Vrije Betaling


Geld is geen belemmering meer voor vrede en balans in je leven! Vanaf nu werken wij met dit nieuwe aarde concept op basis van vrije betaling!  Zo krijgt iedereen de kans om zelf te bepalen wat je kunt/wilt uitgeven voor een consult of advertentie.

IBAN: NL03INGB0687081327
Team Lichtwerkers Nederland