Onderscheid in persoonlijke en collectieve processen ♥ Willemien Timmer ♥ Lichtwerkers Nederland

Zowel persoonlijk als ook collectief komen er zoveel diepte lagen van vergeten ervaringen naar boven drijven die allen gerelateerd zijn aan de ervaringen in de duale wereld.

Het is dus niet allemaal alleen maar van jou of in jou wat er zich afspeelt. Datgene waar je mee ‘dealt’ en waar binnen je groeit.

Jij bevind je in je eigen speelveld maar ook in een collectief speelveld waar dezelfde thematieken op 1001 manieren beoefend en uitgespeeld worden. Daarmee wordt de trigger die je krijgt van ‘de ander’ soms alleen maar groter.

 Binnen de collectieve velden kan er alleen een trigger zijn als jij nog ergens een achterdeurtje of haakje daar aan gekoppeld hebt.

 Juist in die diepe, onbewuste lagen liggen deze verborgen en deze worden nu op grote schaal in het licht getrokken. Alles komt boven tafel.

Via focus en alertheid, maar ook eerlijke zelfreflectie kun je leren om een zuiver onderscheid te gaan maken in wat werkelijk van jouw is en wat van het collectief proces


(Of wat van de ander is). Niet om het buiten je neer te leggen en te laten liggen, maar een oordeelloos eerlijk perspectief verkrijgen op wat echt van jou is en dus alleen door jou gewijzigd kan worden. Collectieve velden veranderen daar dan stapsgewijs wel in mee.

❥ Maar als je alleen naar of aan het collectieve veld blijft sjorren en je eigen aandeel daar binnen niet helder hebt, blijf je sjorren aan een ‘dood paard’.

❥ Dan is het nog veel harder werken en kun je ook weer ontmoedigt raken omdat je geen enkele wijziging opmerkt.

❥ Want jij alleen kan het collectief veld ‘van buitenaf’ niet veranderen.

❥ Het collectief verandert stapsgewijs, wanneer jij innerlijk jouw haakjes aan pakt en van binnenuit dus iets wijzigt. Wanneer maar genoeg mensen dat doen wijzigt het collectief steeds meer mee naar een andere stroming.

Hoe doe je dat?

 

Als je vanuit jouw bewustzijn om je heen kijkt met de focus op het verhelderen van het onderscheid tussen persoonlijke en collectieve processen, zul je hoe dan ook je signalen en antwoorden gaan opvangen. Je intuïtie is goed genoeg getraind inmiddels. Zelfs al heb je het idee dat dat niet zo is of heb je daar twijfels over.

Maar als je even losser komt uit de identificatie met je eigen proces en om je heen kijkt en ziet of opmerkt hoe velen op dit moment met eenzelfde thematiek als jij lopen te stoeien, zie je in feite al dat het niet alleen jouw proces is. Maar ook collectief gaande is. Dat te weten schept al meer ruimte en biedt een ingang tot dieper onderzoek in je Zelf.

Vanuit zelfreflectie kan het helderder worden waar jouw achterdeurtje of haakje nog in zit te midden van de collectieve processen. En kun je ook makkelijker verhelderen waardoor je weer uit de verbinding getrokken werd. En op dat moment krijg je ook weer de handvaten om gericht te werken aan het weer in verbinding treden met je Zelf.

 

De kunst is vooral ook om daarin steeds te streven naar oordeelloos zijn


Niet dat altijd in de praktijk al lukt, of moet lukken. (Daartoe dient deze tijd van theorie in de praktijk leren brengen ook.) Maar de intentie en gerichtheid daarop helpt je wel om die energie binnen je bewustzijn steeds meer aan te spreken.

Liefdevol ook naar je Zelf kijken, ook daar waar je wel uit de verbinding met je Zelf bent gegaan, om welke reden dan ook, is ook essentieel.

Oké, leermomentje, het is even niet gelukt, volgende keer beter. Een stukje positieve instelling en je Zelf de ruimte geven om met vallen en opstaan de groeien is evengoed belangrijk.

Luister niet naar de altijd aanwezige ondermijnende innerlijke stemmetjes van de gewonde delen, de mind, het ego zelf of beïnvloedende lagere trilling sferen. Ook die behoren tot de oude, duale wereld en proberen je enkel in je kleinheid terug te zetten, te ontmoedigen, in je pijn vast te houden en afscheiding te versterken. In de praktijk valt dat lang niet altijd mee, want deze ondermijnende stromingen komen bij bosjes naar boven in deze tijd. En dacht je net dat je er geen gehoor meer aan gaf, komt het vanuit een andere hoek en schiet je er toch weer in.

Ook hier in geldt, geeft niets als dat gebeurt. Zodra je ze weer bewust wordt verkrijg je weer de Keuze om daar uit te stappen en er niet meer naar te luisteren, maar je kracht en verbinding met je Zelf te hervatten.

 Nogmaals, zoveel lagen oude derrie van eeuwen komt nu aan het licht, we zijn aan het leren om daar los van te komen, maar dat kan alleen door zo af en toe de verschillen weer te ervaren in hoe het voelt.

Dit soort energieën laten je perfect voelen hoe afgescheiden en alleen het ook weer voelt als je in je kleinheid staat (angst voor eigen licht, kracht en grootsheid), de ander meer of groter ziet dan jij (eigen-waarde), denkt dat je het niet kunt (gebrek aan vertrouwen) of denkt als wie ben ik dat ik dat kan doen of zeggen.)

Ook de ondermijning die op vele sneaky manieren zichzelf manifesteert kan oude gewonde lagen en overtuigingen blootleggen die ergens nog in jouw bewustzijn leven. Het is niet erg als je er even ‘in stinkt’, het maakt je weer bewust van hoe beperkt het ook alweer voelde en was om van daaruit te leven. En motiveert e bewustzijn alleen maar meer om weer op te rijzen in de oorspronkelijke kracht.

 

Willemien Timmer
apofyliet.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.