Lichtdrager, jouw moment van Waarheid is aangebroken! ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Dit is een oproep voor Lichtdragers; voor iedereen die het zielsverlangen kent om te willen bijdragen aan onvoorwaardelijke liefde en het Christus Bewustzijn op Aarde. In Lichtdragers sluimert er al vanaf de geboorte een verlangen in hun hart. Het is het verlangen om op het goede moment hun ware plek op Aarde te gaan innemen, vanuit hun zielefrequentie. Het is de stille maar onbreekbare kracht in jou, die je influistert om je door niets of niemand meer te laten tegenhouden om te gaan doen wat jij het allerliefste wilt gaan doen: jouw Goddelijkheid belichamen. Vanuit de eenheid van het goddelijke mannelijke en vrouwelijke in jou zul je de hoogst mogelijke frequenties gaan uitdragen. Daarmee zal alles weer rechtgetrokken gaan worden wat er ooit is scheefgegroeid.

 

Het bewuste keuzemoment van incarnatie

 

Voordat je incarneerde ben je al heel zorgvuldig voorbereid voor dit moment. Jouw keuze om met een hoger bewustzijn fysiek aanwezig te zijn tijdens de huidige chaos op Aarde was een hele bewuste keuze! Deze keuze kwam voort uit jouw verbinding met het Universele Liefdesveld. Daarmee verbonden voelde je dat jouw licht hier, voor zover je dat kunt belichamen, voor de volle 100 % nodig zou zijn om de grootste, meest essentiële draai van de mensheid van het donker naar het licht mogelijk te maken.

 

Inwijdingen: zuivere en onzuivere koffie

 

De meeste Lichtdragers zijn tijdens hun huidige leven eerst door talloze Inwijdingen heen gegaan. Dit betroffen veelal Inwijdingen uit vorige levens, die ofwel geboycot en 'verkeerd' afgelopen, ofwel geslaagd waren. Deze Inwijdingen werden meestal door Hogepriesters en -priesteressen of andere goddelijke afgezanten begeleid.

Tijdens de Atlantische perioden ontstond er geleidelijk aan een steeds grotere scheefgroei binnen de Mysteriescholen. Sommigen die de toegang tot de Bron vertegenwoordigden waren nog zuiver en volledig met de goddelijke delen in zichzelf verbonden. Anderen werden door aardse machten verleid en daalden af naar lagere frequenties. In het gebrek aan licht ontstond er een spel van angst zaaien, anderen ontkrachten en zelf persoonlijk aanzien verwerven, dat het gebrek aan Bronverbinding kon vermommen. Liefdevol verwarmend, goddelijk licht vervormde zich tot een liefdeloos, koud en hebzuchtig licht. Zogenaamde goddelijke vertegenwoordigers zorgden er via hun machtsposities voor dat de mensheid gaandeweg hun vertrouwen in hun eigen Bronverbinding verloor, en meer verstrikt raakten met de matrix van dualiteit.

Voordat we verder gaan: besef dat deze gang 'omlaag' in principe ook in het goddelijke script voor de mensheid stond. Alleen via de duisternis zouden we uiteindelijk in staat zijn om het hoogste goddelijke licht in haar ware essentie te kunnen aanschouwen. Ieder van ons heeft alle rollen gespeeld, zowel die van de zuivere als de onzuivere Priesters en Priesteressen, als ook die van de geslaagde èn de afgewezen, 'mislukte' Ingewijdenen.

 

Van mislukkingen naar heelheid en hogere vermogens

 

De 'mislukte' Inwijdingen van ooit zijn op jouw verzoek in je huidige leven opnieuw teruggekomen, meestal via personen die ook tijdens die vorige levens een rol in dat leven speelden. Allen hebben jullie, voordat jullie incarneerden, elkaar vanuit liefde toegezegd om elkaar deze triggers en vervolgens groeikansen te bieden.

Vanuit het ego bezien hebben ze je uitdagingen en ellende bezorgd die je in dit leven moest zien te overleven. Alles wat voor jouw bewustzijnsgroei en ontwaken van belang was moest worden aangetrild. Alle sporen van donker en onwetendheid die je nog in jouw onbewuste lagen droeg moesten tevoorschijn gaan komen, opdat jij hier vanuit jouw verbinding met de Lichtwereld het licht in zou laten schijnen en deze wonden kon gaan helen.

Tijdens de geslaagde Inwijdingen zijn er voor eeuwig goddelijke coderingen in jouw bewustzijn verzegeld die op het goede moment, wanneer het collectieve bewustzijn van de mensheid hoog genoeg zou zijn, weer geopend konden worden. Deze zijn dus in dit leven al deels, of grotendeels geactiveerd en hebben de deuren opnieuw geopend naar jouw hogere vermogens. Hoe actiever deze worden, des te meer jij samenwerkt met de Lichtwereld, des te meer jij in staat bent om, aards gezien, helingen en 'wonderen' te verrichten.

 

Een hoger perspectief: Lockdown of Openup?

 

Dankzij jouw innerlijke werk, waar je door ellende en crises toe aangezet werd, zijn de kwetsuren uit jouw verleden zo goed als geheeld, de negatieve overtuigingen uitgezuiverd en karmische stukken (zo goed als) afgerond. Jouw bewustzijn is nu van een dusdanig hoge frequentie dat je in elk geval altijd een hoger perspectief kunt pakken op wat er zich in de derde dimensie afspeelt.

Doorzie het spel dat er nu in de derde dimensie wordt uitgespeeld

 

De beker die nu Covid heet zal tot op de bodem worden leeggedronken. Ook hier zullen schijnheiligheid, valse priesters en profeten van zich laten horen; ook hier zullen er slachtoffers vallen en rebellen opstaan. Het is het oude, op angst gebaseerde spel dat nu op de grootst schaal ooit zichtbaar wordt, zodat het voor ééns en voor altijd ontmanteld zal gaan worden door hen die kunnen zien.

Besef dat het jouw keuze is om wel of niet vanuit jouw persoonlijkheid te gaan reageren. Indien je gaat oordelen, mopperen, deze tijd als deprimerend of rampzalig gaat bevestigen en daarmee jezelf omlaag laat glijden, je er tegen gaat afzetten of 'schuldigen' aan gaat wijzen, neem je deel aan het spel dat zich binnen de oude matrix van dualiteit bevindt. Je wordt dan de aanklager of de gedupeerde en gaat situaties aantrekken die zich op een veel lager bewustzijnsniveau bevinden dan waar jij vanuit je ziel in thuis hoort.

 

Het Liefdesgrid activeren!

 

Er is een andere optie! Jij kunt, waar en met wie dan ook, er altijd voor kiezen om de allerhoogst mogelijke versie van Jezelf te zijn! Dat betekent dat jij tijdens ieder moment steeds weer die innerlijke draai terug naar de goddelijke Bron in jezelf kunt maken.

Jouw lichaam mag dan wat gekwetst aanvoelen, mogelijk lopen er nog tranen van oude pijn over je wangen en trillen je benen nog na van angst; jij bent echter een volkomen in tact zijnde zuil van goddelijk Licht! Door die zuil verticaal in en om je heen te visualiseren zul je de Hemelse krachten verbinden met het Christus Bewustzijnsgrid dat in en om de Aarde heen ligt. Daarmee activeer jij ieders Lichtkracht, en vermindert onmiddellijk de aantrekkingskracht van het oude spel.

Lieve Lichtdragers! De huidige chaos moet wel gigantische proporties aannemen omdat het oude spel van angst, macht, ontkrachting en vernietiging alleen vanuit een volledig verbonden Liefdesgrid overwonnen kan worden. Het zal heel de wereld raken en diegenen laten ontwaken die er klaar voor zijn. Ieder levend schepsel dat nu op aarde aanwezig is zal haar of zijn rol daarin met liefde vervullen.

Sommigen zullen uitgroeien tot bakens van Licht op Aarde. Vanuit hun doorleefde wijsheid en verkregen zuiverheid zullen ze anderen ondersteunen, troost bieden en de weg wijzen. Anderen zullen juist de Aarde verlaten om vanuit andere sferen bij te dragen, of om zichzelf nog andere groeimogelijkheden te bieden. Besef dat wat er ook gebeurt, dit hoe dan ook in overeenstemming met hun eigen zielenplan zal zijn.

 

Uitnodiging om in jouw Meesterschap te gaan!

 

Mogelijk ben je zelf zoekende naar een nieuwe woonplek, naar andere werkvormen, naar een passende partner die hand in hand met jou door de laatste louteringen heen wil gaan, of juist naar een eigen cocon waarbinnen jij jouw eigen Bronverbinding kunt bekrachtigen.

Veel Lichtdragers lopen tegen een steeds terugkerend 'niet-weten' aan, over hoe hun leven zich in de vorm verder zal ontwikkelen en of ze nou iets moeten doen, of juist laten. Het is zeker geen plagerij vanuit de Lichtwereld dat je hen soms niet kunt ervaren. Het is de grootste aanmoediging ooit om volledig in jouw eigen Meesterschap te gaan geloven en alles van stal te halen wat goddelijk is.

Jouw hart zal dagelijks aangesproken worden om je bewust te maken van de liefdevolle scheppingskracht die je draagt. Jouw keel zal uitgezuiverd worden zodat je alleen nog klanken de wereld in wenst te brengen die volledig resoneren met Universele Waarheid. Jouw derde oog zal door alles wat je om je heen ziet zó geprikkeld worden dat je steeds sneller door schone schijn heen kunt kijken en daarachter de hand van God kunt zien, die je zal leiden naar de hogere visioenen van waaruit jouw nieuwe leven, en de nieuwe Aarde vorm zal gaan krijgen. In je kruin zal het Nieuwe Jeruzalem energetisch gaan indalen en door jou belichaamd gaan worden; de terugkeer van de mannelijke en vrouwelijke Christus op Aarde.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.