Oud Egyptisch nieuwjaar en de opening van de Leeuwenpoort ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

Op 26 juli opent zich energetisch de Leeuwenpoort, ten tijde van het Oud Egyptische nieuw jaar en een dag na de Dag buiten de Tijd. Het oud Egyptisch nieuwjaar was afgestemd op het weer aan de hemel zichtbaar worden van Sirius. Wat een periode van nieuwe vruchtbaarheid inhield, de voorbode van overstromingen van de Nijl en was (vanuit de lineaire tijdlijn bezien) en is (vanuit het eeuwige Nu bezien) gekoppeld aan zowel Sothis (Sirius) als Isis.

Sirius die de ‘bewaarplaats’ is van onze Oorspronkelijke Blauwdrukken (onder andere). Die ons dus weer ons Oorspronkelijke Zelf dieper in her-innering komt brengen.

Net als de Maria Magdalena dag en het oud Egyptisch nieuwjaar, komt ook de Leeuwenpoort elk jaar ‘terug’. En dit is een periode van grote vuurkracht en transformatie. Een periode van immense groei versnellingen en optillende energieën. Elk jaar weer is de combinatie van planeetstanden en overige hoge trilling instromingsmomenten anders. En elk jaar heeft dat daarmee een eigen invloed op de processen die persoonlijk en collectief op dat moment gaande zijn.

Over de Leeuwenpoort


De Leeuwenpoort die zich zoals elk jaar geopend heeft op 26 juli tijdens het Oud Egyptisch nieuwjaar, de dag van het weer oprijzen van Sirius en een dag na de Dag buiten de Tijd volgens de oude Maya tradities. Enkele dagen nadat we over gegaan zijn naar de periode van sterrenbeeld Leeuw, astrologisch gezien.

 

De leeuwenpoort is een periode die loopt van 26 juli t/m 12 augustus, hoewel de uitwerking er van nog lange tijd na zal galmen. Zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven zal de input van deze periode nog het meest krachtigst voelbaar blijven.

Elk jaar opnieuw kenmerkt deze periode zich door een periode van krachtige voortstuwende en diep openende energieën die je groei een enorme input geven. Een stevige zet in de rug zogezegd om nog verder de verdieping van je Zelf in te gaan, om je eigen Kracht te ontdekken en deze weer te bevrijden.

Het is een krachtige motor op de weg van Zelf Realisatie om je eigen Koningschap (of Meesterschap) weer volledig op te pakken.

Bij Meester- of Koningschap hoort ook de bewustwording van en het weer op je nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw groei, bewustzijn en jouw creaties.

Verdraaide energieën, ballast, verwondingen en alles wat vast houdt in de duale matrix en afgescheiden bewustzijn wordt daarmee krachtig aangetrilt om naar boven te komen, bewust te worden, om te helen, doorzien en omarmd te worden.

Effecten van de Leeuwenpoort

 

De effecten van de Leeuwenpoort periode zijn zo krachtig dat je vaak de resterende maanden van het jaar daar nog je profijt en doorwerking van ondervind. Het is een soort ‘aanzet periode’ waarin alle doorlopen of aangeraakte groei(thema’s) van de eerste 7 maanden van het jaar in een verdieping terecht komt en de kracht kan vinden om het daadwerkelijk in je aardse mens-zijn neer te zetten, handen en voeten te geven en te gaan belichamen. Het is een soort van het eigen maken van en vorm geven van je Meesterschap in de thematieken die je doorlopen hebt in de eerste periode van het jaar.

Jouw eigen krachtaspecten

 

De energie van de Leeuwenpoort trilt onherroepelijk jouw eigen Kracht aan. Kracht op vele aspecten van jouw Zijn. Krachten die recent ontwaakt of weer her-innert zijn. Kracht wat wakker wil worden of kracht die al beoefend en bemeesterd is. Dat kunnen dus verschillende krachtstukken en kwaliteiten zijn, maar ook weer de tegenpool: de schaduw waar jij angst hebt voor je kracht, waar jij je kracht nog niet leeft of durft aan te pakken. Waar jij je kracht nog weggeeft en dus ook makkelijke ‘prooi’ bent voor manipulatie of mind control.

❥ Dit kan op vele verschillende facetten van kracht invloed hebben. Daar ‘kracht’ op zich op vele vlakken in ons Wezen uitdrukking vindt.

De samenkomst van en verbinding met Sirius in deze (waardoor in oud Egypte het Nieuwe Jaar gevierd werd) die de herinnering aan je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus ook Kracht aantrilt, is de opening waardoor de Leeuwenpoort krachtig actief wordt. En vormt de katalysator waardoor je in diepere aanrakingen met je Oorspronkelijke Zelf, Blauwdrukken, Kracht en Koningschap (of Meesterschap) aangeraakt wordt.

We mogen weer Meester worden over onze Kracht. De oude angsten, krachteloosheid, kracht weggeven of ontkrachtende energieën transformeren en ons ware Potentieel weer herinneren en integreren. Juist via het Hart (Magdalena code), de buik (Nieuwe maan, emotie velden) kan het dan op en in de aarde(verbinding landen).

De Leeuwenpoort zet zich gedurende augustus voort en zal een hele rits aan kracht-aspecten en uitdagingen aanzwengelen, in de uitnodiging om jou steeds krachtiger jouw Grootsheid als Scheppende Bron te gaan herinneren, in je mens-zijn.

 

De resonantie van Sirius de Leeuwen en Leeuwinnen-krachten

 

De resonantie van Sirius en de Leeuwen- en Leeuwinnen kracht werkt hier gedurende deze periode doorlopend in mee. Niet voor niets start deze periode tijdens het moment dat Sirius weer boven de horizon uitrijst.

In het oude Egypte markeerde dit het nieuwe jaar, een nieuwe geboorte (periode) waarop nieuw leven mogelijk werd. Het markeerde de tijdsperiode waarop de Nijl overstroomde en van waaruit vruchtbare aarde mee gevoerd werd. Dat bood de kans op overvloed en vernieuwing.

Ook energetisch wordt dit alles nog altijd jaarlijks gebracht, binnen ons bewustzijn, in deze periode.

❥ Sirius is hier een belangrijke frequentie bij die niet kan en mag ontbreken, het is zelfs de aanzet hiertoe.

*Sirius die nauw verweven is met de energieën van Isis, die je zou kunnen zien als de vertegenwoordiger of symboliek van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk. Het is het Overkoepelende Goddelijk Vrouwelijke, de alles omarmende kracht en het Scheppend Vermogen wat daarin aanwezig is wat leven kan geven aan alles wie wij Zijn, op alle lagen.

*Sirius, die ook op Multidimensionaal niveau die Oorspronkelijke Blauwdrukken bewaart en bewaakt. Ik ervaar Sirius vaak simpel gezegd als een ‘tussenstation’ waarin de Blauwdrukken van hogere dimensie-sferen bewaard liggen, die ons terug leiden naar Bron. Wanneer wij weer kunnen uitreiken naar de Sirius frequentie, verkrijgen we weer toegang tot de hogere dimensie-lagen van ons Wezen.

Deze Blauwdrukvelden van ons Wezen zijn via de Sirius frequentie weer toegankelijk, mits je op die frequentie af kunt stemmen. Waarbij Sirius als tussenstation of brug fungeert om onze Goddelijke Herinneringen en uitlijning weer naar ons mens-zijn hier in 3D te geleiden.

*Sirius die in verschillende dimensie-lagen ook ruimte biedt aan verschillende Sterrenvolkeren en Blauwdrukvelden die als Broeders-en Zusters de evolutie op aarde ook begeleiden en daar ook aan deelnemen. Denk aan de Blauwdrukken van de Walvissen, dolfijnen, vogels, wolven en honden, katten en leeuwen bewustzijn. Deze diersoorten die wij op aarde kennen zijn de uitdrukkingsvormen van onze Broeders en Zusters (en delen van ons eigen Wezen) die ook via Sirius toegang hebben tot de aardse sferen. Zij incarneren als het ware via de Sirius frequenties in de aardse matrix en hebben hun eigen incarnatie cycli en vormgeving.

Zij zijn de uitdrukkingsvormen van ‘hoogstaande’ of beter gezegd hoog bewuste Lichtwezens die leven in de sferen van Sirius of via de Poorten van Sirius (als brugfunctie) naar hier op aarde komen.

 

Feline Bewustzijnsvelden

 

In de oud Egyptische tijden was deze kennis tot op zekere hoogte nog bekender en werd er krachtig samen gewerkt met deze Bewustzijnsvelden, zoals bijvoorbeeld Isis, Ra, Horus en Sekhmet. (En nog vele anderen, maar die in het kader van dit artikel niet nader benoemd worden).

De leeuwen en Leeuwinnen krachten speelden daar een belangrijke rol in. Net zoals ook nu nog, in deze periode van de Leeuwenpoort.

Leeuwinnenkrachten van Meestervelden als bijvoorbeeld Mut en Sekhmet vertolken daarin frequenties en krachtkwaliteiten die in ieder van ons aanwezig zijn, in de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk.

Mut bijvoorbeeld weerspiegelt de Leeuwinnenkracht van het Oer Moeder Bewustzijn. Waarin de Oerkracht van Liefde, bescherming, omarming, acceptatie een rol spelen.

Sekhmet daar en tegen vertegenwoordigt zowel de destructieve als de constructieve krachten. Het destructieve wanneer deze kracht aangewend wordt vanuit pijn of wonden (afgescheiden bewustzijn). Denk daarbij aan jaloezie, haat, verwoestende krachten die afscheiding en meer wonden veroorzaken.

Constructieve krachten wanneer aangewend vanuit Heelheid, hart en bewustzijn. Dan ervaar je de magie en helende potenties, de enorme kracht van het Goddelijk Vrouwelijke wat in staat is liefdevol bergen te verzetten, grenzen te stellen en haar scheppend vermogen met vuur en passie te leven.

Deze enkele voorbeelden van de Leeuwinnenkrachten en Bewustzijn/Meestervelden die via Sirius werken (en van de Sterrenvolkeren van de Feline ‘Bloedlijnen’ afkomstig zijn) waren slechts enkele van de vele grootse uitdrukkingsvormen van de Vrouwelijke Kracht velden. Krachtvelden die ook nog altijd in ons Vrouwelijk Blauwdrukveld aanwezig zijn. Maar veelal eeuwenlang onderdrukt, ontkracht of zelfs verkracht zijn.

Balans

 

En daarnaast mannelijke leeuwenkrachtvelden die binnen het Goddelijk mannelijk potentieel eigen aspecten van kracht weerspiegelen binnen ons bewustzijn.

Het ene staat immers niet los van het andere in een gepolariseerde schepping. Beide facetten of tegenpolen horen bij elkaar en dienen met elkaar in balans te zijn, wil de volledige potentie beleefd, ervaren, manifest en belichaamd worden.

De Lion Beings vanuit de Feline Families werken vrijwel altijd in paren, waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke blauwdrukkrachten samenwerken en in samenspel met elkaar zijn. Dit weerspiegelt en herinnert in ons bewustzijn ook aan de noodzaak van balans.

In de 2020 energie van de Leeuwenpoort zal ook sterker in beide facetten van het zelf de eigen kracht belicht, aangeboord, geactiveerd worden door alle trillingsverhogingen die de Leeuwenpoort dit jaar brengt.

De 2020 energie is immers gericht op het wekken van de Oorspronkelijke Mens Code en Broncodes weer in fysieke manifestatie brengen binnen het Zelf. Ook daarin is balans de middenweg die noodzakelijk is.

Meer over de Leeuwenpoort en het punt van meest krachtige instroom tijdens het 08-08-2020 portaal volgt op een later moment.

© Willemien Timmer

apofyliet.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jeshua channeling

Arjun channeling

Channeling


 

Nieuw! E - TEA - 2

Introductie van de YahYel door Wieteke Koolhof en Denise Diekstra


Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland