Je aardse natuur omarmen ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen in vreugde. Ik ben een zielsverwant van jullie, geen meerdere, niet iemand die boven je staat, maar een vriend en een broer. Ik houd van jullie zoals je bent, niet zoals je moet zijn of denkt te moeten zijn. Ik houd van je in je natuurlijke zijn. Voel mijn liefde, voel de rust die er uitgaat van liefde, van acceptatie zoals je bent. Je hoeft niet te veranderen. Je bent goed zoals je bent.

❥ Velen van jullie die op een spirituele zoektocht zijn, geloven dat ze zichzelf moeten veranderen, verbeteren, zuiveren. Maar op een subtiele manier zit hier vaak een veroordeling in van je menselijke natuur.

 En wat is die menselijke natuur dan?


Als mens ben jij een brug tussen hemel en aarde. Jouw ziel is niet van hier, niet specifiek van hier. Jouw ziel is eindeloos, oneindig in haar mogelijkheden en kan zich op vele manieren manifesteren op uiteenlopende plekken in het universum. De aarde is er één van.

Als ziel kleed jij je in dit leven in een aards lichaam. Een lichaam van vlees en bloed, een lichaam dat voelt, dat gepaard gaat met emoties, instincten en drijfveren. Het is de bedoeling dat je samenwerkt met je lichaam en alles wat het met zich mee brengt. Zodat je een brug vormt tussen hemel en aarde, tussen de oneindigheid van je ziel en je lichamelijke aanwezigheid op aarde hier en nu. Dan wordt je ziel letterlijk van vlees en bloed; deze incarneert in de materie en brengt hier licht. Je ziel verlicht de fysieke materie in je lichaam en dit licht straalt uit om je heen en kan anderen aanraken en inspireren.

Om het samengaan van hemel en aarde, van ziel en lichaam goed te laten verlopen, is het nodig je dat je je aardse natuur en je lichaam volledig accepteert.

Alleen dan kan de ziel doorstromen in de aardse werkelijkheid


Maar velen van jullie doen dat niet. Velen van jullie zijn bang gemaakt voor je eigen aardse natuur. Je spontaniteit, je verlangens, de begeertes van het lichaam, de hartstochten, ze zijn verdacht gemaakt vanuit de overgeleverde geïnstitutionaliseerde religies, en ook vanuit het rationalistische wereldbeeld dat is ontstaan met de opbloei van de wetenschap. Daarin ligt de nadruk op het verstand als heerser, als overheerser van de natuur, zowel in jezelf als buiten jezelf. Het mentale is lang verafgood geweest en heeft de plaats ingenomen van de religie. Op een andere maar vergelijkbare manier werd daarmee je lichamelijke, aardse natuur verdacht gemaakt en beschouwd als iets dat overwonnen moet worden.

Jullie worstelen hiermee, want de denkbeelden die voortkomen uit zowel religie als rationalisme beïnvloeden jullie nog dagelijks. Je hebt deze meegekregen via je opvoeding, via je ouders en ook via het onderwijs dat je volgde en het werk wat je doet. De minachting voor het “lagere”, je aardse natuur, is alom aanwezig.

Ik vraag je eens contact te maken met het chakra  – het energetisch centrum – dat zich het dichtst bij de aarde bevindt: je wortelchakra, dat zich helemaal onder aan je ruggengraat bevindt, bij je stuitje.

Zak er met je aandacht in


Ga uit je hoofd en maak contact met je wortelchakra. Word je bewust van je onderrug, je bekken, je heupen en voel hoe je gedragen wordt door je lichaam en de aarde. Voel je lichaam heel bewust. Voel hoe het leeft, hoe het vol zit van intelligent leven. Je lichaam is niet gewoon een brok materie; het leeft en beschikt over een intelligentie die heel groot is maar die niet via het verstand loopt. Stel je voor dat er zich licht bevindt in al jouw lichaamscellen. Dit licht is de Bron van alle leven en het is niet fysiek, het heeft een andere oorsprong. Het heeft dezelfde oorsprong als je ziel.

 

Stel je nu voor dat je dit licht waarneemt in je stuitchakra, je wortelchakra en maak er contact mee


Maak contact met de intelligentie van je lichaam en daarmee ook van de aarde. De aarde is ook een levend wezen, bezield en rijk aan gevoel en innerlijk weten. Jullie zijn vaak zo gericht op het hogere, het hemelse, dat je vergeet dat recht onder je voeten een heel rijke bron van liefde en kennis aanwezig is: de planeet aarde, waarvan je gemaakt bent. Haar stof is ook jouw stof.

Voel nu haar warmte, het welkom wat zij jou wil heten. Voel het door je benen stromen, je bekken in. Denk aan de natuur, aan de wilde dieren, de bossen en de bergen, de blauwe lucht, en voel hoe daarin een ongelooflijk diepe kracht en intelligentie werkzaam zijn die via het verstand niet begrepen kunnen worden. Deze intelligentie is sneller, intuïtiever, meer verbonden met het leven dan het mechanische verstand dat zuiver werkt op basis van logica.

 

Voel het verschil eens tussen deze intelligentie en het denken waaraan je gewend bent en wat je is aangeleerd op school...


❥ Voel hoe onmachtig dat denken is om de werkelijke problemen van het leven op te lossen.

Laat dan het licht dat je waarnam in je stuitchakra, de intelligentie van de bezielde aarde, doorstromen tot in je hart. Zeg ja tegen de aarde. Zeg ja tegen je aardse natuur en je lichaam en voel wat het je te zeggen heeft.

Laat in je hart een beeld verschijnen van een aards dier of een bloem of een steen, wat je maar wilt. Dit is een aards symbool dat energie uitstraalt en ontvang nu de energie van dit symbool. Voel wat de aarde je wil vertellen. Jij bent hier om een brug te slaan tussen hemel en aarde. Om je zielenenergie hier neer te zetten in vreugde en liefde.

Vaak word je belemmerd door oude overtuigingen, door oordelen over jezelf. Dat je niet goed bent zoals je bent, dat je beter moet worden, moet veranderen en in dit alles zit een ontkenning van wie je bent. In ieder van jullie als mens zit ook een dierlijke kant, die is meegegeven via je lichaam. Het woord dierlijk heeft bepaalde associaties gekregen. Het wordt geassocieerd met onbeheerst, ongebonden, ongebreideld, wild, instinctief, agressief.

Ik vraag je eens te kijken naar wat het woord dierlijkheid voor jou betekent, wat het in je oproept. En of je vrede kunt sluiten met je eigen dierlijke natuur, die zetelt in je buik. Er zit een heel zuiver instinct in dieren, een diep innerlijk weten. Dit hoort ook bij jou. Maar jullie zijn afgeleerd om daarop te vertrouwen. Stemmen van angst en moraal trekken je ervan weg.

Stel je nu voor dat zich in jouw buik een dier bevindt dat jou helpt je oerweten, je oerkracht te herinneren. Vraag of er een dier verschijnt dat jou steunt en een deel van jouzelf vertegenwoordigt, je aardse menselijke zelf. En sluit vrede met dit dier, wat het ook is. Voel de intelligentie van dit dier dat niet kan nadenken, alleen zijn en voelen.

Laat het toe in al je cellen

 

❥ Zo word je heel en kun je gaan samenwerken met de aardse krachten in jou.

Op die manier kun je je krachtiger manifesteren op aarde, in je dagelijks leven. Laat het toe. Laat het idee los dat de hemel het hogere vertegenwoordigt en de aarde het lagere.

Sluit vrede met beide en wees de brug die je bedoeld bent te zijn

 

© Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.net


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.