Regelrecht naar hogere dimensies ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


‘Met reuzenstappen ben je over je levensweg gevlogen. Met een onophoudelijke inzet heb je oude ballast opgeruimd. Van top tot teen ben je door elkaar geschud. Alles wat je nog vast bleef houden, wat jou belastte, is net zo lang voor je neus gehouden totdat je zelf begon in te zien hoe onzinnig het was om het nog vast te willen houden.

Je bent op glijbanen gezet die je in oude traumavelden deden belanden.

 Onverwachts, onvoorbereid, zodat je er niet op bedacht was en je er niet tegen kon wapenen; tegen het besef hoe gruwelijk en liefdeloos deze oude ervaringen zijn geweest.

Je bent met jouw eigen driedimensionale overlevingspatronen geconfronteerd. Steeds weer kwamen soortgelijke scenario’s langs. Steeds opnieuw kreeg je de kans om jouzelf in actie gade te slaan waar je wéér teruggleed in oude ego-patronen, en in neigingen om alles zelf in de hand te willen houden, en alles zelf te willen bepalen.

De laatste maanden heeft de Lichtwereld extra druk op de ketel gezet; de ketel waarin de mensheid eeuwenlang gesudderd en gedobberd heeft, voortsukkelend op oude wegen die zo veel zwaarte in jouw systeem hebben achtergelaten dat je met lood in de schoenen liep.

Velen met jou hadden het vertrouwen in zichzelf en in de mensheid verloren


Maar innerlijk begon het te koken. Innerlijk begonnen zich krachten te bundelen die zich niet meer lieten wegdrukken. Diep in jouw hart laaide een vuur op dat steeds feller werd; het vuur van verlangen naar Leven, zoals je ergens wist hoe Leven in Liefde bedoeld is.

 Leven zoals het in jouw Goddelijke DNA staat, als een belofte van vrijheid, verbinding, veiligheid, vreugde, vrede en liefde.

Veel mensen zijn gammel of doodmoe, voelen zich labiel, huilerig en dan weer hyper, trillend van innerlijke onrust die veroorzaakt wordt door de grootste reset aller tijden!

Wanneer je dit vanuit een hoger perspectief bekijkt, kun je zien dat de mensheid werkelijk aan het ontwaken is!


Er is geen weg meer terug, je hoeft ook niet meer terug te vallen in het oude, tenzij je besloten hebt om nog meer ervaringen binnen de dualiteit te willen opdoen.

 Maar als je voor dit leven je bereidheid hebt aangegeven om al je oude lasten achter te laten, om al je oude angsten te gaan doorzien, om alles wat niet langer de juiste vorm draagt te transformeren; dan is er geen tegenhouden meer aan.

Dan lig je niet langer voor te weken in de voorwas, maar dender je bijna onophoudelijk door de aardse trommel heen. Je zit midden in de hoofdwas en zult er straks brandschoon uitkomen. Van binnen en van buiten.

Zo heftig en intens als de processen zijn, zo diep als de angsten en twijfels en het wantrouwen zich aangediend hebben; zo onverwoestbaar is de kracht en het verlangen naar het nieuwe leven, dat zich ook in jou al geworteld heeft.

Deze verankering van het nieuwe dat alleen Liefde kent, maakt dat sommigen enorme protesten voelen opkomen naar alles wat zich als duaal aandient.

Op de drempel van de dualiteit zullen velen geraakt en getriggerd worden wanneer mensen vanuit hun gewonde persoonlijkheid nog in elkaars velden proberen te haken. Dit brengt iedere betrokkene bij ‘zwakke’ plekken waar heling mogelijk is. Wees daarbij op je hoede om niet met anderen in de lagere frequentievelden te zakken en tot een medespeler te worden van hun duale spel. Vraag hulp aan je hogere Zelf om in je licht te blijven, zodat je niet opnieuw in een vernauwde bewustzijnslaag terecht komt. Als je vanuit het hogere perspectief zoekt naar wáárom dit nog gebeurt zul je letterlijk weer een stukje verlichter uit dit soort situaties tevoorschijn komen.

 

Oud en nieuw lopen bewust door elkaar heen, zodat je optimaal kunt gaan onderscheiden wat jouw ware Zelf wel of niet voedt en ondersteunt


Dit kost energie en vraagt om vertrouwen, rust, tijd, geduld, zachtheid en be- grip. Stel geen eisen wanneer iets ‘klaar moet zijn’; blijf liever mee-stromen in wat er per dag in jouw leven verschijnt.

 Er zijn nu twee krachtige stromingen naast elkaar gaande, die elkaar soms in de weg lijken te zitten.

Fysiek is dat heel goed voelbaar. Enerzijds is er een afvoer van oude energie, overtollige ballast en lagere frequenties. Deze zijn verbonden met vergissingen in je denken die je in een te klein zelfbeeld vasthouden. Jouw fysieke instrument stond afgestemd op 3D coderingen. Je zat op golflengtes die overeenkwamen met dualiteits-programma’s, waar- door de wijsheid en liefde vanuit hogere dimensies je heel moeizaam kon bereiken. Er zaten zo veel stoorzenders om je heen dat je de stem van jouw hogere Zelf amper kon opvangen, laat staan durfde te volgen.

 

Dit alles was jouw bewuste keuze, om te ervaren. Want alleen door wrijving kan een diamant optimaal tot straling komen!

 

 Juist in de vertroebeling ontstaat het verlangen naar klaarheid.

Anderzijds is er nu een permanente instroom van kristallen, diamanten en andere hoogfrequente energieën die de volle potentie van je DNA zullen activeren. Ze maken alle duale programmeringen die jou nog tegenhouden zichtbaar. Dag en nacht word je naar jouw ware Wezen opgetild! Onophoudelijk word je geliefd en bemoedigd om vooral de weg van jouw Hart te gaan en blijven bewandelen. Opgestegen Meesters, Engelen, Gidsen en overleden dierbaren zijn bij je en wijzen je op de stem van jouw Goddelijke Zelf.

 Het nieuwe leven is geen toekomstmuziek meer. Het is hier en nu aanwezig om zich voorgoed in jou te verankeren.

Dit is een groots en vanuit hogere dimensies begeleid proces waar je alle ruimte en tijd voor mag nemen. Eer jezelf om alles wat je geofferd en achtergelaten hebt. Eer jezelf om je toewijding en je vertrouwen. Jouw dromen en zielenplan worden werkelijkheid als jij toestaat dat het mag gebeuren.

In Liefde gegeven,

je Familie uit de Lichtwereld.’

Uit haar boek: 'Onsterfelijke Liefde, Ontwaken in Heilige Voetsporen'

Mieke Vulink
www.miekevulink.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.