Jouw taak als spiritueel geëvolueerd persoon is om de mensheid te helpen opstijgen uit de driedimensionale energie ♥ Marilyn Raffaele ♥ Lichtwerkers Nederland

Welkom lieve lezers. Weet dat we hier zijn om te leiden en te helpen, maar nooit om te forceren, want alleen jullie kunnen de aangeboren kracht erkennen en terugwinnen die jullie in de loop van vele levens onwetend hebben toegestaan dat anderen jullie afnemen.

 

De tijd is nu om te zijn wat je altijd bent geweest, maar waarvan je niet wist dat je het was.

Het is tijd om in je identiteit te staan als een spiritueel wezen gevormd uit Goddelijk Bewustzijn dat niet langer onderhevig is aan de driedimensionale onzin en valse beweringen die een gevoel van ontoereikendheid voeden en je ervan weerhouden te vertrouwen op je vermogen om verstandige keuzes en beslissingen te nemen.

 

Jullie hebben vele levens doorgemaakt en alle huidskleuren ervaren, beide geslachten en de meest driedimensionale ervaringen.

Daardoor heb je een plaats van wijsheid en spiritueel ontwikkeld bewustzijn bereikt dat je op zijn beurt op een splitsing van de weg van je evolutionaire reis heeft achtergelaten. Je hebt het werk gedaan dat nodig was om je naar dit kruispunt te brengen en nu moet je beslissen.

 

Pad 1.


"Moet ik blijven geloven dat anderen (familie, vrienden, experts, nieuwslezers, regering, religieuze doctrine) weten wat het beste voor mij is, zelfs als het niet resoneert met mij? Geloof ik dat ik niet in staat ben om verstandige beslissingen voor mezelf? Geloof ik dat ik machteloos ben of dat het slachtofferschap mij dient door troost en aandacht te bieden? "

 

Pad 2.


"Ik kies ervoor om op mijn intuïtie te vertrouwen, omdat ik weet dat het de stem is van mijn echte ZELF. Ik kies ervoor om te stoppen met het geven van kracht ten goede of ten kwade aan alles buiten mijzelf. Ik kies ervoor om het leven te gaan leiden vanuit mijn hoogst verworven bewustzijn van waarheid ondanks wat anderen misschien geloven ".

 

Vandaag is een tijd van besluiteloosheid en verwarring, omdat je aan de ene kant voortdurend wordt verteld wat waar en goed is, terwijl je tegelijkertijd het gevoel hebt dat veel van wat je wordt verteld niet waar is. We praten niet zozeer over politiek, maar eerder over de niet-erkende dualiteit die aanwezig is in de kleine en ogenschijnlijk gewone aspecten van het dagelijks leven.

 

De meesten zijn eraan gewend geraakt om gewoon algemeen aanvaarde overtuigingen en gewoonten toe te staan als leidraad voor hun beslissingen en acties.

Elke dag wanneer je autorijdt, winkelt, gewoon thuis bent, de telefoon beantwoordt, op het werk bent of in de basisbehoeften van je gezin voorziet, wordt je geconfronteerd met gewone situaties waarin je liefdevol of niet liefdevol kunt zijn.

Deze dagelijkse gebeurtenissen bieden je kansen om je hoogste bewustzijn van liefde te beoefenen, wat in bepaalde situaties misschien niet eens liefde lijkt voor de driedimensionale geest. Er kunnen momenten zijn dat liefdevol zijn betekent dat je helemaal geen actie moet ondernemen, waardoor een ander onder zijn eigen keuzes kan lijden om te leren. Liefde moet deel uitmaken van de kleine dagelijkse bezigheden in plaats van gereserveerd te zijn voor grootse gebaren die tot lof en aanbidding leiden.

 

Kleine en gewone uitingen van liefde en vriendelijkheid die voortvloeien uit een besef van eenheid, worden uiteindelijk een bereikte en permanente bewustzijnsstaat


Omdat je bewustzijn bent en niet alleen een fysiek lichaam, drukt liefde zich automatisch door jou uit zonder na te denken of moeite te doen, omdat bewustzijn is wie en wat je bent.

 

❥ Voorbeeld: je hoeft niet langer te oefenen of moeite te doen om eerlijk te zijn, want eerlijkheid is je bereikte bewustzijnsstaat en is wie je bent.

Hetzelfde geldt voor onvoorwaardelijke liefde. Als een besef van eenzijn de bewustzijnsstaat van de meerderheid wordt, zal het het collectieve bewustzijn worden en zal je wereldvrede gaan zien.

 

Liefde is de verbindende energie die stroomt tussen alle individuele uitingen van de ENE. Alles, al het leven, is met elkaar verbonden doordat er slechts Eén alomtegenwoordig, almachtig, alwetend Goddelijk Bewustzijn is, de enige substantie - datgene dat GOD wordt genoemd.

 

Deze onderling verbonden energie tussen al het leven wordt door elk individu geïnterpreteerd volgens het bereikte niveau van bewustzijn


Als deze onderlinge verbinding wordt geïnterpreteerd door een geest (de vertaler van het bewustzijn) die volledig verstrikt is in scheiding en dualiteit, zal het deze interpreteren in vormen van zelfbediening, zelfs verkrachting, misbruik of geweld.

 

Ondanks hoe volledig eenzijn verkeerd kan worden begrepen en verkeerd kan worden geïnterpreteerd door geesten die zijn geconditioneerd met overtuigingen van dualiteit en scheiding, verandert de goddelijke onderling verbonden energie tussen alles in het ENE nooit en het besef hiervan is de deur die uit de hypnose van de mensheid leidt. Dat heeft de mensheid door de tijd heen geplaagd.

 

Jouw taak als spiritueel geëvolueerd persoon is om de mensheid te helpen opstijgen uit driedimensionale energie naar frequenties die hoger en reëel zijn.

Om dit te doen, moet je leren door de manifestaties van dualiteit en scheiding heen te kijken die zichzelf zo realistisch zien en nog steeds presenteren. De derde dimensie kan worden vergeleken met de lagere trede van een zeer hoge ladder.

 

 

Dit betekent niet dat je goedkeuring krijgt of gewoon de andere kant op kijkt. Om effectief te zijn, moeten woorden of daden worden uitgedrukt op een manier die het bewustzijnsniveau van de persoon laat begrijpen.

Tegelijkertijd verliest een lichtwerker nooit het feit uit het oog dat het individu dat een berisping of begeleiding nodig heeft, in de kern een Goddelijk Wezen is


Hierdoor kan de energie van de noodzakelijke woorden of acties naar een hoger dimensionale energie stromen.

Doe een stap achteruit en laat het puin bezinken, lieverds. Beoordeel de stand van zaken niet door naar troebel water te staren dat met honderden verschillende substanties ronddraait omdat het wordt geschud. Laat alles zijn wat het is, niet oordelend naar het uiterlijke verschijnsel. Houd vast aan de wetenschap dat drijvend puin nooit het water wordt en op een gegeven moment naar de bodem zal bezinken.

 

Wees geduldig met jezelf en anderen terwijl je je hoogste gewaarzijn van de waarheid blijft behouden, ondanks alle uiterlijke omstandigheden waarin je je misschien bevindt. Weet dat er licht is aan het einde van de tunnel en dat de energie er snel naartoe beweegt en je zult spoedig positieve veranderingen gaan zien.

 

Je kwam om Licht te laten op de collectieve schaduw van de wereld en zo te helpen om ze op te lossen


Schaduwen zijn gewoon plekken zonder licht en zijn als zodanig nooit echt omdat ze geen substantie hebben, hoe dreigend ze ook mogen lijken.

 

Schaduw-energieën beginnen zich overal te manifesteren omdat hoog dimensionaal licht ze blootstelt.

In plaats van geschokt te zijn of bang te worden in de aanwezigheid van schaduwenergie, kijk ernaar en lach om schijn die voortkomt uit het niets van deze valse overtuigingen, die een illusie zijn, die niets hebben om ze te ondersteunen of in stand te houden.

 

We zeggen dit niet om de worstelingen die velen op dit moment ervaren te verminderen, maar eerder om je te helpen ze te zien en los te laten van het blijven voeden met de energie van het geloof dat ze de realiteit zijn. Daarom zie je op dit moment zoveel chaos. De schaduwen worden blootgelegd om herkend en opgelost te worden door het ontwaken van de mensheid in een hogere staat van bewustzijn.

 

❥ Je hebt een bewustzijn van de waarheid bereikt en bent in staat om de wereld met ontwaakt en ontwikkeld zicht te zien, en daarom ben je op dit specifieke moment op aarde.

Je denkt misschien dat je niets doet als je oordeelt aan de hand van traditionele concepten over wat lichtwerk is, maar lichtwerk is nooit beperkt gebleven tot genezers, channelaars, sjamanen en metafysische leraren.

 

Lichtwerk is de automatische stroom van hoger dimensionale energie in elk gewoon aspect van het leven van degenen die een hoog resonerende bewustzijnsstaat hebben bereikt.

 

Iedereen die dit hoge niveau van spiritueel bewustzijn heeft bereikt is een lichtwerker


Je bent hier om stilletjes en in het geheim het Licht te zijn terwijl je leeft wat voor anderen een gewoon bestaan kan lijken. Je geëvolueerde bewustzijn helpt automatisch anderen om voor hun eigen licht te ontwaken, wat uiteindelijk de balans tussen waarheid en onwaarheid in het collectief zal opheffen.

 

Goddelijk Bewustzijn is alomtegenwoordig en daarom heeft elk stukje Licht dat je verkrijgt en in je bewustzijn draagt de kracht om iedereen te beinvloeden die zich ermee kan afstemmen. Iemand die klaar en ontvankelijk is voor de waarheid, kan naar een nieuw niveau van bewustzijn verschuiven door simpelweg in de aanwezigheid van een met waarheid gevuld bewustzijn te zijn. De ontvankelijke persoon kan ver weg zijn over de hele wereld, maar omdat er maar EEN is, kunnen ze worden opgetild door je bewustzijn.

 

 

EEN is het sleutelwoord - een Goddelijk Bewustzijn. De waarheid die je in je bewustzijn vasthoudt, stelt het beschikbaar voor iedereen die zich ermee kan afstemmen.

Dit is hoe Jezus genas, degenen die hulp zochten kwamen overeen met én werden één met zijn bewustzijn dat niet geloofde in ziekte als realiteit

 

Dit is het essentiële werk dat jullie doen als lichtwerkers en het is krachtiger dan protesteren, bekeken of driedimensionale oplossingen zoeken.

Niet iedereen is echter spiritueel gekwalificeerd om op dit niveau te werken en er zijn op dit moment en op alle niveau's van het leven wijze wereldleiders nodig.

Sommigen van jullie kunnen worden begeleid om in de "loopgraven" te werken en als je dat bent, bied dan geen weerstand, want al het werk is spiritueel werk wanneer het wordt gedaan vanuit een plaats van liefde.

 

Ongeacht hoe jouw leven er momenteel uitziet, verlies nooit uit het oog wie je daadwerkelijk bent.

 

Stop met zoeken en wees. Je bent klaar.

 

Wij zijn de Arcturian Group

 

Gechanneld door Marilyn Raffaele

onenessofall.com

 

 

❥ Vertaling:

Denise Diekstra
www.lichtwerkersnederland.nlBlijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.