Op de drempel van het 12-12 Portaal ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Opgevoerde druk

 

De energie van deze maand is nog meer dan voorgaande maanden, bijzonder intens. Het contrast met wat zich afspeelt in de 3D dagelijkse maatschappij of dat wat er mogelijk is op energetisch niveau, wordt steeds groter.

Naarmate de periode die we collectief en mondiaal doormaken verstrakt en steeds verder beperkt, lijkt de 3D een grote snelkookpan te worden van steeds meer onvrede, spanning en verdeeldheid. (Ergens zal die snelkookpan gaan ploffen, dat kan niet missen). De druk en spanning wordt steeds meer opgevoerd en alles heeft een ‘houdbaarheidsdatum’, het wachten is alleen op wanneer deze verloopt.

Die druk op 3d vlak is niet de enige druk die opgevoerd wordt. Ook de druk van trillingsverhogingen wordt gelijktijdig steeds verder opgevoerd. Dat betekend dat de reikwijdte qua bewustzijn en de openingen in multidimensionale velden steeds groter wordt.

Ik ervaar het al maanden, maar nog niet eerder zo sterk als sinds de start van deze maand: de kloof die ontstaat tussen wat we zien in de 3D wereld en dat wat we zien, voelen, ervaren in de multidimensionale realiteiten lijkt steeds verder van elkaar af te staan.

 

Uitvergrote polariteit

 

Hoe zit dat dan, want het is toch de bedoeling deze dichter bij elkaar te brengen?  Ja dat klopt, dat roep ik ook al jaren en het is ook echt mijn visie dat dit de bedoeling is.

Echter er worden naast hoogtelagen ook zulke grote diepte lagen nu aangeraakt dat het lijkt of die kloof i.p.v. kleiner nu groter wordt.

Ook hierbij gaat het om een uitvergroot contrast tussen realiteiten en tijdslijnen, mogelijkheden en onmogelijkheden die zichtbaar worden.

Kortom:  de dualiteit wordt uitgelicht.

Daar waar de aardse 3D beleving steeds verder dicht geknepen lijkt te worden en alle vrijheid ontnomen wordt, des te vrijer worden we in de immense reikwijdte van alle andere (multidimensionale) sferen.

Het lijken tegengestelde krachten en toch zijn beide een andere kant van dezelfde weegschaal.

Soms moet die weegschaal even heel helder voelbaar worden, voordat er naar een balans (en integratie) van beide kanten toe gewerkt kan worden.

De weegschaal wiebelt zogezegd nu, een beweging de uiteindelijk (ergens) tot stilstand en balans gaat komen.

De opgevoerde druk is nu nodig om diepste en hoogste velden van persoonlijk en collectief bewustzijn in beweging te brengen, zodat daar ergens op een bepaald moment die balans en heruitlijning tussen kan gaan ontstaan.

Hoe je deze periode ervaart hangt uiteraard af van hoe jij in je energie en bewustzijn zit. Ben je bewust bezig met je groei, gevoeligheid en kwaliteiten, blijf jij in je uitlijning, kracht en groter bewustzijn,  dan zul je een heel andere beleving van deze tijdsperiode ervaren dan wanneer je ‘slapend’, nog onbewust of kneedbaar door de gebeurtenissen in de 3D wereld bent.

 

Op weg naar de komende 'events'

 

Het 12-12-2020 portaal volgt een oplopende trillingsverhoging vanaf 1 december, op weg richting 21-12-2020.  Het 12-12 portaal is een volgende markeringspunt in de trillingsverhogingen van deze laatste maand van het jaar.

December is altijd een maand van terug trekken, naar binnen gaan, bezinnen, evalueren welke processen jij doorlopen en bemeesterd hebt dit jaar. Een heruitlijnen met alle bevrijde wezensdelen en kwaliteiten om tot een juiste afronding van dit jaar te komen. En met goede moed het volgende jaar en bijbehorende energie te betreden.

Nu wordt er binnen dat proces van bezinning dit keer weinig of minder rust gegund dan anders, omdat de trillingsverhogingen steeds verder oplopen en een voortstuwende kracht zijn, op weg naar allereerst de nieuwe maan en zonsverduistering op 14 december. En vervolgens de grote conjunctie van 21 december. En een mega bewustzijnsshift die daaruit volgt.

Het 12-12 Portaal is daarbij een krachtige markering en ankeringspunt van de december energie tot nu toe, maar is tevens een grote katalysator die de energie weer een volgende richting in gaat duwen. Je zou kunnen zeggen, het geeft een nieuwe krachtige draai aan de beweging van energie die het collectief bewustzijn instroomt.

 

Het 12 - 12 - 2020 Portaal

 

Op 12 december betreden we het 12-12 Portaal. Niet alleen start dan de tweede cyclus van 9 dagen in de 3-3 energie (zie een eerder artikel) . Ook is dit een krachtig  Portaal waarbij de resonantie van de 12 bekrachtigd wordt.

De energie van de 12 resoneert door op je multidimensionaal bewustzijn, wat uit 12 dimensielagen bestaat (en een 13-de overkoepelend of alomvattend veld).

De trillingsverhogingen van dit portaal trillen al jouw 12 dimensielagen aan en brengen deze in een krachtiger beweging. Niet alleen brengt dat meer opschoning, mogelijkheden tot bewustwording en groei. Het zet ook een transformatie in gang, waarbij jouw gepolariseerde energieën meer naar het midden (de balans) kunnen gaan bewegen).

Daar waar je al in je midden en in je gronding kunt zijn, zullen dus heel veel hogere bewustzijnslagen en lichtcoderingen binnen kunnen  komen in je menselijke ervaringsvoertuig. Wat betekend dat hogere verbindingen met Hoger Zelven, kennis, informatie, kwaliteiten en Zielservaringen bewuster kunnen worden in je mens-zijn.

Daar waar ruimte is (gemaakt) in je basis kan dit echt gaan landen, gronden en verankeren  en je trilling (op aarde) blijvend wijzigen.  Je trilling wordt dus (ook fysiek) immens verhoogd en dat betekend ook dat je vanuit hogere (en andere) perspectieven naar je Zelf en de wereld zult kunnen kijken.

De kloof die tot nu toe steeds meer leek te ontstaan tussen 3D wereld en hoger bewustzijn gaat van daaruit weer meer naar elkaar toe bewegen, om uiteindelijk dieper met elkaar te kunnen versmelten.

De 12-12 energie zet dus aan om beide polariteiten zo dusdanig te gaan bewegen (zie het als een weegschaal die heen en weer zwaait), om een nieuwe balans en van daaruit een nieuwe frequentie te betreden binnen je Zelf.

Wanneer deze ook nog eens ruimte vindt om te landen tot diep in gevoelslagen (tweede chakra) en gronding (basischakra)  kan deze nieuwe (meer multidimensionale) realiteit echt landen in jouw menselijke ervaren en – bewustzijn.

M.a.w. je ervaart een hoger perspectief in je mens-zijn, kunt anders naar dingen kijken. Wordt minder geraakt of bestuurd door emoties of mind, kunt dichter bij jezelf en in neutraliteit en met verruimde blik blijven staan. Meer jouw kracht voelen, dieper naar je hart luisteren, en meer van dat.

Dat kan ook behulpzaam zijn bij de processen die je deze maand nog doorloopt om jouw 2020 tot een voltooiing te brengen, waarmee je je bewustzijn voorbereid op de 2021 energie en bijbehorende groei.

De energie van het 12-12 portaal resoneert ook op de 3-3 trilling, wat gaat om het Heilig Huwelijk (het samensmelten van polariteiten) van waaruit de Goddelijk Kind energie ‘geboren’ kan worden.  Da gaat niet alleen om de onbevlekte mogelijkheden van de kind-energie, op Goddelijk niveau. Het gata ook om een nieuwe creatie, een nieuw veld van mogelijkheden die in lijn zijn met Bron en hogere realiteiten, ver voorbij beperking en onmogelijkheden die we nu juist zo ster in het 3D mens-zijn en maatschappij ervaren.

Fasten your seatbelts, vanaf het 12-12 portaal gaan de energieën nogmaals verhogen, op weg naar de zonsverduistering, volle maan en de grote shift op 21 december!

 

© Willemien Timmer
apofyliet.nl

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.