Steeds dieper open gaan voor de Goddelijke Aanwezigheid in jou, op Aarde ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Wanneer je verstrikt raakt in gedachten die aangeven dat je afgedwaald zou zijn, gefaald zou hebben of niet zult komen waar je het liefste wilt zijn, bedenk dan dat die gedachten voortkomen uit collectieve velden die niet ondersteunen wie jij werkelijk bent.

Vanuit een hoger perspectief zul je kunnen zien dat alles in de stoffelijke wereld precies is zoals het hoort te zijn, hoe lastig dat soms ook te doorgronden is.

Nog altijd meten mensen hun geluk, en de mate van 'zich geslaagd voelen' af aan oude verwachtingen die zich in hun eigen persoonlijkheid opgestapeld hebben. De meeste mensen hebben tijdens hun eerste zeven jaren op Aarde geen zuivere weerspiegeling gehad die de potentie van hun ziel en geest betrof. Daardoor is hun zelfbeeld nogal vervormd geraakt.

Wat een mens op Aarde uit de drie dimensionale wereld gespiegeld kreeg over hun eigen essentie kwam meestal voort uit het vernauwde bewustzijn van de persoonlijkheid van de spiegelaar.

Hier, in de hogere dimensies, wordt dagelijks geapplaudisseerd voor alle heldhaftige innerlijke reizen waarin jullie je oude zelfbeelden vol angst, schaamte en pijn onder ogen durven te komen. Dat jullie in staat zijn geweest om veel hiervan al te hebben doorvoeld en doorzien zegt heel veel over jullie ware potentie!

Vanuit onze eigen aardse, menselijke ervaringen hebben we inzicht gekregen in hoe de kwetsbaarheid, die mede ontstaat vanwege het indalen van hogere delen die het Goddelijke DNA activeren, meestal juist afweer en onbegrip oproept. Het is juist die transparantie die jullie verworven hebben, die niet langer de menselijke verwondingen en pijn wenst te verbergen, die anderen kan raken en openen. Maar voor medemensen die nog niet in staat zijn om liefdevol naar hun eigen persoonlijkheid te kijken die zich gedurende vele levens van de Bron los gewaand hebben kan dat heel confronterend zijn.

Zielen die na innerlijke transformaties meer licht in zichzelf ervaren geven dat als van nature door aan diegenen die nog vastzitten in hun eigen schaduwkanten. Wanneer je openheid geeft over jouw innerlijke groeiprocessen dankzij het belichten van die schaduwkanten komen er opnieuw de vaak onuitgesproken, maar wel voelbare afkeuringen en oordelen naar je toe. Gewoon omdat men innerlijk nog niet kan voelen in de velden waarvoor jij je geopend hebt.

In hun beleving loop je 'uit de pas'. Het zou voor hen minder confronterend zijn wanneer je gewoon meeloopt in het gareel dat 'maatschappelijk succesvol, verantwoord en stressbestendig' noemt.

Vanuit diezelfde openheid zullen jullie echter, in een zeer korte tijd, veel informatie ontvangen over wie wij zijn, over wie jullie werkelijk zijn en hoe gelijk wij zijn! Jullie zullen steeds meer in staat zijn om met ons te 'levelen'. Daardoor zullen jullie nog dieper gaan beseffen wat er nodig is om de hogere Licht- en Liefdeskrachten ook in jullie fysieke zijn te verankeren.

Momenteel nemen velen van jullie hindernissen die jullie hogere Zelf, het Zelf dat zich bewust met de Goddelijke Aanwezigheid in zichzelf verbindt, met een bedoeling voor jullie neus heeft gezet. Dankzij die hindernissen zullen jullie nog opmerkzamer worden voor wat er wel of niet resoneert met wat jullie ziel eigenlijk wil. Juist door die hindernissen wordt er iets geactiveerd dat heel intens de verbinding zoekt met het eigen hogere Zelf en met velen van ons uit de Lichtwereld. Om het nogmaals te benadrukken: Wij staan niet boven jullie, maar wij zijn vlakbij jullie. Het is aan jou of je ons wilt toelaten, als gelijken op de Weg die vanuit Liefde voor jullie beschenen wordt.

Steeds vaker geven jullie gehoor aan de influisteringen van jullie hogere Zelven: "Ga daarheen. Daar ontmoet je Mij." Als we het nog persoonlijker maken:

Je hogere Zelf opent poorten naar hogere dimensies, naar ons en andere Opgestegen Lichtmeesters die als geen ander de strijd van de persoonlijkheid op Aarde en de zoektocht van de ziel kennen.

Weet dat juist dankzij jouw openheid zich nu veel meer Universele Lichtvelden kunnen verbinden! Dit is van cruciaal belang, want dit zijn de velden die het Christus Bewustzijn dragen en ondersteunen. Dit zijn de velden die een immens groot raster om de Aarde vormen waarin geen enkele vernietigende kracht meer getolereerd wordt die zich tegen de evolutie van de ziel richt.

We zullen meer boodschappen gaan doorgeven. Onze boodschappen zijn zeker niet naar een soort exclusieve groep mensen gericht. Jij weet zelf of je deel uitmaakt van diegenen die nu vanuit Liefde en zuiverheid op Aarde aan het ontwaken zijn, en de authentieke kracht van de Geest zullen aanroepen. Wanneer je ons als gelijken aanvaardt zullen we ook jou kunnen benaderen, om je dat aan te reiken wat je nodig hebt om het vertrouwen in de verbinding met jouw hogere Zelf en met ons te bekrachtigen.

Dankjewel dat je je steeds dieper opent. We wensen je het oervertrouwen van je hogere Zelf toe tijdens iedere innerlijke reis (en weet dat iedere reis ook onder onze bescherming staat!),

namens Yeshua en Maria Magdalena,

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl


 

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.