Kryon in Israël “Een nieuw begin” ♥ Lichtwerkers Nederland

Op 27 oktober 2000, te midden van de opschudding van wat de Israëli’s “De Situatie” noemen werd er een Kryon-seminar gehouden in het centrum van Tel Aviv. Meer dan 1000 mensen schoven de angst voor terrorisme terzijde en deden mee aan een grote spirituele ontmoeting en toonden hun moed toen zij in nieuwsgierigheid wachtten op de channeling die zou gaan komen. Waar Lee hen allen aan herinnerde was wat Kryon channelde in maart 2000 - dat er in de nieuwe energie dingen zouden gaan gebeuren die erop zouden lijken dat alles achteruit zou gaan.

In maart 2000 channelde Kryon de volgende informatie, die gepubliceerd is in september 2000 in Kryonboek 8, Voorbij het merkteken.

“Geliefden, in deze paar jaren gaan jullie enkele omkeringen zien. Jullie kunnen hiernaar kijken en zeggen: “Weet je, onze Aarde leek het best aardig te doen totdat wij hier kwamen. Nu lijkt het erop dat .er enige veranderingen komen in de goede dingen die er gebeurden.” Hoeveel veelbelovende vredesbesprekingen zijn er nu opeens uitgesteld? Hoeveel zaken zijn er op politiek en stamniveau in een patstelling geraakt? Hebben jullie onlangs enkele overeenkomsten uiteen zien vallen? Wat gebeurt er? Is dit niet de nieuwe energie?

Er zal hoe dan ook actie zijn binnen sommige onderwerpen die al heel lang opzij geschoven zijn. Dingen die schijnbaat vastzaten zullen zichzelf losmaken en sommige daarvan zullen teruggaan naar chaos.

De mensen van deze regio kijken ongetwijfeld allemaal naar precies hetzelfde ding.

Als toevoeging: een gechannelde boodschap (ook gepubliceerd in Kryonboek 8) werd gegeven in Orlando, Florida in januari 2000.

“Kijk naar Israël!…. Kijk dit jaar naar een schijnbare ruk achterwaarts als de krachten van de oude energie hun best doen om de oude conflicten levend te houden. Deze energie is nieuw voor de planeet en het zal potentieel grote beproevingen brengen voor degenen die in de oude tijdgeest willen blijven.”

Onze harten werden geraakt door de warmte die deze mensen uitstraalden. Hoewel de meesten Joden waren, waren wij ons ook bewust van mensen met andere geloven en culturen die allemaal hoopten om uiteindelijk een oplossing te vinden voor een van ’s werelds meest verwarrende en langdurige culturele problemen. Toen Jan en ik van zo velen omhelzingen kregen voordat wij een week later weer vertrokken werden wij ons bewust van hoeveel waarderingen was voor degenen die hen van buitenaf ontmoetten, degenen die een moeilijke situatie proberen te begrijpen - al is het maar voor een paar uur.

Als jullie het volgende lezen, stel jezelf dan in de plaats van deze lichtwerkers, velen met een afstamming van grote meesters - degenen die dezelfde Aarde beliepen als waarover wij het hebben. Velen leven in angst en zouden het heerlijk vinden om te weten als jullie, voordat je gaat slapen, energie naar hen zou zenden. Visualiseer vrede. Vertel Spirit niet hoe hij dat moet doen; visualiseer gewoon dat het midden Oosten zichzelf op een langzame maar positieve manier geneest. Zie kinderen aan beide zijden niet bang zijn. Zie liefde het werk doen dat diplomaten niet konden doen. Zie een wonder!

- - - - - - - - - - - - - -

 

Kryon in Israël 

 

(simultaan vertaald in het Hebreeuws voor de aanwezigen)

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische energie. (merk op dat Kryon hier niet zegt: magnetische dienst. Dit is omdat dit moeilijk te vertalen is in het Hebreeuws.)

De stem die jullie nu horen is die jullie al de hele dag horen. (sprekend over de lezing van Lee, eerder op de dag) Maar voor degenen van jullie die zijn gekomen om de energie van Spirit te voelen, jullie kennen de energie van degene die jullie vandaag bezoekt. In deze openingsmomenten zeggen wij dus dat dit de zuster is, de broer, het familielid met de naam Kryon - degene die niet meer macht heeft dan jullie. Dit is degene die voor het eerst bij jullie in deze regio komt en die de familie groet zoals wij dat nooit eerder hebben gedaan.

Wij verklaren deze reünie als een van de hoogste orde! Wij verklaren dat dit een tijd is waarin de energie gecombineerd kan worden op een manier waarop het in dit grootse land nog nooit gebeurd is. Let op de jullie omgevende groep die door een kreuk in de sluier is gekomen en die zich verspreidt over deze zaal en liefde brengt. Voel die entiteiten, als je dat wilt, tussen de stoelen - de gangpaden - sommigen van hen achter jullie - sommigen voor jullie terwijl de liefde deze ruimte instroomt.

Houd onze energie vast, die van de goddelijke engelen die jullie zijn, en bereid je voor om degenen te groeten die in deze ruimte komen door jullie intentie. Sommigen van hen die jullie vanavond bezoeken kunnen jullie verrassen. Sommigen van jullie voelden dat jullie in deze energie gingen zitten terwijl zij geen idee hadden van wie zij werkelijk zouden kunnen ontmoeten, want als de engel zegt: “Ik zal,” gebeuren er wonderen. In een ruimte waarin er meer dan 1000 van jullie aanwezig zijn kunnen jullie manifesteren wat jullie ook kiezen - een stem. Een bewustzijn kan de realiteit van alles wat is veranderen.

Groet de lezers van deze informatie, die in een ander land kunnen leven, want zij doen met jullie mee in de ''nu''-energie van deze tijdloze gebeurtenis.

Lang nadat de lichten hier in dit gebouw zijn gedoofd zal de energie van dit moment steeds weer herleefd worden. Op bepaalde manieren worden deze woorden weer her bezocht en is de gebeurtenis weer “live.”

Velen van jullie, dat jullie hier vandaag kwamen om de energie van Kryon te voelen - om te zitten en te wentelen in de liefde van Spirit. Misschien hadden jullie geen idee van de manier waarop dit werkt want jullie hebben de opgetekende woorden van de Kryon boodschappen. (Alle Kryon-boeken zijn vertaald in het Hebreeuws). Het is natuurlijk wel anders dan een bezoek in levenden lijve want als jullie in deze ruimte zitten met de groep die jullie omringt en begint jullie de voeten te wassen van de engelen die hier in de stoelen zitten, gebeurt er iets anders wat woorden op deze bladzijde niet kunnen uitdrukken. Jullie hebben de intentie gegeven om de omgeving te veranderen, en dat is nu aan het gebeuren.

Laat ons vanavond dit vertellen: Jullie hebben geen idee wie er vanavond kwamen zien! Wij hebben ontzag voor degenen die hier zitten. Wij kennen de afstamming van elk van jullie. Wij hebben het nu over degenen uit dit gebied en degenen die grote afstanden hebben gereisd. Toch is er in onze ogen geen verschil want wij weten wie jullie zijn. Wij kennen jullie spirituele namen. Wij kennen jullie levens. Wij zijn ons bewust van de angsten en onzekerheden. Wij omringen jullie al heel lang met de groep van liefde, als jullie daarom hebben gevraagd. Misschien zullen jullie nu een kans om te voelen hoe het is om de dichtheid van liefde om je heen te voelen draaien, om aangeraakt te worden op de rug, de schouders - en om mateloos geliefd te worden. Dat is wat er gebeurt als jullie samenkomen en een gezamenlijke intentie hebben om de liefde van God te kunnen voelen. Jullie gaan het “voelen.” Er is geen organisatie of religie hieromheen. Hoewel al jullie organisaties en religies worden geëerd door God omdat zij de zoektocht naar het goddelijke symboliseren, is het de essentie van de mens die tegen jullie spreekt - de liefde van God die in alle hoeken en gaten van jullie lichaam stroomt, daar waar het goddelijke is verborgen.

Op een dag, als alles voorbij is en het lichaam er klaar mee is om jullie te dragen binnen deze aardse lessen, zal de engel binnenin teruggaan naar de spirituele plaats die jullie Thuis noemen. Als dat gebeurt zullen jullie daar geen organisatie of religie vinden - alleen de liefde van familie, de een voor de ander. Wij hebben jullie daar gezien, Thuis, steeds en steeds maar weer. Wij kennen jullie gezichten en niet degene waarvan jullie denken dat jullie die nu hebben. Wij zijn ons van jullie bewust als jullie je namen voor ons in licht zingen - en jullie vragen je af wie dit kwamen zien?

Wij kijken nu rond en zeggen: “Wij hebben jullie verwacht.” Wij weten wie jullie zijn. Op het moment waarop jullie de intentie gaven om hier in de stoel te komen zitten wisten wij dat jullie hier zouden zijn en hebben wij jullie verwacht. De energie begon in deze zaal toe te nemen en degenen die planden om jullie vanaf mijn kant van de sluier te bezoeken, gingen in de rij staan. Wees niet verrast als enkelen van jullie vanavond een gevoel van afstamming ervaren. Misschien zijn de mensen die de laatste jaren zijn overgegaan hier? Wel, dat zijn zij! In de spirituele groep die in deze zaal stroomt, is er heel veel familie!

Voordat wij met de lering kunnen beginnen moeten wij jullie eraan herinneren hoe inter-dimensionaal jullie zijn. Jullie werken je niet alleen door jullie problemen heen en jullie gaan niet alleen weg. Er is nooit een tijd op de planeet waarin jullie alleen zijn. Wij herinneren jullie hieraan zodat jullie het zullen weten als wij vandaag spreken over wat er nodig is om naar het volgende niveau te gaan en jullie je niet zullen voelen alsof wij jullie hebben gevraagd om ijzer met handen te breken. In plaats daarvan zullen jullie begrijpen dat jullie de hand van God aan jullie zijde hebben. Jullie zullen begrijpen dat jullie zijn bekrachtigd om te doen wat er wordt gevraagd - dat er om jullie heen een inter-dimensionale energie is die er voor klaar is om geroepen te worden - een energie die zelfs in de laatste maanden is toegenomen en veranderd.

Oh, lieve mensen, sommigen van jullie doen alsof jullie alleen zijn. Wij hebben jullie dat eerder gezegd. Jullie gaan naar het toilet, sluiten de deur en doen het licht uit. In jullie zorgen - misschien in jullie diepste angst, voelen jullie je alleen, geen moment wetend dat er in jullie een hele groep aan het feestvieren is! Jullie kunnen niet alleen zijn. Dat is spiritueel gezien onmogelijk. Oh, jullie kunnen jezelf bedriegen en net doen zoals jullie wensen, maar terwijl jullie doen alsof, is de groep daar. Wij vertellen jullie dit om jullie vrede te versterken en jullie soelaas te geven over wat jullie doorstaan - zelfs terwijl wij jullie nu bezoeken.

 

Menselijke inter-dimensionaliteit

 

Er zijn aspecten van dingen om jullie heen waar jullie je onbewust van kunnen zijn. Een van de grootste is dit: Ik ben hier om jullie te vertellen dat de entiteit die jullie naam draagt, mens genoemd, compleet kan lijken, maar dat is niet zo. Een deel van jullie is niet hier! Jullie hebben van de uitdrukking Hoger Zelf gehoord. Dit is correct. Een deel van dit Hoger Zelf van jullie, plant een sessie, medeschept met de andere Hoger Zelven van de rest van jullie om samen synchroniciteit te scheppen om samen met jullie een nieuwe realiteit te scheppen.

Ik weet dat dit verwarrend kan klinken en wij zullen nogmaals over dit onderwerp channelen. Begrijp dat wij als wij het in deze sessie over inter-dimensionale dingen spreken, metaforen gebruiken en wij zullen de volgende informatie presenteren met een herinnering aan dat wat er gaat volgen, inter-dimensionaal is en daarom vaak metaforisch.

Luister goed, want er zullen concepten gepresenteerd worden die jullie misschien niet direct zullen begrijpen. Een deel van jullie is niet hier. Een deel van jullie maakt deel uit van de groep die jullie de “gidsen en engelen” om jullie heen noemen. Wij noemen het energie. Zij kunnen niet genummerd worden want zij zijn één en zij zijn oneindig. Jullie hebben de essentie van Spirit constant om je heen en het is een liefhebbende essentie die er klaar voor is om door compassie geactiveerd te worden.

 

Jullie uitgebreide familie

 

Hier is het tweede attribuut: Nogmaals, wij zullen jullie uitbreiden zelfs tot aan de volgende channeling. Lieve mensen, hebben jullie je ooit afgevraagd of degenen die zijn overleden naar jullie kijken?

Wat gebeurt er met een ziel?

Ik heb jullie zojuist informatie gegeven die zegt dat jullie vele delen hebben en dus zijn er delen die samen met jullie leefden en die overleden - waarvan sommigen zelfs jullie voorouders waren. Wat wij op dit moment willen zeggen is dat een deel van jullie, geliefden, dat jullie je gidsen en engelen noemen, degenen zijn die jullie hebben gekend als menselijke familie, maar die overleden zijn. Dus geven wij jullie deze informatie: Als jullie hen denken te voelen en je afvragen of zij jullie kunnen zien en waar jullie doorheen gaan, zij kunnen jullie zien! Het is intuïtieve informatie en niet alleen jullie verbeelding. Dit is geen metafoor. Zij zijn echt bij jullie - in ieder geval een deel van hen.

Als jullie de namen van jullie vaders aanroepen, kunnen jullie geïnteresseerd zijn om te weten dat een deel van hen bij jullie is. Dit geldt voor ieder mens die bij jullie is geweest als vriend of familie en die is overgegaan. Een deel van hun karmische attributen kan op deze manier bij jullie zijn. Zo gaat het ook bij jullie, als jullie de Aarde verlaten. Het moeilijke hiervan is, je te realiseren dat jullie, ofwel een deel van jullie, nog steeds actief is als de gids van iemand anders!

Misschien is de energie van overgegane familie een energie die jullie vanavond met je mee willen nemen? Hoeveel van jullie zijn je ervan bewust dat jullie je eigen voorouders zijn? Hoeveel van jullie hebben eerder in de woestijn rondgelopen? Hoeveel van jullie zijn je ervan bewust hoelang jullie dit land hebben bezeten? (Kryon lacht) Ik spreek tegen sjamanen. Ik spreek tegen wat wij medicijnmannen en -vrouwen noemen en tegen de priesters uit de oudheid. Ik heb het tegen degenen die al eerder zijn ontwaakt en wij zullen het daar straks over hebben. Dit zijn degenen die de realiteit van een land kunnen veranderen. Degenen die eerder zijn ontwaakt, die door hun gedachten en acties een beroep doen op de inter-dimensionale delen van hun eigen goddelijkheid, kunnen de realiteit van het land onder hun voeten veranderen, want de energie ervan en wat ermee zal gebeuren, hangt af van hun medescheppende krachten.

 

De veranderende energie van de planeet

 

Er zijn paradigma’s van bestaan op Aarde die veranderen. Nogmaals, wij spreken in metaforen van energie omdat dit de enige manier is waarop wij over inter-dimensionale dingen kunnen spreken. Jullie biologie begint zich te verhogen. Sommigen van jullie zijn je bewust van de mogelijkheid om langer te leven. Wij hebben hier in het verleden over gesproken. De wetenschap zal dit voor jullie verbeteren en een oude tijdgeest waarin mensen leefden en overleden na een korte levensspanne komt langzaam ten einde.

Een nieuwe energie die jullie een nieuwe biologie toestaat is nu beschikbaar. Zo langzaam als het mag gaan, zullen jullie het in jullie lichamen zien, als jullie dat willen. Degenen die het goddelijke in zichzelf aanroepen zullen antwoorden hebben door de intentie die zij tonen.

Jullie bewegen je weg van de tijdgeest van het immuunsysteem naar het paradigma van de thymus. Het immuunsysteem heeft jarenlang goed gewerkt maar het gaat nu nog beter werken. Het is een systeem dat de vijand onderbreekt en bevecht. Het is het immuunsysteem van het paradigma van biologie en het is ook de manier waarop mensen zijn omgegaan met conflicten tussen naties sinds die werden geformeerd. Ondanks dat het een oude energie is, is hij vanaf het begin getrouwd met het menselijk bewustzijn. Zelfs de oude geschriften spreken ervan als zij zeggen: “Als uw oog u hindert, ruk het dan uit!” Het is voor jullie belangrijk om je de parabel te herinneren die wij jullie gaven over de oude geschriften en hoe vele van hen een mens beschreven die nog slapende was. Als een slapende mens ontwaakt moet er een nieuw boek van wijsheid zijn. Hoeveel van jullie lopen nog rond met boeken uit je jeugd? Begrijp de metafoor hier en jullie zullen de plaats van oude leringen uit de schrift begrijpen met betrekking tot de nieuwe mens.

God heeft nooit bedoeld dat instructies die in een oude energie werden gegeven vandaag meegedragen moeten worden of voor altijd gebruikt moeten worden. In feite, is dit de reden waarom wij channelen. Klinkt het logisch voor jullie dat mensen een grote spirituele verandering doormaken en dat hun spirituele handleidingen statisch zouden blijven?

De verhoging is er nu voor het paradigma van de thymus; iets dat binnenin zal ontwaken en harmonie zal scheppen in plaats van confrontatie en vechten. De manier waarop dingen werken verhoogt zich daarom van tussenkomst en vechten naar harmonie. Denk aan de elegantie van dit: Harmonie vraagt niet om vernietiging. In plaats daarvan gebruikt het energie en wijsheid om iets te scheppen dat een katalysator is om de voormalige indringer naar een plaats te brengen waar er een gezamenlijk doel is.

Bij de Indigokinderen zullen jullie in staat zijn om ontwikkelingen in biologie te zien als zij volwassen worden, als een andere generatie die anders is de plaats van jullie eigen generatie inneemt. Een deel van deze metafoor zal plaatsvinden binnen jullie vier dimensies. Dit is geen voorspelling; het is een feit dat nu gebeurt. Zij (de indigokinderen) ontwikkelen al bepaalde organen in hun lichamen die meer ontwikkeld zijn dan die van jullie. Het nieuwe gebroed is gearriveerd en wij zullen het daar later in deze channeling nog over hebben.

Hier is nog een belangrijke metafoor: Jullie bewegen je van het paradigma van de twee in energie naar het paradigma van de drie in energie. Dit is geen dimensionale praat. Wij spreken niet over een tweede en een derde dimensie. In plaats daarvan hebben wij het over de energie die om de twee in numerologie en in de taal heen is en over de drie die in jullie nieuwe manier van leven komt. De drie in numerologie spreekt van een katalysator. De drie heeft daarom de energie om iets anders te scheppen.

Het is het tijdperk van de drie, en sommige van jullie weten waarover ik het heb.

 

De eerste drie

 

De eerste drie is wat wij hebben beschreven als: “De Derde Taal.” Dit is een inter-dimensionale spirituele taal die sommigen de nieuwe intuïtie hebben genoemd. Het is een taal die boven jullie hangt en goddelijk is. Als jullie een ander ontmoeten kunnen jullie dezelfde taal spreken, maar de Derde Taal, de energie van de drie, is een katalysator voor volledig begrip op een niveau dat veel hoger is dan dat waaraan jullie gewend zijn. Het is er één die mensen tussen mensen zullen gebruiken en zij zullen weten van de gevoelens van anderen. Zij zullen de energie van anderen kennen. Het is de mogelijkheid van deze Derde Taal om de mensheid op elkaar in te laten haken op een manier waarop dat nog nooit gebeurd is.

Het is een inter-dimensionale manier en die is nieuw, hij moet bestudeerd worden en uitgevoerd - en jullie kunnen dat via jullie intentie.

Een van de attributen van de Derde Taal is dat jullie niet kunnen bedriegen, niet kunnen liegen en niet kunnen ontsnappen aan jullie echte gevoelens. De Derde Taal is er daarom een van wijsheid en spirituele doelen. Kijk ernaar bij de indigo’s want zij zijn die nu aan het ontwikkelen.

Noem het een nieuw geschenk, een veranderend raster, als je wilt. Elf jaar geleden vertelde ik jullie over de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe geschenken van het veranderende raster en rond het jaar 2002 zal het duidelijk gaan worden dat er inderdaad een andere manier van communiceren is. Het is de Derde Taal.

De tweede drie

 

Wij spreken nu in metaforische termen aangaande de derde exodus - de eerste ging uit Egypte, de tweede is een exodus van alle delen van de Aarde naar deze omgeving (Israël) en de derde is de exodus van een oude energie van slavernij, van onderdrukking en angst naar een situatie van wijsheid en hoop.

Het is een exodus die is verbonden en verhoogd met spirituele energie die zal binnenstromen en de oude dingen zal wegduwen. In die oude dingen zitten ook de voormalige aannamen over wat er hier zou moeten gebeuren - voormalige aannamen, zelfs over wat degenen om jullie heen van jullie verwachten. Het zal diepgaand zijn en de Aarde zal het zien, als jullie het toestaan.

Dit is de belofte die hier is: In deze “situatie” hier zit een juweel. Ingebakken in de “situatie’ is er een belofte en als zo vaak zeggen wij jullie dat de reden en de elegantie van de zich ontwikkelende energie zo goed verborgen dat jullie het niet kunnen zien. In lineaire tijd kan het langer duren dan jullie willen en wij zullen jullie hieromtrent enkele dingen geven om over na te denken. Er is nog een drie die jullie zou kunnen verrassen - maar niet jullie allemaal.

De derde drie

 

Nu niet opgewonden of nieuwsgierig worden, maar wij hebben het over de derde tempel. (dit is een verwijzing naar de Tempelberg waarop de eerste twee Joodse tempels in de geschiedenis werden gebouwd en vernietigd. Het is in de Oude Stad van Jeruzalem) Er zijn mensen die zeggen dat als de Aarde wil ascenderen, de derde tempel eerst moet zijn herbouwd op de plaats van de vorige twee. Ik ben hier om jullie iets te vertellen: Hij wordt nu gebouwd! Hij is inter-dimensionaal en wordt niet gebouwd met cement en stenen - niet met de stenen van de omgeving zoals eerder, maar met de intentie van de lichtwerkers in deze zaal en die in jullie gebied. Het kan jullie schokken of verrassen om te weten dat er lichtwerkers werken aan deze tempel in henzelf - zelfs aan de andere zijde van de grenzen waar zij ook een deel van de situatie zijn. Zij zijn degenen die er nooit aan zouden denken dat zij dat doen, maar zij doen het!

Er zullen twee instemmende bewustzijns nodig zijn als remedie voor deze situatie, om overeenstemming te brengen, consensus, en daardoor de drie te scheppen. Wij weten dat dit geheimzinnig klinkt maar jullie zullen over een tijdje begrijpen hoe de twee een drie kan scheppen. De tempel wordt metaforisch gebouwd en het is deze derde die de wijsheid vertegenwoordigt in de harten van degenen die dit land bezetten. Het is een diepgaande stap en hij is sterk in zijn potentieel. Het heeft een prachtige fundering. Hij glimt van goud en hoop en het is een deel van jullie afstamming. Het is waar de Schrift het over had en wat het altijd heeft betekend. Daarom was het zo onvindbaar en zelfs degenen die niet religieus zijn zullen begrijpen wat het oude geloof heeft gezegd. 

De oude energie zou de derde tempel nooit toestaan. Kijk naar het wortelwoord van Jeruzalem in het Hebreeuws, want het is het geluid van de energie van de twee. De derde tempel is in ontwikkeling - anders dan de anderen. Het is degene die jullie binnenin laat eren met een familie waarvan jullie niet hadden verwacht dat die daar zou zijn. Daar is het waar de engel thuishoort - die Ene die de Derde Taal gebruikt. Dit is echt een deel van het Nieuwe Jeruzalem, het begin van de drie. Klinkt het niet logisch voor jullie dat de engel van God in de mens zit en dat de mens zich dat begint te realiseren…… dat daar ook een tempel zou kunnen zijn?

 

De Joden en de metafoor van het Huis

 

Wij hebben het eerder gehad over de metafoor van het menselijk huis. Elke kamer is een andere cultuur - een ander bewustzijn van de mensheid wereldwijd. Het huis is compleet en het heeft de tijd doorstaan. Jullie zouden je kunnen afvragen: “Waar is onze kamer in dit metaforische huis, als Joden? Waar zou die zijn? Misschien is het er één met een prachtig uitzicht, want wij houden veel van water.” (Gelach) “Misschien is het de keuken want wij hebben heerlijk eten in ons land. Sommigen zeggen dat het top is! Ja, dat is het - het hoogste. Het moet er zijn omdat Kryon heeft gechanneld over de stamlijn van de Joden die zo belangrijk voor de Aarde is.”

Het is geen van die kamers. Laat mij jullie een metafoor geven over waar jullie kamer in dit huis van de Aarde is. Jullie hebben geen kamer. In plaats daarvan zijn jullie de fundering! Oh, misschien is het niet zo aantrekkelijk, maar laat mij jullie iets vertellen: Als de fundering scheuren vertoont, stort het huis in. Om jullie een idee te geven van het belang van jullie kamer, zeggen wij jullie steeds en steeds weer: Zoals het met de ruimte die jullie Israël noemen, gaat, zo gaat het met de wereld. Zij zijn sterk verbonden en zoals het met de een gaat, gaat het met de ander. Noem dit spiritueel rekenwerk als jullie willen, maar de connectie was bekend en is jullie in het verleden vaak uitgelegd.

Dat is het belang van dit gebied. Dat is waarom alle ogen nu op jullie zijn gericht en de hele wereld kent de situatie en de hoogste machtsstructuren op Aarde doen allemaal hun best om te helpen. De hele geschiedenis heeft van deze plaats geweten en van het spirituele gewicht ervan. De hele geschiedenis heeft de Joden gekend en velen hebben geprobeerd om de fundering weg te halen, om het huis neer te halen om zelf de nieuwe fundering te worden. Wij hebben jullie verteld dat op cellulair niveau jullie vijanden uit de oudheid en die van tegenwoordig weten dat er geen steen op de Joodse fundering kan blijven liggen als jij de macht willen hebben die zij wensen. Jullie kunnen dit zelfs in de huidige situatie zien. Er is geen andere situatie dan deze op de planeet. Het is een spel van energie dat zich begint te verheffen en bij een verheffing is er vaak bezorgdheid.

Vragen jullie je af waarom jullie ervoor kozen om hier op Aarde te zijn? Jullie konden nauwelijks wachten om terug te gaan terwijl jullie alles wisten dat er kon gaan gebeuren, want jullie zijn de fundering. Jullie zijn de kracht. Jullie zijn degenen die hier steeds weer zijn geweest - deel van het stof van het land. Jullie begrijpen de Aarde. Jullie zijn er één mee. Sommigen van jullie hebben zelfs geprobeerd om op andere plaatsen te leven maar jullie blijven ”terugspringen” als een elastiekje en jullie weten niet waarom.

Het stof der Aarde roept jullie hier. Dit is waar jullie thuishoren! Maar dat wisten jullie, nietwaar. Wij zullen jullie iets vertellen. Wij gaan jullie vier adviespunten geven over wat jullie kunnen doen als aanvulling en om de situatie op te lossen. Sommigen zullen zeggen: “Weet je, de situatie zou nooit zijn ontstaan als wij iets op een andere manier zouden hebben gedaan. Wij hebben onze kansen gehad. Wij zouden dit of dat gedaan kunnen hebben. Wij hebben bepaalde dingen niet goed gedaan. Als wij dat wel hadden gedaan zou deze huidige situatie nooit zijn ontstaan. Wij zouden niet zijn waar wij nu zijn, in deze onzekerheid, als wij eerder voor sommige dingen hadden gezorgd.”

Ik ben hier om jullie te vertellen, lieverds, dat niets - niets zou hebben gewerkt, want wat jullie nu hebben is de opzet die jullie hebben ontworpen, degene die hier onrust veroorzaakt. Jullie hebben daar zelf voor gezorgd. Het is de manier waarop jullie het hebben gepland, en nu opeens, komt er een nieuwe energie - een die niemand had voorspeld en waarin jullie nu eindelijk in staat zijn om dingen te laten werken. Niets van wat jullie zouden hebben kunnen doen zou deze situatie ooit hebben kunnen veranderen.

Het heeft zichzelf perfect tot het einde toe uitgespeeld….. maar in de laatste tien jaar veranderde de Aarde haar bestemming en jullie zijn er nu om het plan te herontwerpen. Mijn partner (Lee) vertelde al eerder dat wat jullie nu zien binnen de “situatie” de “het gerommel van een oplossing” is, zo gek als het ook mag lijken.

Wij gaan jullie vier dingen geven die jullie kunnen doen en zij zijn allemaal moeilijk. Wij gaan jullie geen politiek plan voorstellen. Wij gaan jullie niet zeggen welke leider jullie moeten kiezen want deze onderwerpen zijn zeer driedimensionaal. Nee. Wij gaan jullie vertellen wat jullie persoonlijk kunnen doen om collectieve verandering te brengen. Dit zijn diepgaande oefeningen en als jullie die doen zullen zij niet alleen uit woorden bestaan. Als jullie deze dingen doen, geliefden, jullie je omgeving veranderen en zullen jullie dat ook voelen. Degenen aan de andere kant zullen het op een andere manier voelen. Bewustzijn zal veranderen. In andere delen van de wereld waar zij de muren hebben omgehaald - dat wil zeggen, elkaar hebben vergeven en onverwachte dingen hebben gedaan om harmonie hebben geschapen, schiepen zij langzaamaan wonderen ven een onmogelijke culturele opwaardering. Dat kan hier ook gebeuren. Mensen veranderen als het bewustzijn is gericht op het goddelijk deel van de mens.

Vier

 

Hier is de eerste van de vier: Kijk naar de situatie. Kijk er goed naar. Zie het in al zijn lelijkheid. Voel de angst en vier die! Vier het! Kunnen jullie dat? Heb ik gezegd dat dit moeilijk zou worden? Kunnen jullie een uitdaging vieren? In het nu kunnen jullie dat. Dit is de katalysator. Het is de drie. Het legt over het gebied een deken van compassie die zegt: Wij weten wel beter. Wat wij zien is niet de eindenergie. Wij vieren de verandering van oplossing. Onze harten huilen om de doden maar op het niveau van het goddelijke vieren wij dat de nieuwe oplossingen worden geschapen. Dit is moeilijk. Het moet angst omzetten in schepping. Het moet jullie meenemen van een twee naar een drie.

Visualiseer

 

De tweede: Visualiseer in je geest de perfecte oplossing zonder te weten wat die is. (gelach in het publiek) Hoe doen jullie dat? Zo: Visualiseer jezelf in vrede, alsof het helemaal over is….. niet alleen maar onderdrukt, maar echt voorbij. Neem het nu uit het lineaire. Denk je op een plaats in de toekomst waar jullie zeggen: “Oh, hier zijn wij doorheen gekomen.” voel de vrede in je zonder je zorgen te maken over gebeurtenissen in de toekomst. Voel de vrede van iets dat er gebeurt dat uiteindelijk inderdaad werkt en wijsheid heeft. Jullie hoeven niet te onthouden hoe het gebeurde - voel het gewoon!

Nogmaals, jullie scheppen compassie - de katalysator voor verandering. Jullie vullen energieloze ruimten met een energie van oplossing die jullie zelfs niet kunnen bevatten. Het zal niet de eerste keer zijn dat de Joden dat doen! Jullie stamboom is gevuld met dit: Het onoverleefbare overleven - vertrouwen hebben - de hand vasthouden van degenen die spiritueel meer dan jullie weten - verbinden met God en opgetild worden. En hier is het weer. Het hoeft niet religieus te zijn om waardig te zijn dat jullie ernaar kijken want het goddelijke is binnenin en wij hebben dat eerder gezegd. Persoonlijk zijn jullie even spiritueel als welke tempel dan ook. De essentie van god zit voor jullie.

Verantwoordelijkheid

 

Hier is de derde - misschien de moeilijkste van allemaal: Kijk naar de situatie en onthoud - onthoud dat jullie die schiepen. Zo zeker als jullie hier in de stoelen zitten, hebben jullie het geschapen aan de andere kant van de sluier! Dit was het plan. “Oh, ik weet het niet, Kryon, dit is een moeilijke. Waarom zou ik mijzelf of mijn familie ooit aandoen?” Laat mij jullie een uitdrukking geven die ik eerder heb gegeven: IJzer slijpt ijzer. Jullie zijn degenen die tussen de hamer en de rots worden gescherpt - goddelijk gescherpt. Elke keer als de hamer neerkomt is dat niet gemakkelijk. De uitdagingen lijken toe te nemen maar wat zich ontwikkelt is een fijn stuk gereedschap dat zo scherp is in zijn wijsheid en zijn oplossing die helemaal nieuw in concept is. IJzer scherpt ijzer. En zo kiezen jullie op een niveau waarvan jullie niet eens weten dat jullie het hebben, kiezen jullie om terug te komen en gescherpt te worden in de wijsheid van God. Het is niet de eerste keer dat jullie zo’n keuze hebben gemaakt.

 

Jullie geloften (een achterhaald concept)

 

De vierde is misschien niet zo moeilijk als de anderen, maar hij is nog steeds diepgaand. Luister sjamanen, wij hebben anderen op deze Aarde iets verteld dat jullie ook moeten weten. Jullie zijn hier eerder geweest. Jullie zijn eerder ontwaakt. Jullie hebben de pen opgepakt en hebben ooit de geschriften geschreven. Jullie zijn je eigen voorouders! Dit is niet voor het eerst dat jullie de liefde van God in je midden hebben gevoeld. Maar in deze Hele energie, gaven velen van jullie geloften aan God. Sommigen van jullie trouwden zelfs met God zodat jullie je volledig konden richten op spirituele zaken en jullie brachten jullie levens door als priester in de Oudheid en in een habijt. Sommigen van jullie deden dit zelfs hier.

Misschien wisten jullie het niet, maar wij zijn hier om jullie te vertellen dat geloften aan God overgaan van leven naar leven. Wisten jullie dat? Laat mij jullie vragen, sjamanen: Hoeveel van jullie hebben armoede beloofd? Hoeveel van jullie hebben beloofd alleen te blijven? Willen jullie weten waarom relaties tussen mensen niet werken? Omdat jullie je dan elke keer schuldig voelen! Er is een gelofte binnenin die jullie eraan herinnert dat jullie celibatair moeten blijven om God te eren! Maar deze geloften uit de Oudheid zitten als overblijfselen in jullie en jullie bevechten hen iedere dag, zelfs in de nieuwe energie.

Misschien is het tijd om hen te laten vallen. Wij geven jullie deze informatie zodat jullie, in stilte, in jullie stoel, of thuis, later, als jullie dat willen kunnen overwegen om die geloften uit de oude energie te laten vallen. Dit is wat jullie kunnen zeggen: “Lieve Spirit. Ik verdien het om overvloed te hebben, om van gehouden te worden, om te zijn bij degenen die van mij houden. Ik verdien het om een nieuw begin te hebben. Ik verdien het om een deel van de nieuwe energie van oplossing te zijn die het land helpt te veranderen.” Onthoud het spirituele axioma (geen bewijs hoevende stelling): Zorg eerst voor jezelf…. dan zullen de dingen om je heen gaan veranderen.

Voor sommigen van jullie klinken deze vier dingen gewoon als geluid in de lucht. Maar zij scheppen meer energie dan welk zwaard dan ook ooit heeft gekund. Zij zullen het land laten schudden door hun diepgang. Zij zullen licht laten schijnen op donkere plaatsen. Zij zullen een tempel bouwen die het land om jullie heen zal genezen, en in dat proces zullen jullie niemand veroveren. In het proces, samen, zullen jullie uiteindelijk familie ontdekken en verschillen veroveren.

 

Bezit van Heilige Plaatsen?

 

Laat mij het over iets anders hebben: Niemand bezit God! Dit is één familie, één Aarde, één mensheid, elk met verschillende opdrachten. Geen stam bezit de essentie van God. Wij vertellen jullie dit omdat dit ook een deel van de oplossing is. Uiteindelijk is er een potentieel van herkenning, misschien, dat het Heiligste der heiligen nooit bezeten kan worden door wie dan ook…. nooit. Zij kunnen misschien worden verzorgd maar nooit bezeten. Maar om dit te kunnen doen moet er het bezit van verantwoordelijkheid zijn voor het eren van de integriteit van de familie…. een respect voor dingen die belangrijk voor elkaar zijn. Niemand kan ooit, of zal ooit, de heilige plaatsen bezitten. In de oude manier van energie - het oude “immuunsysteem” - werd er altijd gevochten voor wat als heilig werd gezien. Nu nodigen wij de energie van de thymus uit om harmonie te scheppen in plaats van het vechten om dezelfde geheiligde dingen.

De Opening

 

Er is meer, oh, er is meer: Wij gaan iets doen dat noodzakelijk is nu jullie weten dat je de gereedschappen hebt. Het is iets dat sommigen van jullie verwachtten omdat jullie wisten dat er een verandering in deze omgeving zou plaatsvinden. Wij gaan jullie energie geven maar tegelijkertijd vragen wij jullie toestemming - de mensheid in deze ruimte, en degenen die op dit moment overal ter wereld bidden, om dit te doen. Velen van jullie hebben op cellulair niveau verwacht wat er nu gaat gebeuren.

In naam van Spirit, in naam van familie, openen wij een spiritueel venster in dit grootse land. En nu gaan wij bekijken wat het betekent: Een venster is in deze nieuwe energie is geen opening waar God in pracht doorheen stroomt. In plaats daarvan is het een spirituele energiedeur - een opening die mensen toestaat zich te verbinden met wijsheid. Elk mens, op zichzelf, met intentie, kan dit venster bereiken en die nieuwe deur door gaan. En achter die deur is er een verbetering, een katalysator, een drie van wijsheid, oplossing, innerlijke vrede en ja, zelfs vreugde. Het venster kent de wijsheid van de mensen en de machtiging van de mensheid. Met de opening van dat venster geven wij jullie nieuwe informatie die wij nooit eerder hebben gegeven want dit is de tijd daarvoor. Deze informatie is wereldwijd en gaat over de nieuwe energie. Deze informatie zal worden opgeschreven en aan duizenden worden verstrekt in de komende weken. Het is tijd.

 

Terugkomst van de geascendeerde meesters

 

Wij hebben het nu ook tegen de lezers die hun ogen op de bladzijde gericht hebben. Wij spreken nu tegen degenen die bij vele Oude en machtige geloven horen. Dit is jaar het begin van de terugkomst van de energie van de wereldwijd geascendeerde meesters.

Jullie mogen zeggen dat dit esoterisch is, maar luister: De meeste geloofssystemen uit de Oudheid op de Aarde hadden geascendeerde profeten en heel veel gelovigen verwachten hen weer terug. Wel, het terugkomen is duidelijk, maar niet op de manier waarop jullie het verwachten.

Net als bij de tempel zeggen wij jullie dit: De essentie van de geascendeerde meesters staat op het punt om het menselijk hart en de geest binnen te gaan, als jullie dat toestaan. Voor de aanwezigen hier (sprekend tegen de Joden) zeggen wij dat degenen waar jullie niet aan hebben gedacht, bij jullie komen zitten en samen met jullie gaan dineren! Het werd tijd, nietwaar?

De ascensie-energie zal mens voor mens gebeuren in vele culturen. Wij spreken tegen andere culturen die een terugkomst hebben verwacht, misschien een tweede of een derde terugkomst. Wij zeggen dat het voor jullie allemaal waar is. De vreugde die jullie voelen in het aanbidden van jullie Oude Meesters zal zich in de nieuwe energie manifesteren - binnenin jullie! Als jullie kijken naar de kern van alle geloofssystemen zullen jullie de liefde van God vinden en als jullie je daarover verwonderen zeggen wij dat dit voor jullie anders lijkt dan liefde en dat komt door wat jullie mensen ermee gedaan hebben, niet God.

Laten wij onszelf helder uitdrukken. De energie van de terugkomst is aan de gang, wereldwijd. Er is een protocol voor. Sommigen hebben gezegd: “Ik denk niet dat je de diepgaande goddelijke energie van de oude meesters kunt nemen en die aan de mensen kunt geven.” Laat mij jullie herinneren aan het oude geloof uit jullie geschiedenis (alweer tegen de Joden) Elia had een partner, Elisha. En als jullie je kunnen herinneren vroeg Elisha, die niets afwist van de komende ascensie, aan de profeet dit: “Lieve meester, mag ik uw mantel hebben als u ascendeert?” En het antwoord was: “Ja, Elisha, als jij mij kunt zien ascenderen, mag jij mijn mantel hebben.” Het was een test van vibrationele opwaardering - een test van verlichting, nietwaar? Als jullie lezen over jullie Oude geschiedenis zullen jullie uitvinden dat Elisha niet allen alles zag, maar dat hij ook de mantel van Elia ontving. Hij nam de spirituele mantel van de profeet en deed zijn grootse werken. Waar hij ook liep op Aarde voelden de mensen de liefde van God.

De mantel van de meester, de geascendeerde, werd gegeven aan de mens die nog steeds inleven was. Ik het voor jullie nu zo moeilijk om op een inter-dimensionale manier te begrijpen dat deze gebeurtenis zich weer voltrekt. Dit is wat de profeten van de Aarde bedoelden als zij het over hun terugkomst hadden. Nogmaals zeggen wij dat dit geen religieuze uitspraak is. Dit gaat over familie! Het gaat over de manier waarop dingen werken op een inter-dimensionale manier. Zo is het altijd gegaan, geliefden, maar hoe kunnen inter-dimensionale spirituele concepten gegeven worden in een oude energie? Elke geascendeerde meester wist van de potentiëlen van deze tijd op Aarde. Het zit vervat in vele geschriften en de terugkeer van deze meesters werd voorspeld voor nu, de tijd waarin jullie nu deze woorden horen. .

De jongeren komen eraan

 

Dat is nog niet alles. Er komt een groep mensen aan die jullie niet onder controle kunnen houden. Zij gaan anders denken dan jullie. Jullie gaan sommige dingen die zij doen niet leuk vinden en jullie zullen er niets tegen kunnen doen…. want het zijn jullie kinderen! Het zijn kinderen uit het hele gebied, niet alleen Israël. Zij zijn over alle grenzen, in alle stammen, in alle landen en gemeenschappen. Wees niet geschokt als de kinderen samenkomen en de ouders een paar dingen leren over vrede in de komende tijd. Als de kinderen meer macht hebben zullen er dingen gaan veranderen. Wij zeggen jullie dit omdat het zo is. Het is een deel van de belofte. Het is een deel van de oplossing. Er komt een ander soort mens die de handen zal schudden met de goddelijkheid van God aan beide zijden, een mens die begrijpt dat het hart het centrum is - een mens die het verschil begrijpt tussen het immuunsysteem en de thymus.

Lieve mensen, het moeilijkste ding dat wij hier doen is vertrekken. Oh, de lering is volbracht en wij hebben jullie veel verteld. Sommigen van jullie zullen anders vertrekken dan jullie gekomen zijn. Jullie zullen de intentie voor de mantel dragen en volledig wetend dat jullie deze plaats kunnen verlaten en de mantel aannemen van de geascendeerde meester - om anders te lopen tussen degenen waar jullie mee spelen en werken - om een innerlijke vrede te voelen over jezelf en je land en degenen die deel uitmaken van de situatie. Maar er is hier veel meer aan de hand geweest dan alleen maar lering.

Voelden jullie de aanraking van degenen die jullie al eerder kenden, maar die niet langer leven? Zij zijn hier, weet je, want dit is een belangrijke reünie. Wij hebben jullie dat verteld toen wij begonnen. Wij willen niet vertrekken. De hele tijd die wij hier waren werd ieder van jullie de voeten gewassen. Sommigen van jullie hebben de druk van Spirit op de schouders gevoeld. Sommigen hebben de kleuren op het podium gezien. Sommigen zullen hier vertrekken en weten dat Spirit vandaag met jullie heeft gesproken als familielid. En anderen zullen zich afvragen of dat allemaal waar is?

Er wordt van iedereen evenveel gehouden. Dat doen jullie niet, geliefden - het gaat niet over wat jullie hebben gedaan. Het gaat om de reis! Jullie zijn familieleden en wij gaan jullie nogmaals zien aks wij jullie in het verleden en in de toekomst steeds weer zien.

Er zal een tijd komen waarin jullie en ik elkaar weer met open ogen zullen zien en als dat gebeurt zullen jullie je namen voor mij zingen in licht in de Hal van Eer. Dat hebben jullie eerder gedaan, weet je? Er als ik jullie zie zullen wij het hebben over de tijd waarin de mensen samenkwamen in Tel Aviv, net deden alsof zij elkaar op deze dag niet kenden. Dan zullen wij nog een reünie hebben…. een die spectaculairder is dan woorden kunnen zeggen.

Als jullie konden zien wat ik zie.... Al elf jaar lang hebben wij het gehad over het potentieel dat jullie nu voor je zien. Want de Jood en de zachtaardige, zoals wij de energie hebben genoemd zijn het begin van het Nieuwe Jeruzalem.

Het Nieuwe Jeruzalem is geen plaats in Israël. Het is de beschrijving van een stad van vrede, Aarde genaamd.


Hoe passend! Is dit echt het centrum? Is hierop, de enige planeet van vrije keuze in het universum, dit het centrum? Ja, dat is het. Maar op de één of andere manier wisten jullie dat ook al, nietwaar?

Zo is het, geliefden, dat de groep zich nu terugtrekt en teruggaat door de kier in de sluier. Wat een eer om in staat te zijn geweest om een tijdje om jullie heen te zijn geweest. Wat een eer om een fundering in het centrum van het universum te bezoeken.

En zo is het.

Kryon

 

Gechanneld door Lee Carroll

www.menus.kryon.com 

Tel Aviv, Israël. 27 oktober 2000.  

❥ Special thanks:

 

Wakkeremensen

kryonwijsheid.blogspot.com

 

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.