent/wijs/interessant/zuiver/lief/ ..... genoeg, ik ben niet welkom, ik schiet tekort, de Lichtwereld is er niet voor mij, ik word niet gezien, ik word niet gehoord, ik word niet geholpen, ik ben te zus of te zo, ik ben schuldig, ik heb het fout gedaan etc.).

Achter alle aardse sluiers die jou nog in een mist van angst, benauwdheid, kleinheid en vergissingen verborgen hielden zit jouw verbinding met de Oer-Bron.  In die verbinding kun je jouw levenslust, jouw liefdeskracht en jouw onsterfelijkheid ervaren en weer voelen hoe wáár het is, dat jij dat allemaal bent!

Met het erkennen van wie jij werkelijk bent laat je een ware diamant in alle aardse wateren vallen. Deze erkenning trekt eeuwenoude sluiers weg en laat weer stromen wat vast zat. Ze beaamt een innerlijk weten dat onmiddellijk in collectieve velden zal doorwerken: Wij Zijn Goddelijk.

Jouw Licht trekt hogere Waarheden aan die alleen op het scherpst van de snede gevonden kunnen worden. Al die hogere Waarheden die jij verinnerlijkt brengen golven van liefdevol ontwaken op gang; golven die oneindig door zullen gaan, golven die zich van geen enkele aardse turbulentie iets aantrekken. Déze golven verspreiden de onverwoestbare Goddelijke Essentie van het leven in het hele Universum. Zij vormen de bedding voor het onomkeerbare ontwakingsproces van de mensheid. 

Lief, ontwakend, prachtig en krachtig mens; aarzel niet om met oervertrouwen over de drempel van oud naar nieuw heen te stappen. Besef de Goddelijke Essentie in jezelf en in anderen wanneer je op Oudejaarsavond een toast op het Nieuwe Jaar uitbrengt. Laat het Licht er zijn, in heel jouw wezen!

Onze bevrijding ligt daar waar we de Bron, onszelf, elkaar en het leven lief hebben. Er is geen andere, hogere Waarheid dan deze om op te toasten!

 

Moge je in het Nieuwe Jaar innerlijk zielsgelukkig thuiskomen op Aarde

 

Met oneindige dank aan de Lichtwereld, die ons de inspiratie gegeven heeft voor wat we het afgelopen jaar konden doorgeven,

Mieke & Vincent
www.miekevulink.nl


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.