Moeiteloos klimmen ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Ben je ook zo druk met afkicken van het 'moeten'? Misschien voel je je af en toe opgesloten en verveeld, in je eigen kleine wereld, en vergeet je soms even voorbij je eigen stoffelijke muren te kijken.

Denk je dat je gevangen zit in een nare film? Denk je dat je er alleen voor staat? Voel je je soms de enige die maar aan het worstelen is met de 'huidige stilstand en ellende'? Soms lijkt dat wel zo he...

Maar de werkelijkheid is dat velen, net als jij, innerlijk bezig zijn met het doorvoelen en achterlaten van het oude. Het is daarnaast een hele klus om te accepteren wat er is, en het nieuwe - na de quarantaine - niet op eigen kracht te willen afdwingen.

❥ Het nieuwe, dat specifiek bij jou past. trek je vanzelf aan. Dat gebeurt moeiteloos, vanuit je hart dat zich steeds verder opent, en vanuit de hogere waarheden die je nu bezig bent om te ontdekken en te belichamen.

Heen en weer

 

Bij het nieuwe, of laten we zeggen: bij 'De Nieuwe Mens' is er geen hard werken meer bij! De Nieuwe Mens stemt zich af op de heilige levensstroom, die ons precies op het goede moment en in de meest passende vorm het nieuwe zal aanreiken. Het nieuwe is niet langer verbonden met overleven, maar met de weg die in jouw Zielenplan klaar ligt. En daar hoort ook een ontvangen en erkennen van een veel liefdevollere waarheid bij over wie jij in werkelijkheid bent!

Deze huidige overgangstijd geeft ons echter nog het heen-en-weer. We switchen constant tussen oud en nieuw, tussen onze oude zelfbeelden, oude energie en een innerlijk, veel lichter weten over de vrijheid om te kunnen ZIJN wie we zijn. Dit heen-en-weer gaan tussen oud en nieuw geeft per dag hele wisselende zelfbeelden en ervaringen. Op de ene dag stuiteren we van energie of van onrust. Op een andere dag ontbreekt het ons juist aan levenslust of vertrouwen en voelen we ons doodmoe en nutteloos, en op weer een andere dag voelt het stabiel, alsof je meer liefde en licht in jezelf kunt ervaren en je daar ook niet meer uit te halen bent.

Tussen laag en hoog

 

Dat zal nog wel een tijd zo doorgaan, gezien alle frequentiestijgingen die ons geschonken worden, terwijl de uiterlijke wereld nog in een overleeffase zit. Uit de chaos die er nu overal gekomen is kan iets heel moois gaan oprijzen!

Zie jezelf maar als een bergbeklimmer; de berg die je beklimt is jouw totale Zelf. Onder aan de berg heb je nog het meeste last van de duale wereld en van de verstoringen die de oude overleefprogramma's daar uitzenden. Daar zijn de verleidingskrachten groter om het verlangen wat je in je draagt naar een nieuw en beter leven te negeren en je toch maar vooral met het oplossen van de aardse problemen bezig te houden.

Maar hoe hoger je op de berg komt, des te meer je het verlangen gaat voelen om naar de top van de berg te willen, en vrij te willen zijn van alles wat je nog beperkt!

Het kan heel frustrerend zijn als je je totale Zelf identificeert met de nog oude, lagere zelfdelen die nog worstelen met de denkvergissingen uit de dualiteit. De gevoelens van afgescheiden zijn, en een beperkte leefruimte hebben maken het er niet gemakkelijker op. Het is op dit moment zo gemakkelijk om je door alle problemen, alle angst en pijn om je heen in beslag te laten nemen, dat je helemaal zou vergeten dat jij nog véél meer en véél groter bent dan alleen die zwoeger, huiler, vechter en zoeker die daar beneden van alles 'moet'.

Probeer er maar eens even afstand van te nemen. Stel je voor dat je een paar passen van je proces vandaan doet en je de berg op gaat klimmen... Dan zul je van een afstandje alles in een heel ander perspectief gaan zien!

Temidden van andere klimmers

 

Hoe heerlijk om dan ook meteen te kunnen zien dat er om jou heen allemaal bergen zijn die met vallen en opstaan beklommen worden. Jij bent niet de enige! Sterker nog; je bent verbonden met alle bergen èn klimmers die je om je heen ineens gaat waarnemen! We zijn onszelf met velen tegelijk uit de oude velden van liefdeloosheid, voorwaardelijkheid, zwoegen en gemis aan het bevrijden. Daar kun je (collectieve) kracht uit putten! Kijk maar eens om je heen; je wordt vanaf andere bergen al toegeroepen! Iedereen steekt elkaar een hart onder de riem. Een blik in de ogen van een ander is genoeg om te voelen: "Ja, dit gaan we redden hoor, die Nieuwe Wereld gaat er komen!"

Hoe hoger je komt, des te leger en lichter je rugzak wordt. En: des te meer je je perspectief zult gaan bijstellen over wie jij bent!

Identificeer je maar niet meer met de zwoeger daar beneden... zelfs niet als je daar je loodzware rugzak inkijkt om helder te krijgen wat eruit kan.

Vergeet tussen alle processen door niet om heel veel bankjes onderweg mee te pikken. Als je echt even stil staat, zul je zelfs hangmatten ontdekken met fenomenale vergezichten. Kruip daar maar in, laat je wiegen en voel hoe goed dat voelt om niets meer te moeten. Jij bent VRIJ! Diegenen die daar beneden strompelen en mopperen op de zware rugzakken moesten eens weten wat een vrijheid en andere mogelijkheden er boven hun denkbeeldige begrenzing op hen wachten!

De hele berg staat tot je beschikking

 

Ook al voel je je soms een stuurloze, opgefokte of uitgebluste jojo vanwege de enorme energetische verschillen tussen de inhoud van de mediaberichten en wat er innerlijk, in jouw hart op een veel hoger niveau gaande is; je wordt geholpen om je hele berg te kunnen gaan zien. Liefdevol, geduldig en vol vertrouwen mag je ontdekken hoe jouw berg eruit ziet.

Visualiseer, voel en erken jouw veel grotere IK BEN die de hele berg omarmt! Bij iedere meter die je stijgt zul je blij verrast zijn over wat je over je ware Zelf ontdekt. Dan glimlach je er om dat je ooit beneden dacht dat je alleen dàt kleine deeltje was dat van alles moest, dat aan van alles moest voldoen, en dat nog lange niet zou aankomen bij wat er in je hart al wel voelbaar is van het Paradijselijke leven dat je jezelf en iedereen op Aarde gunt ...

Heb een hele goede voortzetting van je reis! Laat het maar vooral een innerlijke reis zijn. Dan kun je ook vrede hebben met alles wat er nu even niet mogelijk is (ook dit is een tussenfase die ons vanuit een hele goede, goddelijke bedoeling gegeven is).

Geniet onderweg zonder schuldgevoel van de mooie vergezichten, van de rust en van de vrijheid, zodat je jezelf volledig kunt toestaan om JEZELF te gaan ervaren. Niets moet, alles mag. Volg vooral wat een glimlach op je gezicht brengt.

Laat jouw hogere Zelf maar het tempo bepalen waarin alles zich in jouw leven mag gaan ontvouwen. Wat je wenst bestaat al lang, ergens. Energetisch IS het er al! Op het goede moment zul je er zo naar toe geleid gaan worden.

Mieke Vulink
www.miekevink.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief