Opschonen van doodsangst in familielijnen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

 

In het vele van wat er momenteel in je bewustzijn wil komen, zullen er vanuit jouw familielijnen onverwerkte stukken opduiken die uit jouw energetische veld willen.

 

Deze 3D-gebeurtenissen verzwaren jou, en wat verzwaart houdt ascensie tegen. Dit kan heel lang onbewust bij je aanwezig zijn, totdat er vanuit de familie een signaal komt (dit kan ook van overledenen komen) dat jou ergens raakt of aan het denken zet.

 

Het thema wat er in de verste diepte onder verborgen ligt is doodsangst. Die kan zich tijdens meerdere levens omgezet hebben in levensangst. Maar als je ver genoeg terug gaat, kom je bij het moment uit dat jij voor het eerst hebt ervaren dat jouw diepe vertrouwen in de levensstromen ineens begon te wankelen.

 

Angst en sterfelijkheid

 

Het signaal dat jou daar voor wakker maakt komt uit de familie, maar het kan in allerlei verschillende vormen komen. Het hoeft zich dus niet als angst te melden, maar het zal wel dusdanig aan je blijven kleven dat je er wat 'mee moet'. Er is namelijk een grote, collectieve clearing gaande op het thema doodsangst.

 

 Deze angst is gekoppeld aan onze sterfelijkheid.


Sterfelijkheid is niet onze ware natuur, dus alles wat naar sterfelijkheid en 'dood' wijst geeft op zich al een signaal af naar deze angst. Het mooie is dat het ons terug kan brengen naar de diepe herinnering van hoe wij ooit op aarde kwamen: als onsterfelijke wezens van licht, één met ons Goddelijke Zelf en met elkaar, verbonden in een eeuwig en onbegrensd veld van liefdevolle creatiepotentie.

 

Zowel de liefde als de creatiepotentie zijn echter begrensd en versplinterd geraakt binnen de dualiteit. Het binnentreden van de dualiteit betekende ook het begin van karma- creatie; wat je uitzendt komt naar je terug. Binnen de dualiteit zal een mens alle mogelijke polen en uitersten willen ervaren.

 Wat als gevolg terugkomt na een 'duale' handeling komt niet als straf, maar als een mogelijkheid om te leren en tot inzicht te komen over hoe de goddelijke krachten en het heilige veld van onbegrensde mogelijkheden aangewend kunnen worden.


In dit karma-veld zijn binnen familielijnen heel wat issues blijven liggen. En wat doen Lichtwerkers en oude zielen? Die gaan opruimen, licht brengen in de duisternis, net zo lang totdat hun eigen veld vrij genoeg is van oude ballast, totdat ze niets meer te leren hebben binnen de 3D.

 

Energielek maakt willoos

 

 Doodsangst is zo'n groots thema, het is niet gek dat we daar een beetje tegenop zien om de deur daar naar open te zetten om te kijken welke oude ervaringen onze aandacht willen.


Maar de overlevingspatronen die onze familie gecreëerd heeft vanuit deze angst, zullen vat op ons blijven houden totdat we zien waar het energie-lek zit. Dat is het 'gat' waarin zowel de levensenergie als de moed om keuzes te maken vanuit je eigen vrije wil verdwijnen.

De vrije wil is vaak vanuit onwetendheid misbruikt, in de zin van dat ze tegen de goddelijke wetten in is gebruikt, vanuit persoonlijk belang dus. Maar Vader en Moeder God straffen niet, zij hebben ons zelf toestemming gegeven om binnen de dualiteit onze eigen wegen te bewandelen, om tot een volgroeid bewustzijn te kunnen komen. 

We hebben zelf straf, boete, schuld en schaamte op onze eigen daden en die van anderen geprojecteerd.

 Deze projecties maken dat er vaak binnen families eeuwenoude geheimen liggen die vooral niet aan het licht mochten komen. Zo werd er dus heel wat in de doofpot gestopt.

 

Uit de onwaarheid

 

Maar: zonder Waarheid is er geen verdere groei mogelijk, vanaf waar we collectief gezien nu staan. En de meest bewuste mensen uit de familie zullen naar deze geheimen en onwaarheden toegezogen worden als een mot naar een vlam. 

 

 ALLES wil aan het licht komen, alles wil uit oordeel, schuld en schaamte bevrijd worden. Want dit zijn rasters die ons collectief in de dualiteit gevangen houden, waar de meesten van ons zichzelf nu juist zo zorgvuldig uit aan het bevrijden zijn!

 

Kijk achterom, onderzoek wat er vanuit de familie nog grip op je heeft en jou uit onvoorwaardelijke liefde kan halen. Doodsangst kan alleen doorzien en getransformeerd worden met inzicht en onvoorwaardelijke liefde. Bedank iedereen voor de rollen die ze vervuld hebben, de missie die ze voor dat leven volbracht hebben (eigenlijk hoe zwaarder de rol was, des te meer liefdekracht er uit vrij kan komen!) en wat ze jou daarmee aangereikt hebben.

 Neem het goede, de waarheid die achter het drama lag mee naar je nieuwe toekomst. Wees je maar bewust dat dit óók bij jouw levensopdracht en bij jouw talenten hoort om deze velden op te schonen.

 

Collectieve bevrijding

 

We worden collectief nu aangespoord om onze doodsangst aan te pakken. Vanuit het Christus Bewustzijnsraster werken we hand in hand, ondersteunen we elkaar en fluisteren we elkaar moed in om alles onder het vloerkleedje vandaan te halen. En natuurlijk weten we van te voren dat er waarschijnlijk heel veel reacties vanuit onwetendheid en dualiteit naar ons toe zullen komen.

 Dat is dan weer een oefening voor ons: om die bij de personen te laten die dit allemaal op ons proberen te projecteren voor zo lang ze zelf nog niet genoeg innerlijke kracht en licht dragen om er doorheen te gaan.

 

Jij bent degene die het bewustzijn en de liefde draagt om deuren weer open te zetten waar ze soms eeuwenlang dicht hebben gezeten.


Gooi maar open, laat de hemelse winden er doorheen waaien! Wees die held, nodig de Lichtwereld uit om met jou als pionier van deze prachtige Aarde af te halen wat niet op ware Liefde gebaseerd is. Het zal je bevrijden, en je terugleiden naar het vertrouwen dat van jou is, wat je droeg toen je ooit voor het eerst incarneerde om jouw licht onder de sluiers te gaan laten schijnen.

 

Mieke Vulink

www.miekevulink.nl


 

Releasing your family's energy

 

Wij worden geboren in de blauwdruk van de overtuigingen, emotionele gewoonten en familieachtergrond van onze ouders. De ziel kiest ervoor om bij bepaalde ouders geboren te worden, en hun genetische opmaak, aanleg en culturele mentaliteit over te nemen, om verschillende redenen:

 

❥ 1) Er kunnen hier mogelijkheden en kansen liggen waar de ziel van profiteert,

 

❥ 2) Er kunnen (zware) uitdagingen liggen die de ziel wil doorstaan om te leren en te groeien.

 

Lichtwerkerszielen verlangen ernaar om zich vanuit het hart uit te drukken en doen dit door het op angst of ego gebaseerde deel van de energie van hun familie te overstijgen.

 

De ziel doet haar lichtwerk door voorbij de blauwdruk van de familie te gaan, voor zover deze op angst is gebaseerd. Het lichtwerk gebeurt als de ziel het oude van binnenuit transformeert. Het loslaten van de op angst en controle gebaseerde energie van je geboortefamilie helpt de familielijn en het collectieve bewustzijn als geheel om van ego-gebaseerd naar hart-gebaseerd bewustzijn te gaan.

 

 Veel lichtwerkers voelen zich als vreemden binnen hun eigen geboortefamilie, ze voelen zich anders en onbegrepen en lijden hier psychisch onder. Jeshua zal erop wijzen hoe de eenzaamheid en het gevoel van verraad dat kan ontstaan wanneer je afstand neemt van je familie, eigenlijk deel uitmaken van je zielsreis.

 

Het loslaten van de energie van je ouders of familie is naar binnen gaan en de wortels van je ziel terugvinden: je kosmische oorsprong die voorafgaat aan en verder gaat dan je aardse persoonlijkheid. De energie van je familie loslaten is jezelf heroriënteren van het verleden naar de toekomst, Jouw toekomst.

 

Jeshua behandelt vragen als: hoe een gevoel van harmonie te behouden nadat je 'afhaakt', hoe om te gaan met negativiteit en vijandigheid, hoe schuldgevoelens of een te sterk gevoel van empathie, medelijden en verantwoordelijkheid los te laten, en hoe de behoefte te overwinnen om geaccepteerd, begrepen, geliefd te worden door je familie om wie je bent.

 

Releasing your family's energy (Engelstalig)

 

❥ Vanavond, zondag 19 juni 2022, 20:00 uur

❥ Pamela Kribbe channelt Jeshua

 Inleiding en meditatie door Gerrit Gielen Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.