The order of the Rose ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Yeshua en Maria Magdalena

Het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke

Veel mensen reageren vanuit een diepe, misschien deels nog onbewuste laag op rozen. Dat is ook geen wonder als je je verdiept in waar de roos voor staat. Afkomstig van Venus is zij als prachtige liefdesbloem niet voor niets het symbool van eeuwenoude Ordes geworden die geleid werd door hoog Ingewijde Priesteressen. De vrouwelijke Ordes werden lang beschermd door mannelijke Ordes zoals de Tempeliers.

De kennis die men binnen de Ordes deelde moest steeds meer in het geheim doorgegeven worden, omdat het steeds gevaarlijker werd om vanuit een innerlijke wijsheid in het openbaar te spreken. Rome was op de hoogte van de nabestaanden van Yeshua en zijn familie, beseften dat velen geraakt waren door zijn leringen en gingen letterlijk over lijken om hun eigen macht niet te verliezen.

Velen die dit lezen herinneren zich dit ook nog. Indien je verbonden bent geweest met welke zuivere geestelijke orde dan ook, ben je gedurende meerdere levens bedreigd, verjaagd, gemarteld en/of vermoord.

Een rem op jezelf-zijn hebben zitten

 

Innerlijk heeft dit zijn sporen achtergelaten. Onze vrouwelijke kant heeft er nog moeite mee om haar intuïtie, sensitiviteit en sensualiteit serieus te nemen en deze te mogen uiten. Veel vrouwen vinden het eng om, vanuit hun kwetsbaarheid en gevoeligheid,volledig zichtbaar te zijn.

Onze mannelijke kant vindt het vaak nog lastig om volledig te gaan staan voor zijn innerlijke dromen, zijn door God gedreven manifestatiedrang en zijn geestelijke vermogens, waarvan hij weet dat ze toch echt op Aarde geleefd willen worden.

Deze twee kanten ondersteunen elkaar ook niet altijd; innerlijk botsen ze soms nog, vanwege oude ladingen die innerlijk de rem zetten op wat weer in de stroom wil komen. We zitten nu echter wel in de fase waarin we onze hogere waarheid en vermogens weer willen toelaten, en er ook uiting aan willen geven. Daarom zijn velen op zoek naar wat er in vorige levens geblokkeerd is geraakt, om dit innerlijk weer vrij te kunnen maken.

The order of the Rose

 

The Order of the Rose is een van oorsprong zuivere Orde, die zich ten dienste had gesteld om de heilige esoterische kennis via liefde en gelijkheid tussen man en vrouw in de wereld te brengen. Ze bestaat al duizenden jaren, maar ze is vooral bekend gebleven door de Heilige Graal-bloedlijnen en geheime nazaten van Maria en Jozef, Yeshua, Maria Magdalena en Jozef van Arimathea.

Deze lijn gaat over het doorgeven van het zuiver Goddelijke DNA. Hierin zijn de oeroude verbindingen actief tussen de Goddelijke Moeder en Vader, Goddelijke Man en Vrouw, Goddelijke Geliefden en hun Zonen en Dochters. Deze lijnen voeren ons nog verder terug naar Isis (met haar Tweelingstraal Osiris en hun Zoon Horus) en Sheba (met haar Tweelingstraal Salomo en hun Zoon Menelik).

De Roos spiegelt de hogere liefde en de innerlijke volmaaktheid van een doorleefd en doorvoeld bewustzijn vanuit de vrouwelijke kant. De vrouwelijke pool omvat vooral het verinnerlijken en doorvoelen van alle menselijke ervaringen, om tot een hoger bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde te kunnen komen.

Het weten in de vrouw

 

Achter onze vastgeslagen en bevroren gevoelens zit een oud weten. Juist door liefde toe te laten in die verdichte gevoelsvelden kan het vrouwelijke, moederlijke en compassie-volle deel in ons weer aangeraakt en geopend worden. Tijdens dat proces kunnen we de goddelijke levensstroom gewaar worden. Zouden we ons daar volledig aan over kunnen geven, dan opent zich de toegang naar de geheimen van onze onsterfelijkheid.

The Order of the Rose brengt ons via de vrouwelijke lijn in verbinding met de Godin. Veel vrouwen zijn al jarenlang bezig met het helen van de gewonde vrouw. Door deze helingsprocessen zijn zij de waarheid gaan zien rondom hun dader-en slachtofferervaringen. Hierdoor konden oordelen die zij op het mannelijke naar buiten projecteerden oplossen en verdwijnen. Maar hoe zit het met de liefde voor onze gewonde mannelijke kant?

 

De terugkomst van de man


Langzamerhand begint de focus te verschuiven van de (gewonde) vrouw naar de (gewonde) man. Eindelijk kan HIJ volledig tevoorschijn komen, omdat het veilig is om zich bloot te geven in de aanwezigheid van de compassie-volle Godin in ons. Ook de man is ontkracht en ontheiligd. In de periode voordat de balans doorsloeg naar het vervormde en verharde mannelijke, waarin het vrouwelijke met name door de invloed van de kerk in de ban is gezet, is er een lange periode geweest waarin vrouwen het mannelijke domineerden, ontkrachtten, misbruikten en minderwaardig verklaarden.

Nog steeds hoor je, in kringen die het 'goddelijke vrouwelijke' vereren, allerlei misvattingen over 'de man die achter blijft'. Dit is in mijn beeld een onterecht oordeel, dat voortkomt uit het nog niet kunnen doorzien van dat de mannelijke weg terug naar zijn Goddelijkheid uiterlijk gezien niet identiek is aan de vrouwelijke weg.

De doornenkrans van Yeshua


Een tijd geleden, tijdens een afstemming voor de Order of the Rose, kwam het bewustzijnsveld van Maria Magdalena heel duidelijk door. Zij toonde zich als een zuivere, roomwitte, bijna vloeibare vrouwelijke gedaante. Mijn ogen werden naar haar hart getrokken: dat was diep-rood, met daar bovenop de drievoudige vlam. Deze drie vlammen staan voor het ‘Meesterschap’ dat verworven is over zowel het aardse mannelijke als vrouwelijke, waardoor het Goddelijke fysiek belichaamd kan worden. Maria Magdalena wees me vervolgens op het Heilige Huwelijk.

Als een mens de gewonde en vervormde delen van zijn persoonlijkheid geheeld heeft, kunnen de mannelijke en vrouwelijke archetypes in zichzelf weer tot eenheid komen. Een geheelde persoonlijkheid zal alle goddelijke aspecten in zichzelf erkennen, en deze ook willen leven. Daardoor wordt de afscheiding tussen het mannelijke en vrouwelijke opgeheven en ontstaat er, vanuit hun samengevoegde energievelden, een totale overgave aan het hogere Zelf.

Wanneer de afscheidingspijn en het gebroken vertrouwen van de persoonlijkheid is geheeld kan de mens dus weer leven vanuit het Christus Bewustzijn.

Vanuit het hart van Maria Magdalena werd ik naar haar hoofd geleid. Om haar golvende lange haren lag een rozenkrans vol doornen: de doornenkrans van Yeshua….

Met enorm veel zachtheid in haar blik bleef ze in beeld, terwijl Yeshua meer als een soort schim naast haar was. Het was alsof hij nu niet zijn Goddelijkheid toonde, maar juist zijn gewondheid, waarmee hij zich wat terug hield. Door mijn blik te trekken naar zijn doornenkrans op haar hoofd, maakte ook Maria Magdalena me attent op 'de gewonde man in hem'.

Ik schoot vol van dit beeld van de allergrootste liefde en de allerdiepste verbinding die er tussen twee mensen mogelijk is. Al voelende begreep ik wat ze me hiermee toonde. In de compassie van de Godin kon het gewonde mannelijke zich tonen, wetende dat zijn pijn ontvangen werd. Vanuit hun beider Bronverbinding kon iedere wond geheeld worden.

Maria Magdalena en Yeshua in ons

 

Het lijden van de mensheid, van haar Geliefde, en het verdragen van alle onveiligheid die de dragers en hoeders van het esoterische Christus Bewustzijn mee hebben gemaakt is door Maria Magdalena verinnerlijkt, doorvoeld, getransformeerd en geheeld. Als een volledig Ingewijde Priesteres was zij in staat om met haar licht door het diepste lijden heen te reizen zonder er in gevangen te raken. En dat tijdens een incarnatie die om volledig vertrouwen en toewijding aan het Goddelijke plan vroeg, waarbij het licht ook de diepste duisternis zou oproepen …

Yeshua richtte zich vooral op het Christus Bewustzijn dat hij in zijn eigen hart droeg en in de harten van anderen activeerde. Hij bracht het Liefdesbewustzijn terug op Aarde. Hij doorzag de oude mannelijke leringen waarin liefde ontbrak. In hem kwamen veel oudere wijsheden samen, waarmee hij de mens zich weer bewust maakte van zijn eigen geestelijke krachten. Waar mogelijk was hij op de allerhoogste dimensies afgestemd.

Maria Magdalena was zijn ankerpunt voor persoonlijke, menselijke liefde. In hun overgave aan het Goddelijke kon deze zich verheffen tot de hoogst mogelijke Liefdefrequenties die een mens ooit op aarde zal kunnen dragen. Zij heeft Yeshua ingewijd in de Isis-Mysteriën en hem geholpen om de Christus-energie te belichamen, waardoor deze in de Aarde verankerd kon worden.

Dit is een prachtig uitvergroot, archetypisch beeld, dat ook over jou gaat. Ook jij kunt jouw mannelijke en vrouwelijke kant weer 'verzoenen', en tot een goddelijke eenheid laten komen. Het enige ware doel van dit heilige paar in jou is de verwezenlijking van jouw eigen Goddelijke Plan, dat op iedere manier ieder ander levend wezen ten goede zal komen.

Jouw innerlijke man is een vrij mens! Hij zal precies op het goede moment, hand in hand met zijn innerlijke vrouw, in zijn eigen Licht gaan staan met een Liefdeskracht die door niets aards meer te dimmen is. Hij zal zich niet langer door persoonlijke velden en projecties laten raken. Achter de aardse illusies zal hij zijn eigen koers blijven zien.

De vrouw in jou blijft zowel hem als haar eigen gevoel trouw. Ze luistert en deelt over wat haar intuïtie haar aanreikt. Diep in haar lichaam voelt ze de verbinding met de concepten voor een nieuwe goddelijke schepping. Als ze samen hun Bronverbinding op de eerste plaats blijven zetten zullen ze vanuit hogere dimensies volledig geleid en vervuld worden.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl


Op donderdag 30 januari organiseren wij een Lichtactivatie van het hart(chakra) 'Verlicht je hart'. Deze activatie werkt diep in het fysieke en energetische hart. Oude verharde lagen worden geopend en licht met hoge frequenties wordt in je hart geactiveerd. Gegeven door Lea van der Eem.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloadsLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn beschermd met auteursrecht.