Onze boodschap is eenvoudig: blijf gewoon doorgaan ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Marilyn Raffaele channelt de Arcturian Group

 


Dierbare lezers, welkom bij deze boodschap die bedoeld is om hoop, informatie en kracht over te brengen in deze tijden van chaos en lijden voor zovelen.

 

Twijfel er nooit aan dat alles volgens plan verloopt, want hoe de zaken er ook uitzien, jullie zijn getuige van een noodzakelijk en belangrijk facet van het ascensieproces, namelijk de ontmaskering en activering van lagen van zware en valse energie, die in de loop van eonen lange tijd zijn ontstaan uit het universele geloof in twee machten en afscheiding. Veel van deze energieën hebben ongezien of gecontroleerd gelegen, maar zijn nog steeds aanwezig en beschikbaar om naar te handelen door diegenen die zich op één lijn met hen bevinden.

 

Opdat de aarde zou verschuiven naar hogere dimensionale frequenties, moet zij zich eerst ontdoen van oude en duistere energie want deze energie en de daaruit voortvloeiende creaties kunnen zich eenvoudigweg niet afstemmen op het hogere. Dit is ook waar voor mensen en dat is de reden waarom jullie op dit moment fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele problemen kunnen ervaren. 

 

Als u een gevoel van hopeloosheid ervaart wanneer je naar de wereld kijkt, besef dan dat je wat je ziet beoordeelt volgens driedimensionale normen van hoe dingen moeten zijn of eruit moeten zien om goed te zijn. Het is belangrijk altijd te onthouden dat de hele wereld nu een nieuwe en andere energie ervaart, een energie waarin de oude vertrouwde regels en hun handhaving niet meer werken zoals in het verleden.

 

Veel van het lijden dat zowel de ontwaakten als de niet-ontwaakten op dit moment ervaren is het resultaat van pogingen om vast te houden aan verouderde driedimensionale normen van hoe dingen moeten zijn, gebaseerd op wat is geweest. Verwoede en vruchteloze pogingen om iets in een vertrouwde vorm te dwingen zullen en kunnen niet werken omdat de energie op aarde is en nog steeds verandert, waardoor veel dat uit oude energie was gevormd ineenstort en nu niets meer heeft om het te ondersteunen en in stand te houden.

 

Misschien ervaar je persoonlijk pijn op een bepaald niveau, maar onthoud dat alles wat niet op één lijn staat met liefde, niet echt is en geen wet heeft om het te ondersteunen of in stand te houden. Dit is de illusie. Menselijk goed en menselijk slecht kunnen heel echt lijken, maar omdat ze concepten zijn van een diepere onderliggende werkelijkheid hebben ze niets om ze op hun plaats te houden en zullen ze komen en gaan. Menselijk goede verschijningen zijn niet werkelijker dan slechte. Mediteer daarover. 

 

Verwacht niet dat het opruimen van oude verwondingen, ziekten, overtuigingen of handelingen enz. waarvan je sommige actief met je hebt meegedragen gedurende vele levens, van de ene dag op de andere gebeurt. Het opruimen van oude energie is een proces. Kwesties op alle niveaus die levenslang in het celgeheugen zijn opgeslagen, zullen vaak in elk leven tot uiting komen, eenvoudigweg omdat de energie ervan levend en wel is.

 

❥ Wanneer een fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel probleem zich steeds weer voordoet of eeuwig lijkt te duren, probeer dan niet ontmoedigd te raken en onthoud dat het loslaten van oude opgeslagen energie een proces is dat niet van de ene op de andere dag gebeurt.

 

Jullie zijn de sterksten. Zodra een persoon ontwaakt tot het besef dat hij Bron in expressie is, zijn er geen ongelukken meer, want op dit punt begint het Hoger Zelf de ervaringen naar de persoon toe te trekken die nodig zijn om dieper te gaan. Veel van deze ervaringen geven de oprechte waarheid-student het gevoel dat zij op de een of andere manier gefaald hebben, maar nee, het betekent gewoon dat de ziel nu klaar is voor intenser werk. De huidige tijden op aarde zijn niet voor de zwakken, en daarom werden jullie gekozen om op aarde te zijn voor haar ascensie-proces.

 

Het is gemakkelijk om uit het oog te verliezen dat alles aan het veranderen is wanneer zich problemen voordoen, ongeacht de aard ervan. Het is gewoon een gewoonte om automatisch te verwijzen naar bekende driedimensionale oplossingen, terwijl de geest hard werkt om eventuele lege plekken op te vullen met doemscenario’s en somberheid. Je moet onthouden dat de dingen niet meer zullen zijn zoals ze waren. Velen begrijpen dit intellectueel, maar wanneer er problemen ontstaan, vallen ze terug op oude manieren van denken en handelen, zich er niet van bewust dat veel oplossingen uit het verleden niet langer de energetische steun hebben die ze ooit hadden. 

 

Dit betekent NIET dat je geen dokter, genezer, of iemand die je vertrouwt kunt bezoeken voor hulp. Wat het betekent is dat je, voordat je het doet, jezelf afvraagt wat je gelooft over het probleem en of het waar is in het licht van de waarheid die je kent. Luister naar en vertrouw op je intuïtie in deze en alle andere zaken.

 

De enige realiteit is Goddelijk Bewustzijn en ZIJN kwaliteiten. Al het andere is slechts een illusoir concept van deze Werkelijkheid. Als je naar een dokter wordt geleid, betekent dat niet dat je faalt, het betekent gewoon dat je je nog niet volledig bewust bent van je Goddelijkheid, maar dat je op weg bent.

 

Verzet je nergens tegen. Er zijn er die kennis van een absolute waarheid verwerven en dan iedere vorm van hulp weigeren in de overtuiging dat zij moeten vasthouden aan de waarheid die zij hebben leren kennen ondanks het feit dat deze nog niet hun staat van bewustzijn is geworden. Deze dierbaren lijden vaak aan pijnlijke ziekten en sterven zelfs als gevolg van hun blinde geloof in een intellectuele verklaring over de waarheid. Verlies nooit uit het oog dat bewustzijn het uiterlijke vormt, niet waarheidsverklaringen. Hulp en genezing wordt geboden op alle niveaus van bewustzijn.

 

❥ Wees sterk geliefden, want jullie kwamen speciaal naar de Aarde voor deze tijden waarin jullie wisten dat jullie je eigen evolutie en die van de planeet Aarde konden bevorderen. Alles verloopt volgens plan.

 

Terwijl hogere energiefrequenties naar de aarde stromen, lossen zij automatisch alles op wat niet met hen in overeenstemming is. Degenen die wakker zijn integreren automatisch meer van deze hoge frequentie lichtenergieën omdat zij in staat zijn zich erop af te stemmen, wat de reden is waarom velen van jullie op dit moment intense zuiveringen ervaren in de vorm van fysieke pijn en problemen in het algemeen. 

 

Vraag jezelf bij problemen altijd af: “Wat geloof ik waardoor ik me zo voel?” Dit zal je leiden naar de specifieke overtuiging die je vasthoudt en die nu naar boven komt om herkend en vervangen te worden door de waarheid. Integratie en opruiming is een proces dat eenvoudigweg niet van de ene dag op de andere kan gebeuren, omdat het fysieke lichaam niet veilig bestand zou zijn tegen de druk van een onmiddellijke volledige download van hoogfrequente energie.

 

Degenen die geen interesse lijken te hebben in spirituele zaken lijken het vaak prima te doen en je kunt je afvragen hoe het komt dat ik, die probeer licht en liefde naar de aarde en mijzelf te brengen, al deze problemen heb terwijl deze persoon, die een leven leidt dat volledig gebaseerd is op driedimensionaal denken en al zijn pijnen en genoegens uit het fysieke haalt, geen problemen lijkt te hebben. 

 

Weet dat wanneer deze persoon spiritueel klaar is, ook hij zal beginnen met het opruimen van opgehoopte oude energieën die misschien niet in dit leven zijn. Beoordeel jezelf of anderen niet op basis van uiterlijkheden die gebaseerd zijn op concepten over goed en kwaad. Je kunt nooit weten wat er in een ander omgaat. Degenen die de meest rampzalige levens lijken te hebben, kunnen in feite dingen afronden die zij moesten ervaren of oplossen om zich spiritueel te ontwikkelen. 

 

Groet alle zienden en niet-zienden, degenen over wie je hoort en degenen met wie je in contact komt, met liefde


Dit betekent niet dat je je emotioneel tot iemand aangetrokken moet voelen, want misschien vind je die persoon niet eens aardig en dat is niet erg. Leer gewoon in hun ogen te kijken en erken de levenskracht die achter hen schuilgaat, terwijl je je herinnert dat er maar Eén Levenskracht is en dat is God. Dit is het werk, eenvoudigweg de aanwezigheid van God erkennen in alles wat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ruikt in het besef dat er niets anders bestaat.

 

Oefen dit terwijl je doorgaat met je dag. Visualiseer een kleine vonk van licht in het hart van elke persoon – de winkelbediende, een collega, de UPS of postbode, een kind of een bejaarde, de politieagent. Er zijn geen niveaus van liefde – een vriendelijk woord, de deur voor iemand openhouden, de hond een aai geven, of de tijd nemen om de essentie van een boom of bloem te eren – alles is liefde. Elke schijnbaar gewone dienst die met respect en liefde wordt verricht is Lichtwerk. Leer de Goddelijkheid van al het leven te herkennen en het zal spoedig je bewustzijnstoestand worden die zich via jou uitdrukt waar je ook gaat. Velen van jullie zijn nu op dit niveau. 

 

❥ Onze boodschap is eenvoudig: blijf gewoon doorgaan. We weten dat er geen einde lijkt te komen aan de problemen en chaos en dat er nooit iets zal gebeuren of veranderen, maar dit is het proces van evolutie. Dit is hoe de ascensie van de planeet plaatsvindt. Andere planeten hebben het gedaan.

 

Evolutie is een zich voortdurend ontvouwend proces dat niet gestopt of vermeden kan worden omdat het Goddelijk Bewustzijn de enige realiteit is en altijd is geweest.

 

EEN die Zichzelf uitdrukt als oneindige vorm en verscheidenheid.

 

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Marilyn Raffaele
www.onenessofall.com

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.orgBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.