Intieme vreemden ♥ René Diekstra ♥ Lichtwerkers Nederland

Als je opgroeit in een groot gezin, zoals ik, breng je zelden tijd met je ouders alleen door. Ik heb lang gedacht dat ik daarom zo weinig wist van de geschiedenis van mijn ouders, van hun kinder- en jeugdjaren, de belangrijke gebeurtenissen en personen in hun leven, en hun wensen, teleurstellingen en successen.

Ze zijn voor mij op die punten relatief onbekenden gebleven zo besef ik tot mijn spijt.

Inmiddels weet ik uit onderwijs en onderzoek dat de meeste volwassenen weinig weten over de ontwikkeling van kind tot volwassene van hun ouders.

Een van de opdrachten die ik studenten in een cursus Levenslooppsychologie daarom geef is hun ouders afzonderlijk te interviewen over hun leven aan de hand van een daarvoor ontwikkeld interviewschema.

Zowel studenten als ouders vinden dat spannend en zinvol en wijzen het zelden af. Ze bepalen zelf wat ze vertrouwelijk willen houden en wat gedeeld mag worden. Vaak krijgen studenten dingen te horen die ze al wisten. Maar vaak ook worden ze geconfronteerd met informatie die nieuw voor hen is, aan het denken zet of zelfs schokt.

Een studente: ‘ik heb nooit geweten dat mijn moeder een ongewenst kind was en hoe dat haar kinderjaren heeft bepaald”.

Een student: “Ik vond het heel verdrietig te horen van mijn moeder dat haar moeder, mijn oma dus, jarenlang in een psychiatrische inrichting heeft gezeten en daar is gestorven. En hoe ze nog altijd bang is dat dezelfde stoornis zich bij een van ons ooit zal voordoen’.

Een andere student in zijn interviewverslag: ‘Ik heb nooit begrepen waarom mijn vader ons nooit aanraakte en vaak zelfs heel vreemd deed als wij dat bij hem deden. Maar toen hij vertelde hoe dat was gekomen, kon ik het maar al te goed begrijpen. Hij was tijdens de oorlog als 14-jarig jongetje betrapt bij een soort van homoseksueel spelletje met een leeftijdsgenootje. Ze werden naar het politiebureau gesleept en binnen de kortste keren wist het halve dorp wat er was gebeurd. Een tijdlang werd hen alles wat goor en lelijk was naar het hoofd geslingerd. Sindsdien heeft hij nooit meer een jongen, ook niet zijn eigen zoons, durven aanraken”.

Hij schreef ook dat het interview iets positief tussen hem en zijn vader bewerkstelligd had, al kon hij niet precies zeggen wat dat was. Dat is de ervaring van de meeste volwassen kinderen die de moeite en tijd nemen om zich door hun ouders te laten vertellen hoe het in hun leven is gelopen. Overigens ook omdat er heel veel ‘gewonere’ en leuke informatie gedeeld wordt. Kijkend naar wat het kan doen in de relatie (volwassen)kind-ouder ben ik geneigd om iedere volwassene het interviewschema in handen te drukken en te roepen: ‘Ga praten thuis!’ Want wat is er verdrietiger dan je ouders begraven zonder te weten wie zij waren.

Vreselijk eigenlijk als de mensen uit wie jij bent voortgekomen, grotendeels intieme vreemden voor je zijn gebleven. Wat veelal ook wil zeggen, grotendeels onbegrepen.

René Diekstra
diekstra.nl


‘Wat mijn ouders betreft is het inderdaad waar: Meer weten is meer begrijpen, is meer waarderen'

Denk eens aan je vader of moeder en vraag je dan in stilte dit af: ‘Wat weet ik eigenlijk van jou? Van je levensloop, als kind, jongere, jongvolwassene, van de gebeurtenissen die jou als persoon en als mijn ouder en opvoeder hebben gevormd en van de dromen die je gekoesterd hebt en mogelijk nog koestert? Als je het antwoord niet weet of beseft dat het eerlijkheidshalve ‘weinig’ moet luiden, dan is het belang van met je ouders in gesprek gaan niet gemakkelijk te overschatten. Want de geschiedenis van je ouders is een belangrijke bepaler van jouw geschiedenis, jouw eigen levensloop. Hoe meer je van hen kent en begrijpt, hoe beter je jezelf kent en begrijpt.

Vandaar dit boek. Het is voortgekomen uit het project Levenslooppsychologie waarin studenten gevraagd werd om ‘met hun ouders kennis te maken’ aan de hand van een interviewschema. De ervaringen daarmee waren soms schokkend en verrassend, maar meestal zo positief voor de relatie tussen beide partijen, ouders en kinderen, dat het schema ook aan andere groepen dan studenten is uitgereikt.Die belangrijke en vaak ontroerend positieve ervaringen, samen met praktische handvatten voor het aanvangen en in goede banen leiden van het gesprek en een handig invulgedeelte, vormen de inhoud van dit boek. Daarom, met dit boek in de hand, ga naar je ouders, vraag om een interview, doe de ervaring op dat ze dat waarschijnlijk spannend en zinvol vinden, en concludeer na afloop dat je niet alleen hen maar ook jezelf beter hebt leren kennen.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland