Over ether, Orion, magie en de dood...♥ Judith Loeffen ♥ Lichtwerkers Nederland

Afgelopen periode is er veel gelegenheid geweest om dieper ingewijd te worden in verscheidene elementen. Vooral water, aarde en vuur nemen aan kracht toe, ook omdat onze planeet hier in het bijzonder een sterke binding mee heeft. Het element ether staat veel verder van onze aarde af en is voor ons aardebewoners over het algemeen een stuk lastiger te (be)vatten.

Orion is een planeet waarop dit element velen malen sterker aanwezig.

Al jaren voel ik dat deze planeet in het bijzonder een belangrijke partner is in de ontwikkeling van de aarde.

Orion zou je kunnen omschrijven als een magische planeet, waar je de aarde eerder een natuurlijke planeet kan noemen. Dit betekent o.a. dat de natuurwetten anders zijn, het leven een fundamenteel andere vorm aanneemt en de wegen voor manifestatie anders gelden.

 

Veel geïncarneerde Orion wezens zullen zich kunnen herkennen in de strijdbare kracht die deze planeet bezit


Dit komt door de directe verbinding met Mars. Wezens van Orion kunnen echter ook met een andere missie naar de aarde zijn gekomen. Namelijk om ons te onderwijzen in de wetten van de magie, ons te helpen de dood te overstijgen en om dichter bij (de) ether (lees ook wel: de hemel) te komen.

Hiervoor moeten we de wetten van de natuur zoals wij die kennen soms vergeten of uit tillen tot een niveau die ons menselijke verstand te boven gaat. Ether is hierbij essentieel omdat het de alles verbindende spirit symboliseert die ons toegang geeft tot het hart en de poort kan openen naar hogere niveaus van bewustzijn dan die wij tot dusver op aarde konden bereiken.

Ik schrijf hierover omdat er momenteel veel poorten open gaan tot de ether. Ook wel te omschrijven als het hemelse koninkrijk waar fantasie, wens en manifestatie samenkomen.

De feniks wordt ook sterk geassocieerd met het element ether en geeft het ontstijgen van oud bewustzijn weer

 

Sterven om tot wedergeboorte te komen is onlosmakelijk verbonden met de mythe van deze vogel. De dood was tot dusver voor ons ook meestal een noodzakelijk onderdeel van het aardse proces om daadwerkelijk een flinke sprong in bewustzijn te kunnen maken.

De associatie met de hemel is er veelal één van een hiernamaals waar we eerst dit leven en onze huidige vorm voor moeten verlaten. Met het integreren van het element ether zullen we de dood zoals we die nu nog op aarde kennen en ervaren uiteindelijk achter ons gaan laten. We zullen dan vooral nog verandering van vorm kennen en het afleggen van hulzen.

Volledige integratie van het element ether zal een dusdanige verbinding met de hemel en de essentie van het leven geven dat we ook onze overleden geliefden nog steeds duidelijk kunnen ervaren. Zij het in lichtere, vloeiendere vorm zullen we zien, voelen en beseffen dat ze hun leven voort leven aan onze zijde.
  

De angel van de dood zoals wij die nu nog zo sterk ervaren zal verdwijnen samen met de illusie van afscheid(ing)

 

Een andere belangrijke sprong die we maken met het integreren van ether zit in de magie. Het werken met magie is nauw verweven met symboliek. Symboliek is als een andere vorm van taal die direct verbindt met zuivere betekenis. Alles in het leven is in wezen een symbool, een betekenisdrager. Wij mensen kunnen vanwege onze complexiteit voor vele verschillende facetten symbool staan. Via de leer van de archetypes of de Griekse mythologie kunnen we veel over de symboliek die wij als mens kunnen dragen te weten komen. Met andere levensvormen is het soms makkelijker om hun symboliek te achterhalen, zij spreken als het ware sneller en gemakkelijker tot de verbeelding. Denk maar eens aan de associatie die je krijgt met een lammetje, met een roos of de Zon of Maan. Wanneer je bereid bent dit te zien dan zullen deze levensvormen je over het algemeen snel terug voeren tot hun kern.

De kern is waar het bij symboliek om gaat. De kern is waar de zuivere betekenis wordt gedragen. In de kern is ook onze al-verbondheid aanwezig en ligt de mogelijkheid besloten om met en voor elkaar te werken, omdat samenwerking in wezen de ware natuur van de kosmos is. Kunnen we ons echter niet verbinden met de kern van iets dan kan die levensvorm ons ook niet dienen. We spreken dan simpelweg niet de juiste of zelfde taal waardoor we de ander niet kunnen bereiken.

Magiërs zijn over het algemeen meesters in symboliek


Dit kan aangeleerd zijn, maar ware magiërs spreken deze taal vaak beter dan de taal van ons verstand die sluiers en lagen om de kern heen heeft gelegd. Daarmee komen ze een stuk dichter bij het vermogen tot alchemie, een kern-facet van magie. Ons vermogen tot alchemie groeit enorm wanneer we vormen etherischer kunnen maken. Ze worden dan lichter en vloeiender en zijn makkelijker te vervormen dan iets vasts. Iets vasts moet vaak eerst breken -of gebogen of gekneed worden- voordat het van vorm kan veranderen. Dit kunnen we terug zien in ons eigen ascensie en ontwikkelingsproces wat vaak een behoorlijk ruwe en pijnlijke weg kan zijn.

Met de integratie van het element ether wordt onze vorm steeds lichter

 

Hierdoor kunnen we zelf gemakkelijker van vorm veranderen en versmelten we meer met onze omgeving waardoor de eenheid en samenwerking kan vergroten. In plaats van de vaste vormen waar te nemen die over het algemeen wat standaard, inspiratieloos en betekenisloos zijn geworden, geeft kijken met een etherische blik je toegang tot de bijzondere waarde van iedere levensvorm.

We zien een stukje hemel op aarde vorm krijgen doordat we door de sluiers van illusie heen de waarheid zien, die misschien wel heel wat minder aansluitend blijkt met de feiten van de bij ons bekende natuurwetten.

Voor Orion sterrenwezens of anderen sterk verbonden met het pad van magie is er momenteel een duidelijke uitnodiging voelbaar om hun oorspronkelijke verbinding met het element ether te herstellen e/o verder te integreren. Opening van het derde oog e/o een betere afstemming van de pijnappelklier kan hierin een belangrijk onderdeel zijn. Ook het werken met de mediamieke gavens wordt sterk aangemoedigd vanuit de lichtwereld, omdat deze zielen daarmee hun missie uitvoeren om de sluiers op te lichten en de aarde kennis te laten maken met het leven voorbij de dood.

Judith Loeffen

judithloeffen.nl


Starseeds,


Zet een kopje thee en ga er maar eens lekker voor zitten! Want in dit eerste kennismakingsgesprek duikt Denise met Arjun zonder omhaal in een uitgebreide vragenlijst! Wie zijn de Yahyel? Hoe ziet hun maatschappij eruit en waarom nemen zij contact met ons op in deze transformatieve tijden? Hoe voeden zij hun kinderen op en hoe worden hun ruimteschepen gebouwd? Wat is het hybridisatie-project eigenlijk? In dit gesprek wordt aan ons (mensen) de mogelijkheid geboden een fundamenteel kader te vormen van ons multidimensionale contact met de Yahyel en wat zij ons komen brengen.


In deze opnames spreken we over zielsverbindingen en onvoorwaardelijke liefde – maar worden ook iets meer wetenschappelijke concepten aangehaald zoals de ‘multi-versum-theory’ uit de kwantum-wetenschappen, of bijvoorbeeld het onderwerp van epi-genetica uit de biologie. We verwelkomen jou graag op deze kosmische ontdekkingsreis!

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.